24 óra, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

2. OLDAL Hírek MEGSZAKADT a párbeszéd Szerbia és Jugoszlávia két leg­fontosabb politikai vezetője, Vojiszlav Kostunica jugoszláv elnök és Zoran Djindjics szerb miniszterelnök között. „Visszavonhatatlanul meg­szakadt” a kommunikáció - erősítette meg Kostunica egy interjúban. Okként azt nevezte meg, hogy Szerbiai Demokrata Pártjának (DSS) mind a 45 képviselőjét eltávolították a szerb parlamentből. Ez a DSS- mandátumok és a választók akaratának ellopása, amelyet a Djindjics köré tömörült Szerbiai Demokratikus Ellenzék (DSO) kormány­koalíciós többsége hajtott végre, mégpedig kíméletlenebb módon, mint ahogy azt Szlobodan Milosevics volt elnök valaha is meg merte volna tenni - mondta Kostunica, mti KOFI ANNAN ENSZ-főtitkár szeptember 6-án Párizsban találkozik a megosztott Ciprus ellenlábas vezetőivel, hogy áttekintsék az akadozó béke­tárgyalásokon elért ered­ményeket, és kiutat keressenek a zsákutcából. Annan idén másodszor folytat meg­beszélést a ciprusi görög és török közösség vezetőivel, hogy ráirányítsa a figyelmet: áttörésre van szükség a január­ban indult, de holtpontra jutott béketárgyalásokon, mtí A BŐSI ERŐMŰ - szlovák területen megépült változatá­val, a C-variánssal együtt - a szlovák államiság emlék­művének épült, jóllehet Szlovákia adófizetői nem igazán szólhattak bele, hogy hajlandók-e pénzelni egy ekkora erőművet. A pozsonyi Űj Szó azzal kapcsolatban foglalkozott a kérdéssel, hogy . __Dominik Kocinger, az erőmű é pítésének és üzemeltetésének szlovák kormánybiztosa az utóbbi napokban olyan vádakat olvasott az erőmű atyjaként emlegetett, jelenleg kórházban tartózkodó Julius Binder fejére, hogy az építés során mintegy félmilliárd korona értékű fiktív számlákat fizettek ki, s az ügyben ezért most rendőrségi nyomozás folyik, mti AZ AMERIKAIAK guantá- namói haditengerészeti támaszpontján őrzött több száz feltételezett al-Kaida-tag és tálib harcos között meg­található az al-Kaida terror­szervezet vezetőjének, Oszama bin Ladennek néhány testőre is. Ezt egy névtelen­séghez ragaszkodó amerikai hírszerzési illetékes közölte a Reuters hírügynökséggel, hoz­zátéve: egyes amerikai tiszt­ségviselők arra következtetnek ebből, hogy Oszama bin Laden meghalt az Egyesült Államok és a vele együttműködő afgán erők afganisztáni hadjáratában, mti AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG bírósági eljárással fenyegeti az Európai Unió valamennyi tagál­lamát, mert immár több hó­napos késésben vannak az elhasználódott személygép­kocsik kötelező szétbontására vonatkozó uniós irányelv törvénybe iktatásával. Az euró­pai autóipart tehát a forgal­mazás lényeges liberalizálása, és így a márkák közti nyíltabb verseny bevezetése után rövid időn belül újabb csapás fenyegeti az uniós hatóságok részéről, mti OROSZORSZÁGBAN leállítot­ta tevékenységét szerdán a Soros-alapítvány, miután az általa működtetett Nyitott Társadalom Intézet székháza körüli jogi vita a végletekig elfajult, mti ______________________■ V ILÁG TÜKÖR 2002. Augusztus 1., csütörtök TERROR. A Hamász radikális iszlám szervezet vállalta azt a pokolgépes merényletet, amelyet szerdán a jeruzsálemi Héber Egyetem kávézójában követtek el. A halálos áldozatok száma hét, a sebesülteké több mint 80. A Palesztin Hatóság élesen elítélte az újabb terrorakciót._________________fotó. europress/epa K ét lépéssel közelebb az EU-hoz Juhász Endre nagykövet: kiemelt támogatást kapnak a régiók Kedden újabb főtárgyalói tanácskozást tartott az Európai Unió a tagjelölt országokkal. Magyarországnak két további tárgya­lási fejezetet sikerült ideiglenesen lezárnia, s ezzel közel került a technikai jellegű fejezetek őszi befejezéséhez. Szer­kesztőségünknek dr. Juhász Endre nagykövet adott exkluzív nyilatkozatot. Brüsszel- A keddi eseményeket lehet-e nevezni áttörésnek?- Én áttörésnek azért nem ne­vezném, mert az igazi áttörés jó egy esztendeje, a göteborgi csúcsértekezleten már bekövet­kezett, amikor az EU kifejezte szándékát a bővítés mellett, és a pontos menetrendet is meghatá­rozta. Tehát áttörésre már nem is volt szükség, de azt elmondhat­juk: fontos előrelépés történt. Si­került két fontos - a kulturális és audiovizuális, valamint a regio­nális politikáról szóló - fejezetet lezárni, és ez utóbbi már a legne­hezebbnek számító pénzügyi fejezet körvonalait is előrevetíti. A tárgyalások során ugyanis ki­alakult egy rendezés a relatív százalékos arányokban, magya­rán abban, hogy a tagjelöltek kö­zül melyik ország milyen mérték­ben részesül támogatásban. En­nek alapján a különösen kényes kérdésnek számító mezőgazda­sági-vidékfejlesztési fejezetre nézve az első három évre már vannak becsléseink.- A tárgyalások során az Unió elfogadta hazánk strukturális be­osztását, és ennek alapján hatá­rozta meg besorolásunkat. Ez mi­lyen előnyökkel jár?- Az EU az 1. számú besorolást adta Magyarországnak, ami azt jelenti, hogy mind a hét régió messze a legnagyobb támogatás­ra számíthat. Ez az Európai Unió bruttó nemzeti össz­terméke 75 szá­zalékának felel meg, és a támo­gatás összege a számítások szerint 537 mil­lió eurót tenne ki. Ugyanakkor azt is el kell mon­danom, hogy a tárgyalások során mindvégig azt a nézetet képvisel­tük, s a jövőben is ezt fogjuk ten­ni, hogy a globálösszeget min­denképpen javítani, emelni akar­juk. Ezzel szemben szólnunk kell a téma egyfajta árnyoldaláról is: mivel a költségvetési fejezetről még ezúttal sem esett szó, ezért jóformán még megbecsülni sem tudjuk, hogy mennyit kell be­fizetnünk, és ebből mennyit fo­gunk támogatás formájában visz- szakapni.- Ebből következően nehezen lesz tervezhető a magyar költség- vetés kiadási és bevételi oldala?- Nem így fogalmaznék. A tá­mogatások kedvezményezettje ugyanis nem a központi költség- vetés, hanem közvetlenül a lakos­ság, a vállalkozók, a gazdálkodók - összességében tehát a magyar gazdaság, a magyar polgárság. A pénzügyi fejezernél egy rossz forgatókönyv esetén mind a tag­jelöltek, mind az EU részéről köl­csönös csalódás is előfordulhat, elvégre az eddigi ajánlatokat - egyébként nem remélt esetben - akár vissza is vonhatják. Ebből a szempontból nem könnyű a hely­zetünk, mert amit eddig fölaján­lottak, azt mi keményen és szisz­tematikusan kritizáltuk, így tette ezt az Orbán-kormány, és így te­szi a Medgyessy-kormány is; sőt, a jelenlegi kormány talán még elődjénél is erőteljesebben.- Korábban többször elhang­zott az egykori lengyel miniszter- elnök asszony, Hanna Suhocka híres mondása: „az Európai Unió­tól mindig öt évre vagyunk”. Ön szerint lerövidült ez az idő?- Vannak még nehéz felada­taink. A versenyfejezet lezárása például nagyon kemény diónak mutatkozik; személy szerint bol­dog leszek, ha decemberben a koppenhágai csúcsértekezleten sikerülni fog. És az sem biztos, hogy a szeptemberre előirányzott témákkal végezni tudunk, de ezt sem tartanám nagy tragédiának. Sokkal fontosabb és sorsdöntőbb lehet az ír népszavazás kimenete­le, a ciprusi kérdés rendezése, a szlovákiai választások eredmé­nye, nem utolsósorban pedig az, hogy Németországban a bővítés nemcsak szavakban eltökélt, pénzügyileg pedig rugalmasabb kormány működjék, oyulayzoltáw VÁRHATÓ EU-TÁMOGATÁS Kohéziós alap (átlag) 299 millió euró Regionális alap 1,030 milliárd euró (2004) 1,180 milliárd euró (2005) 1,465 milliárd euró (2006) JOGCÍM A JELÖLTEK ARÁNYÁBAN ÖSSZEG Interreg-program (a hosszú határok miatt) 14,2% 17 millió euró Equal-program 12% 8 millió euró Vidékfejlesztés (becsült) kb. 11% 170 millió euró ÁLLÁSPONT TAPODI KÁLMÁN Cseppek a tengerben A balkáni drog-tranzitútvonal áthalad az ország déli részén. A kijelentő mondat a napokban hangzott el egy pénzügyőr tiszt­től, de úgy tetszik, különösebben senkit sem érdekelt a beje­lentése. Evek óta arról is beszélnek, hogy nemcsak átszeli ha­zánkat a drogútvonal, hanem célországgá is vált Magyaror­szág. A statisztikai adatokból kiderül, hogy egyre több nálunk a kábítószer-élvező. Egyelőre azonban hiába vannak drogelle­nes ismeretterjesztő előadások az iskolákban, a kábszeresek zöme a fiatalabb korosztályból kerül ki. A bajai rendőrök pél­dául csupán az elmúlt hét végén hat kábítószerest vettek őri­zetbe, akik közül egyikük sem volt húsz évesnél idősebb. Kis­kunhalason - egy felmérés szerint - minden ötödik közép- iskolás valamilyen kapcsolatba került már a drogokkal. A drogcsempészés kifizetődő vállalkozásnak látszik, hiszen egy-egy kisebb szállítmány is müliós bevételt hozhat, ha piacra dobják. Kérdés persze, hogy kik fölözik le a hasznot? A néha-néha elfogott dílerek alighanem csak cseppek a ten­gerben. A kereskedői hálózat irányítói lehetnek az igazi ha­szonélvezők, de az ő kézre kerítésükről alig hallani. A disz­kókban, a szórakozóhelyeken egyre több a razzia, hiszen a szakemberek szerint ott fordul meg a fogyasztói réteg zöme. Veszélyben vannak már az általános iskolások is, akiknél már idejekorán megpróbálkoznak a „beetetéssel” a dílerek. Bódulat és egy kis „pörgés” nélkül unalmasak lennének a bulik - vélekednek sokan a tizenévesek közül, akik a gerincét alkotják a zenés összejöveteleknek. Budapesten tegnap meg­kezdődött a Sziget-fesztivál. A monstre koncertek, előadás-so­rozatok százezreket vonzanak a hajógyári szigetre, ahol alig­ha lesznek ráfizetésesek a sörsátrak. Á szakértők kijelentet­ték: a drogok mellett az alkohol jelentheti a legnagyobb veszélyt a szigetlakók egészségére. A hírek azonban mást iga­zolnak. Talán egyszer erről is nótázik majd a Kis tehén. EGYETÉRTEK: 06-90-330303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0WO-33O-304 NYEMCSOK LÁSZLÓ Az olvasókör nézései Másként olvas újságot az ember otthon, és másként, ha társa­ságban nyaral. Megvettünk mi is minden lapot, aztán körül­belül addig jutottunk el, hogy melyek Gregor Bernadett ero- gén zónái. A művésznő kitárulkozott, és elárulta, hogy a csuklóján (nem elírás) van egy pont, amely nagyon is az. Elmerengtünk rajta, aztán megszólalt a barátom: ha ő iszik, neki a torka a fő ero- gén zónája. Persze ez nem málnaszörpre vonatkozik, de Gregor Bernadettnél sem mindegy, hogy ki jut el a csuklójáig. Szó nincs arról, hogy a művésznőt cikizném, sőt megemelem a kalapom előtte. Ha egészen teste legintimebb részeiig men­tek el a kérdéssel, akkor is őszintén válaszolt. Biztosan nem nézett jobbra, mert akkor - egy felmérés sze­rint - nagyobb lenne a valószínűsége, hogy hazudik. Erre a megállapításra az ELTE két pszichológia szakos hallgatója ju­tott kutatásai során, és ezt is címlapon hozta az egyik újság. Mondja is az üdülői „olvasókör” politikai síkra terelője: mi ez, ha nem a balliberális sajtó újabb húzása? A következő újság címlapját már olvasni sem kell, csak néz­ni. Bár helyetted ő lenne a kebelbarátom - mondja oda az egyik szemguvasztó a szomszédjának. Hamar körbejár a lap, és kiderül: a fotón látható hölgy imád füvet nyírni. Egy szál tangában. Újabb újság, ott az utolsó oldalon meztelen női popsi gömbölyödik, őszinte gyönyörűségünkre. Sze­münk se jobbra, se balra - csak előre. Aztán felfele, és örömmel fogadjuk, ott sem túlöltözött a lányka. Mónikának megvan mindene. A sajtófélórát női hang szakítja félbe a konyhából: kész a reg­geli. A terülj-terülj asztalkám mellett asszonyaink kérdezik: mit ír az újság? Tele szájjal válaszolunk: áh, semmi különös, csak a szokásos. Merényletek, balesetek, politikai acsarkodás. Arra már nem emlékszem, hogy közben jobbra néztünk-e. EGYETÉRTEK; 06-90-330-422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640430423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj _____________A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről.______________ A z üdülés nem lustálkodás Nem tesz boldoggá az üdülés, amikor csak heverészünk a strandon - foglalta össze tudományos vizsgálatainak ered­ményeit Csíkszentmihályi Mihály. Kalifornia Az emberek többsége azt sze­retné, hogy több legyen a sza­badideje - idézi az Amerikába származott hazánkfiát, a bol­dogságkutatás professzorát a Focus című német hírmagazin. Furcsa ellentmondás ugyanak­kor, hogy letörtnek érezzük magunkat, ha hosszabb ideig nem foglalatoskodhatunk vala­mivel. Sokan kedvetlenül éb­rednek hétvégeken, mert az az érzésük, hogy rendezetlen az időbeosztásuk. A ma 68 éves kutató fiatalon került az USA-ba, a kaliforniai egyetem tanáraként 14 könyvet írt és tanulmányok százait publi­kálta. Legújabb megállapításai az „okos pihenéssel” kapcsolatosak. Bármennyire várjuk a pihenésre szánt szabadságot, az üdülés heteiben hatalmas baklövéseket követhetünk el. Mit tegyünk ezek elkerülésére? Például: 1. Ne felejtsük el, hogy csakis a megszokott környezetünkből kiszakadva gazdagodhatunk olyan élményekkel, amelyek erőt adhatnak a rutin hónapjaiban. 2. Ne váljunk a színvonaltalan tömegturizmus áldozatává. „Ha mindenütt ugyanazokba a dol­gokba botlunk, azt hihetjük, hogy a világ unalmas, és csaló­dottak leszünk.” 3. Ne tervezzük be percekre a napjainkat, főként ha a hét­köznapok állandó szervezettség­gel, szabályozottsággal járnak. Viszont mit tegyünk meg fel­tétlenül, hogy biztosan jól érez­zük magunkat? A pihenés ideje egyedülálló alkalom a zavartalan együttlétre azzal, akit szeretünk, és a család boldogságának megújítására. És nem eleve „hűtlenség” az, ha nemcsak a párunkkal, hanem a barátainkká is együtt utazunk, ahogyan az sem, ha új ismeret­ségeket gyűjtünk. „Az emberek jobban érzik magukat, ha bará­taikkal, nem pedig csak a család­jukkal üdülnek. Barátok közt hát­térbe szorulnak a családi kötele­zettségek.” Lazítsunk, merjük igazán jól érezni magunkat. Táncoljuk vé­gig az éjszakát a strandon, ha van hozzá kedvünk. Nem bűn kirúgni a hámból, s inni is töb­bet szabad a megszokottnál, ha jólesik. KOCSIS TAMÁS Sztrájk a Pankrácban Külföldiek tiltakozó akciója a híres cseh börtönben Prága Több mint harminc fogva tar­tott hétfő óta éhségsztrájkot folytat a prágai Pankrác bör­tönben, így tiltakozva ügyük lassú intézése ellen - jelen­tette be szerdán Miloslava Havlícková, a cseh börtön­szolgálat szóvivője. A hazánkban főként Jaroslav Hasek méltán népszerű regényé­ből, a Svejk, a derék katonából is­mert Pankrácban történt esemé­nyekről a szóvivő asszony kifej­tette: a sztrájkolók többsége a volt szovjet köztársaságok állam­polgára, akik különféle bűncse­lekmények és törvénysértések miatt vannak letartóztatva. A fog­va tartottak akciójukkal azt is szeretnék jelezni, hogy a csehor­szági börtönökben állítólag meg­sértik az alapvető emberi jogo­kat, és hátrányosan megkülön­böztetik a külföldieket - mondta Havlícková. Szerinte a hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a hely­zetet, és minden letartóztatottal beszélnek, hogy megpróbálják oldani a feszültséget. „Szeretném azonban hang­súlyozni, hogy a börtönfelügyelet határozottan ellenáll minden nyomásgyakorló csoport akciójá­nak” - szögezte le a szóvivő. Hoz­zátette, hogy a fegyházban rend van, és más börtönökből sem je­lentenek semmilyen zavargáso­kat vagy éhségsztrájkokat. A csehországi börtönökben legutóbb tavaly októberben volt tömeges éhségsztrájk. Hat bör­tönben egyszerre több mint 170 fogoly tiltakozott. A rendőrség szerint az akciót az orosz maffia szervezte. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom