24 óra, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-10 / 262. szám

SPORT 13. OLDAL 2001. November 10., szombat Hatpontos meccs következik Labdarúgó NB I. B.: Lombard FC Tatabánya - Pécsi MFC A negyedik helyezett Lombard FC Tatabánya legénysége is­mét fontos mérkőzés előtt áll. Szombaton 13 órakor az ugyancsak 27 pontos Pécsi MFC-t látják vendégül. A kék-fe­héreknek mindenképpen nyerniük kell ahhoz, hogy meg­szilárdítsák helyüket az élmezőnyben. Kovács László vezetőedző si­keresen mutat­kozott be az el­múlt hét vé­gén, a Lom­bard 3-2-re nyert a Nagy­kanizsa ottho­nában. A szakvezető bízik abban, hogy a Pécs ellen hasonló hoz­záállással, lelkesen játszanak a fiúk, s megnyerik a „hatpontos” mérkőzést.- Örültem annak, hogy Nagy­kanizsán a hazaiak vezető gólja után talpra állt a csapat, s félóra alatt 3-1-re fordítottunk. Szünet után figyelmetlenség miatt szépí­tettek a Zala megyeiek, ezt köve­tően - noha helyzeteink adódtak - tudat alatt inkább az eredmény tartására törekedtek a fiúk - mondta Kovács László, majd így folytatta: - Szorgalmasan készül­tünk a PMFC ellen, tudjuk, a mecsekaljaiaknak is fontos a mai meccs, már tegnap Tatabányára érkeztek. Róth Antal legénysége arra törekszik, hogy az 1-6. hely egyikét megszerezze. Ez a ráját­szást jelentené számukra is, s ott minden előfordulhat.- Az összeállításon változtat­nom kell, Tüske nem szerepelhet, a gólerős csatár megkapta harma­dik sárga lapját. Mellette a húzó­dással bajlódó Jeremejevre sem számíthatok. Visszatér a csapatba a felépült Balogh, valamint az el­tiltását letöltő Farkas Attila. A mérkőzést mindenki ingyen tekintheti meg. Bíró Péter elnök ez­zel a gesztussal szeretné köszönte­ni a Kovács László, P. Nagy László edzői párost, valamint némi kár­pótlást nyújtani azoknak a szurko­lóknak, akik az elmúlt két hazai összecsapás után csalódottan tá­voztak a stadionból, kovács László i A Lombard FC várható összeállítása: Balogh - Farkas A., Szabó, Far­kas V., Varga - Süveges, Véber, Szűcs, Zsivóczky (Obradovics) - Kin­cses, Pekovics. A kispadon Dombai, Letenyei, Kiss, Schatranek, Hornyák, Leonardo, Obradovics vagy Zsivóczky vár bevetésre. Közgyűlés rekordidőn belül Budapest Pénteken a Hotel Stadionban 10 órára összehívott MLSZ közgyű­lés negyedórás késéssel kezdő­dött, és a szövetség történetében először - rekordidővel - három­negyed üzenkettőkor véget ért. A103 szavazati joggal bíró kül­döttből 74-en jelentek meg a ta­nácskozáson. Dr. Bozóky Imre kö­szöntője után rögtön rátért az ér­demi munkára. A küldöttek ré­szére korábban megküldött rész­letes és átlátható írásos beszámo­lóhoz dr. Bozóky Imre kiegészíté­seket fűzött. Az MLSZ életében rendkívüli jelentőséggel bírt az a kormány- szintű és parlamenti segítség, mely a többi sportszövetséghez hasonlóan eltörölte az 1994-1999 között néhány százmilliós nagy­ságrendben felgyülemlett adóhát­ralékot és annak kamatait. Ezzel egy időben 2000 nyarától meg­szűntek a likviditási gondok, az egyensúly helyreállt. Berzi Sándor, a szövetség főtit­kára fontosnak tartotta elmonda­ni: a pénzügyi területen szabályo­zott körülményeket kellett kiala­kítani. Elodázhatatlan volt a pénzügyi helyzet áttekinthetősé­gének megteremtése, hiszen ko­rábban rengeteg kritikát és bírála­tot kellett elviselni. 2000-ben megközelítően 250 milliós kiadá­sa volt az MLSZ-nek korábbi adósságokból, ezért nem sikerült jelentős aktívummal zárni az évet. Az idei évben sikerült javíta­ni a pénzügyi bevételeken, Tv- jogdíjakból, szponzori megálla­podásból és a megemelt UEFA-tá- mogatásból. Az alapszabály módosítására beérkezett javaslatok közül - hi­vatkozva az MLSZ elnökségével korábban történt megállapodásra - Komáromi Lajos, a THAC ügy­vezető elnöke a hármas, négyes és hetes módosító javaslatait visz- szavonta. Az egyes számú javaslat nem kapta meg a többségi támogatott­ságot, további kettővel egyetérte- tek a küldöttek. Az egyéb hozzászólások során Komáromi Lajos újabb javaslattal élt az MLSZ elnökségéhez. A szö­vetség tartalékalapjának terhére - kikerülve a MALL-t - közvetlen az amatőr klubok kapjanak mint­egy ötven-hatvan millió forintos támogatást. Javaslatát érdemben az MLSZ elnöksége fogja elbírál­ni. Dr. Bozóky Imre zárószavai után a küldöttek láthatóan elége­detten távoztak az európai nor­mákhoz igazodó tanácskozásról. CSEJTEI ISTVÁN Fantasztikus Likerecz Gyöngyi Három aranyérmet nyert Törökországban az oroszlányiak büszkesége Gyöngyike beállítja a szakítás világcsúcsát Az első fogásnem (szakítás) elsősége után az oroszlányi Likerecz Gyöngyi lökésben és így az összetettben is megnyerte a 75 kg-os súlycsoport ver­senyét az antalyai világbajnokságon. A mindössze 18 éves, olimpiai ötödik Likerecz szakításban 112,5 kg-on kez­dett, sikeresen. Két török vetélytársa is felemelte ezt a súlyt, de a 105-tel már nem boldogultak, míg Likerecz megpró­bálkozott a kínai Tang Vej-fang 1999-ben felállított 116 kg-os világrekordjának be­állításával. Könnyedén teljesítette ezt a feladatot, de a harmadik kísérlete, 117.5 kg-on sikertelen volt. Dankó Ilona 105 kg-mal a 8. lett. Női 75 kg, szakítás, világbajnok: Likerecz Gyöngyi (Magyarország) 116 kg (a 2,5 kg-os szabály szerint a jegy­zőkönyvbe 115 kg kerül) - világcsúcs­beállítás, ...8. Dankó Ilona (Magyaror­szág) 105. A szakításhoz hasonlóan a magyar súlyemelőnő a második fogásnemben is kivárta, amíg ellenfelei egymással vi­askodva eldöntik a második, illetve harmadik hely sorsát, s aztán 135,5 kg- on kezdett, amely junior világcsúcsot és felnőtt Európa-csúcsot jelentett szá­mára. Második gyakorlatával (140 kg) még ezt a teljesítményt is felülmúlta, és min­denkit meggyőzött: 2001-ben őt illeti a kategó­ria mindhárom aranyérme. Mivel 255 kg-os összetettbeli eredményén már nem akart javítani, a 142,5 kg-os világcsúcs- beállítást érő gyakorlatára nem jött ki. ■ Megverni a Világ Kupa-győztest Női teke Szuper Liga: Tatabányai SC - FTC Ybl Tervező Ma 10 órától a női teke Szuper Liga rangadóját játsszák Tatabányán. A TSC az FTC Ybl Tervezőt fogadja, amely nemrégiben megnyerte a Vi­lág Kupát. Óriási csatára van kilátás, hiszen két remek formában lévő együttes küzd majd egymás ellen. A tatabányaiak legutóbb Szé­kesfehérváron a Köfém ellen szenvedték el első vereségüket, de mindössze hat fával dobtak kevesebbet ellenfelüknél. A sors fintora, hogy a TSC csapatcsúcsot ért el (2615), ami nem volt ele­gendő a pontszerzéshez.- A héten erősebben készültünk a megszokottnál, mert mindenkép­pen szeretnénk megverni a Fradit - mondta Juhos Anikó, a tatabányai­ak edzője. - Mindenki becsülettel tréningezett, a lányok vágynak a si­kerre, amely esetén pontszámban behozzuk a fővárosiakat. A Fradiban egy tatabányai hölgy is szerepel. Csongrádi Gyöngyi, aki a fővárosban tanul. és a Világ Kupán ő dobta a legjobb eredményt az FTC Ybl Tervezőben. A TSC kerete: Járfásné Szabó Re­náta, Voga Ágnes, Bállá Ildikó, Steiner Gabriella, Ficsorné Krako Éva,, Megyesiné Vati Ágnes, Máriámé Farkas Ma­riann. Az ifjúságiak kerete: Kato­na Beáta, Szayer Erzsébet, Mé­hész Anita. m Labdarúgó NB III., Duna-csoport - 14. forduló Néhány sorban NŐI KOSÁRLABDA NB I. B Oroszlány VÉRt. - Ercsi Vasárnap 13 órakor kezdődik a ta­lálkozó, amelyen a hazaiak min­denképpen otthon szeretnék tarta­ni a három bajnoki pontot. Leg­utóbb a Grund Rojik ellen ismét harcosan és jól játszott a társaság, amelynek szellemi vezére Sallói Ist­ván volt. Két gyönyörű gólt szer­zett, remélhetőleg az ercsiek ellen is így lesz. Az OSZE-VÉRt. kerete: Kiss V, Nagy A., dr. Veréb, Mészáros I., Mester, Kristyák, Chmelovics, Kele, Gulyás, Mártonfi, Purger, Juszkó, Kemenesi, Sallói, Szabó P, Szabó G, Zsidó, Né­meth 1., Orlovics, Mészáros F. BTC - Esztergomi SC Nyugodtan, minden izgalom nélkül ké­szültek az esztergomiak a listavezető elleni, vasárnap 13 órakor kezdődő mérkőzésre. A fővárosiak az esélyesek, de a vendégek képesek ma már bárki ellen nagyszerű játékkal kirukkolni. Holdampf Sándor edző határozott és fegyelmezett védekezést kér fiaitól, ak­kor nem lehet probléma. A Schauker, Papp Á. csatársor pedig mindenütt ké­pes a gólokra. Az ESC kerete: Valter, Sahk, Baják, TóthL, Méhes, NagyGy., Kneiszel, Schauker, Bökő, Horváth S., Papp A., Méhes P, Sztojka, Mlaka, Szölgyémi, Varga K. Robotka B., Hőgyes. Mezőfalva - Szomor-Zsámbék Vasárnap 13 órakor a bajnokságban ki­válóan szereplő mezőfalvaiak otthoná­ban próbál szerencsét a zsámbéki csa­pat. Honü József legénysége az utóbbi hetekben nagyon jó formában és ered­ményesen futballozik, az élmezőnyhöz egyre jobban araszol az együttes. Csak Nagy Zsolt bajlódik sérüléssel, aki na­gyon hiányzik a csapat szerkezetéből. Amennyiben pályára lép, akár a győzel­met is megszerezhetik a zsámbéidak. A Szomor-Zsámbék kerete: Haffner, TóthG.,Pfeiffer,Lajtavári, Vanícsek,Szabó, Nagy Zsolt, Horváth G„ Szivák, Fekete G., Kenyeres, Fekete Zs., Tuba, TüL Burkod!, Izái, Kégli, Bergendy, Berid, Boti______■ Többé nem lép ringbe Nagyon készült a decemberi országos ökölvívó-bajnokságra. Volt már bronzérmes, most fényesebb medáliára vágyott. A kegyetlen sors közbeszólt. A 26 éves Lévai Ferenc Csaba autóbaleset követ­keztében életét vesztette. Temetése jövő héten kedden, az orosz­lányi temetőben lesz 13 órakor. 1992-ben a romániai Hargitából érkezett Oroszlányba a szép- reményű sportoló. A bányában dolgozott becsületesen, de ugyanígy az edzéseken is. Trénere, Tóth László szomorúan nézi az oroszlányi sportcsarnok homlokzatán lengő fekete gyászlobo­gót. Még sok volt ebben a remek srácban - mondogatja maga elé meredve. Készséges, mindenkivel kedves egyéniség volt. Társai szeret­ték, tisztelték. Amikor megkapta a magyar állampolgárságot, könnyezett. Tervezett, hogy egyszer a magyar bajnoki dobogó legfelső fokára léphet. Többé nem lép ringbe, sokat vesztett vele sporttársadalmunk. Péntek Sándor Tenisz Fed Kupa Spanyol siker Spanyolország a vártnál na­gyobb küzdelemben, 2-1-re győzte le Németországot a Fed Kupa nyolcas döntőjében. A párharc kimeneteléről 1-1- es állás után a párosok mérkő­zése döntött, amelyet három játszmában nyertek meg a há­zigazdák. A spanyolok szombaton a belgákkal találkoznak a vasár­napi döntőbe jutásért. B-cso- port: Spanyolország-Németor- szág 2-1. Martinez - Müller 1:6, 5:7, Sánchez-Vicario - Rittner 7:5, 6:3, Ruano Pascual, Sánchez- Vicario - Lamade, Müller 6:3, 2:6,6:0. ■ AUTÓSPORT. Az ifj. Tóth Já­nos, Tóth Imre páros (Symphonia Rallye Team) a nyitó napon feladta a Waidhofen környékén zajló Semperit-ralit, a tízszeres szor- zójú Eb-futamot. A Peugeot 206 WRC-vel versenyző kettős a 3. gyorsasági szakaszon lecsú­szott az útról, és egy fának ro­hant: a hűtővíz elfolyt, s ezzel az ötszörös magyar bajnok, sze­rencsére sértetlen maradó pilóta számára befejeződött a viadal. SAKKCSAPAT EB. A magyar női válogatott 1,5-0,5-re győzött Azerbajdzsán ellen a leóni sakk­csapat Európa-bajnokság 3. for­dulójában. Az élen hét együttes - köztük Magyarország - áll öt ponttal. ___________________■ Mo nor - Tatabányai KC Szombaton 18 órától Monoron folytathatja remek idegenbeli so­rozatát a Tatabányai KC együtte­se. Jugovics József edző lányai eddig vendégként mind a három meccsüket megnyerték, igaz, ott­hon kétszer kikaptak. A monori- ak ötvenszázalékosak. A tatabányaiaknál kérdéses Nagy E. és Agonás játéka, a töb­biek egészséges önbizalommal várják a mérkőzést. Igaz, ahogy Mózes Emil, a TKC elnöke mond­ta, a monoriak nagyon jól össze­álltak erre az évadra, és esélye­sebbek, mint a tatabányaiak. Nagy teher hárul majd Joóra, Kormányra, akik Nagy E. mellett a TKC legponterősebb játékosai. A TKC kerete: Agonás Adri­enn, Kormány Mónika, Nagy Eta, Katona Tímea, Krisztián Tünde, Ongrády Nóra, Joó Beat­rix, Kulcsár Nóra, Patonai Adri­enn, Cságola Klára, Görgényi Ri­ta, Csősz Tóth Bea. AZ NB I. B ÁLLÁSA 1. Simi-GYSEV 5 0394-338 10 2. BSE 5 1449-389 11 3. Bajai EFSK 4 1401-350 9 4. Autópark-PVSK 3 2348-302 8 5. Kecskeméti KC 3 2383-349 8 6. Tatabányai KC 3 2373-400 8 7. Szarvasi KK 3 2351-381 8 8. Monori SE 2 2280-242 6 9. OSC 2 3359-336 7 10.12 Karátos 2 3328-332 7 11. TFSE 2 3318-350 7 12. MAFC 1 4305-373 6 13. Príma SE 0 5274-359 5 14. Kodolányi 0 5312-414 5 Pánczél Diána az élen A baji és a kocsi karatések öt versenyzője vett részt a Buda­pesten megrendezett ippon shobu magyar bajnokságon. Eredmények: Pánczél Diána (Baj) kata versenyszámban magyar bajnok lett a 14 éves korosztályban, 2. Gutái Dóra (a kocsi csapatból), 4. Pánczél Dóra (Baj). Hideg József (a kocsi csapatból) 8-as döntőbe jutott a verseny legnépesebb korosztályában. A baji csapatból az éves munkája alapján két versenyző érdemelte ki a hónap végén rendezendő miskolci Világ Ku­pán való részvételt: Pánczél Diána és Bodroki Csaba. Ok az egyesületük és edzőjük segítségével teljes gőzzel készül­nek erre a rangos versenyre. Részvételüket támogatja a ba- ji polgármesteri hivatal. Edző: Pánczél Sándor I. dán. ■ Pánczél Diána edzőjével tréningezik K0MÁR0M­ESZTERG0M MEGYEI 24 ÓRA A ^ÄATESZ tagja Az újság a • PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu — Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514-001. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2001. évi előfizetési díj egy hónapra 945 Ft, negyedévre 2835 Ft, fél évre 5670 Ft, egy évre 11 340 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: C0FINEC Szílády Nyomda Kft. - Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom