24 óra, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-13 / 264. szám

I 2002. November 13., szerda SPORT 15. OLDAL Kiesett a Fradi Férfi és női kézilabda NB II. Stuttgart - Ferencváros 2-0 (O-O) Stuttgart, 10 ezer néző, V: Kapitanisz (ciprusi). A 0-0-ra végződött első mér­kőzés után a visszavágó első félidejében sem született gól a labdarúgó UEFA Kupa 2. fordu­lójában játszott mérkőzésen. Sajnos, a félelem beigazolódott, a budapesti meccsen kihagyott gólhelyzetek most bosszulták meg magukat. A Bundesliga 3. helyezettje a hajrában biztosí- totta be továbbjutását. _______■ Me gyei III. osztály - Kisbéri csoport B.SZOMBATHELY - SŰR 1-2 (0-0) Bakonyszombathely, 150 néző, vezette: Hubay B. BAKONYSZOMBATHELY: Janó A. - Adamek (Ődor), Géringer, Cserháti I., Cserháti II. (Janó Sz.), Schandl, Sarkadi (Mente), Zsargó, Szabó, Gergály, Bocska. Csapatvezető: Olsa József. SÚR: Sulák I. - Kokas, Gansperger, Kovács, Bakács, Sági (Áment), Nyári, Sulák T., Mikola, Csima, Kusicza (Ko­vács Z.). Csapatvezető: Sógorka Miklós. Gólszerző: Cserháti Richárd, illetve Nyári, Mikola. AZ ŐSZI VÉGEREDMÉNY 1. Súr 10 2 1 37-8 32 2. Tárkány 10 - 2 44-12 30 3. Réde 9 2 1 49-13 29 4. Bana 7 1 4 46-30 22 5. B.sárkány 4 4 4 29-25 16 6. K.teleki 5 1 6 30-33 16 7. Császár 3 3 6 21-28 12 8. Ete 2 1 9 19-36 7 9. B.szombathely 2 110 18-66 7 10. Hánta 1 110 9-52 4 Euralis THAC - Alsóörs SE 29-26 (10-13), férfi Tata, 300 néző, vezette: Hor­váth, Nagy. THAC: Kovács - Nagy Z. 1, RacLnai R. 2, Suszter, Hódi 5, Richter 3, Márton 7. Csere: Gazda-Pusztai (kapus), Nagy R. 1, Szurcsik 5, Csics 5, Hajgató. Edző: Csillag Péter. Az eredmény alakulása, 10. perc: 4-4, 18. p.: 7-7, 25 p.: 7-11, 39. p.: 12-19,46. p.: 28-22, 55. p.: 25-24. Rég nem látott változatos és iz­galmas mérkőzést játszott a tatai csapat a hét végén. Az ellenfél az a jól ismert alsóörsi gárda volt, amellyel évek óta izgalmas és ma­gas színvonalú csatákat vívnak Szurcsikék. Ez az összecsapás is így indult. Kemény védekezés, gyors, ötletes támadójáték jelle­mezte mindkét együttest. A 46. percben már hat gól volt a hazai­ak előnye, de elég volt egy rövid­zárlat, és feljöttek a vendégek. Vé­gül megérdemelt tatai siker szüle­tett a rangadón. A közönség a mérkőzés végén vastapssal jutal­mazta a küzdeni tudásból jelesre vizsgázó THAC teljesítményét. Csillag Péter: - Nem értem, miért kell magunkat nehéz hely­zetbe hozni. Büki TK - Komáromi AC 19-21 (7-10), női Bük, 100 néző, vezette: Akácos I., Nagyvizeli J. KAC: Szalay - Szőke, Imrefalvi 6, Zakor 1, Gyurkó 2, Nagy M. 1, Trulik 6. Csere: Bartovics, Nyári 2, Kosik 3, Vízi. Edző: Csordás Árpád. Az eredmény alakulása, 5. perc: 3-1, 10. p.: 3-4, 15. p.: 4-6, 20. p.: 7-6, 28. p.: 7-10, 37. p.: 9-12, 42. p.: 12-14, 49. p.: 15-15, 54. p.: 16-19. Bátran kezdtek a ven­dégek, és szinte végig vezetve, biztosan győztek a jó erőkből álló bükiek ellen. A nagyon lelkesen és céltudatosan küzdő komáromiak roppant ér­tékes két ponttal lettek gazda­gabbak. Csordás Árpád edző gárdája egyre jobban összeková- csolódik. Mór - Kisbéri KC 24-15 (14-7), férfi Mór, 200 néző, vezette: Sebők, Somogyvári. KISBÉR: Róth - Andrási, Bajosai 4, Császár 1, Falusi 1, Jáki 4, Pacsika 3. Csere: Hermann (kapus), Molnár 1, Ratatics, Ravasz, Imre 1, György, Kricsma. Játékos-edző: Róth Lajos. A sok hibával játszó kisbériek mélyen a tudásuk alatt kézilab­dáztak. Emellett a büntetők ki­használásban sem jeleskedtek a vendégek. Az eredmény alakulása: 5. p.: 3-1,10. p.: 4-1,15. p.: 5-3, 20. p.: 9-4, 25. p.: 10-5, 35. p.: 15-10, 40. p.: 16-10, 45. p.: 18-12, 50. p.: 21-12, 55. p.: 23-15. Euralis THAC - Alsóörs 29-24 (13-10), női Tata, 300 néző, vezette: Hor­váth, Nagy. Euralis THAC: Bujáki M. - Sü­meg Sz. 7, Lengyeltóti R. 6, Varga L. 9, Klementi Á. 5, Havancsák Cs., Németh K. Csere: SikeE., Kő­halmi Zs., Leskó Zs., Havancsák Cs., Hollós K, Bóna 2. Ismét kitett magáért Gál Sza­bolcs csapata. A tatai lányok fo­kozatosan őrölték fel a vendégek ellenállását, és végül biztos győ­zelemmel örvendeztették meg lelkes közönségüket. _________■ K ét aranyos komáromi lány Olimpiai reménységek sportlövő versenye Nyitrán Nem mindennapos bravúrt mondhat magáénak a Komáromi VSE két sportlövője, Kisvárdai Marianna és Nagy Dóra: mind­ketten világbajnokokat megelőz­ve, aranyéremmel utazhattak ha­za a szlovákiai Nyitrán megren­dezett Európai Olimpiai Remény­ségek Versenyéről. Kisvárdai Marianna a légfegy­veres junior lányok között indult. 391 köregységgel jutott a döntő­be, ahol nagyon jó, 100,8 köregy­séget elérve tette fel a koronát tel­jesítményére. Az ifjúságiak me­zőnyében Nagy Dóra inkább az alapszakaszban remekelt, 393 köregységgel lépett a legjobbak közé. A döntő nem sikerült fé­nyesre, ám számára a 98 köregy­ség is elegendőnek bizonyult ah­hoz, hogy maga mögé utasítsa a többieket. A magyar junior lány­csapat - Kisvárdai Marianna, Nagy Dóra, Aszódi Anett (Angyal­földi PLE) - ezüstérmet szerzett. A juniorkorú férfiak között Mhnkovics Tibor próbált szeren­csét. 580 köregységgel szintén döntőbe jutott, ám itt hiába lőtt na­gyon jó eredményt (101,2 köregy­ség), teljesítménye ezúttal az 5. helyhez volt elegendő. Kisvárdai István, a komáromiak edzője ter­mészetesen nagyon örült sportlö­vői sikerének, hasonlóan jó folyta­tást vár tanítványaitól a hét végi nagydíjon, amelyet a horvátorszá- gi Zágrebben rendeznek. k. l. Egyre népszerűbb a bridzs Megyei információ Tatabányán, a Közművelődés Há­zában minden csütörtökön nyílt verseny van, amelyen mindenki részt vehet, aki ismeri a játé­kot. Jelenleg nem ritka, hogy 9-10 asz­talos páros­verseny zajlik. Ez vezethetett oda, hogy ami­kor először ír­ták ki az országos csapat- és pá­ros bajnokságot, ebben a törté­nelmi helyzetben az egyik tatabá­nyai csapat bekerült az Extra Li­gába, a legjobb 12 együttes közé. Ez adta az apropót arra, hogy Szikrai Miklós megyei elnökhe­lyettessel a megye bridzssportjá- ról szót váltsunk.- Hogyan indult az „úri sport” a szocialista mintavárosban1- A hatvanas évek közepén Ta­tabányára került több frissdiplo­más, akik hazai és külföldi egye­temeken megtanultak bridzselni. Ők keresték a lehetőséget a rend­szeres játékra, így találtak támo­gatót a fiatal mérnökök és techni­kusok klubjának vezetőiben, ami mögött a szakszervezet állt. A kérdés is jelzi, hogy annak idején bizonyos politikai körökben nem nézték jó szemmel a bridzs mű­velőit, itt viszont felismerték a szellemi sport értékeit. Ez veze­tett oda, hogy hamarosan meg­rendezhettük Tatán az első Bá­nyász Kupát, amely az ország egyik legrangosabb tornájává nőtte ki magát. A legnagyobb részvétel 128 pár volt, határain­kon túli nevezőkkel is.- Tatabánya évtizedek óta a honi bridzs egyik fellegvárának számít.- Ez valóban így van, és talán annak köszönhető, hogy mi a kezdetektől nemcsak játszottunk, hanem rendszeresen indítottunk kezdő tanfolyamokat az utánpót­lás érdekében, így sokan megis­merkedtek ezzel a remek sportág­gal. Két évvel ezelőtt szilveszterre meghívtuk mindazokat, akik megfordultak a klubban, a postá­zott levelek száma száz fölött volt. Jelenleg ötven igazolt ver­senyzője van a megyei egyesület­nek. Fontos mérföldkőnek tar­tom, hogy a bridzs ma bejegyzett sportág. Azt még hozzátenném, hogy a világon hallatlanul nép­szerű. Legalább fél évszázada rendeznek világbajnokságot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felvette a bevezetésre szánt sport­ágak közé, aminek az volt az elő­feltétele, hogy mind az öt földré­szen kellő népszerűsége legyen. Erre csak egy példa: a mai kor technikája megengedi, hogy világszimultánt rendezzenek, ez pedig azt jelenti; hogy adott idő­pontban mind az öt földrészen ugyanazokat a leosztásokat játsz- szák valamennyi klubban, ez pe­dig százezres nagyságrendű rész­vételt jelent.- Mitől sport a bridzs?- Attól, hogy minden pár azo­nos leosztást játszik, a teljesít­mény dönti el, hogy az adott parti­ban a versenyző hány százalékot ér el. Hatvan százalék feletti ered­ménnyel rangos versenyt lehet nyerni. A népszerűségét az adja, hogy ötvözi a szórakozást, az iz­galmat és a társadalmi életet. Ma rendkívül fontos az az elv, hogy az élet legyen minél hosszabb és tar­talmasabb. Ez az ember fizikai és szellemi kondicionálásával érhető el. Állítom, hogy a szellem kar­bantartásának a versenybridzsnél nincs jobb eszköze.- A közeljövő feladatai?- Szeretnénk, ha a megye kö­zép- és felsőfokú oktatásában fa­kultatív tantárgy lenne a bridzs. A másik törekvésünk a tatai ver­seny méltó körülményeinek megteremtése. Céljaink elérését nagyban segítheti az a tény, hogy 2002-ben sportági szakszö­vetséggé vált a Magyar Bridzs Szövetség._________________w.v. Tatabányán a női ifiválogatott A magyar női ifjúsági kézilabda-válogatott Róth Kálmán és Danyi Gábor edzők irányításával hétfő­től három napon át Tatabányán edzőtáborozik. Róth Kálmán elmondta, hogy a közeli lengyelorszá­gi nemzetközi tornára és a jövő év elején rendezen­dő Európa-bajnoki selej­tezőkre készülnek. A 17 tagú keret tagja a tatabá­nyai, de a Dunaferrben ké­zilabdázó Gertsmár Renáta, és itt lehetne a szin­tén tatabányai Herr Anita, az ETO játé- — kosa is, de ő most sérült. Róth Kálmán na­gyon elégedett a Sport Hotelben Kontra Zsolt és Fer­ling Béla vendégszeretetével valamint a sportcsarnok által nyújtott edzési feltételekkel. Egy érdekesség. Az ifjúsági válogatott kapusa a 17 éves Hoffmann Kitti, aki nem más, mint dr. Hoffmann Lászlónak, a Tatabányai Bányász SC egykori bajnok- csapatának 138- szoros válogatott, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai negye­dik helyezett ka­pusának a lá­nya. Az al­ma nem esett me- sze a fájá­tól, szép jö­vő elé néz a fiatal lány. ■ Róth Kálmán és Gertsmár Renáta a tatabányai sportcsarnokban, a kemény tréning után Férfi kosárlabda NB II. BÁRDOS - VÁRPALOTA 76-60 (10-12, 25-13, 21-19, 20-16) Tatabánya, 100 néző, vezette: Fekete, Dudás. Bárdos DSK: Szentirmai (21/3), Konta (6/6), Valent (11), Takács (6/6), Varga (9). Csere: Nagy (14), Schweininger (7/6), Drobny (2), Ruzics (-), Petiik (-). Edző: Szántó Imre. Álmosan kezdett a hazai együttes, később a folyamatos cserékkel élénkült a játék. A gyengébb képességű ellenfél nem igazán motiválta a csapatot. Szántó Imre: - A gyengébb képességű csapat ellen közepes teljesítmény is elég volt a győze­lemhez. Oroszlány - Kodolány 92-43 (29-7, 19-11, 14-9, 30-16) Oroszlány, 150 néző, vezette: Péger, Bognár. Oroszlányi SE: Magyar (32), Molnár (8), Jakab (22/6), Varga (8), Kaposi (7). Csere: Nemcsényi (4), Jambricska (6), Beck (3), Pál (2), Pongrácz (-). Edző: Tóth László. A vendég fehérvári együttes nem volt azonos súlycsoport­ban, hiszen játéktudásban jóval elmaradt a vendéglátó oroszlá­nyi csapattól. ÁFDSE - Esztergom 77-58 (22-18,19-13,18-10,18-17) Budapest, 100 néző, vezette: Mocsai, Varga. Esztergomi KSE: Kuti Z. (7/3), Rózsa Á. (10/6), Süveges G. (2), Torma Sz. (18/12), TuschingerP. (8). Cserék: Erős P. (5/3), Danóczy R. (8/6). Edző: Szánthó Gellért. A vendég esztergomiaknak nem kedvezett a szombat dél­előtti időpont, emiatt tartaléko­sán tudtak kiállni. Az Államigaz­gatási Főiskola gárdája mindvé­gig megtartotta előnyét a hullám­zó dobóteljesítményt nyújtó esz­tergomiakkal szemben. Magyar Kupa selejtező MAFC - Esztergom 93-56 (22-23, 21-17, 24-9, 26-7) Budapest, 100 néző, vezette: Farkas, Vághy. Esztergomi KE: Berecz Z. (-), Kuti Z. (9/9), Rózsa A. (4), Tor­ma Sz. (17/15), Süveges G. (20). Csere: Erős P. (3) Horváth Gy. (-), Danóczy R. (3/3). Edző: Szánthó Gellért. Az első és második negyedben még tartotta a tempót az eszter­gomi csapat. A távoli pontos do­básoknak köszönhetően ekkor még szoros volt az eredmény. ■ Hidegkúti Nándor sírhelyének avatása Az Óbudai temetőben felavatták Hidegkúti Nándornak, az Aranycsapat legendás középcsa­tárának síremlékét. Mihály Gá­bor szobrászművész alkotása két részből áll: az egyik az MTK- pályán futballozó klasszist ábrá­zolja, a másik - a válogatott 9-es számú meze bronzból - a sírra borul. Az ünnepségen ott volt töb­bek mellett Bozóky Imre, az MLSZ elnöke, Fülöp Ferenc, az MTK Hungária klubigazgatója, Mesterházy Attila, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkára, az Arany­csapat képviseletében pedig a dorogi Buzánszky Jenő és Grosics Gyula. ______________■ H ewit nehéz győzelme A férfi teniszezők 3,7 millió dol­lár összdíjazású sanghaji Meste­rek Kupájának nyitányán a cím­védő s világelső Lleyton Hewitt a vártnál nehezebben, 6:2, 4:6, 6:3-re nyert Albert Costa ellen. Roger Federer 6:3, 6:4-re bizo­nyult jobbnak a fedett pályán ritkán eredményes Juan Carlos Ferreróval szemben. ■ Tatai teremfoci a Jako Kupáért Tatán lejárt a nevezési határidő a városi teremlab­darúgó-bajnokságra, melyet Tata Város Önkor­mányzata és a Tatai HAC rendez a Jako Kupáért. A szervezők az alábbi 24 csapat nevezését fogad­ták el: Amonites Tata, Contaker Tatabánya, Csemege Spájz Tatabánya, ÉPFA Tata, FTK Építő Tata, Flórián ABC Tatabánya, Güntner Tata, Família Tata, Helkama Tata, Gombos és társa Kocs, Hasszán Tata, Esélyes Tata, Kelépker Tatabánya, Állam csigaház Tatabánya, Naszályi Építők Naszály, McDonald’s Ta­tabánya, Nyekkencsek Tata, Eszes-Bau Tarján, Dunavölgye Rt. Naszály, Séró és Kutyaütői Tata, Pletykafészek Tata, Sörös Ördögök Szomód, Váli Ke­reskedőház Tata, Weistár Tata. A bajnokság várható kezdése november 29. (szombat). A technikai értekezlet és sorsolás no­vember 15-én (pénteken) 16 órakor lesz a THAC- büfében, amelyre a szervezők valamennyi csapat vezetőjét várják. Helyszűke miatt együttesenként csak egy személy vehet részt az értekezleten. Ame­lyik csapat nem képviselteti magát az értekezleten, az köteles elfogadni az ott hozott döntéseket. ■ Szépen csillogó megyei érmek Felnőtt női nemzeti ökölvívó-bajnokság Pécsett Pécsett immáron hatodik alka­lommal rendezték meg a női nemzeti bajnokságot, amelyen 18 egyesület 44 versenyzője lépett szorítóba. Megyénk versenyzői kiválóan szerepeltek a nívós meg­mérettetésen, hiszen mindhárom induló érmes helyen végzett. A Tatabányai SC két verseny­zővel képviseltette magát, és mindketten a döntőbe jutottak. Sovárszki Brigitta (63,5 kg) a vi­lágbajnokságot is megjárt Szabó Terézzel találkozott a fináléban, és most még a rutin győzött. Bri­gitta ezüstérme nagyszerű telje­sítmény. Tóth Anett (67 kg) újra bebizo­nyította, hogy a legjobb Magyaror­szágon a súlycsoportjában. Máso­dik alkalommal szerzett magyar bajnoki címet a nemrégiben világ- bajnoki hatodik helyen végzett ökölvívó. A tatabányaiak edzői: Rózsa András és Richter Tibor. Az Esztergom-kertvárosi Jo- To Club versenyzője, a régeb­A megyei sikercsapat, amely két arany- és egy ezüstéremmel térhetett haza. Balról jobb­ra: Sovárszki Brigitta, Tóth Anett és Kobezda Andrea ben kick-boxozó Kobezda And- ke is: - A női ökölvívás fellendü- rea a 71 kilósok között reme- lőben van, ezt bizonyítja az indu- kelt. Tóth Mihály tanítványa lók létszáma is. Nagyon örülök, nem talált legyőzőre, és arany- hogy mindhárom lány a döntőbe érmet vehetett át. került, és hogy Anett a második Rózsa András, aki egyben a magyar bajnoki címét is megsze- megyei ökölvívó-szövetség elnö- rezte. ______________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom