24 óra, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

2002. Augusztus 1., csütörtök SPORT 13. OLDAL Bajnokok csúcstalálkozója Vízilabda Világ Kupa Az utóbbi tíz esztendő két vízi- labdás sikercsapata, a magyar és a spanyol válogatott egymás elle­ni rangadójával kezdődik csütör­tökön este a görögországi Patraszban az első alkalommal kiírt Világliga döntője. A tét óriási, s nem csupán azért, mert a négyes fináléban - az említett sztárgárdákat az oroszok és a házigazda görögök „egészítik ki” - 250 ezer dollárt osztanak szét, s a végső győztes 100 ezerrel gazdagabban mehet haza, szemben a negyedik he­lyezett szerény 30 ezrével, ha­nem mert a két utolsó olimpia bajnoka jócskán ad a presztízs­re is. Kemény Dénes szövetségi ka­pitány a csoportküzdelmek el­múlt hétvégi befejezése után úgy tervezte, hogy - mivel változatla­nul nem számíthat Kásás Tamás­ra, a vállsérüléssel bajlódó kulcs­emberére - nem változtat az amerikaiak ellen vízbe szálló csa­patán, aztán egy játékost mégis cserélt a 15-ös keretében: Vindisch helyett Katonás került a szerdán útra kelt küldöttségbe. A névsor: Szécsi, Kovács Z. (kapusok), Biros, Fodor, Stein­metz B„ Vári, Székely, Benedek, Molnár, Kiss G., Kiss Cs„ Madaras, Steinmetz Á., Katonás, Bárány. ■ Nemzetközi tornán Tatabánya kézilabdásai Müenium Start Cup 2002 elnevezés­sel rendez nemzetközi férfi kézilab- datomát a hét végén a Nővé Zámky szlovák első osztályú csapat Érsek­újvárom A hatcsapatos találkozón a szlovák első osztályú együttesek mellett az újonc NB I-es Tatabánya Carbonex KC gárdája is részt vesz. A tatabányai fiúk két héttel a felkészülés megkezdése után még nem lehetnek igazán jó for­mában, de a személyi összetételé­ben alaposan megváltozott csa­pat összeszoktatása szempontjá­ból nagyon hasznos lehet ez a torna. Krancz sérülés miatt, dr. Borsos pedig egyéb elfoglaltsága miatt valószínűleg hiányozni fog Kanyó Antal együtteséből. Az új fiúkkal megerősödött tatabányai­ak most játszanak majd első al­kalommal az új összetételében. A szombati és vasárnapi prog­ram a következő, augusztus 3. (szombat), 9.00-9.45: Fryde-Mistek- Presov, 10.00-10.45: Nővé Zámky- Kosice, 11.00-11.45: Tatabánya - Povazská Bystrica, 12.00-12.45: Presov - Povazská Bystrica, 13.00- 13.45: Kosice - Tatabánya, 14.00- 14.45: Fryde-Mistek - Nővé Zámky, 15.00-15.45: Povazská Bístrica - Kosice, 16.00-16.45 Nővé Zámky - Presov, 17.00-17.45: Tata­bánya - Frydek-Mistek Augusztus 4. (vasárnap), 9.00- 9.45: Presov - Kosice, 10.00- 10.45: Fryde-Mistek - Povazská Bístrica, 11.00-11.45: Nővé Zámky - Tatabánya, 12.00- 12.45: Tatabánya - Presov, 13.00- 13.45: Povazská Bístrica - Nővé Zámky, 14.00-14.45: Kosice- Frydek-Mistek. _____________■ D íjugratók megyei döntője Ete Augusztus 3-án rendezik meg a díjugrató lovasverseny megyei döntőjét az etei Univerzum Lovasídub pályáján. Az esemény 9 órakor kezdődik a B1 kategóri­ások viadalával. Először kezdő lovasokat és nyitott stílusver­senyt láthatnak az érdeklődők, majd a stílusversenyt tartják meg kezdő lovak részére. A 90-100 cm magas és 100 cm széles akadályokat és a kettesugrás akadályait kell leküzdeniük a ver­senyzőknek. A távot 300 m/perces irammal kell megtenniük. 11 órakor a B2-es kategóriával [külön ifjúsági kategória) folytató­dik a bajnokság. Ebben a mezőny­ben már nehezebb és több aka­dály várja a jelentkezőket (12 db akadály, 110 cm magas, maxi­mum 125 cm). Az iram ebben a futamban is 300 m/perc. A B3 kategóriások versenye 14.30 órakor kezdődik. Itt is külön T*ta A XIX. Tatai Minimarathon ko­rábban közölt augusztus 3-ai, szombati programja módosul - kaptuk az információt Horváth Zoltán főszervezőtől. A verseny 16 órás rajtja félórával korábban 15.30-kor lesz. Az indoklás sze­rint a versenyzők kérték az idő­pontmódosítást, ezzel sokak szá­mára elérhető lesz az utolsó, fő­város irányába közlekedő vonat. Hetényi Tamás tatai polgármes­ter is ott lesz az indulók soraiban, szerepelnek az ifik. A résztvevő­ket 12 db, 120 cm (maximum 140 cm) magas akadály várja. A díjazás mindhárom kategóriá­ban az 1-3. helyezettnek kupa, díj­szalag és tárgyjutalom, a 4-6.. he­lyezettek díjszalagot és tárgyjutal­mat vehetnek át. A B2-es és B3-as kategória felnőttversenyében az el­ső három pénzjutalmat is kap. A Bl-es kategóriában 1000, míg a másik két csoportban 2000 forintos startdíjjal kell számolniuk lovanként a versenyzőknek. A szervezők kérik, hogy a lovak ren­delkezzenek érvényes állategész­ségügyi igazolvánnyal és kísérő okmánnyá, a versenyzők pedig az előírás szerinti lovasöltözetben jelenjenek meg. A viadal idején hideg- és melegételes büfé üze­mel. A hegyközség tagjai ingye­nes borkóstolóval várják a látoga­tókat. A lovasklub tagjai tombola- sorsolást is tartanak a versenyek végén. A fődíj: egy gyönyörű kan- cacsikó. ___________________m^t. T ej Kupa - tizedszer Két világverseny között Tatán Kemény tréningek, nagyon lelkes vívók Július elején még Moszkvá- izzadnak vívóink. Szabó Bence szó­ban vettek részt legjobb ví- vetségi kapitány köztudottan a ke- vóink az Európa-bajnoksá- mény munka híve, és következete- gon, és nem sok idejük sen vallja, hogy anélkül nincs siker a maradt a pihenőre. Buda- nemzetközi porondon. Márpedig a pesten, Balatonaligán moszkvai Európa-bajnoki jó szerep- edzőtáboroztak a vüág- lés után augusztus 10-18-áig, bajnoki felkészülés jegyé- Lisszabonban rendezendő világbaj- ben, és már a Tatai Edzőtá- nokságon is hasonló vagy éppen borban gyűjtik az erőt a vb- jobb eredményt vár legjobbjainktól. re. Előbbi két helyszínen em- Különösen női tőrözőink trénin- berfeletti munkát végeztek, geznek nagy lelkesedéssel, ők az Eb különösen Aligán, ahol bi- után Portugáliában is aranyérmet zony a tréningeken kívül szeretnének szerezni. Mincza Ildikó csak a pihenésen volt a Tóth Hajnalka, Ormay Adrienn és Ki- hangsúly. rály Hajnalka hozzáállását látva erre A világhírű léte- minden esélyük megvan. Egyébként sítményben bi- vívóválogatottunk minden szakága zony alapo- (női és férfipárbajtőr, női és férfitőr, san meg- női és férfikard) a Tatai Edzőtábor­ban készül, napi két-három edzéssel. Meglepetés, hogy a kétszeres Euró- pa-bajnok Boczkó Gábor a csapatban tartalék. Igaz, ez is bizonyítja a szak­ág erősségét. A fentiekben felsorolta­kon kívül lantos Gabriella, Moha­med Aida, Varga Katalin, Knapek Edina, Nagy Orsolya, Varga Dóm, Sznopek Gabriella, Csaba Edina, Fo­dor Kende, Nemesik Zsolt, Lengyel Balázs, Ferjancsik Domonkos, Kovács Iván, Kulcsár Krisztián, Imre Géza, Fekete Attila, Vizler Ádám, Juhász Bence, Marsi Márk és Berjozkin Anton élvezi a kapitány bizalmát. ________________________Ki M incza Ildikó kemé­nyen dolgozik társai­val együtt az újabb sikerért FOTÓI KISS T. Jótékony célú mérkőzés Súron A móri rablógyilkosság áldozatá­ul esett Szűcs házaspár két árván maradt fiúgyermekének megsegí­tésére rendezett a Súri KSE jóté­konysági labdarúgó-mérkőzést. A megyei III. osztály élmezőnyéhez tartozó súriak az NB I. nyitófor­dulójában győzelemmel rajtoló Győri ETO együttesét fogadták. A találkozó rövid krónikája: Súri KSE - Győri ETO 1-10 (0-5) Súr, 450 néző. Vezette: Horváth A. (Horváth S. - Horváth I.j. Súr: Sulák I. - Kokas, Gansperger, Kovács (Gellér) ­Bakács, Áment (Sógorka II.), Nyári, Sógorka I. - Sulik T„ Sági, Feró (Csima). Gólszerzők: Sulák I., illetve Milamovics (4), Szanyó (2), Baumgartner, Kaneb, Böjté, Erős. A rendezvényszervezők kö­zül Sógorka Mikló skiemelte, hogy a játékony célú mérkőzés elérte célját. A bevételből be­folyt 178,152 forintot a Bakonyvidéke Takarékszövetke­zet súri kirendeltségénél nyitott számlára fizetik be. A Győri ETO futballistái egy­más között külön gyújtást szer­veztek, az adományt Böjté Attila csapatkapitánytól személyesen vehette át Szűcs Zolika, testvére Erik és a nevelő nagypapa. Tarsoly Csaba, az ETO vezető­ségi tagja, Zolikának 14 éves ko­rától ösztöndíjat ajánlott fel, ez­zel maradhat kedvenc sportágá­nál, a futballnál. A játékvezetői hármas a játé­kosok által is dedikált futball-lab­dával ajándékozták meg az árva gyerekeket, míg a Barnes Bau épí­tőipari cégtől sportmezt és nadrá­got kaptak. Baranya István me­gyei instruktor szintén több aján­dékkal lepte meg a gyerekeket. CtCJTlI ISTVÁN A tehetséges Gusztafik testvérek Gusztafik Ádám és Lilla az elmaradhatatlan sportszerekkel fotói kim t. József Tatabánya Ha egy fiatal gyerkőcnek már csaknem 40 érme van a különféle sportversenyek jutalmaképpen, az mindenképpen figyelemre méltó. Azonban ha eláruljuk, hogy mindössze tízesztendős sportoló dicsekedhet a medália gyűjteménnyel, akkor már érde­mes kinyomozni az ifjonc moti­vációit. Gusztafik Ádám a Dózsa György iskola negyedikes tanuló­ja, édesapja, Gusztafik Tibor, a neves rádiós, lemezlovas, egykori ügyes focista, ma futballedző. Nem csoda, hogy fiában is benne van a sportvéna.- Ötéves koromban a tenisszel kezdtem, majd egy évvel később a TASK színeiben már fociztam is - mondta Ádám. - A futball mel­lett a kosárlabdába és a röplabdá­ba is belekóstoltam, a suliban pe­dig az atlétikai viadalokon rend­szeresen indultam. A Hermán Ot­tó Iskola sporttagozatára jártam három évig, negyediktől pedig a Dózsa testnevelésosztályába. - Kik voltak az eddigi edzőid?- Sok szakember segítette a fej­lődésemet, hiszen több sportágat is kipróbáltam. Az atlétikában Sa­lamon Zoltán, a röplabdában Ber­ták Csaba, míg a fociban Darabos Gábor, Fischer László és Dupai Já­nos voltak a trénereim. A legtöb­bet apuval gyakorolok, aki főleg a technikai, labdakezelési forté­lyokat oktatja. A bal lábammal is sokat kell gyakorolni.- Vannak-e példaképeid?- A Real Madridnak szurkolok. Luis Figo és Raul a kedvencem. A magyarok közül Tokody Tibor és Gera Zoltán játéka tetszik. A vi­lágbajnokságon a brazilokért szo­rítottam.- Milyen poszton szerepelsz?- Korábban mindig csatárt ját­szottam, főképpen jobb oldalon, de mostanában inkább irányítót játszatnak velem az edzők. Ádám húga, Lilla tündéri kis­lány. Ő is a labda bűvöletében él. A szakemberek szerint nagy re­ménység. A nyolcéves, kosárlab­dázónak készülő Lilla nemrégi­ben tagja volt a siófoki kosarastá- bomak, amelyen az Oroszlányból elszármazó Zsolnay Gyöngyi, a magyar válogatott egykori sztárja volt a vezetőtréner.- Nagyon szeretem a kosárlab­dát, szeretnék egyszer jó játékos lenni - mondta a siófoki tábor kö­zönségének kedvence. - Nagyon jó volt Siófokon, Gyöngyi néni ki­váló edzéseket tartott. Órákon át kosaraztunk, de mi soha nem fá­radtunk el. Eljöttek hozzánk láto­gatóba a tv2 műsorvezetői, Pálffy István (régen NB I-es kosaras volt), Klauszmann Viktor, Gajdos Tamás és Vujity Tvrtko is. Be­szálltak közénk kosarazni, de jó meccset játszottunk?- Gyermekeimnek soha nem kellett mondanom, hogy sportol­janak, a mozgás természetes éle­tükben - mondta Gusztafik Tibor. - Soha nem űzném, hajtanám őket, hogy élsportolók legyenek. Az egészségért csinálják. Kell-e viszont annál nagyobb öröm egy apának, hogy dicsérik gyerekeit, és nagy tehetségnek tartják őket. PÉNTEK SÁNDOR Néhány sorban ÚSZÁS. A magyarok érem nél- ! kül maradtak szerdán a berlini I úszó Eb-n: Kovács Ágnes 100 m mellen (aranyérmes a svéd Em­ma Igelström), míg Kerékjéató Ta­más 200 m vegyesen lett negye­dik. Utóbbi számban Balházi Ist­ván az ötödik helyen végzett, a győzelmet a finn Jani Sievinen szerezte meg. 100 m gyorson a holland Pieter van den Hoogen- band nyert, Zubor Attila hato­dik. Risztov Éva 800 m gyorson országos csúccsal (8:29.92 p) ju­tott be a csütörtöki döntőbe. LABDARÚGÁS. Jelentős sport- ! diplomáciai sikert könyvelhet el ; a Magyar Labdarúgó Szövetség: Bozóky Imre elnököt ugyanis be- j választották az UEFA feílebbvite- j li bizottságába. Ez a testület ! foglalkozik azokkal az ügyekkel, j amelyek jogorvoslás céljából a - j Berzi Sándor főtitkár személyé­ben szintén magyar taggal is dolgozó - fegyelmi bizottság döntése után másodszor is az európai szövetség elé kerülnek. KERÉKPÁR. Szerda reggel óta nem adott magáról hírt Raimon- das Rumsas. A vasárnap zárult Tour de France harmadik helye­zettje azt ígérte ügyvédjének: még a nap folyamán Olaszor­szágból Lyonba repül, hogy tisz­tázza magát a doppingvádak alól. TENISZ. Sérülés miatt már az első fordulóban búcsúzott a to­rontói, 3 millió dollár összdíja­zású férfi tenisztornától a ko­rábbi világranglista-vezető bra­zil Gustavo Kuenen. FUTBALL. Romario aVasco da Gamától a Fluminense lab­darúgócsapatához szerződött. A 36 esztendős klasszis az év végig erősíti a népszerű Rio de Janeiró-i klubot, és öt hónapra 230 ezer dolláros fizetést kap. Az 1994-es világbajnokságon aranyérmes csatár augusztus 11-én, a Cruzeiro ellen mutat­kozik be új együttesében. KOSÁRLABDA. Megtörtént az első zsákolás az észak-amerikai női profi kosárlabda-bajnokság­ban. A történelmi mozdulatot Lisa Leslie, a Los Angeles Sparks sztárja hajtotta végre a Miami Sol elleni mérkőzés 15. percében. A címvédő 195 cen- , tis centere egy kézzel húzta a j labdát a gyűrűbe, s a csarnok felállva ünnepelte a bravúrt, b Várgesztesen tréningeznek Tájfutás Mától hétfőig Várgesztesen ké­szül a szeptemberi, Sümegen rendezendő tájfutó Európa-baj- nokságra női és férfi válogatot­tunk. Legjobbjaink naponta két­szer tréningeznek a festői kör­nyezetben, szállásuk az egykori vadászházban lesz. A válogatott oszlopos tagja a tatabányai Faggyasné Wengrin Ágnes, aki ma az első számú női tájfutónk. Faggyas Lászb, a szövetség el­nökségi tagja elmondta, hogy az ideális, ám tájfutó szempontból roppant nehéz terepen tökélete­sen felkészülhet 12 tagú kere­tünk az Eb-re. B TotTtippek 1. FTC - Kispest 1 2. Békéscsaba - ZTE 2X 3. Győr - Sopron 1 4. Siófok - Videoton 1 5. Bastia - Lens 1 6. Lille - Bordeux X 2 7. Marseille - Nantes 1 X 8. Montpellier - Rennes X 9. Nice - Le Havre 1 10. Paris SG - Auxerre X 11. Sedan - Sochaux 12 12. Strasbourg - Ajaccio 1 13. Troyes - Monaco 2 14. Debrecen - Dunaferr •X Korábban lesz a minirnaraton ezért Váll Tóth János a Tatai Minimarathon Közalapítvány ku­ratóriumának elnöke mond meg­nyitó beszédet. Helyszíni nevezésre adott a lehetőség: a Magyary Zoltán művelődési házban augusztus 2-án, 15.00-19.00 óra között, au­gusztus 3-án, 8.00-14.30 óra kö­zött várják a jelentkezőket a nagy megmérettetésre. További információk: Horváth Zoltántól kaphatók a 06-30/939-4017-es mobilszámon. ■ ___ SZÖNY A Szőnyi Tejtermelők immáron 10. alkalommal rendezik meg a Tej Kupa elnevezésű kispályás labdarúgótornát. Szombaton 9 órától a Bozsik József Általános Iskola füves pályáján a házigaz­dák mellett az Eleskanyar sörö­ző, a Galambászok, a Fortuna SE, a Viharsarok, a László Pack Kft., a Futa-Mos Bt., az Orbán FC Mocsa, a Pejuko-Miniglas és a Vi­king söröző együttesei szállnak harcba a díszes serlegért. A szervezők ezúttal is rendez­nek tombolasorsolást, melyen a többi között választási bikabor­jút, húsvéti bárányt és választási malacot is lehet nyerni. _______■

Next

/
Oldalképek
Tartalom