24 óra, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

/fl RSBIXBBHRite BÁNYÁSZÜNNEP Dr. Tittmann János polgármester: Dorog ünnepre készül 7. oldal NŐK VILÁGA A tökéletes papucsférj előállítása 9. oldal Napi HOROSZKÓP z oldal 16. oldal ZAM.UNKBAN Keleti György A MiG- ügy fordulatairól Sportmagazin Szobrot avatnak Tatabánya Eszterházy József lovasszobrát avatja fel ma 14 órakor Bánhidán, a Károlyi-sarkon dr. Zahar József történészprofesz- szor és Bencsik János polgár- mester. Dr. Németh Imre, az ön­kormányzat kisebbségi bizottsá­gának elnöke mond köszöntő szavakat az egybegyűlteknek. Köztük lesz Tóth Béla szobrász- művész, az alkotás megálmodó­ja. Vele készült interjúnkat az 5. oldalon olvashatják. _______■ T anévnyitó Esztergom A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola tanév­nyitó ünnepsége szombaton délelőtt fél tizenegykor kez­dődik. Az eseményre az in­tézmény hallgatóit és ter­mészetesen a gólyákat elkísérő szülőket is várják.________■ E gy Suzuki Wagon R+-t sorsolunk ki azok között, akik egyidejűleg előfizetői mind a 24 Órának, mind a 24 Óra Vasárnap Reggelnek. Érdeklődjön a részletekről, fizessen elő a két lap bármelyikére akár telefonon: 06 80 514-030 Csak az nyerhet, aki előfizető! 24 OKA Hu'll 2001. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT Ara: 66 Ft XII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ^ Előfizetőknek: 38 Ft| ^ ............- \ J jp www.24ora.hu 1 24 ÓRA ^'fSZTERG' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja BÁNYÁSZNAPI KOSZORÚK - Tatabányán, a Vértanúk terén tegnap délután 3 órakor országgyűlési kép­viselők, a megyeszékhely és a Vértesi Erőmű Rt. vezetői, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapít­vány, az OMBKE, valamint az Óvárosi Baráti Egyesület vezetői helyezték el koszorúikat. Civil szervezetek, magánszemélyek is vittek egy-egy szál virágot az emlékműhöz. ( cg- 5-7., 10. oldal) fotós kiss t. József A parlament őszi órarendje Számítanak az élesebbé váló vitákra Lapunk tegnapi számában írtunk arról, hogy Áder János, az országgyűlés elnöke közölte: a T. Ház továbbra is háromhetente tartja plenáris tanácskozásait. Most az egyik alelnököt, a Tatán élő Gyimóthy Gézát kérdeztük arról, hogy milyen jelentősebb törvények meghozatalára, illetve jogsza­bály-módosításokra készülnek. Gyimóthy Géza szerint az elkövetkező hetekben még inkább számítanak az egyre élesebbé váló vitára, ami leginkább a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés kapcsán csúcsosodhat ki. Személyes véleménye szerint a családi gazdasá­gokról valamint a Nemzeti Földalapról szóló tör­vényjavaslat elfogadása különösen fontos lenne, mert az egyiket már három esztendővel ezelőtt elkészítette a szaktárca. Tart attól, hogy ezt a kettőt együtt sem terjesztik be. Magyarázata a koalíciós pártok eltérő álláspont­jában rejlik, a felügyeleti jog gyakorlása kap­csán. Az FKGP ugyanis azt szeretné ha azt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri­um gyakorolná, míg a Fidesz az ÁPV Rt.-nek ad­ná, az MDF pedig a parlamentet ruházná fel ez­zel a jogkörrel. Az országgyűlés kisgazda alelnöke elmondta még, hogy szeretné, ha az eddig elodázott szak­mai törvényeket is beterjesztené a kormány az agráriummal kapcsolatban. Igaz ugyan, hogy Vonza András miniszter maga is kisgazda, ám nem az övé a végső döntés ebben, hanem a Mi­niszterelnöki Hivatalé. palásti péter ____________Tata/Budapest____________ E gyebek mellett megtudtuk, hogy az év végéig hat plenáris tanácskozást terveznek: öt alkalom­mal ötnaposat, december közepén pedig kétna­posat. A házbizottság által is megvitatott terve­zet szerint vélhetően 35 törvényt érintően dönt­hetnek majd a képviselők, de ebből csak öt len­ne teljesen új jogszabály, a többi a hatályos tör­vények módosítását vonná maga után. Szeptemberben csak a vízgazdálkodásról lesz szó, októberben a rádiózást, televíziózást, valamint az egészségügyet, a gyógyszerellátást és a szociális ellátást érintő kérdéseket tűzik napirendre. Ezzel szemben novemberben 14, decemberben pedig 18 javaslat benyújtását tervezi a kormány. Lencsehegy jó szerencséje Aláírták a Magyar Villamos­művek Rt. és a Lencsehegyi Szénbánya Kft. között létrejött azon szerződést, amely a bá­nyásztársaság energetikai, szén­szállítási lehetőségét biztosítja. A 2002 március végéig szóló szer­ződés 1.6 petajoule (160 kiloton- na) energetikai szénről szól, megfelelő ár ellenében. A bánya tevékenysége így hosszabb távra biztosított, a szerződés a jelzett határidő után meghosszabbítha­tó. Az MVM Rt. elnök-vezérigaz­gatója, Katona Kálmán a gazda­sági érdekek és lehetőségek fi­gyelembevételével döntött - be­tartva ígéretét - együttműködve a bányatársaság gazdasági vezeté­sével és a bányászok szakszerve­zetével. A döntést követően a lencsehegyi energeükai szénszál­lítási probléma egyelőre megol­dódott. ■ Szecskázzák a kukoricát Kevesebb termett a tavalyinál - Elég lesz az állatoknak Megyei információ Egy hete kezdődött me­gyénkben a kukorica silózá­sa. Az önjáró szecskázógé­pek zakatolásától hangos a vidék, így lesz ez szep­tember közepéig, a munká­latok befejeződéséig. Az Ácstól Oroszlányig húzódó te­rületen termett megyénkben a si­lókukorica nagy része. Várhatóan a sűrű tőállományú fajtából szecskáznak többet. A szántóföl­dek szélein lévő gyengébb minő­ségű kukoricát is bedarabolják. Hogy milyen tápértékű lesz a szi- lázs - a silókukoricából készült végtermék - függ a kukorica beltartalmi értékétől és víztartal­mától is. A szántóföldről a szecskázott ku­koricát teherautókkal a silók mel­letti betonplaccra szállítják. A traktorok folyamatosan, többször is „áttapossák”, hogy a levegő ki­szoruljon belőle. A tömörítés na­gyon fontos, mert ha az megfele­lő, akkor a legjobb, úgynevezett tejsavas erjedés érvényesül. A szilázs hat-nyolc hét alatt érik be. Ha 45 mázsa süókukorica terem, abból csak 28 mázsa jó minőségű szilázs készül. Megyénkben tíz éve csök­ken az állatállomány, ez meg­határozza a tárolandó szilázs nagyságrendjét. A téli idő­szakban egy szarvasmarha napi szükséglete 20-25 kiló, és ez különösen a tejhozam növekedésénél lényeges. Az idei aszály miatt a megyében kevesebb silókukorica termett ugyan - mint­egy 52 ezer tonna -, de ez is elegendő lesz a kérődző állatok eteté­séhez. PÉNTEKSÁNDOR A SILÓKUKORICA TERMÉSÉNEK ALAKULÁSA év vetésterület termés 2001 2600 hektár 52000t 2000 2970 hektár 594001 1999 3120 hektár 624001 Mintaerdőben a szlovákok Megkérdeztük olvasóinkat: Tartanak-e vasutassztrájktól? A MÁV Rt. vezetése és a vasutas-szakszervezetek között ismét kiéleződött a helyzet, annak ellenére, hogy érvényben van egy hároméves megállapodás. Az érdekvédelem több bért kö­vetel. Döntés egyelőre nincs, a párbeszéd is akadozva indul. Szakái Berna­dett tanuló: - Sok szempont­ból egyetértek a sztrájkkal. Annak idején a nevelőapám is a MÁV-nál dol­gozott. Emlék­szem, nagyon kevés pénzt hozott haza. Engem nem zavarna, ha a bérkövetelésért beszüntetnék a munkát. De remélem, hogy ha sztrájkolnak, az idei év lesz az utolsó. Bízom abban, hogy végre elérik, amit akarnak, és megfelelő fizetést vihetnek családjuknak. Skaltéti János forgalmi szolgá­lattevő: - Tény, hogy kevés az a bér, amit kéz­hez kapunk. Egy német vas­utas 5000 már­kát keres. Ez 2500 eurónak felel meg. Mi, ha át­számítjuk forintjainkat, 250 eurót kapunk. Az utasok számára ter­mészetesnek tűnt, hogy nem lesz sztrájk, hiszen megkötötte a MÁV a szakszervezetekkel a hároméves szerződést. De a helyzet változhat. Ha bizonyítottnak látom, hogy az érdekeink ellen születik döntés, akkor a józan ész határain belül én is részt veszek a sztrájkban. Tóth Katalin kereskedő: - Tartok attól, hogy valóban sztrájk lesz. Nem örülök, mert én is vas­útállomás terü­letén dolgo­zom. Legutóbb több napig tartott a munkabeszüntetés, és ez a mi forgalmunkat is befolyásolta. Több kollégám vonattal jár áru- beszerzésre. Ha sztrájk lesz, ez nagy gondot jelent majd nekik. Ennek ellenére jogosnak tartom a vasutasok követelését. Furcsa el­lentmondás: félek a sztrájktól, mégis egyetértek vele. t6cor NÉZZÉK MEG A Ml SUZUKINKAT! - Besszer László tatabányai nyugdíjas, a 24 Óra előfizetője, már nyert legutóbbi sorsolásunkkor egy Suzuki Wagon R+-t. Ezúttal újabb Wagon R+ vár gazdára. A Vértes Expo után a bányásznapon is találkozhatnak nyereményautónkkal. A Suzuki Wagon R+ szombaton és vasárnap Tatabányán, a Május 1. parkban várja majd leendő tulajdonosát is. ______fotó= hornyákcsaba _______ÁCSTESZÉR __ H olland kezdeményezésre erdősí­tési program indult évekkel ez­előtt a település határában. A he­lyi önkormányzat által támogatott program jelentős tudományos, szakmai támogatással valósulha­tott meg. A mintaerdőre, az aká­cosra sokan kíváncsiak. Legutóbb a hét közepén érkezett negyven tagú küldöttség Szlovákiából. Az erdőt délelőtt tekinthették meg a külföldi szakemberek, majd dél­után szakmai programmal, elő- adásokkal zárult a találkozó. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom