24 óra, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-22 / 169. szám

MMM 2002. Július 22., hétfő 11. OLDAL SPORT Czipper ismét kapuba talált Dorogi Football Club - Budaörs 2-1 (1-0) Dorog, 200 néző, vezette: Tar Sándor. Dorogi FC: Borsos (Csendes) - Nádasi, Faragó, Csapó, Horváth G. - Sinkó, Bodó, Du.ro, Bessenyei - Czipper (Takó), Kovacsics. Vezetőedző: Borsos Vilmos. Góllövők: Czipper, Bessenyei, illetve Nagy. A megyei első osztályban szereplő budaörsiek stílusosan és jól is futballoztak, így a doro­giak előkészületi meccse megfelelt céljának. A 25. percben Bessenyei ívelt be a bal oldalról, Czipper átvette a labdát, majd egy csel után, nyolc méterről lőtt a hálóba. A 68. percben Sinkó a jobb oldalról szép cselekkel tört előre, aztán középre ívelte a lab­dát. Bessenyei látványos fejessel, hét méterről vette be a budaör­siek kapuját, 2-0. A 80. percben egy kontratámadás végén szé­pítettek a vendégek, 2-1. A DFC a héten még játszik néhány mérkőzést az NB Il-es bajnoki rajt előtt. Szerdán 18.00- tól a Felcsút lesz a vendég Dorogon, szombaton pedig 11 órától játsszák a Magyar Kupa megyei döntőjét. A Szomor- Zsáimbékot fogadja a DFC, mind­két csapat bejutott a 64-es, orszá­gos selejtezőbe, ez már csak amolyan presztízsmeccs lesz. ■ Egycsoportos NB I. B Húsz labdarúgócsapat a második vonalban A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége szombat délután Siófo­kon, a Hotel Ezüstpart szállodá­ban tartotta kihelyezett ülését. Az elnökség elsősorban azért ülése­zett, hogy eldöntse, az új NB I. B-s bajnokság milyen rendszerben zajlik majd. Az eredeti versenyki­írás szerint két csoportban, tizen- két-tizenkét csapat alkotta volna a másodosztály mezőnyét, ám a huszonnégy helyett csak húsz csapat nevezett az NB I. B-re. A Magyar Labdarúgó Liga azt javasolta a szövetségnek, hogy a másodosztály mezőnyét ne tölt­sék fel, maradjon a húsz csapat, és az MLSZ elnöksége azt döntse el, hogy a húsz együttes egy cso­portban játsszon, vagy maradjon meg a Keleti- és a Nyugati-cso­port tíz-tíz együttessel. A szövetség elnöksége végül úgy döntött, hogy egycsoportos lesz az NB I. B. Mivel a második ligás együttesek a nevezések le­adásakor még úgy tudták, hogy a kétcsoportos NB I. B-ben szere­pelnek majd, ezért a kényszerű­ségből megváltoztatott verseny- kiírást nekik is el kell fogadni, pontosabban a hétfői sorsolásig nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják-e az új feltételekkel az indulást. Az elnökség arról is határo­zott, hogy az NB I. B a 2003- 2004. évi bajnokságban is egy­csoportos lesz, és legfeljebb húsz csapat indulhat. _____________■ J ók lesznek a tatabányaiak Ifj. Sallói István édesapját köszöntötte Siófok/Oroszlány Az oroszlányi ifj. Sallói István, a Siófok NB I-es labdarúgócsapa­tánál ténykedik vezetőként. Az egykori válogatott focista tegnap hazalátogatott a bányászváros­ba. Köszönteni jött édesapját, id. Sallói Istvánt, a Tatabánya egykoron kiváló bal­szélsőjét, aki 57. születésnapját ün­nepelte vasárnap. Miután éppen Siófokon döntöttek szombaton az egy­csoportos NB I. B- ről, először annak létjogosultságáról kérdeztük a szak­embert.- Nem volt más választás, mert csak húsz csapat vállalta a második vonalt - mondta ifj. Sallói István. - A kényszer szülte bajnokság­ban nagy esélyesnek tartom a pápaiakat.-És a tatabányaiak?- Nagyon masszív és jó kis csa­pat, amely a Siófokot oda-visz- sza verte előkészületi meccsen. A tatabányaiak is ott lesznek ezzel a gárdával a mezőny első felében.- Siófokon az NB I-ben mara­dás a cél?- Természetes, és bízunk is a sikerben. A Zalaegerszeg, az FTC, az MTK és az Újpest kiemelkedik a mezőnyből, a többi­ek azonos képessé­gűek. Nekünk beha­tároltak a lehetősége­ink, és például csak egy külföldi játéko­sunk van.- Nem tesz jót a magyar labdarúgás­nak a sok külföldi játékos.- Kényszerhelyzet ez is. A fia­tal magyar játékosokért hatalmas összegeket kémek el, a külföldi­ek sokkal olcsóbbak. Ennek elle­nére mi a honi „piacról” igyekez­tünk erősíteni. p. s. Ifj. Sallói István 90 éves az Annavölgyi Bányász Megalakulásának 90. évforduló­ját ünnepelte szombaton este az Annavölgyi Bányász Sportegye­sület a sporttelep tornatermében. A mintegy száz meghívott között ott voltak a délutáni öregfiúk-mai focicsapat mérkőzésen pályára lé­pők közül a régi kedvencek is: Varga Sándor, Szomjú Péter, Zöldi József, Flórián István, Gregor Fe­renc, Gregor Lajos, Izsó Sándor, Révész Zsolt, Kucsera Zoltán, Kor­sós János, Sági László, Tary Sán­dor, Novák János és Elek József. Az egyesületnek jelenleg egy versenyszakosztálya van, a focis­ták a körzeti bajnokságban szere­pelnek. A korábbi röplabdacsa­pat tagjai rendszeresen találkoz­nak és játszanak, a leányvári cselgáncsozóknak van egy an­navölgyi csoportjuk. Az 1912 óta történteket Kovács Emil egyesületi elnök foglalta ös­sze. A focisták eredményei közül kimagaslik az 1948-ban ki­írt - gyakorlatilag a mai Magyar Kupának megfelelő - Ságvári Endre Kupa elnyerése 320 neve­zett csapat közül. A 90 éves egyesületet - Bozóky Imre MLSZ-elnök és Basky Péter megyei sportigazgató üdvözletét is tolmácsolva - Imrő János, az MLSZ egyei elnöke is köszöntöt­te. A születésnapra emlékeztető kupa mellett nyolc focilabdát is átadott az annavölgyieknek. Dér József polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az el­lenszolgáltatás nélkül dolgozó el­nökség - Kovács Emil elnök, Vereckei Kálmán alelnök, B. Fodor Imréné gazdasági vezető - remek munkát végez, a szerény önkormányzati támogatás két­szeresét tudja előteremteni a tá­mogatók segítségével. A születésnapi ünnepség résztvevői emléklapot vehettek át, az este jó hangulatú beszélge­tésekkel Zárult. FENYVESI KAROLY Európa legerősebb magyarjai Fekete László és Mészáros Tibor magabiztos sikere Siófokon Óriási volt a nyüzsgés a siófoki Beach House nagystrandján szombaton délután. Jöttek az or­szág minden részéből, hogy az erős emberek páros Európa-baj- nokságán szurkoljanak a magya­roknak. Feltűnően sokan érkez­tek megyénkből, lehettek vagy öt­százan a csolnoki Fekete László hívei, aki a szombathelyi Mészá­ros Tiborral az oldalán a több ez­res közönség üdvrivalgása köze­pette lépett porondra. Fekete László a verseny előtt úgy nyilat­kozott, hogy a bronzérem meg­szerzése már óriási fegyvertény lenne, hiszen nemcsak Európa, de a világ legjobbja is az a nyolc nemzet párosa, amely most Siófokon fellép. A kőgolyóra- kással kezdődött, azzal a szám­mal, amelyben Fekete László világcsúcskí­sérletet je­lentett be. Itt először Mé­száros Ti­bor ver­senyzett, aki 200 ki­lónál hagy­ta abba a versenyt. Követke­zett Feke­te László, és ő ki­hagyta a 210-et, és mindjárt a 232 kg-os világre­korddal kí­sérletezett. Ezt a súlyt az edzéseken már százszor feltette az állványra, most viszont nagy árat fi­zetett a figyelmetlen­ségért. A kőgolyót elfe­lejtették a „segédek” megtisztítani a homok­tól, így az sehogy sem illeszke­dett Laci hatalmas tenyereibe. Mint a smirgli, lenyúzta a bőrét, nem is sikerült a gyakorlat. A ma­gyarok ebben a számban a 2. he­lyen végeztek. A farönknyomásban csak egy- egy versenyző teljesített nemze­tenként. Mészáros Tibor kapta a jó tanácsokat Feketétől, és na­gyon szé- p e n emel­getve a 165 ki­lóig jut­va, az él­re segí­tette a mi­Fekete László a 150 kilós kőgolyót ötször emelte a vállára fotói kim t. j einket. A 72 söröshordót, amely 700 kilót nyomott kellett ezután megemelni párban a verseny­zőknek. Feketéék 900 kilót telje­sítettek, és ezzel másfél pontos előnyt szereztek a hollandokkal szemben. Jött a vízválasztónak tartott szám, a 150 kilós kőgolyóemelés. Másfél perc alatt minél többször kellett a súlyt a vállra helyezni. Fekete László utolsóként lépett porondra, és négy sikeres emelés kellett ahhoz, hogy tekintélyes előnyt szerezzenek a magyarok. A világ egyik legerősebb embere remekelt. Megvolt a négy, de a közönség kórusban követelte az ötödiket. Ezt is könnyedén meg­csinálta, így az utolsó szám előtt már 10 pont volt az előnyünk a hollandokkal szemben. Az utolsó számban Fekete lépegetett a lépcsőfokokon a nagy súlyokkal, aztán Mészáros Tibor világ­rekordsúlyig jutva hozta extázisba a közönséget. Óri­ási tombolás, biztatás, de egy centin múlott a siker, a 330 kilós új re­kord. A re- m e k sportembe­rek örömét ez sem zavarta, hi­szen a legfontosabb, az Európa-bajnoki cím már a tarsolyban volt. Meglepe­tésre a tavalyi világbaj­nok finnek még a do­bogóról is lecsúsz­tak, a 4. helyen vé­geztek. Hollandi­ába viszik haza az ezüstérmet, Lengyelország­ba a bronzot. PÉNTEK SÁNDOR Csúcs: 10 kajak-kenus aranyérem 10 aranyérmet szereztek a magyarok a szege­di Európa-bajnokságon. Az eddigi csúcsot az 1995-ös duisburgi vb tartotta 9 győzelemmel. Szenzációsan sikerült a magyarok számára a sze­gedi kajak-kenu Európa-bajnokság a hét végén. Szombaton 1000 m-en a kajakszámokban első lett Kovács Katalin, a Szabó Szilvia, Bóta Kinga páros, a Paksy Tímea, Móni Katalin, Keresztesi Alexandra, Viski Erzsébet négyes, valamint a ke­nusok között a Novák Ferenc, Kozmann György, Belicza Béla, Iván Gábor kvartett. A Kämmerer, Storcz, Kökény, Horváth G. alkotta férfi kajakegy­ség a 2. helyet szerezte meg. Vasárnap az 500 méteres számokban is folyta­tódott a nagy menetelés. Megvédte címét a Kovács Katalin, Szabó Szilvia, Viski Erzsébet, Bóta Kinga kajaknégyes, VereckeiÁkos kajak egyesben, s szin­tén első lett a már harmadik szegedi aranyát be­gyűjtő Kovács Katalin (k-1), valamint a Malomso- ki, Kozmann, Belicza, Iván kenu négyes. A kajakosok közül a Szabó Szilvia, Bóta Kinga duó, a Gyökös Lajos, Borhi Zsombor, Kökény Ro­land, Hegedűs Róbert kvartett és az olimpiai baj­nok Kämmerer Zoltán, Storcz Botond kettős má­sodik lett. A Búzái Miklós, Végh Attila kenupáros 200-as döntői során a legrövidebb távon a 9. magyar aranyat szerezte. Végül a Fehérvári Vince, Hegedűs Róbert páros tette fel a koronát a mieink szereplésére, és nyerte 10 aranyérmünket a k-2 200 m-es számában. ■ Megabikák és ORTRI az élen A Tata Polgármesteri Hivatal sport- bizottsága támogatásával a Megalódusz SE és a Sprint Futókör rendezte meg tegnap Marathon- váltót a tatai Oreg-tó körül. A csa­patok mind a hat tagja hét kilomé­tert futott, azaz egy kört a tó körül. Óriási volt az érdeklődés, 64 együt­tes nevezett az eseményre. A verseny abszolút végered­ménye, férfiak: 1. Megabikák, Ta­ta (Kovács András, Emmer Atti­la, Avar András, Galamb Sándor, Schdffer Péter, Pécsi Zoltán) 2.24,35. 2. Hajrá lányok 2.41,09. 3. Győri Dózsa 2.41,58. Nők: 1. ORTRI Császári Csemege, Orosz­lány (Erdős Ibolya, Vattai Niko­letta, Laczó Zsuzsanna, Mihalek Zsófia, Csornai Erika, Kostyál Ágnes) 2.58,14. 2. Megalányok, Tata, 3.09,24. 3. Győri Sellők 3.14,23. Részletesen későbbi szá- munkban írunk az eseményről. ■ Veteránok atlétikai ob-je Michael Schumacher újabb rekordja Forma-1 ___ __ Ú jabb rekordot állított fel Michael Schumacher a vasárnapi Francia Nagydíjon: a Forma-1 1950 óta íródó történetében ő szerezte meg a leggyorsabban a világbajnoki címet a pilóták kö­zött. Az eddigi csúcstartó a brit NigelMansell volt: 1992-ben a 11. futam után ünnepelhette vb-első- ségét, ám akkor összesen 16 via­dalt rendeztek, így a versenyek 68.7 százalékát követően mond­hatta magát világbajnoknak. Idén a Francia GP szintén a 11. futam volt, de mivel 17 ver­senyből áll a sorozat, Michael Schumacher a nagydíjak 64.7 százalékát figyelembe véve hó­dította el ismét az elsőséget. Az eddigi „leggyorsabb” vi­lágbajnokok: 1992 - Nigel Mansell (brit), 11/16 futam, 68.7%, 1963 - Jim Clark (brit), 7/10, 70%, 1965 -Clark, 7/10, 70%, 1969 - Jackie Stewart (brit), 8/11, 72.7%.__________■ Tatai Edzőtábor A hét végén a Tatai Edzőtábor adott otthont a XX. Magyar Nem­zetközi Veterán Atlétikai Nyílt Bajnokságnak. A verseny mind­két napján jó színvonalú versen­géseket láthattak az érdeklődők. Ez a találkozó volt az eddigi leg­népesebb, a magyarok mellett so­kan indultak Németországból, Horvátországból, Szlovákiából és Ausztriából is. A megyebeli atlé­ták alaposan kitettek magukért, és 10 arany-, hat ezüst-, valamint 5 bronzérmet vehettek át az ün­nepélyes eredményhirdetéskor. A nagyigmándi Mészáros Miklós 69. aranyérmét szerezte, úgy, hogy nem sok hiányzott a hetve­nedikhez. Részletesen későbbi számunkban. ■ Lékó nagy sikere Lékó Péter sötéttel döntetlent ját­szott a bolgár Veszelin Topalovval a 300 ezer euró össz­díjazású dortmundi sakk-világ- bajnokjelölti torna döntőjének negyedik mérkőzésén, s így jö­vőre kihívhatja a profi világbaj­noki cím védőjét, az orosz Vla­gyimir Kramnyikot. A fantasztikus formában ját­szó, tomagyőztes Lékó 100 ezer eurót kapott sikeréért. _______■ S zenzációs győzelem A magyar vízilabda-válogatott 17-5-re legyőzte az Egyesült Ál­lamokat a Világliga B-csoportjá- nak 10. fordulójában, így Ke­mény Dénes együttese továbbra is százszázalékos, s döntős. ■ Néhány sorban ÖKÖLVÍVÁS. A 75 kg-os Bal- zsay Károly ezüstérmes lett a permi ökölvívó Európa-bajnok­ságon, miután a döntőben 31- 17-es pontozással kikapott az ukrán Oleg Maskintól. ÖTTUSA. Bronzérmes lett a Simóka Bea, Vörös Zsuzsanna, Máthé Vivien összeállítású csa­pat a San Franciscó-i öttusa-vi­lágbajnokság váltóversenyében. A győzelmet a csehek szerezték meg az olaszok előtt. TENISZ. Már a vasárnapi első egyéni mérkőzés eldöntötte a magyar-argentin Fed Kupa osz­tályozó sorsát, mert a két csapat legjobb teniszezőinek találkozó­ján Mandula Petra 2 óra 1 perc alatt kikapott Clarisa Feman- deztől. Ezzel a vendégek 3-0-ás, behozhatatlan előnyre tettek szert, s jövőre is a Világcsoport­ban szerepelnek. A negyedik összecsapáson Gubacsi Zsófiát legyőzte Mariana Diaz-Oliva. A magyarok két év után ismét az Euro-afrikai zóna I. csoportjá­ban lépnek majd pályára. ASZTALITENISZ. Póta Georgi­na arany-, Zwickl Dániel ezüst­érmes lett az ifjúságiak verse­nyében a moszkvai korosztá­lyos asztalitenisz Európa-baj­nokságon. Póta a cseh Smistikova ellen nyert, Zwicklt a német Süss győzte le a fináléban. A serdü­lőknél Szarka Levente egyéni­ben, párosban (az ukrán Zsmude- nkóval) és vegyes párosban (a jugoszláv Fehér Gabriellával) is bronzérmes lett. A Pergel Szand­ra, Fehér duó szintén a 3. helyen végzett. ___________________■ S ipos István a megye sakkbajnoka A Tatán, a múlt hétfőn kezdő­dött és szombaton befejeződött V. Tatai Nyár megyei egyéni sakkbajnokságon Sipos István, a tatabányai Árpád-gimnázium tanulója, a Bp. Statisztika és az Ácsi Kinizsi SC versenyzője szerezte meg a győzelmet és ezzel a megyei bajnoki címet. A második László Imre (Tatai Géniusz), a harmadik Rigán Jó­zsef (Tatabányai Turul SE) lett. A nőknél Baranya Fanni (Lán- gos Józsa-PTSE, Tatabánya) győzött. (A rendezvényről ké­sőbbi számunkban tudósítunk bővebben.) __________ji T otseredménvek 1. VfB Stuttgart - Perugia 3-1 1 2. Fulham - Egaleo 1-0 1 3. Marek Oupnica - Slaven Belupo 0-3 2 4. Synot - Sochaux 0-3 2 5. Kaiserslautern - Teplice 2-1 1 6. Bologna - BATE Boriszov 2-0 1 7. Torino - Vlllarreal 2-0 1 8. NAC Breda - Troyes 1-1 X 9. Krilja Sz. Szamara - Willem II 3-1 1 10. Malaga - Gént 3-0 1 11. Gloria Bistrica - Lille 0-2 2 12. Molde - Odd Grenland 0-0 X 13. Valerenga - Stabaek Iz. után 14. FC Zürich - Aston Villa Iz.után

Next

/
Oldalképek
Tartalom