24 óra, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-02 / 204. szám

Hegyei Körkép A nap portréja: Horváth Miklós komáromi iskolaigazgató 4. oldal Illés László életműdíjat kapott a * megyei vadásznapon . 4. oldal Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Holnap R Kék Tükör J| Magtárakban a gabona 1ŐJÁRÁS % ^ V* 24-25°C 14. oldal Vásár és üzletember-találkozó Az IPOSZ városi ipartestületét díjazta a 24 Óra Zsúfolásig megtelt az a terem a József Attila Művelődési Ház­ban, ahol Gazdaságfejlesztés - területfejlesztés címmel a VII. Dorogi Ipari Vásár és Üzletember Találkozó keretében ren­deztek konferenciát. Nagy Sándor, dr Tittmann János, Szűcs György és a Dorog Város díját kapott Dorogi Vállalkozók Egyesülete elnöke, Molnár Albert Bányásznap utcabállal Dorogi szénmedence Zerés ébresztő is jelezte szomba­ton kora reggel a bányásznapot DoDgon és a város vonzáskörze- téhrz tartozó Tokodaltárón, Csonokon és Sárisápon. Ezt köve­tőéi az egykori vállalatközpont, il­letve a művelődési ház előtti park- bauálló, majd a Jubileum téren lé­vő emlékműnél helyezték el az emlékezés virágait a bányászok. Már péntek estétől várta az ér­deklődőket a dorogi művelődési házelőtt felállított sörsátor. A helyi sranlizenekar muzsikájával zajló vasímap esti utcabálig változatos volta kínálat. Sokan tapsoltak pél- dáula bohócoknak, Berezmy End­réiéi, a Fress együttesnek, a Füsti Fecskéknek és a dorogi bányász fúvószenekarnak. (Bányászünnep és tásárí forgatag - 5. oldal.) * * * Ünnepi összeállításainkból kima­radt: Kiváló Bányász kitüntetést kapott a múlt héten a bikolpusztai id. Baranyai János is. Mulasztá- sunkat pótoljuk és gratulálunk! ■ förperobogó a motoróriások között Tata A hét végén hatodik alkalommal rendezték meg a Fényes fürdőn a nemzetközi motorostalálkozót. A több mint kétezer résztvevő szom­bat délután tartotta látványos fel­vonulását. A hatalmas kétkerekű­ek között egy törperobogó aratta a legnagyobb sikert, hiszen vezetője csak guggolva tudott ráülni a nye­regre. Most is megtartották a ha­gyományos versenyeket és be­mutatókat. A fénypont az esti koncertsorozat és show volt. A házigazda Desperado Club tagjai ezúttal is remek vendéglátóknak bizonyultak. ■ ÖTÖSLOTTÓ 11, 12, 18, 76, 79 JOKER: 766 885 HATOSLOTTÓ 5, 6, 15, 22, 24, 43 PÓTSZÁM: 23 __________ Dorog ___________ Az érdeklődők Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal politi­kai államtitkára, Nikodémus Antal, a Gazdasági és Közleke­dési Minisztérium főosztályve­zetője, Vereczkey Zoltán, a Ma­gyar Kereskedelmi és Iparkama­ra általános alelnöke és Szűcs György, az Ipartestületek Orszá­gos Szövetsége elnöke szavaira figyelhettek. A konferenciát követően a művelődési ház előtti parkban dr. Tittmann János nyitotta meg a kiállítást és vásárt - szépszámú érdeklődő, köztük a két partnertelepülést, Wend- lingent és Zsérét, illetve a Nordhausent képviselők jelen­létében. Nagy Sándor arról szólt, hogy a városban még nem fejeződött be az ipar szerkezeti átalakítása, fontos változások előtt áll a tér­ség a lencsehegyi szénbánya jö­vőjével kapcsolatban is. Ennek tükrében a vásár és az üzletem­ber találkozó témaválasztása te­litalálat. Dr. Tittmann János a képvise­lő-testület korábbi döntése alap­ján kiemelkedő bányaműszaki te­vékenysége elismeréseként Pro Urbe-díjat adott át a város legidő­sebb férfijának, a 92 éves Korom- pay Lajos nyugdíjas főmérnök­nek. (Életútjáról szombati lapszá­munkban írtunk.) Nagy érdeklődés kísérte a vá­sári elismerések átadását. Az IPOSZ díját Szűcs György elnök az Austenit Kft. képviselőjének adta át. A megyei kereskedelmi és iparkamara a SANYO Hungary Kft.-t díjazta, az elismerést Kár­pát Csaba nyújtotta át. A 24 Óra különdíját Fenyvesi Károly szer­kesztő adta át a Dorogi Ipartestü­let ügyvezetőjének, Szűcs György IPOSZ-elnöknek. Dorog Város Nagydíját a Dorogi Vállalkozók Egyesülete érdemelte ki - a díjáta­dó dr. Tittmann János volt. A művelődési házban kialakí­tott Dorogi Galériában dr. Zsembery Dezső műgyűjtő nyitot­ta meg Gerencsér Ferenc dorogi festőművész kiállítását. Ezt köve­tően teljes hangerőre kapcsolt a bányásznapi kirakodóvásár és bÚCSÚ. FENYVESI KÁROLY ARAB LOVAK BÁBOLNAI FESZTIVÁLJA - Az arablótenyésztés hazai fellegvárában, Bábolnán gyűltek össze a fajta legszebb, legjobb lovai a hét végén. Csaknem 200 telivért és Shagya arab lovat hoztak el a tenyésztők a szemlére. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. lovai több értékes első helyet is szereztek. A rendezvény vendége volt a jordán király lánya, princess Alia al-Hussein al-Saleh is (képünkön jobbra), aki a bírálóbizottságban tevékenykedett. ____________________________________fotó, kiss t. József K ati, a kajakcsászámő f maidőzítésük. Igaz, talán túl so­kat vártunk tőlük, de azért leg­alább egyetlen aranyat szerezhettek volna az 1000, az 500 illetve 200 méteres számokban. Az 1000 méter után 500-on is imponáló biztonsággal nyert Ko­vács Katalin, aki kérte, hogy ne nevezzük őt kajakkirálynőnek. Ké­rése természetesen pa- nyerték mind a 6 aranyat. A férfi- rancs: legyen ő a kajakcsászámő ak hullámzó teljesítményt nyúj- - most is és majd az athéni olim- tottak, nem volt jó igazán a fór- pia után is... («3= 12. oldal) w A várakozásnak megfe­lelően bravúrosan sze­repelt a magyar kajak­kenu válogatott a sevil­lai világbajnokságon. 6 aranyat, 1 ezüstöt és 4 bronzot hoznak haza legjobbjaink. A siker oroszlánrésze a höl­gyeknek köszönhető: Kovács Katalin és társai Tanévkezdés 321 elsőssel Először ezernél több hallgató a főiskolán Esztergom Szombaton tanácsüléssel kezdetét vette a tanév a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán. Előtte ünnepi szentmisét celebrált Ladocsi Gáspár püspök a víziváro­si templomban. A főiskola díszter­mében Homor Lajos főigazgató­helyettes köszöntötte a hallgatókat és a hozzátartozókat, majd ismer­tette az idei tanév keretszámait. Ki­emelte: nagy jelentőségű az 1842- ben alapított intézményben az idei tanév. A meghirdetett szakokra több mint ezren jelentkeztek. Kö­zülük 169 hallgató állami finanszí­rozású, 26 pedig költségtérítéses formában kezdheti a tanévet, míg a távoktatást 126 első évfolyamos hallgatóval indítják. A 321 új hall­gatóval együtt az intézményben az összlétszám 1036. Az ünnepi beszédet dr. Gál Endre főigazgatótól hallhatták a résztvevők, majd Beer Miklós püspök köszönetét mondott Gár­dái Zoltánnak, az intézmény nyugalmazott főigazgatójának. _______________(es-5. oldal) ■ 0 % BEFIZETÉSTŐL, KEZELÉSI KÖLTSÉG NÉLKÜL Opel. Jó ötletek - jobb autók. Opel Vivaro ■ légzsák ■ tárcsafékek elől-hátul ■ ABS ■ rádiósmagnó 3595 040«,Mt« “ Mér hatszemélyes tehergépkocsi változatban is! Vele bármire __ vállaikoz A z Ön Opel-partnere: Opel Tatabánya 2800 Tatabánya, Győri út 37., Tel.: (34) 511-919, Fax: (34) 511-929 Ki gondol ma a jövőre? - Aki biztosra megy. ‘ 2002. augusztus 27-én érvényes kondíciók szerint MKB Pénzpiaci Betét kiemelkedően magas kamatjövedelem most extra magas 9,4%*-OS kamattal (EBKM: 9,53%*) 3 OOOOOO Ft minimumösszeg elhelyezésével 6, 9 és 12 hónap lekötést futamidővel 977141686500200204

Next

/
Oldalképek
Tartalom