24 óra, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-22 / 298. szám

15. OLDAL HU 2001. December 22., szombat SPORT Szikrai újabb elismerése Tata A Magyar Vívó Szövet­ség (MVSZ) megtartot­ta rendkívüli közgyű­lését, miután alaki hiba miatt megismételtették a rendes fórumot. Ezen az összejövetelen már minden a szabályok szerint ment, így a tisztségújítás is megtörtént. Az MVSZ elnöksé­gébe egyhangú, többségi szava­zattal beválasztották az OMS­Tata VSE ügyvezető el­nökét, Szikrai Istvánt. Ő egyébként az előző cik­lusban is a vezetés tagja volt, most újabb négy évre kapott bizalmat.- Jólesik a választók bizalma, de ezt a szép elismerést a Tatán fo­lyó kiváló szakmai munkának tulajdonítom mondta szerényen Szikrai Ist­ván a választás után. Röplabdagálára készülnek Tatabánya A megyeszékhelyen hosszú évek óta kiváló a röplabdaélet. Első­sorban az utánpótlás-nevelés te­rületén értek el nagy sikereket, az innen távozó röplabdásokból sok felnőtt válogatott lett. Mindez kö­szönhető elsősorban Nemes Jó­zsefnek, akinek neve összeforrt Tatabánya röplabdaéletével. Az országosan is nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendő József bácsi nemrégiben elbúcsúzott az NB I-ben kiválóan szereplő lá­nyoktól (valamennyi hölgy az ő neveltje), és végleg abbahagyta az edzőséget. A Vértes Volán szeretne emlékezetesen búcsúz­ni az ősz mestertől, ezért 2002. január 6-án 16 órától röplabdagá­lát rendeznek tiszteletére a tata­bányai sportcsarnokban. Ezen a találkozón a régi férfi (annak ide­jén fiúkat is nevelt a sportágnak) és női (a lányoknál a maiak is) ta­nítványai játszanak majd mérkő­zéseket. A meccsek szüneteiben a tatabányai AXY Fitness Stúdió aerobikosai és a komáromi And­rea Aerobik Tánccsoport tart be­mutatókat. A Vértes Volán vezetői szeret­nék, ha méltóképpen búcsúztat­nák Józsi bácsit. Sok régi játékos­nak a címét, elérhetőségi helyét nem ismerik, így ezúton kérik, hogy jelentkezzenek a röplabda- gálára a következő főszervezők­nél. Hermann Bea (06/30/302- 4683), Tihanyi Dóra (06/30/ 247-8592), Jókai Zoltán (06/20/ 456-7851), Fekete Zoltán (06/ 20/328-5765) _______________■ R endhagyó fekvenyomás Az OMS vívói Ausztriában Tata Az ausztriai Klagenfurt-Althofen adott otthont a nagyszabású kadett párbajtőr nemzetközi versenynek, amelyen 7 ország (Ausztria, Magyarország, Litvánia, Oroszország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország) kiválósága vettek részt. Az OMS- Tata VSE vívói jól szere­peltek a viadalon. A döntőbe jutásért ví­vott küzdelemben Szik­rai Titanilla egy litván párbajtőrözőt vert meg 15-11-re, Izsó Katalin pe­dig a magyar kadett ranglista éllovasát, Szo­lár Esztert győzte le 7-3- ra. Izsó Krisztina oszt­rák vetélytársától kapott ki 15-13-ra (ez az oszt­rák lány a gdanski vb-n a legjobb 16 közé jutott). A legjobb négy közé jutásért Izsó Katalin klubtársával, Szik­rai Titanillával került szembe. Nagyszerű meccset láthatott a közönség, és nagy csatában 8-7- re Izsó nyert, úgy hogy 7-7-nél lejárt a vívóidő, ám a döntő tust Kati vitte be. A végső döntőbe jutásért Izsó Kati a későbbi győztes (ta­valy is ő nyerte a versenyt) olasztól szenvedett vereséget 15-12-re). A tataiak helyezései: Izsó Katalin, 6. Szikrai Titanilla, 9. Izsó Krisztina. Másnap a felnőttek versenyén újabb há­rom ország - Mexikó, Svédország, Németor­szág - párbajtőrözői csatlakoztak az előző napi nemzetek mellé. A tataiak folytatták jó szereplésüket, és mind­három OMS-ses a dön­tőbe jutásért vívott. Izsó Krisztina (előző­leg litván és horvát ver­senyzőt győzött le a táblán) ugyanazzal az osztrák lánnyal vívott, akivel előző nap, és is­mét vereséget szenve­dett. Ezúttal a hosszab­bításban kapott ki 19-18-ra a döntő tussal. Szikrai Titanilla egy olasz és magyar versenyzőt győzött le a táblán, majd az osztrák, már fel­nőttkorú vívótól szenvedett 15-13-as vereséget. Izsó Katalin (előzőleg egy litván és szlovén versenyzőt győzött le a táblán) 15-13-ra kapott ki szintén az elő­ző napon győztes olasz párbaj­tőrözőtől. ■ 24i (ÏRA Terjesztési Ügyfélszolgálat Ha a 24 Öra előfizetésével, kézbesítésével, utcai árusításával kapcsolatban észrevételei vannak, kérjük, tárcsázza ingyenesen hívható számunkat:- 06-80-514-030 Munkaidőn kívül üzenetet hagyhat. Labdarúgóink évadzárója Gellei Imre visszavezénvelte lesiobbiainkat a Tatai Edzőtáborba Közös ebéddel búcsúzott az évtől a magyar felnőtt és utánpótlás labdarúgó-válogatott. Bozóky Im­re, az MLSZ elnöke röviden úgy értékelt, hogy csak a korosztályos együttes lehet büszke az eredmé­nyeire. Gellei Imre szövetségi kapitány arról beszélt, hogy a futballisták­nak szerénynek kell lenniük.- Ez a gyakorlatban azt jelen­ti, hogy mindenkinek alázato­san, céltudatosan kell készülnie a meccsekre. Meggyőződésem, hogy a magyar játékosok nem gyengébbek a külföldieknél, a mentalitásuk azonban eltér a ve- télytársakétól. Ha sikerül elérni, hogy ne ijedjünk meg az ellen­féltől, és a fontos tétmeccseken is mindenki kihozza magából a maximumot, akkor ez előbb- utóbb az eredményekben is tük­röződni fog. Válogatottunknak van min ja­vítani a 2002-cs évadban. A 66. helyen végeztünk a világranglis­tán, és ennél lejjebb zuhanni már nagy szégyen lenne. Gellei Imrét sokan tartják a legjobb honi tré­nernek, és ebben van is valami. Szakképzett, emberileg is kiváló, de emellett kemény is tud lenni, ha éppen szükséges. Annyi bizo­nyos, hogy nagyok lesznek a kö­vetelményei, mert valóban több van a magyar futballban, mint amit a jelenlegi helyet mutat. Né­hány focistánk már európai Mátyus János, aki Gellei mester irányítása alatt már Tatán készülhetett fotós kiss t. j. klasszisnak mondható. Ilyen Ki­rály Gábor, Dárdai Pál, Lisztes Krisztián, de ide sorolható Fehér Miklós, aki sajnos az elmúlt évad­ban gyakorta sérüléssel bajlódott. A 2001-es évad nagy öröme volt, hogy hosszú idő után Gellei Imre visszavezényelte legjobbja­inkat a Tatai Edzőtáborba. Labda­rúgóink szeretik a népszerű léte­sítményt, és ha a statisztikákat nézzük, amikor itt készültek vá­logatottjaink, többnyire jó ered­ményekkel rukkoltak ki. ______■ S zilveszteri bringás felvonulás Tatabánya A Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub december 31-én 13 órától óévbúcsúztató, jelme­zes kerékpáros tekergést szer­vez a tatabányai McDonald’s ét­teremtől. A McDonald’s Azimex-Docu- form elnevezésű bringás felvo­nulás útvonala: McDonald’s - Dózsákért - Sárberek - ÉDÁSZ - Újváros - McDonald’s étterem. A felvonuláshoz az útvonalon bárki csatlakozhat. A szervezők várják korra, nemre való tekintet nélkül a kerékpározás szerelme­seit. A túra végén a résztvevőket a McDonald’s teával látja vendé­gül. Befejezésül ajándéksorso­lással kedveskednek a szerve­zők. Az eseményt a McDonald’s, az Azimex, a Tatabányai Sza­badidősport Szövetség, valamint a JEL Kft, támogatja._________m A dágiak utolsó fellépése Férfi röplabda NB I. Vasárnap 16 órától az év utolsó bajnoki mérkőzését játssza a Dági SE a férfi röplabda NB I-ben. Az újonc Dabas vendégei lesznek Oszuskáék, és kemény megméretés vár rájuk. Ellenfelük ugyanis meglepetésre holt­versenyben a Veszprém­mel az 5. helyen áll, és nemhogy a bennmaradás, de akár az Extra Ligába jutást eldön­tő osztályozós helyre is van esé­lye. A dágiak viszont igen egyen­A dágiak kerete: Torda Tamás, Oszuska I. Zoltán, Oszuska II. Zoltán, Szauter III. Péter, Oszuska III. Gábor, Haltrich Ákos, Zirigh Balázs, Baglcs László, Soós I. Sándor, Hoffart Zsolt, Pollák Ferenc. letesen szerepelve gyűjtögetik az értékes két pontokat, az elmúlt héten idegenben győzték le az idén szintén remeklő veszprémieket. Zirigh Balázs, a listavezető dágiak kiválósága elmondta, hogy mindenképpen győztesen szeretnék zárni az évadot, és akkor a januári folytatásban még jobb pozícióból rajtolhat­nak. Bognár Ellák edző csatában mindenki egészséges, így a legjobb gárdával veheti fel a har­cot a dabasiak ellen. A dágiak egyébként a bajnok­ság első szakasza befejezése után nem sokat pihenhetnek. 2002. január hatodikán ugyanis a Magyar Kupa visszavágó mér­kőzését játsszák a legjobb 16 kö­zé fővárosban a MAFC ellen. A dági meccsen a DSE 3:l-re győ­zött, így jó esélye van a tovább lépésre. ____________________a I I. UAZ-találkozó Bokodon Törtek a váltók, a féltengely sem sokáig bírta A támogatók, a Szenó Ablakgyártó Kft. és a Szemes Hús Kft. segítségével másodszor rendezték meg Bokodon és környékén az Off-Road UAZ-terepver- senyt. Az egyedileg épített speciális autók versenye két részből állt: éjszakai tájékozódó terepverseny­ből és nappali speciális szakaszok leküzdéséből. Előzetesen harminc autó indulásával számoltak a rendezvény szervezői, végül be kellett érniük tizen­öt indulóval. A kemény hidegre fordult téli idő a vártnál ke­vesebb érdeklődőt csalogatott a helyszínre. Aki ott volt, viszont nem csalódott, mert látnivaló akadt bőven. Törtek a váltók, és volt, akinek a fél­tengelye ment tönkre. Az éjszakai zökkenőmentes verseny után más­nap következtek a speciális szakaszok. Az első helyszínen tuskókkal tűzdelt patakátkelés várt a tizenöt indulóra. A versenyzők többsége felad­ta a küzdelmet gépjárműve meghibásodása miatt. A második akadály az Öreghegyen található ha­lálkanyar bevétele volt. Egyedül a szentendrei Domoszlai Istvánnak sikerült teljesíteni a feladatot, kiváló autója és a nagy tapasztalat sokat számított. Papréten vízmosásos területtel kellett megbirkóz­ni a még versenyben lévőknek. Domoszlai és a tata­bányai Laczó kivételével a többiek el sem indultak. A negyedik akadály helyszínét a korábbi palahá­nyó oldalában jelölték ki a szervezők. Vízmosások­kal tarkított szakasz volt az utolsó bizonyítási lehe­tőség. Az UAZ terepjárók vitték a prímet a verseny­ben elindult más típusú járművekkel szemben. A végeredmény kialakulásánál egy-egy verseny­szám időeredményét összesítették a szervezők. Első helyen végzett a szentendrei Domoszlai Ist­ván UAZ terepjáróval, második helyezett a tatabá­nyai Laczó József Suzuki terepjáróval és a verseny harmadik helyezettje Vendégh László (Nagy- igmánd) UAZ-terepjáróval. A megfáradt és átfagyott versenyzőket a Szenó Ablakgyártó Kft. telephelyén meleg vacsora várta, majd a díjak átadásával véget ért a második bokodi UAZ találkozó. csejtei istván Néhány sorban TORNA. A kormány hitelgaran­ciát vállal az új debreceni sport­csarnok felépítésére. A beruhá­zás 3,5 milliárd forintba kerül. SÍ. Négy hónappal súlyos mo­torbalesete után megkezdte az edzéseket Hermann Maier. Az osztrák klasszis a háza melletti domboldalon gyakorolta a lesik­lást, orvosa kíséretében. AI PS-SZAVAZÁS. A Nemzet közi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 141 tagszervezet e Michael Schumachert és Jennifer Capriatit választotta az év férfi, il- letve női sportolójává.________a Nagyigmándi sportközgyűlés Tegnap szívderítő dolgok hang­zottak el a Nagyigmándi KSK ünnepi közgyűlésén. Ahogy Sza­bó András egyesületi elnök, Szíjj Ferencné és Mészáros Miklós elő­adásában kiemelte, sokat fejlő­dött a község sportja 2001-ben. A labdarúgók őszi bajnokok let­tek a megyei bajnokságban, a kézilabdások pedig csupán egy góllal maradtak le az NB II-ről. A fórumon a tervekről is beszél­tek, ezekről későbbi számunk­ban írunk. Karácsony Kupa Bábolnán Vasárnap 13 órától rendezik Bá­bolnán, a tekecsamokban a ha­gyományos Karácsony Kupát. Az egyéni tekeversenyben elő­ször igazolt férfiak küzdenek a helyezésekért, majd 15 órától az amatőr nők és férfiak csatáit láthatják az érdeklődők. JAKO Kupa Tatán Az Eötvös-gimnázium sport­csarnokába ma reggel 8 órára meghirdetett Naszály - Specifik mérkőzés elmarad, így 9.00-kor kezdődnek a küzdelmek. A mérkőzést későbbi időpont- ban játsszák le. _____________■ Ü nnepeltek a szekér húzói Labdarúgás A megyei labdarúgó-szövetség vezetése évadzárót tartott akti­vistái részére. Imrő János elnök úgy gondolta, a feleségek, a menyasszonyok is megérdem­lik, hogy egy évben egyszer együtt lehessenek ilyen ünnepi alkalomkor párjaikkal, így őket is meghívták az eseményre. A helyszín nem a megyében, ha­nem Móron volt, a bormúzeum- ban, ahol a hajnali órákig együtt volt a társaság. Imrő János beszédében ki­emelte, hogy az a munka, amit a szövetségben csupán szeretet- ből, régiesen társadalmi munká­ban végeznek az aktviták, nél­külözhetetlen a szervezet életé­ben. Ők húzzák a szekeret, ezért a minimum, hogy egy évben egyszer kijár nekik az ilyen ösz- szejövetel. Megköszönte a megye minden labdarúgó-szak­osztályának a 2001-es esztendő­ben végzett munkáját, aztán a szokásos, ünnep előtti jókívánsá­gok után már a szórakozásé volt a főszerep. Az ízletes vacsora el­fogyasztása után felelevenítették az aktívák az évad szép pillanata­it, majd sportosan énekeltek, olyan lelkesen, hogy beleremeg­tek a bormúzeum falai. ■ KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI MÓRA A ^/MTESZ tagja #*# • • # Az újság a # PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárem-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V, Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu —• Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514-001. Hirdetési iroda: Tatabánya V, Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2001. évi előfizetési díj egy hónapra 1095 Ft, negyedévre 3285 Ft, fél évre 6570 Ft, egy évre 13140 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC Szilády Nyomda Kft. - Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket. A A-gel jelzett cikkeink fizetett hirdetések. Tatabánya A Dinamic Sport Stúdióban fekvenyomóversenyt rendeznek december 23-án 12 órától. A megméretés rendhagyó, és érde­kes szabályok szerint zajlik. A férfiaknál az a nyerő, aki saját testsúlyának minél többszörösét tudja kinyomni. A lányoknál a testsúlyuk 50 százaléka a mérce. Nevezni és érdeklődni Estók End­rénél lehet a 34/329-668-as tele­fonszámon. Természetesen a ver­seny kezdete előtt fél órával is el­fogadják a jelentkezéseket. A job­bak értékes ajándékokkal gazda­godnak __________ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom