24 óra, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-09 / 107. szám

12. OLDAL SPORT 2002. Május 9., csütörtök Lesz-e centenáriumi kilences? spoarí első a sportban Nem kell már sokat alud­nunk, hogy megtudjuk, me­lyik csapat nyeri meg a Bajno­kok Ligája 2001/2002-es kiírá­sát. A tavaly nyári selejtezők­kel indult sorozatba több mint ezer játékost neveztek be, akik közül több mint nyolc- százán pályára is léptek, hogy megküzdjenek a serlegért, amelyet tavaly a Bayern Mün­chen „vitt haza”. Az augusztus óta megrendezett több mint száz mérkőzés után már csak egy van hátra: május 15-én a legendás glasgow-i Hampden Park­ban találkozik egymással a spanyol Real Madrid és a német Bayer Le­verkusen, hogy eldöntse, melyikü­ket illeti meg az európai trón. Papíron természetesen a nyolc­szoros (!) BEK-, illetve BL-győztes Real az esélyesebb, hiszen játéko­sai sokkal nagyobb nemzetközi rutinnal rendelkeznek, mint el­lenfelük. Del Bosqne mester gár­dája ráadásul ebben az évben ün­nepli alapításának 100. évforduló­ját, és még semmit sem nyert meg abból, amit meg akart nyerni. A madridi lila-fehérek ugyanis úgy futottak neki az idénynek, hogy begyűjtik az útjukba eső ösz- szes trófeát: a bajnoki címet, a ha­zai kupát és a Bajnokok Ligáját is. Nos, a nagyravágyó terv kétharma­Májns 15-én Glasgow a futballvilág fővárosa da már egészen biztosan kudarcba fullad, ugyanis otthon, Spanyolor­szágban egyik diadal sem jött ösz- sze a Reálnak. (Amelynek szurko­lóit legfeljebb az vigasztalhatja, hogy egyik küzdelemsorozatban sem az ősi rivális Barcelona előzte meg a királyi gárdát.) A március 6-i kupadöntőben - az úgynevezett Királyi Kupa (Copa dél Rey) fináléjában - a Deportivo La Coruna Madridban, a legendás Santiago Bernabéu stadionban győzte le Hierróékat, akik szem­mel láthatóan nem voltak felké­szülve - felkészítve? - arra, hogy az ellenfél is a pályán lesz. A kupavereségnél is fájóbb azonban a bajnoki kudarc, néhány napja ugyanis eldőlt, hogy Spanyol- ország 2001/2002-es bajnoka a Va­lencia. Az utolsó fordulókban a Real rengeteg pontot elveszített (különösen a Real Sociedadtól el­szenvedett 3-0-ás vereség volt rend­kívül meglepő), a fekete-fehérek vi­szont sorra nyerték a meccseiket, így legutóbbi sikerük után 31 évvel ismét felülhettek a hispán trónra. A Real Madridnak pedig alapí­tása 100. évfordulóján nem ma­radt más, mint a május 15-i BL-fi- nálé, ám korántsem biztos, hogy Glasgow-ban a spanyolok ünne­pelhetnek majd. A Bayer Leverkusen ugyanis ha­sonlóan motivált, mint az ellenfél, hiszen a gyógyszergyáriak is né­hány napja, az utolsó fordulóban veszítették el a bajnoki címet a Bo­russia Dortmunddal szemben, pe­dig sokáig álltak a Bundesliga élén. A németek mellett szól az is, hogy bár valóban nincsen sok Vajon Ráül döntőbeli szereplése másokat is kézcsókra ösztönöz-e nemzetközi rutinjuk, a BL-nek eb­ben a kiírásában az európai élvo­nal jelentős részével megütköztek, és bizony csaknem mindig győzte­sen hagyták el a pályát. Megverték - vagy kiütötték - többek között az Arsenalt, a Liverpoolt, a Manches­ter Unitedet, a Juventust, a Fenerbahcét, hogy csak néhányat említsünk az idei kiírásban „szem­bejövő” ellenfelek közül. Klaus Toppmöller mester iga­zából nem is azért aggódik, mert a Real Madriddal kell far­kasszemet néznie, hanem azért, mert két kulcsemberét is nélkü­löznie kell a szerdai fináléban: Zé Roberto sárga lapjai miatt, Jens Nowotny pedig térdszalag­szakadása következtében nem lehet ott a Hampden Parkban. Ott lesz viszont a legendás glasgow-i pályán Hajdú B. István, a SPORT1 kommentátora, aki már alig várja, hogy elkezdődjön a fi­nálé, amelyet természetesen élő­ben követ majd a sportcsatorna, csakúgy, mint az idény több tu­catnyi más fontos BL-mérkőzését. Döntő azonban csak egy van - mint ahogy SPORT1 is csak egy van... _____________ m/t. P écs-Kaposvár: még nem dőlt el A múlt héten Stockholmban zajos sikert ara­tott nemzetközi futballberkekben Magyaror­szág pályázata a 2008-as labdarúgó Európa- bajnokságra. Az áprilisi országgyűlési válasz­tások után sem változtak a tervek, informáci­óink szerint a győztes baloldal is a kontinens- viadal megrendezése mellett teszi le voksát. A helyszínek körül azonban lehetnek még vi­ták: egyelőre senki sem tudja, hogy Pécs átve- heti-e Kaposvár szerepét, mint a lehetséges házigazdák egyike. Pécs-Budapest Az áprilisi országgyűlési választások és a kormány- váltás több, sportot érintő kérdést vetett fel. Az egyik, hogy a Fidesz-kormányzat alatt megfogant, most már utolsó fázisába lépő 2008-as Eb-pályáza­tot továbbviszi-e az alakuló új államvezetés. Balol­dali körökből származó információink szerint a kontinensbajnokság magyarországi rendezése poli­tikamentes marad, vagyis az MSZP is felvállalja az ehhez kapcsolódó szervezési, pályázati feladato­kat. Többen azt is megjegyezték - utalva arra, hogy a szocialisták sosem voltak futball- és sportellene­sek -, hogy maga a Horn-kormányzat is Eb-párti volt, ám a 2004-es házigazda szerepkört Portugália elhappolta előlünk. Az Eb-pályázat tehát marad, s ezzel kapcsolatban Pécs szerepe is ismét felmerülhet. A helyszínek kivá­lasztásakor ugyanis a baranyai megyeszékhely helyett a somogyi, Kaposvár „futott be”, s ezek után dr. Toller László, Pécs polgármestere jelezte, a választásokat kö­vetően felülvizsgáltatja a döntést.- Továbbra is úgy gondolom, ha regionális sta­dion építéséről van szó, akkor annak a régióköz­pontban, vagyis Pécsett kell megvalósulnia. Ha a számunkra kedvezőtlen döntést meg tudjuk vál­toztatni, akkor a Stadion és a Verseny utca helyett egy harmadik, zöldmezős beruházásban kell gon­dolkodnunk. A felülvizsgálatra a pályázat-előkészítő bizott­sághoz lehet fordulni (ez a grémium voksolt anno Kaposvár mellett), amelynek vezetője dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. Hu­szár István, az Eb 2008 Kft. projektigazgatója la­punknak elmondta, hogy erre való­ban van lehetőség, ám a határidők nagyon szorítanak. Május 31-ig el kell készülnie a végleges pályázatnak - benne természetesen a helyszínek­kel is -, s ahogy fogalmaz, az UEFA munkamódszereit ismerve egy, a ha­táridőn túli változtatásnak nem örül­nének felhőtlenül az európai szövet­ségben (feltehetőleg el sem fogad­nák), ez pedig könnyen a másik hat kandidáló ország malmára hajthat­ná a vizet. _______________________________ K. MAYER A. Ú jabb „nagy hal” Újpesten A sportban, azon belül is a labdarúgásban való újjáéledő álla­mi szerepvállalás fő alanya, az Újpest FC megint fogott egy ha­lat a központi költségvetés „tavából”: a klubban kisebbségi résztulajdonos Magyar Fejlesztési Bank (MFB), valamint az OTP Bank és a MÓL Rt. után egy újabb állami tulajdonú nagy- vállalat, a Magyar Villamos Művek Rt. (MVM) lett a lila-fehér futballklub támogatója. Az ISM-et meghagynák A választások után az Ifjúsági és Sportminisztérium to­vábbi sorsáról is találgatások láttak napvilágot. Lapunk információi szerint az új kormányzat is meghagyja a tár­cát, sőt a gyermekügyeket is hozzákapcsolja feladatkö­réhez, így a neve Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztéri­umra bővülne. Ezzel kapcsolatban más megoldás is fel­vetődött, amit azonban elvetettek. E szerint a gyermek- és ifjúsági ügyek az oktatási tárcához kerülnének, mig a sportot egy, az egykori OTSH-hoz hasonló önálló állami szerv felügyelné. A szerződés a következő idényre szól, összege nem publikus, de információnk szerint tízmillió forintos nagyságrendű, csakúgy, mint „elődei”. Gyulay Zsolt, az újpestiek ügyvezetője úgy fogal­mazott: éppen publikus is lehet­ne a kapott pénz nagysága, de mégsem az, mivel sokan sokszor kiforgatták korábban az erre a té­mára vonatkozó, általa megadott adatokat. Hozzátette, hogy ezen állami cégek reklámkiadásaiban elenyésző rész az újpesti szpon- zoráció. Gyulay nem tagadta, sőt, megerősítette, hogy az MVM-mel kötött támogatási szerződés az előzőek vonulatába tartozik, tehát az MFB-kapcso- latnak köszönhető, hangsúlyoz­ta viszont, hogy igenis üzleti ala­pú. Szerinte, mivel az Újpest a Magyar Kupa megnyerésével el­indulhat az UEFA-sorozatban, a felújított stadionban vadonatúj, 12 oldalú reklámgépet szereltek fel, a tévéközvetítések pedig sű­rűn követik egymást, megéri a klubot támogatni. Az ügyvezető elmondta, hogy bár az MVM-támogatás, némileg pikáns módon csak most, a vá­lasztások után került nyilvános­ságra, de már március óta tartot­tak a tárgyalások.____________■ O limpiát játszottak SZÖNY A Bozsik József Általános Iskolá­ban kétévente rendezik a Játsszunk Olimpiát! - Szőnyi Pentation elnevezésű versenyt. Ezúttal hét helyi tanintézet - köz­tük két észak-komáromi - diákjai mérték össze tudásukat futásban, távolugrásban, súlylökésben, sportlövészetben és asztalitenisz­ben. Csapatversenyt is hirdettek, a legtöbb pontot gyűjtő intéz­mény diákjai - mint később kide­rült, a házigazdák - az iskola egy­kori tanára, a verseny ötletgazdá­ja, Balaton Sándor nevét viselő emlékkupát vehették át. Eredmények 600 méteres síkfutás, lányok: 1. Stevlik Gina (Petőfi Sándor Ál­talános Iskola, Komárom), 2. Zsemberi Ágnes (Bozsik József Általános Iskola, Szőny), 3. Priskin Tímea (Eötvös utcai Alapiskola, Észak-Komárom). Fiúk: 1. Fodor Ákos (Feszty Ár­pád Általános Iskola, Komá­rom), 2. Szabó Kornél (Eötvös), 3. Nick Balázs (Petőfi). Távolugrás, lányok: 1. Mé­száros Zsuzsanna (Eötvös - új pentatloncsúcs), 2. Pap Ale­xandra (Bozsik), 3. Vizeli Ágota (Petőfi). Fiúk: 1. Börcs Attila (Feszty - új pentation csúcs), 2. Rácz Bálint (Petőfi), 3. Bagyura Zoltán (Bozsik). Súlylökés, lányok: 1. Peltzner Edina (Munka utcai Alapiskola, Észak-Komárom), 2. Balázs Rebeka (Petőfi), 3. Mázán Bianka (Eötvös). Fiúk: 1. Mészáros György (Eötvös), 2. VargaÁdám (Feszty), 3. Szilvási Norbert (Bozsik). Sportlövészet, lányok: 1. Dó­zsa Ilona (Bozsik), 2. Fehér Er­zsébet (Feszty), 3. Kása Éva (Munka). Fiúk: 1. Ördög Arnold (Bozsik), 2. Igar Krisztián (Dó­zsa György Általános Iskola, Koppánymonostor), 3. Czibor György (Munka). Asztalitenisz, lányok: 1. Bartha Judit (Petőfi), 2. Baladincz Emőke (Jókai Mór Gimnázium, Komárom), 3. Pécs Adriána (Munka). Fiúk: 1. Dudák Péter (Eötvös), 2. Torday Dávid (Pető- fi), 3. Kosztyu György (Bozsik). ■ A lányok is remekül birkóztak Tát/Tatabánya Marcaliban rendezték a III-IV. korcsoportos fiú kötöttfogású di­ák és serdülő, valamint a szabad­fogású leányok birkózó diákolim­piáját, amelyen a Táti Gladiáto­rok és a Tatabányai SC verseny­zői jól szerepeltek. A 65 csapat 400 birkózóját fel­vonultató mezőnyben szenzáció­sak voltak a tátiak, akik 13 fiatallal képviseltették magukat a nagy ese­Aranyérmes Gladiátorok A Magyar Köztársaság birkózódi­ákolimpia-sorozatában Dorogon, Tatabányán és Marcaliban voltak az országos döntők. Ezeken 1100 versenyző indult 95 csapat színei­ben. A táti birkózók túlszárnyalták a tavalyi évi (2. hely) eredményü­ket mind éremben, mind pontban, így az összetett csapatversenyben kimagasló teljesítménnyel megsze­rezték a aranyérmet. A tátiak termése: 8 arany-, 6 ezüst-, 3 bronzérem, két 4., két 5., egy 6. és egy 7. helyezés. ményen. Tíz érmet szereztek (6 arany-, 1 ezüst-, 3 bronzérem, egy 4., egy 5. és egy 7. hely), a fiú és lány csapatversenyben egyaránt a 2. helyen zártak a Gladiátorok. A tátiak eredményei, fiúk, 38 kg: 1. Jäger Krisztián, 42 kg: 1. Korpási Bálint, 2. Szeferinusz Ró­bert, 3. Hlavati Dániel, 46 kg: 5. Pápa Péter, 53 kg: 1. Knyaskó Má­té, 3. Szalczinger Dániel, 58 kg: 1. Kreisz István, lányoknál, 31 kg: 3. Jäger Szimonette, 34 kg: 1. Molnár Andrea, 50 kg: 4. Tokai Nikolett, 52 kg: 1. Robotka Fruzsi­na. Edzők: Bocsa Ferenc, Lévai Zoltán, Székely Gyula. A Tatabányai SC leánybirkózói szintén a III-IV. korcsoportban voltak érdekeltek, és közülük ket­ten is érmes helyezéssel térhettek haza. A TSC versenyzői hatalmas mezőnyben érték el remek helye­zéseiket, minden dicséretet meg­érdemelnek szereplésükért. Eredményeik, 45 kg: 1. Szalai Beáta (Vasas-TSC). A Budapesten tanuló kislány kettős egyesületi név alatt szerepel. +57 kg: 3. Csánó Zsófia (TSC). Ä versenyen az edzői teendőket Szabó Róbert látta el. ■ A petőfisek nyerték a kupát Komárom A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezte a Jókai Mór Gimnázium a Kiskomárom elneve­zésű futóversenyt. A megméretés­re a helyi iskolák mellett neveztek Ácsról és Nagyigmándról is. Az I-II. korcsoportos gyerekek 800 métert futottak, míg a III., IV., illet­ve az V-VI. korcsoportosok 2200 métert teljesítettek. Eredmények, l-II. korcsopor­tos (1-4. osztályosok) lányok: 1. Hordós Andrea (Petőfi Sándor Ál­talános Iskola, Komárom), 2. Ki­rály Éva (Petőfi), 3. Kiss Ágnes (Petőfi). Fiúk: 1. Aranyosi Győző (Petőfi), 2. Szakái Balázs (Pető­fi), 3. Szloboda Zsolt (Petőfi). III. korcsoportos (5-6. osztá­lyosok) lányok: 1. Németh Lilla (Gárdonyi Géza Általános Iskola, Ács), 2. Pólyák Adrienn (Feszty Árpád Általános Iskola, Komá­rom), 3. Javes Mónika (Gárdo­nyi). Fiúk: 1. Szabó Zsolt (Bozsik József Általános Iskola, Szőny), 2. Fodor Ádám (Feszty), 3. GreinerDávid (Bozsik). IV. korcsoportos (7-8. osztá­lyosok), lányok: 1. Stevlik Gina (Petőfi), 2. Pap Alexandra (Bozsik), 3. Jaksa Bettina (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Komárom). Fiúk: 1. Fodor Ákos (Feszty), 2. Hajós Tamás (Bozsik), 3. Ipolyi Balázs (Feszty). V-VI. korcsoportos (9-12. osz­tályosok) lányok: 1. Sári Bea (Jó­kai Mór Gimnázium, Komárom), 2. Sári Éva (Jókai), 3. Simon Anett (Kultsár István Ügyviteli- Gazdasági Szakközépiskola, Ko­márom). Fiúk: I. Rezes Attila (Jó­kai), 2. Drimál Roland (Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Kö­zépiskola, Komárom) , 3. Horváth Bence (Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szak- középiskola, Komárom). A csapatversenyt a Petőfi-isko- la nyerte a Feszty- és a Bozsik- iskola előtt. ■ Kodályosok kézis sikerei A Kodály 5-6. osztályos csapata nagy különbségekkel győzött fotó: kiss t. j. Tatabánya A Kodály Zoltán ének-zene tago­zatos általános iskola két kategó­riában lett első a kézilabda me- | gyei diákolimpián, kiharcolta a jogot az országos döntőben való részvételre. Eredmények, 5-6 osztályo­sok: Kodály Zoltán Ált. Iskola - Kőkúti Általános Iskola Tata 32- 7, Kodály Z. Ált. Isk. - Feszty Ár­pád Ált. Isk. Komárom 32-8. Végeredmény, 1. Kodály (Ta­tabánya), 2. Kőkúti (Tata), 3. Feszty (Komárom). Az első helyezett Kodály isko­la névsora: Benis Bence, Kanyó Balázs, Kanyó Bence, Kerecsényi [ József, Torma Levente, Keindl János, Nagy Gergő, Frank Ba­lázs, Simon Tamás, Valter Rodri- gó, Mátray[ Ádám, Majoros Vik­tor, Síkos Álmos. 7-8. osztályosok: Kodály Z. Ált. Iskola - Kőkúti Ált. Isk. Ta­ta 14-8, Kodály isk. - Gárdonyi G. Ált. Iskola Ács 20-6, Kodály isk. - Petőti S. Ált. Isk. Dorog 26-5. Eredmények: 1. Kodály (Tb.), 2. Kőkúti (Tata), 3. Gárdonyi (Ács), 4. Petőfi (Dorog). Az első helyezett Kodály isko­la névsora: Selymes Attila, Soós Ádám, Kiss Adám, Benkovics Dániel, Bozsó Dávid, Lehőcz Zoltán, Hankovszky Csaba, Benis Bence, Péter Dávid, Ga­lamb Bertalan, Palkó Dániel. Mindkét csapat felkészítő tanára és edzője: Horváth Árpád. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom