24 óra, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-03 / 102. szám

4. OLDAL MEGYEI 2002. MAjus 3., péntek H H KORK É P Hírnaptár: május 3-4. KIÁLLÍTÁSOK - Esztergom. A Muravidéki Kulturális Egye­sület és a Szabadidőközpont Kovács Karolina költő Szembe­nézés című kötetének bemuta­tójára és Ágostán Lóránt vajda­sági képzőművész kiállításá­nak megnyitójára várja pénte­ken 16 órakor az érdeklődőket. Köszöntőt mond Meggyes Ta­más polgármester, a kiállítást megnyitja Barcsai Tibor festő­művész, közreműködik az Esz­tergomi Klubszínpad, Szaniszló János dzsessz-zon- gorista, a Nyerges Ragtimte Band. Asztalos Zsolt Fekete, fe­hér című kiállítását ugyanezen a napon egy órával később nyitják meg a Duna Múzeum Kölcsey utcai épületében, az Európai Közép Galériában. A bemutató június 9-éig várja az érdeklődőket. FALUNAP - Súr. Szombaton 13 órakor nyitja meg Reményi Imre polgármester a X. súri fa­lunapot. A hangulat „beindítá­sát” a Bakony Néptáncegyüttes vállalta, 14 órától pedig a sport­pályán megkezdődnek a játékos sportvetélkedők, ügyességi ver­senyek, női-férfi lövészet, ezek végeztével férfifoci, 17 órától fa­luvacsora, 18 órától gyermek­bál, 19 órakor tábortűz, majd falunapi bál. _______________■ H etvenöt éves a Petőfi-iskola Előtérben a legendás testnevelő tanár, Csabai Lajos és a barlangásztanítvány, Benedek Attila Esztergom 1927-ben nyitotta meg kapuit a királyváros egyik legismertebb oktatási intézménye, a Petőfi Sán­dor Általános Iskola. Egykori és mai tanárai, végzett és most ott nevelkedő diákjai emlékeztek a nevezetes jubileumon. Az első világháború zűrzavará­ban, alig néhány évvel Trianon tra­gédiája után fogalmazódott meg az akkori városvezetésben az igény egy új, minden oktatási igényt ki­elégítő polgári iskola alapítására. Képviselő-testületük egy ellensza­vazattal döntött építkezésről, kor­szerű feltételekről, a jövőről abban a kisvárosban, amely később évti­zedekre „sarokba szorult.” A néhány éve ismét dinamiku­san fejlődő Esztergom lakói öröm­mel emlékeznek arra a kiváló intéz­ményre, ahol olyan legendás sze­mélyiségek tanítottak, mint Sinka László igazgató, Rosta Béla, Roszival Miklósáé, Rafael Árpádné, Hroba Lajosné, Magyar Györgyné, Csabai Lajos és sokan mások. Örömmel ölelték egymást meg a megmaradónak, hallgatták régiek és maiak műsorát a volt Vármegye- háza dísztermében, rafael balázs A nap portréja: Varga Viktória súlyemelő Világbajnoki ezüstöt ért a fogyókúra A név kötelez - tartja a francia mondás. Varga Viktória esetében ez különösen igaz, hiszen keresztneve győzelmet jelent. A szorgalmas és céltudatos lány pedig mindent megtesz azért, hogy beteljesítse a hozzá fűzött álmokat, vágyakat. Ennek ellenére a tavalyi, lökésben szerzett világba­jnoki ezüstérem tulajdonosa meglepő szerénységgel beszél sikereiről és arról, hogyan került a sportág vonzásába. Császár/Kisbér A szponzorok jelvényeivel tele­tűzdelt melegítőben érkezik a ta­lálkozóra a kisbéri színekben versenyző császári lány. Ijedt ar­cot vág, amikor meglátja a dikta­font, pedig az utóbbi időben gyakran kell nyilatkoznia. Izgal­ma csak akkor hagy alább, ami­kor a sportról, pontosabban arról beszél: hogyan vált súlyemelővé.- A kezdetek kezdetén sokfé­le sportágba „belekóstoltam”. Először a küzdősportokkal pró­bálkoztam, de a lovaglás és a kézilabda sem maradt ki a sor­ból. Nem éreztem magam egyikben sem tehetségesnek, a testtömegem is akadályozott. Tizennégy évesen nyolcvan- négy kilogrammot nyomtam, és igazából a plusz kilóim miatt fordultam az aktív sport felé - emlékszik vissza. Egy utcabeli ismerőse ajánlot­ta a „jó húsban lévő” és nyers erővel rendelkező kamasznak 1994-ben a női súlyemelést. Az első idő­szakban nem vette egészen komolyan a munkát az edzőterem­ben. A dolog ízére csak ak­kor érzett rá, amikor a sikerek igazolták tehetségét. Akaratere­jét bizonyítja, hogy rövid időn belül csaknem húsz kilogram­mal kevesebbet mutatott a mér­leg. Persze, végignézve a sporto­lónőn, most sem tűnik szilfid al­katnak. Erről így vall: - Sohasem leszek vékony, ráadásul aki ezt a sportot hosszú időn keresztül rendszeresen végzi, annál előbb-utóbb kialakulnak azok az izomcsoportok, amelyek szük­ségesek a hatalmas súlyok eme­léséhez. Mint meséli, kezdetben a csa­lád sem volt elragadtatva ettől a nőiesnek nem mondható sport­ágtól, de később az egyre fénye- sedő medálok láttán belátták Viktória igazát, és legfőbb táma­szaivá váltak céljai elérésében. Sulikár István, a lány ausztráliai nagybátyja lehetőségeihez mér­ten anyagilag is támogatja uno­kahúga sportpályafutását. Névjegy Született: 1981. április 17., Tatabánya Iskolái: Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszer- ipari Szakmunkásképző Iskola, jelenleg az érettségi megszerzésére törekszik és angol nyelvtanfolyamra jár Hobbi: zenehallgatás, kirándulás, tévénézés A szépen csillogó érmekhez hatalmas munkabírás és még több gyakorlás szükséges. A si­ker koktéljából azonban nem hi­ányozhat egy már-már barátnak számító edző sem. Viktória nagy szeretettel és talán még en­nél is nagyobb tisztelettel beszél tréneréről, Imrő Dezsőről. A mind a mai napig önbizalomhi­ánnyal küzdő sportolónő szá­mára igazi mankót jelent a szak­mai mentor, aki szinte még nála is jobban ismeri a 2004-es olim­piára készülő lányban szunnya­dó képességeket. Bízik abban, hogy az elszánt versenyzőben az ezüstnél is fényesebb érmet érő erő és tehetség lakozik. A versenyek előtt jelentkező lám­paláz ellen a sportolónak és edzőjének egyaránt kiváló gyógyszer, hogy ezrek szoríta­nak a helyszínen és a képernyők előtt a császári lány sikeréért. BOHUNKA MÓNIKA Magyarország legerősebb hölgye Imrö Dezső annyi szeretettel egyengeti Viktória útját, hogy leginkább azzal lehet zavarba hozni, ha tanítványa hibáiról kérdezik. - Vikinek nincsenek rossz tulajdonságai. Legfeljebb az, hogy mindig túl akarja teljesíteni az elé állított követelményeket. Még akkor is, ha azok jóformán ember­felettiek. Varga Viktória, Magyarország legerősebb hölgye a múlt hét pénteken nyert az Európa-bajnokságon ezüstérmet. Bízom abban, hogy az ötkarikás jákékon is öregbiti majd a szakág hírnevét - mondja, hangjában az elégedettség csal­hatatlan tónusával. Sokszínű színházi kínálat Tatabánya Vidám délelőttre várja az egész családot anyák napján, május 5- én 11 órától a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház. Mesejáté­kot adnak elő a gólyalábas mu­tatványosok, és lesz meglepetés is. A belépés édesanyáknak és nagymamáknak ingyenes, csalá­doknak kedvezményes. A prog­ramon együtt játszhat az egész család. Ha a kezdeményezés elnyeri a közönség tetszését, a színház min­den hónap első vasárnapján meg­nyitná kapuit a gyerekek és szüle­ik előtt. Ä tervek között szerepel koncert, bábelőadás és olyan kéz­műves-foglalkozások, ahová me­net közben is be lehet kapcsolód­ni, és minden gyermek hazaviheti az általa készített tárgyakat. Májusi műsorát is a kulturális kínálat bővítésének jegyében állí­totta össze a színház - tudtuk meg Harsányi Súlyom László igazgató­tól. Harmadikán a Csúnya lány cí­mű darabbal vendégszerepei Ta­tabányán a Turay Ida Társulat. Többek között fellép Pápai Erika, Nemcsák Károly, Haumann Petra és Szacsvay Károly. A Nick Carter avagy a végső le­számolás Dr. Quartzcal című bűn­ügyi játékot, amelyet Tatabányán május 6-án este 7-kor láthat utol­jára a közönség. Két sikerdarabot, Tasnádi István Bábelnáját - 10-én este 9 órától - és a G.Ö.R.CS. 2000 7-én 18 ó. című produkciót - 7-én 18 órától - a közösség kívánságára tűzte újra műsorára a színház. A G.Ö.R.CS.-ben három remek szí­nész: Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr és Gáspár András a nézőket a mitológia rejtelmeibe kalauzol­ja, vígjátéki fordulatokkal. A szó­rakoztató, könnyed műfaj kedve­lőinek a Koós-Bajor páros estjét kí­nálja a színház, május 29-én este 7-kor. ■ Megyei művészek Sopronban Tavaszköszöntő nyáridőben Bábolna Kora reggel horgászversennyel kezdődik az a majális, amelyre a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. szervezésében szombaton várják az érdeklődőket a helyi Ölbői tó partjára. A délelőtti órák­ban indul a kerékpárderbi, amelynek 6-14 éves résztvevői a Bábolna-Ölbő-Losoncz útvonal érintésével jutnak el a célba. A sportprogramok mellett a dél­előtt 10-kor kezdődő ünnepélyes megnyitó után játszóházzal ked­veskednek a legkisebbeknek, és megválasztják Ólbő legerősebb emberét is. A délután további ré­szében a többi között májusfa ál­lítás, tánc- és sörivóverseny, vala­mint show-műsor, mazsorett produkció, sramliparti színesíti a tatabányai származású Fekete Dzsoni fellépése mellett az előre láthatólag este nyolcig tartó prog­ramot. ■ Postánkból Játékos olimpia Nagy nap volt április 19-e a Hu­mánus Iskoláért Alapítványnál. Nevelőink játékos olimpiát szer­veztek, amelyre meghívták a Remédium-, a Sárberki-, az Éltes Mátyás-, a Körösi Csorna Sándor- és a Kossuth Lajos-iskola kis lét­számú osztályának tanulóit. Délután 2 órakor megtelt a színházterem. Jakabos Zsófi né­ni, a testnevelő tanárunk el­mondta, milyen versenyszámok lesznek, majd átmentünk a Köl- csey-iskolába. Nagyon örültünk, hogy birtokba vehettük egy nap­ra a pályákat és a tornatermet. Volt kislabdahajítás, foci, kosár­ra dobás, kapura rúgás, helyből tá­volugrás, kötélmászás, hulahopp- karikázás. Akiben még ezután is maradt szusz, részt vehetett a fu­tóversenyen is. Bánhatja, aki nem tudott eljönni. A programok végére kifáradtak a csapatok, de még a tanárok is. Any- nyi erőnk azért maradt, hogy meg­együk az édességeket, megigyuk az üdítőket. Akik nem nyertek ér­met, azok ajándékot és oklevelet is kaptak. A győztes focicsapatok lab­da alakú tortával térhettek haza. A sok jutalomra a Mobilitás-pályáza­ton nyerték a pénzt a tanárok. ígérjük, hogy jövőre is találko­zunk a játékos olimpián, és min­dem ugyanolyan sportszerű lesz, mint most. A Humánus Iskoláén Alapítvány tanulói, ________________Tatabánya m P iacmustra 2002. április 30. Áruk Tb. Újvárosi piac Ft/kg Konzum Ft/kg Burgonya 79-90 100 Újburgonya 450-650­Hagyma 129-150 120 Újhagyma cs. 40-80 29 Fokhagyma 400-450 450-499 Káposzta 219-320 199 Kelkáposzta 300-380 350 Karalábé db 60-90 30-50 Karfiol 300-390 350 Gyökér 150-450 100 Répa 99-220 100-200 Saláta fej 55-80 49 Retek cs. 25-65 39 Paprika édes 450-600 600 Paprika erős db 35-80 20-50 Uborka 190-250 220 Paradicsom 450-600 600 Gomba 400-430 350 Alma 120-220 150-170 Narancs 219-230 199 Citrom 249-278 300 Banán 299-300 279-300 Szőlő 800 Körte 480-550 Eper 1200-1500 Spenót 200 Tojás db 17-18 18 24 ÓRA Komárom-Esztergom megyei napilap Kiadja az Axel Sprtnger-Magyarország Kit. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Főszerkesztő: Dr. Sztrapák Ferenc Kiadóvezető: E. Nagy Lajos Felelős szerkesztők: Miskei Ferenc, Mórocz Károly A szerkesztőség és a kiadó címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. III. emelet. Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 141. Szerkesztőségi telefon: (34) 514-010 Szerkesztőségi telefax: (34) 514-011 Sportszerkesztő: Péntek Sándor (34) 514-017 email: szerk.kom@axels.hu Kiadói telefon: (34) 514000 Kiadói telefax: (34) 514001 Esztergomi kirendeltség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Telefon: (33)414068, (33)509-220 Komáromi kirendeltség: 2900 Komárom, Igmándi u. 14-16. Tetetem: (34) 346-120, t+fax (34) 340357 Készült: Sziládi Nyomda Kft. Telefon: (76) 481-401 Telefax: (76) 481-204 Felelős vezető: Boros Gábor ISSN 1416-8650 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodá­jának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a RÁBAHÍR Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: Tímár János Terjesztési telefon: (34) 514-030, Fax: (34) 514-033 email: terj.kom@axels.hu Előfizetés a kiadónál Tel.: (34) 514-031, Telefax: (34) 514-033 valamint a területi ügynökségeknél és á ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, pos­tautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913- 09117330-00000000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetés dija: egy hónapra 1095 Ft negyedévre 3 285 Ft, félévre 6 570 Ft, egy évre 13140 Ft Hirdetési vezető: Barsi Szabolcs Hirdetésfelvétel: Tel.: (34) 5144)20 Telefax: (34) 514-021 email: hird.kom@axels.hu Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Ki­adói Kft., Axel Springer-Magyaror­szág Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft. Hungaropress Sajtó- terjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadvá­nyaira és egyéb szolgáltatására fel­hívjuk a figyelmüket. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem kül­dünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent A 24 Óra bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a 24 Órára hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Oroszlány/Esztergom Zsombolyai Mária oroszlányi festő­művész kiállítását a soproni Várke­rület Galériában szombaton dél­után 5 órakor nyitja meg Fűzi Edit, a Soproni Képzőművészeti Társa­ság titkára. A művek május 17-éig, munkanapokon 10-16 óráig tekint­hetők meg. Esztergom Pro Urbe- díjas festőművésze, Andiáskó Ist­ván kiállítását vasárnap délután négy órakor kollégája, Giczy János nyitja meg a Pannónia Galériában. A Várkerület 75. alatt az esztergomi al- kotó képei május 31-éig láthatók. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom