24 óra, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

Megyei körkép } Holnap I Öregedik a népesség Tóth Tihamér is futott még... Oroszlány/Budapest A köztévé tegnapi elnökválasztá­si eljárásának első körében, a kuratóriumi elnökség szavazá­sán - Szenes Andrea, Székely Fe­renc és mások társaságában - az oroszlányi Tóth Tihamér a maga egy szavazatával a futottak még mezőnyében végzett, igaz, a má­sodik körben a társadalmi kurá­torok Baló Györgynek sem sza- vaztak bizalmat. (<& 3. oldal) m Az új elnök a régi Megyei információ Múlt héten pénteken tisztújító közgyűlést tartott a megyei gyógyszerészkamara. A négy- évenkénti fórumon dől el az országos választásokhoz ha­sonlóan, hogy a következő cik­lusban ki áll majd a szakmai kamara élén. Az idén az eddigi vezetőn kívül egy másik jelölt is ringbe szállt az elnöki pozí­cióért. A voksolásnak köszön­hetően Nemeskéry Edvin, az elmúlt négy esztendő megyei kamarai elnöke tölti be tovább- ra is ezt a tisztet, (gr 5. oldali Madárlesen Naszály A hét végén lesznek az európai madármegfigyelő napok. Az ese­mény célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a madár- védelem fontosságával, a madár­védelmi szervezetek tevékenysé­gével. A rendezvény egyben ver­seny is az országok között, ahol a résztvevők és a megfigyelt ma­darak száma adja a sorrendet. Magyarország az elmúlt évek­ben igen szép eredménnyel sze­repelt a versenyen. Az idén ha­zánkban, a szombati napon, Na­szály lesz a kiemelt helyszín, ahol 9 órától távcsőbemutató és az MME kiállítása látható a Ferenc-majori halastavaknál. ■ 2002. OKTÓBER 1., KEDD XIII. ÉVFOLYAM, 229- SZÁM Ára: 66 Ft - Előfizetőknek: 43 Ft www.240RA.HU Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja 150.000? BEFIZETÉSSEL ■ Rendkívüli ■ októberi ■ akció.. SEDAN Autóház Nagyobb árvizekre kell készülni Megyénket a Duna fenyegeti - Változó időjárás Mind a Tisza, mind a Duna nagy meglepetéseket okozott az elmúlt években. Ráadásul határfolyónk ebben az évben kétszer is támadt, másodjára csúcsmagasságú vízzel. Éppen ezért hívták össze egy kerékasztal-tanácskozásra az érintett települések vezetőit, pol­gármestereit: beszéljék meg, mit tehetnek közösen az itt élőkért. Esztergom A konferencia első előadója, Szlávik Lajos tudományos tanács­adó árvíztörténelmi előadásának legfőbb következtetései: az árvi­zek a folyók járásának természe­tes eseményei. Más kérdés, hogy a változó időjárás következtében időnként túlságosan közel esnek egymáshoz, s így rossz esetben a katasztrófák is egymás után kö­vetkeznek. 2002 két dunai árvize olyannyira sokat pusztított, olyan magasak voltak a vízszintek, hogy évszá­zados rekordok dőltek meg. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a pusztítás nem volt akkora, mint ugyanakkor feljebb, az Elba me­dencéjében. A tavaszi ár a jég­AZ UTOLSÓ 15 ÉV A VILÁGBAN 5750 természeti katasztrófa 30 százaléka árvíz 3900 halálos áldozat ft 2002. AUGUSZTUSI PUHÁI ÁRVÍZ ESZTEH60MHÁI mentesek között a hetedik, a nyá­ri pedig csúcstartó: térségünkben 20-25 centiméterrel állt a víz az eddigi legmagasabbak felett. Dr. Bakonyi Péter, a VITUKI szakembere elmondta: augusztus hetedike és tizenharmadika között egy hét alatt 34 havi csapadék- mennyiség hullott. Egyértelmű, hogy fokozni kell a védekezést, de a továbbiakban a még nagyobb ár­vizekre is fel kell készülni. Dr. Ijjas István egyetemi tanár az európai integráció árvízvédel­mi szerepéről értekezett. Az unió vízgazdálkodási politikája nem­zetközi tervezésen, az emberi te­vékenység hatásának elemzésén alapul. Mint az előadó elmondta, a szabályozás 30-40 százaléka európai, a többi rész hazai szintű lesz. A cél a Duna vízgyűjtőjén élő népek árvízvédelmi tevé­kenységnek mind hatásosabb ko­ordinálása. A konferencia második felében a részt vevő polgármesterek ko­rábbi és idei tapasztalataikat, gondjaikat osztották meg egymás­sal és az elméleti szakemberek­kel. (Behozható... cr5. oldal) _______ RAFAEL BALÁZS É letveszély a borospincékben Földközelben dúsul a mustgáz - Gyertya derékmagasságban Évente 8-10 ember esik áldozatul a borospincékben fejlődő mustgázmérgezésnek. A végzetes tragédia pedig egy ősi mód­szerrel megelőzhető: ha elalszik az égő gyertya, akkor annyi méreg gyűlt össze a levegőben, hogy életveszélyes a pincébe akár kis ideig is tartózkodni. A múlt hónap a szüretelés ideje volt. Ezt követően a must erjedése minden pincében potenciális ve­szélyt jelent a borral foglalkozók számára. A kispincéknél legin­kább a lépcsőlejárós vagy lejtős ki­képzésű, föld alatt elhelyezkedők a veszélyesek. Ezeken a helyeken a szellőztetés sem viszi ki a szén­dioxidot. A színtelen és szagtalan anyag a levegőnél nehezebb, ezért mindig a pincék alján dúsul fel először. Keletkezése az erjedés so­rán kizárhatatlan, a hordókat ilyenkor nem szabad légmentesen lezárni. A szőlők minden fajtája tartalmaz cukrot. A forrás során ez a cukor bomlik alkohollá és az em­Villámgyors a hatás A mérgezés folyamata rendkívül gyors. Először érezhet a gaz­da szédülést, fejfájást. A szén-dioxid légzési nehézségeket is okoz. Rövid idő múlva a pincébe merészkedett ember elveszí­ti az eszméletét. A belélegzett szén-dioxid végül a halálát okozza. A gyakori kettős, vagy még több áldozatot szedő tra­gédiák e gyors lefolyás következményei. béri szervezetre ártalmas szén­dioxiddá. A hagyományos védeke­zés során a gyertyát derékmagas­ságban helyezzük el. Ha elalszik a láng, gyorsan el kell hagyni a helyi­séget. Á józan gazdák a must erje­désének 8-10 napja alatt nem me­részkednek le a pincébe. Megyénkben a nagy pincésze­tekben fel vannak készülve a mustgáz veszélyeire. A neszmé- lyi Meleges-hegyen a saválló acél­ból készült hordókban szabályo­zott erjesztéssel készítik az új bort. A hordókból egy kotyogó segítségével vezetik ki a külső légtérbe a szén-dioxidot. A bor mozgatásánál, szerelésekkor azonban kiszivároghat a gáz a belső térbe. Ekkor a ventilátort hívják segítségül - mondta el la­punknak Dezsényi Ágnes, a Hilltop Neszmély Rt. borásza. A pincészet- ben még nem volt mérgezés. ■». t. MIÉP-től a Fideszig Kisorsolták a jelölő szervezetek listáit Dékán Ottília, Pataki Gábor és Ősz Tibor, a területi választási iroda munkatársai fotó: k. t. j. Megyei információ Hétfő délelőtt a megyei önkor­mányzat tatabányai székházá­ban a pártok és civil közösségek képviselőinek jelenlétében kisor­solták a jelölő szervezetek által megadott listákat. Ezeken azok­nak a nevét tüntették fel, akik - megfelelő szavazatszám birtoká­ban - bekerülhetnek az új me­gyei közgyűlésbe. Keretes írása­inkban azokat a listákat közöl­jük, amelyeket hétfői lapunk 5. oldalán közzétettünk. A megjelenteket Rudlof Ti­bor megyei főjegyző és dr. Mo­nostori Imre, a területi választá­si bizottság elnöke köszöntötte, majd ismertették a sorrend­megállapítás szabályait. Az érintettek képviselői először azt sorsolták ki, hogy ki, mi­lyen sorrendben húzhat az ur­nából, majd azt, hogy szerve­zetük hányadik helyre kerül a szavazólapokon. Először a tíz­ezer fő alatti, utána az ezt meg­haladó lélekszámú települése­ken élőkhöz kerülő listák sor­rendjéről döntöttek. Közben kiderült az is, hogy a legtöbb jelöltet az MSZP nevezte meg; mindkét listájukon 32-32 főt. A legkevesebbet pedig, mindössze kettőt, a Tokodi Falu- közösség Egyesület. Bár egy-egy jelölő szervezet megnevezése alatt maximum öt személynév szerepel majd, így is meglehető­sen nagyméretű szavazólapot fognak kézhez kapni a voksolók október 20-án. A sorsolás egyébként kifeje­zetten derűs, jó hangulatban tör­tént. Olyannyira, hogy a területi választási bizottság elnöke, Mo­nostori Imre is azt kérte, hogy ha­sonló legyen a kampány, éppúgy, mint maga a választás, mely újabb négy évre határozza meg szűkebb közösségeink életét. 10 EZER ÉS AZ ALATTI LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK LISTASORBENDJE 1. / Magyar Igazság és Élet Pártja 2. / Szabad Demokraták Szövetsége 3. / Munkáspárt 4. / Polgármesterek a Falukért Egyesület 5. / Tokodi Faluközösség Egyesület 6. /Vidékért Egyesület 7. / Magyar Szocialista Párt 8. / Polgármesterek es Nemzetiségek Egyesülete 9. / Független Kisgazdapárt - Múltunk és Jövőnk E. 10. / Képviselet Választási Egyesület 11. / Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 12. / Fidesz-MPP-Magyar Demokrata Fórum 10 EZER FELETTI LAKOSÚ TELEPÜLÉSEK LISTASORRENDJE 1. / Összefogás Magyarországért Centrum ­Együtt Esztergomért Egyesület 2. / Polgármesterek a Falukért Egyesület 3. / Magyar Igazság és Élet Pártja 4. / Fidesz-MPP - Magyar Demokrata Fórum 5. /Vidékért Egyesület 6. / Szabad Demokraták Szövetsége 7/ Munkáspárt 8. /Magyar Szocialista Párt 9. / Választási Szövetség a Tiszta Közéletért E. 10. / Szak-CMI Szövetség _____ Me gkérdeztük olvasóinkat: Mennyit ér a minimálbér? Szeptember elsejétől adómentes a minimál­bér. Ez azt jelenti, hogy e hónap elejétől már átlagosan hatezer forinttal többet kapnak kézhez azok az alkalmazottak, akik a bér­skála legalsó fokán állnak. Mintegy 700 ezer dolgozót érint az intézkedés, az adófizetők harminc százalékát. A módosult összegről ol­vasóinknak az alábbi a véleményük. Hamza Zsolt (Tatabánya) pék: - Szerintem nem sokat ér a mai minimálbér, ámbár attól függ, hogy egy személy költi el, vagy osztozik rajta a család. Nekünk még a rezsire sem futná, ugyanis ilbérletben lakunk. Felségem gyesen van. A minimálbérnek a elenlegi két és félszeresének kel- ene lenni legalább, hogy azt mondja egy háromtagú család: mnyiből már, ha szűkösen is, de d lehet jönni. A hatezer forint ízért szépen hangzik, lehet csi- íálni belőle egy nagyobb bevá­sárlást havonta. Kiss Orsolya (Tatabánya/Szom- bathely) főiskolai hallgató: - Sze­rintem egy ember meg tud belőle élni, feltéve, hogy van saját laká­sa, és nem kell - például - albér­letet fizetnie. Úgy gondolom, het­venezer forint már megkönnyíte­né annak a dolgát, aki ilyen alap­bérből él. Az árak nagyon maga­sak. Vegyük figyelembe, mennyi­be kerül a gáz, a víz, a villany. A jövedelemadó megszüntetésére bizonyosan pozitív jelzéseket kapnak a rendeletalkotók, bár az is igaz, hogy a szándék már ko­rábban megvolt. Török Lászlóné (Vértesszőlős) háztartásbeli: - Nagyon kevés jelenleg is a minimálbér. Azok­nak kellene megélni belőle, akik felelősek azért, hogy még csak ennyi az összege. Minimum a duplájára kellene emelni, de nem bruttóban, hanem nettó­ban. Azzal már lehetne kezdeni valamit, és meglenne az esély, hogy egy család meg tud élni belőle. Mert az egy nagyon jó döntés, hogy ezután adót már nem kell utána fizetni, de ez még kevés. Szóval: rendezni kell a béreket. m. tóth Sándor Az IKR talpra állítaná Bábolnát A tőkeerős bábolnai székhelyű IKR Rt. is, megfelelő feltételek mellett, egyben(i) megvásárolná a Bábolna Rt.-t, értesült lapunk az agrárium nagy cégének tervezett privatizációja kapcsán. Szaxon Attila, az IKR Rt. vezérigazgatója lapunk kérdésére megerősítette, cégük alkalmas és képes arra, hogy elnyerje a Bábolna Rt. magánosításának jogát. Bábolna Mmt arról korábban többször ír­tunk, az állami nagyvállalat iszo­nyatos pénzeket nyelt el az utób­bi években, mégsem sikerült ver­senyképessé válnia. Jelenleg a több mint 20 milliárdos adósság mellett, amelynek visszafizetésé­re készfizető kezességet vállalt az állam, újabb adósságok rakód­nak, az idei üzleti tervben is több- milliárdos veszteség szerepel. Az évi mintegy 40 milliárdos árbevételű, kincstári tulajdonban lévő Bábolna Rt. magánosítására már az Orbán-kormány utolsó he­teiben tervet készítettek. Úgy tű­nik, egyesek a nagyvállalat földa­rabolásában látják a magánosítás legjobb módját. Szaxon Attila, az IKR Rt. vezér- igazgatója, aki a kormányváltást követően került be a Bábolna Rt. felügyelőbizottságába, lapunk kér­désére elmondta: részvénytársasá­guk eléggé tőkeerős ahhoz, hogy privatizátora legyen korábbi anya­cégének. Szaxon Attila elkötelezett híve a Bábolna Rt. megmentésé­nek, de ezt a várható uniós csatla­kozás követelményrendszeréhez, és az egyre erőteljesebb globalizá­cióhoz igazodva képzeli el. A vezérigazgató nem vonja kétségbe, hogy a Bábolna Rt. pri­vatizálása nem kerülhető meg. Szerinte viszont nem szétdara­bolni kell - ez ellentétes volna az­zal, hogy a cég a jövőben ver­senyképessé váljék -, hanem csupán profiltisztításra van szük­ség, arra, hogy átlátható, jól irá­nyítható, eredményesen manőve­rező társasággá fejlődjék. Szaxon Attila nem futóhomok­ra épít, amikor képesnek tartja az IKR Rt.-t a Bábolna Rt. magáno­sítására s új fejlődési pályára állí­tására. Míg volt anyacégük ko­moly vagyonvesztést szenvedett el, gazdálkodásának eredménye zuhanórepülést produkált, addig az IKR eredményessége erőtelje­sen felfelé ível. Megpróbáltuk szóra bírni Ka­marás Miklóst, az ÁPV Rt. vezér- igazgatóját, illetve dr. Nagy Fri­gyest, a Bábolna Rt. elnök-vezér­igazgatóját, ám őket lapzártánkig nem értük el. madarász anna 977141686500200229

Next

/
Oldalképek
Tartalom