24 óra, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

L? KötíSsspéidíny \ ^atabárW®* 2002 FIFA WORLD CUP l^REAjAPAN Tippelős játékunkat keresse a sportoldalon! Hétfőn NYEREMÉNYAUTÓNK a következő településeken tekinthető meg: 13 őrá Vértesszőlős, Tanács u. ABC előtt 14 óra Tata, Ady E. úti Spar előtt 16.10 óra Tata, Május 1. úti Plus előtt 17.10 óra Tata, Kossuth téri nagyposta előtt A tartalomból: PEDAGÓGUSNAP Kréta és virág 2. oldal Ünnepi összeállítás 4. oldal SMS-ÜZENETEK Szeretnélek minden percben látni, s elfeledni mindent, mi úgy tud fájni. 14. oldal IDŐJÁRÁS ^25-26 14. oldal Hétfői számunkban: ■ Élő magyar hadtörténelem a komáromi Monostori-erődben ■ A nap ikerportréja, avagy lányok angyalbőrben Gyermekvilág Tatabánya A megyeszékhely múzeumá­ban, a Szent Borbála téren szombaton kiállítást rendeztek Érték a fotóban - Gyermekvilág címmel, amelyet Stemlerné Ba­log Ilona a Magyar Nemzeti Mú­zeum történeti fényképtárának vezetője nyitott meg. A kiállítás szeptember végéig lesz megte­kinthető. ■ 9*771416 86 5002 0 0 12 6 Komárom-Esztergom megyei TatabAnya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ^ I / Autóház V i SUZUKI 'itai TATABANYA 34(312-161, KISBÉR 34/355-001 Küldje szabira régi autóját és... CSERÉLJE ÚJ SUZUKI-ra. Beszámítás emelt áron Előzetes bejelentkezés: 34-312-161 és használt gépkocsik kedvező finanszírozással \ 1 L 9yons üQylfitózóssei Átadták a Weslin-gyáróriást Oroszlány Május 31-én hivatalosan is meg­nyitotta világszínvonalú öntödé­jét és megmunkáló üzemét a Weslin Hungary Autóipari Rt. A Weslin Rt. vegyes vállalatot 1999-ben alapította a Wescast Industries Inc. és a Linamar Corporation vasöntvények eladá­sára, tervezésére és gyártására az európai autóipart megcélozva. 2000 februárjában földterületet vásároltak az oroszlányi ipari parkban, és júniusban megkez­dődött a zöldmezős beruházás. A gyáróriás csaknem két év alatt felépült, s pénteken ünnepélyes keretek között, mintegy 1000 meg­hívott vendég jelenlétében Lamy D. Cerson volt vezérigazgató és Robert H. Mallette jelenlegi vezér- igazgató átvágta a hivatalos átadást jelképező nemzeti színű szalagot. A Weslin Hungary Autóipari Rt. nyitóünnepségén beszédet mond­tak: Dick W. Le Van (a Wescast Igazgatóság elnöke), Frank Hasen- fratz - a Linamar Igazgatóság elnö­ke, dr. Sunyovszki Károly, Orosz­lány polgármestere, Lázár Mózes, a megyei közgyűlés elnöke, or­szággyűlési képviselő, Keleti György országgyűlési képviselő, valamint Marta Moszczenska ka- nadai nagykövet, (vs- 5. oldal) ■ Legyenek családi gyógyszertárak! Az egészség évtizedének nemzeti programja Új, több kormányzati cikluson átívelő progra­mot terjesztenek önálló képviselői indítvány­ként a parlament elé a szocialisták - tudta meg lapunk dr. Schvarcz Tibortól, az ország- gyűlés szociális és egészségügyi munkacso­port tatabányai tagjától. Az egészség évtizedének nemzeti programjától azt remélik a szakemberek, hogy a születéskor várható élettartam az uniós átlaghoz közelít majd, és az egészségesebb élettel párhuzamosan vissza- szoríthatóvá válik a korai halálozás. A gyógyszerészetet érintő törvénymódosítás során a munkacsoport javaslata alapján a Magyar Gyógyszerész Kamara visszakapná a személyes gyógyszertár-működtetési joggal összefüggő döntési jogosítványokat. Az új gyógyszertár léte­sítésének engedélyezése a jogokat korábban gya­korló Országos Tisztifőorvosi Hivatal hatáskö­rében marad, a kamara egyetértésével. A törvénymódosítást előkészítő anyag újraértel­mezi a gyógyszertárak fogalmát is. Eszerint a pati­kák fő funkciója a gyógyító, megelőző tevékeny­ség, amely előtérbe kerül a kis­kereskedelmi forgalommal szemben. Az új egészségügyi tárca szorgalmazza a családor­vosokhoz hasonlóan a családi gyógyszertárak intézményének létrejöttét is. Ezáltal, főként az öngyógyítás területén valóban alkalmazhatóvá válna a szlogen: Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Dr. Schvarcz Tibor szerint át kell gondolni az árrés kérdését is. Az eddig 650 forintban, illetve a kiskereskedelmi forgalom területén 17,5 száza­lékban maximált árrés miatt az ország 2200 pati­kájából mintegy 20-30 százaléknak komoly likvi­ditási gondjai vannak. Mivel a jelen rendszerben a gyógyszertárak megelőlegezik a medicinák árát, értelemszerűen a kisebb forgalmú intézmé­nyek nem tudnak drágább készítményeket tarta­ni. Ezért olyan megállapodást kell kötni a gyógy­szergyártókkal, amely mind az egészségbiztosí­tási pénztár, mind a költségvetés, mind a gyógy­szerészek számára előnyös. ______________-bohunka­M egszépült a Paletta környéke Legyőzték a világbajnokot Hatalmas meglepetéssel kez­dődött a futball-világbajnok- ság tegnap: a nyitó mérkőzé­sen Szenegál válogatottja le­győzte az előző vb aranyér­mesét, Franciaországot.- Csak akkor volt értelme a franciák elleni győzelemnek, ha a folytatásban is jól szere­pelünk - intette józanságra diadaltól mámoros csapatát Bruno Metsu szenegáli szö­vetségi kapitány. A gólszerző Papé Boába Diop (képünkön) alig talált szavakat, hogy kifejezze örömét: - Fantasztikus érzés a vi­lágbajnok kapujába betalálni, mindig is erről álmodtam.- Nem tudtuk áttörni a védel­müket. Egyetlen valamirevaló tá­madást vezettek, s abból gólt lőt­tek. Ilyen a futball, sikeresebb rajt­ja számítottunk - mondta a nyitó- mérkőzést követően Roger Lemer­re, a franciák szövetségi kapitánya.- A középpályán remek teljesít­ményt nyújtottak, («*■ 13. oldal) Hét végi program Június 1.: Írország - Kamerun, Nügata, 08.30 (ml, élő). Uruguay - Dánia, Ulsar., 11.00 (ml, élő). Németország - Szaúd- Arábia, Sapporo, 13.30 (ml, élő). Június 2.: Anglia - Svédország, Sai- tama, 11.30 (ml, élő). Paraguay - Dél Afrika, Busán, 09.30 (ml, élő). Argen­tína - Nigéria, Ibaraki, 07.30 (ml, élő). Spanyolország - Szlovénia, Gwangju, 13.30 (ml, élő). __________________________ B orosgazdák 176 érme Megyei információ Az ászár-neszmélyi borvidék idei versenye a sorban a 35. volt, amelyet ugyan nem évente, de rendszeresen megrendeztek. A május 5-ei megméretést már a hegyközségek szervezték, ez volt a 12., amelyet a kisbéri Bakony étteremben tartottak. Az eredményhirdetés ugyan­csak itt volt, tegnap délután. Mikóczy István, a hegyközségi ta­nács elnökhelyettese és Váradiné Gombás Teodóra titkár hirdette ki az érmes borok sorrendjét. A borosgazdák 176 érmes bort ün­nepeltek: 42 arany, 54 ezüst és 80 bronz oklevelet osztottak ki. A díjak mellet 42 különdíjat is kap­tak a legjobbak. A zsűri elnöke, dr. Kállay Miklós meg volt elé­gedve a borverseny színvonalá­val. Véleménye szerint a tavalyi közepes évjárat után jól kezelt, tiszta ízű borok jellemezték a fel­hozatalt, helyenként kiemelkedő minőséggel egybekötve. _________■ Me gkérdeztük olvasóinkat Deutsch félmilliós luxusbérletéről Eltérőek a lakásbérleti díjak. Deutsch Tamás volt miniszternek a tárca költségvetéséből havi 485 ezer forintért béreltek otthont az or­szág legdrágábbnak tartott utcájában. Pokomi Zoltán Fidesz-elnök szerint a hason­ló miniszteri bérlemények között ez a legol­csóbbak közé tartozott. Az átlagember termé­szetesen más mércét ismer. Dr. Rozsnyói György jogász-vál­lalkozó: - Azt tudom elmondani, hogy szűkebb hazánkban, Tata­bányán és környékén milyenek az árak. Egy kétszobás tömbla­kás havi díja 25-30 ezer forint, ehhez kell még a rezsit számíta­ni. Nem túl gyakran, de családi ház is bérelhető. Itt természete­sen a helytől, a ház állapotától, méretétől is függ a tarifa. Ez többnyire 50-100 ezer forintért igényelhető. Nálunk a 150 ezer forintos díj extrának számít. Igény van a lakásbérletre, ez ösz- szefügg az iparosodással is. Dr. Rozsnyói György Zsebő Krisztina gépkezelő: - Sok­nak találom azt az összeget, amelyet a kormánytagok bérleti díjaként fizetnek. Akkor is, ha Pesten más a helyzet. Az összeg meghökkenti az adófizetőt, ám odafönn könnyen beszélnek. Ná­lunk körülbelül az a helyzet, hogy egy család 20-25 ezer forin­tos tarifát bírna el átlagban, ha ennyiért kap (na) lakást. De ott is rámegy az egyikük jövedelme. Én még ezt sem tudnám vállalni, mivel egyedülálló vagyok, gyári dolgozó. Számunkra elérhetetlen az ilyen dolog. Kiss Gábor gépkocsivezető: - Mindenképpen túlzás, amennyit az állam fizet a minisztereknek. Azt sem mondom, hogy viskó­ban lakjon egy ilyen vezető. Egy átlagcsaládnak még miniszteri szinten is megfelel a háromszo­bás otthon. Nem hiszem, hogy kastélyra lenne szükségük. Az egyszerű polgár még a havi 25 ezer forintos lakbért és a rezsit is alig tudja kinyögni, nem beszél­ve arról, hogy a legtöbb helyen fél évre kérnek előleget. És mit szól­janak azok, akik nyolcán laknak egy garzonban? m. tóth sAndor Sok a vagyon elleni bűncselekmény Létszámhiány nincs, de gond akad - Beszámolt a rendőrkapitány Szeretnénk, ha városunk polgárai saját véleményük, tapaszta­lataik alapján mondanák, hogy a közbiztonság javult, és va­lós alapot látnak arra, hogy a további javulásban is bízzanak. Turóczi Bálint őrnagy, a Dorogi Rendőrkapitányság vezetője ajánlotta így a szikár tényeket a dorogi képviselők figyelmébe a képviselő-testület pénteki ülésén. Dorog Turóczi Bálint szerint a városban az elmúlt időszakban nem követ­kezett be jelentős változás sem a jövedelemmel rendelkezők ará­nyában, sem a közlekedési viszo­nyokban és a település potenciáli­san veszélyeztetett objektumai­BALESETEK 1999 2000 2001 Halálos 1 2­Súlyos sérüléses 10­1 Könnyű sérüléses 12 15 5 Anyagi káros 39 27 22 Összesen 64 44 28 bán. Ezzel szemben a vezetői ál­lomány változásai kihatottak a kapitányság működésére, arcula­tára. Az állománymegtartó képes­ség jobb volt az átlagosnál. Ez azt jelentette, hogy létszámhiány nél­kül végezhették dolgukat a doro­gi rendőrök. Bár Dorogot átszeli a nagy át­menő forgalmat lebo­nyolító 10. számú fő- közlekedési út, még­sem jellemző az utazó bűnözők ténykedése. Sokan tartottak attól, hogy az Esztergom- Párkány közötti Mária Valéria híd átadása után növekszik a külföldi bűnözők száma a térség­ben - eddig ezt nem tapasztalták. A kapitányság területén to­vábbra is a vagyon elleni bűncse­lekmények a leggyakoribbak. Eb­ből 279-et követtek el az elmúlt évben. A képzeletbeli dobogó má­sodik fokát a közrend elleni bűn- cselekmények (56) foglalják el. A kedvező létszámhelyzet elle­nére a dorogi rendőrök sok túl- szolgálattal tudják ellátni feladatu­kat. A szabadidő biztosításával megváltott túlórák esetenként azt eredményezték, hogy felhalmozó­dott a munka - ezt csak újabb túl- szolgálatokkal lehetett elvégezni. Turóczi Bálint beszámolóját a képviselő-testület elfogadta, f. k. ISMERTTÉ »ÁLT BŰHCSELEKIWÉNYEK 1999 2000 2001 438 350 411 Bombameglepetés Az egy évvel ezelőtt átadott tatabányai Paletta lakópark üde színfoltja a Gál István-lakótelepnek. Mára a lakókörnyezetet is rendezték. A lakópark körüli területet - a befektetővel egyeztetve - az önkormányzat beruházásában újították fel. Tatabánya Bencsik János polgármester, Kiss Zsuzsanna, a Paletta Kft. ügyvezető igazgatója és Bársony László alpolgármester adta át tegnap a felújított területet az ott élőknek. Az ABC-t a lakóparkkal össze­kötő - újonnan kialakított - útsza­kasszal átjutási lehetőség nyílt a vasútvonaltól a József Atüla-isko- láig. Ebben az övezetben 30 km/h sebességgel közlekedhetnek az autósok, amit a lakóparkban és környékén élő, játszó, közlekedő gyermekek biztonsága és az is­kolák közelsége indokol. A ked­vező parkolási lehetőségek érde­kében a meglévő helyek mellett további kilencvennégy parkolót alakítottak ki. A lakóparkban folyamatosan építenek új lakásokat - jelenleg 36-ot -, amelyek októberre ké­szülnek el. Alattuk 58 férőhelyes teremgarázs áll majd a lakók rendelkezésére. Jövőre további húsz lakás felépítését tervezi a befektető cég. Az önkormányzat 65 millió fo­rinttal járult hozzá a környezet­rendezési és útépítési munkála­tokhoz. NÉMETH PETRA Műszaki adatok aszfaltozott felület ............... 2694 m! j árdaburkolat ........................ 265 m! v ízelnyelő csatornahálózat___ 208 m vízelnyelő akna ........................18 db k erti szegély............................210 m k andeláber................................10 db p arkoló ...................................94 db

Next

/
Oldalképek
Tartalom