24 óra, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-25 / 249. szám

12. OLDAL OLVASÓSZOLGÁ LAT 2001. Október 25., csütörtök Napi horoszkóp SKORPIÓ (X. 24-XI. 22.), 06­90-230-358. Ma romantikus han­gulatban van. Megáll kedvenc üzleténél, mert szeretné valami apró figyelmességgel meglepni a kedvesét. Szenvedélyes este vár Önökre. NYILAS (XI. 23-XII. 21.), 06­90-230-359. Munkatársa nem tud ellenállni az Ön vonzerejének és szexuális kisugárzásának. Meg­próbálja megkörnyékezni Önt, attól függetlenül, hogy Ön sza­bad-e vagy sem. Ebből a kapcso­latból nem sok jó sülhetne ki, mi figyelmeztetjük! BAK (XII. 22-I. 20.), 06-90- 230-360. Remek távlatok nyílnak Ön előtt, igen jó anyagi lehetősé­gekkel. Óvakodnia kell attól, hogy érdekeit túl erőteljesen ér­vényesítse. Segítségét kérik, ami­re nem tud nemet mondani. Vigyázzon, ne vigye túlzásba! Ha fótózik, hobbiját ne rendeje alá hivatásának! VÍZÖNTŐ (I. 21-11. 20.), 06-90- 230-361. Arra törekszik, hogy cél­jai és lehetőségei között egyen­súlyt teremtsen. Egészsége sta­bil, ha nem hajtja túl magát - ezt ne feledje! Józan gondolkodása által sikert ér el. Vigyázzon, ne legyen telhetetlen! Kapcsolatait ne áknázza ki a végletekig! HALAK (II. 21-111. 20.), 06-90- 230-362. Ma bármibe is fog, nagyszerű eredményeket tud fel­mutatni. Igényli és el is várja, hogy elismerjék és szeressék. Hi­szen e téren Ön sem ad okot pa­naszra. Sokan felfigyelnek sze­mélyére. KOS (III. 21-IV. 20.), 06-90- 230-351. Egyre több lehetősége kínálkozik, de nehezen tudja el­dönteni, hogy merre is induljon el. Végül is sikert ér el a választott úton. Régóta kérik egy érdekes feladatra, amire most igent mond. BIKA (IV. 21-V. 20.), 06-90- 230-352. Sok nehézséggel küzd, de végül az eredményei anyagi sikert hoznak. Magánélete ki­egyensúlyozott, partnerkap­csolatai kedvezőek. Egészsége megőrzése érdekében ússzon, sportoljon, mozogjon sokat. Ma ne merüljön el túlzottan a házimunkákban, kapcsolód­jon ki! IKREK (V. 21-VI. 21.), 06-90- 230-353. Tele van energiával, len­dülettel, dinamizmussal. Testi és lelki erejét a rendszeres mozgás­sal, sportolással tudja egyensúly­ban tartani. Fontosnak tartja, hogy közösséghez tartozzon, ahol leginkább kibontakozhat. RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06-90- 230-354. A nem mindennapi dol­goknak, a művészeteknek és az érdekes személyeknek nagy sze­repük lehet az életében a Skorpió időszakában. Megismerkedhet valakivel, aki erős benyomást gyakorol Önre, és még a gondol­kodásmódjára is hatni fog. OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23.), 06-90-230-355. Az Uránusz kedvező szögkapcsolatba kerül a Holddal. Értékrendje átalakulhat, nézetei pedig egy kicsit megvál­tozhatnak. Egy rossz megjegyzé­sével viszont elronthat egy kap­csolatot, de ha hallgat, az is gya­nakvásra ad okot. SZŰZ (Vili. 24-IX. 23.), 06-90- 230-356. A Skorpió időszaka a kellemes meglepetések és a gyors változások napjait jelenti önnek. Könnyen elérheti a célja­it, bár kisebb túlzásokba eshet. Ha elbízza magát, az önámítások áldozatává válhat. MÉRLEG (IX. 24-X. 23.), 06- 90-230-357. Családi összeütközé­sek vagy más bonyodalmak kényszerhelyzet elé állíthatják. Még az is lehet, hogy fontolóra veszi, elköltözik otthonról. A Mérleg nem engedi, hogy korlá­tok közé szorítsák vagy manipu- lálják.______________________■ 2001. OKTÓBER 25., CSÜTÖRTÖK - TELEVÍZIÓ-MŰSOR TV2 RTL KLUB 5.50 Jó reggelt, Ma­gyarország! 9.00 Milady (160.) 9.45 Diresta 10.10 Ablak Eu­rópára 10.40 Segíts magadon! 11.05 Köz­vetlen ajánlat 12.10 Mi, magyarok 12.20 Marimar (130.) ( 06-90- 230-020 12.55 Leszá- : molás a Puskák-hegyén 14.45 Jó barátok 15.15 Széllovagok (9.) 16.10 Lucecita (97-98.) 17.00 Sebzett szívek 17.30 Fiorella (177.) 18.00 Kapcsoltam s 18.30 Tények 19.00 Szóljon bele! 19.10 Nincs kegyelem-A leg­gyengébb láncszem 20.00 Vad angyal ; 20.30 Motoros zsaruk ] 21.30 Szokatlan - Az \ élet sója Szily Nóra mű­sora Közben: Kenósor- solás 22.30 Az igazi vészhelyzet (magyar dok.-film-sorozat) 23.30 1 Jó estét, Magyarország! ] 0.15 Auto-motor 2001 j 0.45 Korridor Love Ká­nya Kata műsora 1.35 A „Z” rohamosztag (auszt­rál kalandfilm) 3.25 Vers éjfél után Viasat3 6.30 Reggeli 9.00 Jo­ker 9.05 Recept Klub (ism.) 9.15 Top Shop 9.25 Tiltott szerelem (164.) 9.45 Sportvonal 9.50 Senora (94.) 10.40 Top Shop 11.35 Delelő Benne: Ünnep­naptár; Joker 12.25 Re­cept Klub 12.50 Joker 13.00 Híradó. Déli ki­adás 13.10 Kavalkád 13.20 Helene és a fiúk (34.) 13.50 Crusade (12.) Látogatók 14.35 Milagros (105.) 15.20 Joker 15.25 Híresek és gazdagok (287-288.) 16.20 Joker 16.25 María Mercedes (51-52.) 17.15 Mónika Kibeszélő show 18.05 Találkozások Sztárma­gazin 18.30 Híradó. Esti kiadás 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fókusz 19.55 Barátok közt 20.25 Esti Show- der Fábry Sándorral 22.10 Mercy Point - Vészhelyzet a világűr­ben (6.) 23.00 Amstel Jam 23.50 Sportvonal 23.55 Híradó 0.15 Pont hu 0.45 Fókusz (ism.) 1.15 Divatklip m1 m2 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 6.30; 8.00 Körzeti híradók 8.30 Topmodell (38.) 9.05 Naprakész magazin 11.05 Derült égből egy család (7.) 12.00 Híradó délben 12.10 Körzeti híradók 13.00 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul nostru 14.05 Trópusi hőség (38.) 15.00 Em­lék-képek 15.30 Iskola utca English 4U különki­adás Ráadás; Világvevő 16.30 A Ferences Gim­názium 70 éve 17.00 Érintő 17.30 Egérfogó (19.) 18.00 Híradó hat­kor 18.10 Az olvasás éve 18.15 Esti mese 18.35 Szerelem a Ho- henstein-kastélyban (13/6.) 19.30 Híradó este 20.05 Millenniumi mesék Oláh György 20.35 A jog hálójában (22/4.) A középiskolás fiú 21.30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 22.00 Híradó este 22.05 Aktuális 22.25 Théma 22.45 TS - Gól! 23.40 +1 0.30 Kárpáti krónika 0.40 Világhíradó 15.55 Jeannie, a házi szellem (19.) 16.25 Hazai pályán (169.) 16.50 T. J. Hooker (9.) 17.40 Starsky és Hutch \ (39.) 18.40 Star Trek - Deep Space Nine (39.) 19.35 Egy rém rendes csa- i Iád (118.) 20.05 Szerelmek Miamiban : (73.) 21.00 Alkalom szüli a... (am. film) 22.35 Egy rém rendes család (is­métlés) 23.00 Édes vágyak 23.30 Star Trek - Deep Space Nine (ism.) Satelit 4.30 Nap mint nap 7.45 Celeste (148-149.) 9.30 Gokartsport 2001 10.00 Zajlik az élet 12.00 Nap mint nap 14.00 Fémforrás 15.15 Mit szól hozzá? 16.10 Bruttó 16.40 Zajlik az élet (ism.) 18.45 Torna 18.50 Mese 19.00 Adás­vétel 20.00 Esti Mérleg 20.20 Sperma­fióka (am. Wgj.) 22.00 Beszélőn Börtön­interjúk - 3. 23.05 Pár-beszéd 23.15 Tapsolj! Táncolj! Drukkolj! 8.30 Emlékmű a 301-es parcellában 9.05 Iskola utca 10.05 Forma-1 (13/3.) 11.00 „Elfeledet­tek...?” 11.30 Magyar Szalon 12.00 Topmodell (10.) 12.30 Pillangósziget (10.) 13.00 Híradó dél­ben 14.00 Főtér - Zala- szentgrót 14.50 Tv-klini- ka 15.20 Millenáris Teát­rum 15.45 Nekem ne lenne,..? 16.05 Napra­kész magazin 18.00 Nem jogerős 18.30 Háló 19.00 Találkozás Kovács Erzsivel 19.50 Théma 20.05 Híradó este 20.40 Ez történt... 21.30 Ve­szett idők 22.40 Záróra HBO 9.10 10 elveszett év 11.00 A kétszáz éves ember 13.10 Vivero ara­nya 14.50 Kecskeakció 16.25 így készült - Az elit alakulat 17.00 Elmo nagy kalandja 18.15 Ürkommandó 20.00 A törpezseni 21.25 Ne­vess, ha fáj! 23.30 Lady Chatterley történetei (6.) 24.00 Hallasd a hangodat! Magyar ATV 5.50 Nap-kelte. 16.30 Popvilág. 17.15 Or'mos- ság. 18.05 Zenélő váro­sok. 18.30 Napnyugta. 19.00 ATV-híradó. 19.30 Napnyugta. 20.00 Ütkö­ző. 21.00 Ingatlanpiaci körkép. 21.30 Turmix. 22.00 ATV-híradó. 22.40 Színházi látcső. DUNA TV 14.15 A leghűségesebb múzsa 14.35 Katedra nélkül 16.00 Klip-zóna 16.15 Színes halak (13/9.) 16.40 „A magok oltalmára..." - Erdélyi erődtemplomok 16.55 Ötórai zene 17.00 Kalen­dárium 17.50 Hej, helyes beszéd! 18.00 Hírek. Váltó 18.10 Egy század emlékezetes pillanatai (52/43.) 18.35 Mesefii- i mek 19.00 Híradó 19.30 összkép 20.00 Dunasport 21.45 Híradó 22.00 Miért? 22.25 A vi­lágvége forgatókönyvei (6/2.) 23.20 Csomó­pont (2/2.) 0.05 Hírek SPEKTRUM 13.20 Amerikai Egybe­sült Államok (7-8.) 14.25 Az élet hullámai (1.) 15.25 Keresztül-ka- sul Kanadán (4.) 16.25 A világmindenség Koz- : mikus ütközések Csil- j lagtitkok 17.35 Nemes küldetés (8.) 18.10 Visz- sza a vadonba (8.) ; 18.45 Tudomány és ho-: rogkereszt (4.) 19.45 Vallások és hitek (8.) N. GEOGRAPHIC 17.00 Láz a Stikine fo­lyón 17,30 Különleges sportok 18.00 Mene­külj! Mindenki hagyja el a hajót! Süllyedünk! : 19.00 Szurikáta őrület 19.30 Hajóroncsok Ter­mészetes újrafelhaszná­lás 20.00 A nagy becsa­pódás 21.00 Afrika 6. EUROSPORT 9.30 Tenisz WTA, Linz 10.30 Út a labdarúgó-vb-ig 12.00 Lovagló-vb, Franciaország 13.00 Tenisz WTA, Linz (időben eltolva) 14.00 Tenisz WTA Linz Élő közvetítés a verseny negyedik napjáról 17.00 Golftor­na 17.30 Olimpiai magazin 18.00 Tenisz ATP, Basel 21.00 Ökölvívás SPORT1 14.30 Labdarúgás, Bajnokok ligája mérkőzés, Arsenal- Mallorca f BL összefoglalók 16.45 Labdarúgás, olasz bajnoki összefoglaló (ism.) 17.45 Jégkorong, NHL mérkőzés 19.45 Jégkorong, NHL I magazin 20.15 Kosárlabda, Euroliga mérkőzés (élő) A műsor és a Kezdési Időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, $ ezért lapunk felelősséget nem vállal, AZ ÉTER MEGYEI HULLÁMAIN K|K DUNA RÁDIÓ Tatabánya. FM 107 MHz ___________ 0 .00 Zenefolyam hajnalig 6.00-9.00 Cso­bogó - reggeli információs magazin 9.00- 12.00 Zenés délelőtt 9.20 Sporthírek 12.00- 13.00 Zenefolyam a Kék Dunán 13.00- 18.00 Délutáni magazin 16.20 Sporthírek 18.00-19.00 Telefonos kíván­ságműsor 19.00-24.00 Esti zenefolyam Kantárom, FM 90.5 MHz___________ 0 .00 Zenefolyam hajnalig 6.00-9.00 Cso­bogó - reggeli információs magazin 9.00- 12.00 Zenés délelőtt 9.20 Sporthírek 12.00- 13.00 Zenefolyam a Kék Dunán 13.00- 18.00 Délutáni magazin 16.20 Sporthírek 18.00-19.00 Telefonos kíván­ságműsor 19.00-24.00 Esti zenefolyam Eaztamom. FM 92.5 MHz__________ 0 .00 Zenefolyam hajnalig 6.00-9.00 Cso­bogó - reggeli információs magazin 9.00- 12.00 Zenés délelőtt 9.20 Sporthírek 12.00- 13.00 Zenefolyam a Kék Dunán 13.00- 18.00 Délutáni magazin 16.20 Sporthírek 18.00-19.00 Telefonos kíván­ságműsor 19.00-24.00 Esti zenefolyam Radír Rádió Tatabánya, FM 97.8 MHz, kábelen 101,6 MHz 5.00 Hajnalhasító 6.00 Hoppi föl! - Csóbor Zsuzsival - közben: időjárás, útinform, nap­tár, valutaárfolyam, mi újság? 9.00 RadírLand 13.00 Szelektra - lemezújdon­ságok 14.00 Délutáni magazin Szancsóval 17.00 Hallgatóink kívánságára 310-021 18.00 Billboard slágerlista 19.00 Pofavizit Bocskay Bálinttal és Kovács Andrással 310- 021 20.00 ÉjNefelejcs 00.00 Harmadik fél­idő az ébrenlevőknek Ui Rádió Esztergom, FM 98,1 MHz 5.50 Jó reggelt, Esztergom! - benne: hírek, információk, sport, kultúra 9.00 Kezdődik a délelőtt, sok zenével 10.00-11.00 Universal kiadói óra 11.45 Tőzsdehírek 12.00- 13.00 Telefonos kívánságműsor 14.00- 16.00 Autórádió 14.45 Tőzsdehí­rek 15.00 Rendőrségi információk, traffipax 16.00- 17.00 Játék, kulturális ajánló, aktu­alitások 17.15 Lapszemle 17.30-19.00 Telefonos kívánságműsor 19.00-22.00 Késő esti kívánságműsor 22.00-24.00 Rockológia 24.00-5.50 Zene reggelig i SMS-üzenetek: 30/ 399-2424 3 Drága, egyetlen tigrisem! Na­gyon szeretlek! Már 3 éve, hogy az enyém vagy, remélem, hamarosan csak az enyém leszel.! Csókol a te vadmacskád (20/346-0675) IS Fel nem fogom, hogy valaki a há­zastársának miért az újságon ke­resztül üzen, ők otthon nem beszél­nek, vagy csak ilyen exhibicionis­ták? (30/277-6170) 13 Egyetértek az ázsiai országokkal, az erőszak nem megoldás a terroris­ták ellen, mert így az amerikaiak is ugyanazt teszik mint a terroristák, ár­tatlanokat ölnek meg! (20/433-7341) 3 Kiss Jocikának öreg-Bánhidára! Még a héten hozd a kártyámat... és kapcsold be a telefonod! Üdv.: Ha­ver (20/443-2257) 3 Eddig még nem került elő a ked­vencünk. Nem tud valaki eladó fe­hér kölyökcica testvérpárról? (20/973-5693) 3 He Babe! Take a walking on out­side. 1 wish your happy 5 month&lweek. I think this is begin­ning of beutiful love. Your Babu! (20/439-0469) 3 Tb. Kertvárosi ltp. új játszóterén a nagy gyerekek leszakították a ho­mokozóban álló napraforgóhintát. Nagyon szeretem a lapjukat. (30/373-4080) 3 Kedvesemnek, T. F.-nek! Kíván­tad, hogy lelkem a szerelmed rabja legyen, kívánom, rövid legyen az út, amely téged hozzám elvezet! Örök­ké várlak: a te Jósnőd (20/473-4419) 3 Munkát keresek Tatabányán, esetleg Tatán. Végzettségem eladó, még csak cipőboltban dolgoztam. Ha tud valaki munkát nekem, ké­rem, írjon! (30/850-6244) 3 Október 26-án lesz 1 éves a ke­resztfiam, Attila, sok boldogságot kí­vánok neki, és üzenem, hogy nagyon szeretem. Piros Köri (30/409-1452) 3 Üzenem annak a szöszi rédei lány­nak, akivel október 14-én találkoz­tam, hogy szeretném folytatni a be­szélgetést. Ha magadra ismersz, írjál! „Toleráns” (30/367^175) 3 Dorogra Albinak, aki a legjobb ember a világon! Nagyon boldog születésnapot kívánunk Tatabányá­ról: nagylánya, Valéria, veje, Vili és Renáta, Zoltán (30/277-0927) 3 Viktória! A „titkos hódolód” még reménykedik. (20/365-6515) 3 Unom az életet! Olyan srácokat kere­sek, akik megmutatják, mi az az ÉLET, szeretnek bulizni és kicsit őrültek is! írja­tok! Király az újság! (70/240-2538) 3 Tisztelt Olvasó! Mondaná Ön egy mellrákos nő szemébe, hogy: „Tő­lem aztán el is pusztulhatsz, mellrá­kos vagy, vess magadra!”??? Te­gyünk együtt a mellrák ellen! (30/390-3066) 3 Édesanyámnak Tatára boldog szülinapot kívánunk: Angéla és Feri (30/256-8702) 3 L. Lajosnak. Sajnálom, hogy vége lett. De még mindig az eszembe jutsz, és rettenetesen hiányzol. Ne légy ennyire makacs! Kicsid (20/429-2986) 3 Kincses Krisztinának üzenem, hogy nagyon szeretem, míg élek, bol­doggá teszem. Viktória (30/853-1575) 3 Ez az új fegyverkezési hajsza be­szűkült állapotban, amit az amcsik és a tálibok elkezdtek (30/989-8969) 3 A 30/853-1565-nek üzenem: ha ott laknék, én is szégyellném! Ha módjában állna, biztos elköltözne. Csak az igénytelenek vannak meg­elégedve T. bányával. Egy tatai (70/221-2106) 3 Dr. Kovács Bélának, Tb., Mártírok u. 13-ba, akinek 27-én lesz a szülinap- ja, ezúton kívánunk minden jót! Máté és Icus (30/351-1587) 3 Az az ember, aki szégyelli, hogy tatabányai még tanyára sem való... (20/384-5206) 3 Tisztelt Olvasó! Ismer ön mellrá­kos embert? El tudja képzelni, mi­lyen szörnyű lehet minden nap a halálra gondolni? Szeretne rajtuk segíteni? Hívjon, vagy írjon! (30/390-3066) 3 Kérdezem, miért kell együtt él­nünk olyan embertársainkkal, aki­ken viselkedésük, magatartásuk vé­gett egy kis közösség naponta csak átnéz, levegőnek tartva őket (30/989-8969) 3 Egyszer szeretnék olvasni az MSZP költségeiről is. Ők sem Zsigu­lival járnak, ellentétben a választóik­kal. Attól, hogy idősebbek, nem biz­tos, hogy jobbak is. (30/355-2599) 3 Unalmasnak tartom az Orbán- kormány állandó elmarasztalását. Kíváncsi vagyok, mi rosszat tettek a fiatal demokraták a „szellemes” cik­kek kitalálóinak. (30/355-2599) 3 Remélem, hamar itt lesz a nov. 11. és rengeteg arcrasimizőst kapok majd. Ja, és szeretem és kívánom, hogy még sok boldog 23-ánk le­gyen! (20/370-1879) 3 Nagyon jó az újság. (20/493-7244) 3 Hoffmann Ferencnek, a bátyám­nak szeretnék gratulálni ezúton is , hogy megszerezte a jogsit. És, hogy ő a világ legjobb bátyja. Hugi (20/328-0756) 3 A Lombard FC-nél az Ebedli a leg­gyengébb láncszem, úgyhogy visz­lát (Ebedli, mondj le magadtól, per­sze, csak ha van önkritikád)! Tóth Bálintot akaijukü! (30/295-0986) 3 Gratulálok a http://kepestata- banya.freeweb.hu site-hoz! Engem igazolnak a képek: ez egy szerethe­tő, szépülő, kedves város (2783142120048793) 3 Önöknek is feltűnt, milyen válto­zásokon ment át Esztergom, mióta Meggyes Tamás a polgármester? Körforg., híd, Vármúzeum stb! (30/390-3066) 3 Figyu, Manó! Kérlek, hogy ne ha­ragudj, maradjunk barátok! Gyalog­füles (30/301-3547) 3 Mit tartalmaz az SMS füzet és egyébként hol lehet azt kapni? (30/357-9991) - Az SMS-füzet nem betűvel hanem más, a billentyűzeten lévő jelekkel út üzenetek megfejtésében igyekszik segíteni és mobiltelefon-szak- üzletekben érdemes keresni - a szerk. 3 Üdvözlök mindenkit, aki teljesí­tette a Tatabánya 30 teljesítménytú­rát! (20/344-0033) 3 Tisztelt 24 Óra! Tudjátok-e, hogy a világ egyik legjobb focicsapata a Plati-Hungary Kft. lesz? Szponzort keresünk a csapatnak a másodosz­tályba. (30/418-4274) 3 K. Brigi csak azt szeretném, hogy tudd, szeretlek! (30/288-1192) 3 B. Geri: Üdvözlet a szerkesztő­ségnek! (20/493-2310) 3 A világ legjobb anyukájának Süttőre nagyon sok boldog születés­napot kívánunk. Nagyon szeretünk: férje, Misi és lányai, Mónika, Mari­anna, Violetta (30/385-6756) 3 Naszályon újra van búcsú, de áram az már nincs hozzá. Jó lenne, ha a szolgáltató 2000 Ft-ért jóváírná az elemeket. (30/271-9564) 3 Kösz a lehetőséget. Arról írjanak, hogy egy 51 éves munkanélküli hol ta­lál ma állást?! Most kaptam a Tesco- ból is elutasítást. (70/249-5641) 3 Farkas Orsinak, a Gál ltp-re utó­lag is boldog névnapot kíván: apa, anya, Roli (06/30 989-8969) 3 Rettenetesen alacsony az újság színvonala. (421907637573) 3 Üdvözlöm a 24 Óra szerkesztősé­gét és az új rovatot! Ha egy órád van, tudod a pontos időt, ha kettő, sohasem lehetsz biztos benne! (30/325-6142) 3 Egy tatabányai lakos külföldi munkát ígér és nagy összegű már­kát csal ki magánszemélyektől és az útlevél is elvész. így jártam én is. (20/970-7052) 3 Sasok és más erdei madarak röp­ködnek lángoló hegyek felett. Fészkük­ben rántotta. Dlééés? (20/971-8621) 3 Horák Úr! Kérem, ne irigykedjen, kérje meg az Évikét és küld Önnek is üzenetet! Egy jó barátja (30/973-3025) 3 A diófa odvábán Madárkáné to- pánkája is megérdemelne néha egy kis bagarolt! Az erdők szelleme (70/224-7086) 3 A megyei cukorbetegek egyesüle­tének 24 Órás információs vonala: 30/295-3338 3 M. Zsuzskának Tatára! Drága kishölgy, ezúton köszönöm Neked ezt a csodálatos 1 év 10 hónapot. (30/391-1553) 3 Stukkó Juniorba Krisztinek szün­napjára sok boldogságot kívánok (20/993-7269) 3 ,A türelem egy pillanata nagy bajtól óvhat meg a türelmetlenség egy pillana­ta egy egész életet romba dönthet.” - kí­nai közmondás (30/344-4777) 3„Ha az ember boldog, ne akarjon még boldogabb lenni.” - Theodor Fontane (30/ 344-4777) M Elérhető luxus. fflefres köszöntő Perlai Patríciának, Tatabanyára. 10. születésnapod alkalmából sok szeretettel köszöntünk: Bállá mama és papa. 50535 SEAT Toledo Kedvez# finanszírozással és havi 10.000 Ft alatti Casco-vat Egy autó, amelyet kompromiszszumok nélkül terveztek. Ez az elegáns, mégis sportos limuzin többek között klímával, Aura rádióval és Mini Guard-dat van felszerelve, hogy a luxus önt szolgálja! Látogassa meg márkakereskedésünket! Most 3 690 000 Ft + a 10 éves SEAT MOTOR ajándéka SEAT Motor 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1. Tel.: 34/317-422 • Fax: 34/316-999 E-mail: seatmotor.tatabanya@matavnet.hu S EE FT T

Next

/
Oldalképek
Tartalom