24 óra, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-04 / 181. szám

2001. Augusztus 4., szombat SPORT 11. OLDAL Veszélyesek a somogyiak Világ Kupa és vb az edzőtáborban Labdarúgó NB I. B., Nyugati csoport: Lombard FC - Marcali A tatabányaiak hazai mérkőzéseit vasárnaponként fogják játszani, így a Lombard-Marcali találkozót is, augusztus 4-én 17 órakor. Az első forduló eredményei alapján két veretlen együttes mérheti ösz- sze tudását. A vendégek hazai pá­lyán a Dorog együttesét verték meg 5-2-re, a Lombard pedig ide­genben a Bük ellen nyert 1-0-ra. Egy forduló alapján nehéz bármit is megállapítani, hiszen a csapatoknál sok a változás. A ta­tabányai gárda jelentősen kicse­rélődött - emellett nagymérték­ben fiatalodott - az elmúlt idény óta. A játékosok a felkészülés so­OPELO tatabánya Márkakereskedés és szerviz 2800 Tatabánya, Győri út 37. Tel.: (34) 511-919, Fax: (34) 511-929 rán az UEFA Intertotó-kupa mér­kőzésein edződhettek, mégsem volt könnyű dolguk az első for­dulóban. Az elmúlt héten a napi edzéseket csütörtökön szakította meg pihenő. Ez is újdonság, hi­szen a játékosok számára a szombat edzéssel, míg a vasár­nap mérkőzéssel telik. A vendégek több poszton is erősíteni tudtak, így ott játszik az egykori tatabányai Dűli, aki Sió­fokról érkezett Marcaliba, s az el­ső fordulóban mindjárt gólt is szerzett. Hasonlóan ismert játé­kos a Kispestről igazolt, és szá­mos élvonalbeli mérkőzéssel büszkélkedhető Thorgelle. A so­mogyiak megpróbálnak olyan csapatot alakítani, amely min­denkire veszélyes, így a Lom- bardnak is komolyan kell számol­ni vele. A hazaiaknál Zsivóczki Gyula nem lehet ott a pályán, hiszen a hét közben Berkes doktor kezei között atroszkopos térdműtéten esett át. Ezért neki néhány hetet pihennie kell. A Lombard többi já­tékosa egészséges, és valamennyi-, en készek arra, hogy a hét végi ta­lálkozón pályára lépjenek. A Lombard FC edzői eltökél­ték, hogy csapatukat igazi kö­zönségcsalogató mérkőzésre ké­szítik fel. A győzelem az elsődle­ges cél, de azt is szem előtt tart­ják, hogy olyan játékot mutassa­nak a szurkolóknak, melyben örömüket lelhetik. Bizonyítani akarják, hogy jó csapat a Lom­bard, és nem fognak hosszabb időt az NB I. B-ben tölteni. Ehhez játékukkal és győzelmükkel kí­vánnak nyomatékot adni az egyik lehetséges riválissal szemben. Lombard FC kerete: Balogh - Szűcs M, Farkas V., Farkas A., Kiss B,. Süveges, Letenyei, Véber, Homyák, Jeremejev, Schafranek, Tüske, Kincses, Pekovics. TÁTRAI ZOLTÁN Önállóan pályázik hazánk a 2008-as labdarúgó Eb-re Kaposvár Önállóan, vagy pedig a horvátok- kal közösen? Ez volt a központi kérdése annak a magyar-horvát tárcaközi megbeszélésnek, ame­lyet Kaposváron rendeztek teg­nap. A két küldöttség néhány he­te találkozott már Csáktornyán, s akkor úgy álltak fel a tárgyalóasz­tal mellől, hogy a somogyi me­gyeszékhelyen kimondják a vég­ső szót.- Magyarország önállóan meg­pályázza a 2008-as labdarúgó Erópa-bajnokság rendezési jogát - jelentette be dr. Deutsch Tamás if­júsági és sportminiszter a tárcakö­zi megbeszélés után tartott sajtótá­jékoztatón. - Az a célunk, hogy re­gionális kitekintésű pályázatot fo­galmazzunk meg; olyat, amely egész Közép-Európát átfogja, ezt a szellemiséget tükrözi, s ez igaz a 2012-es olimpiára is. Ugyanakkor már három fontos pontban is sike­rült megállapodnunk. Az egyik, hogy a szervezőbizott­ság mellett egy munkacsoportot is felállítunk, amelynek a tagjai nem­csak magyarok, hanem más orszá­gok képviselői is lesznek. A másik; a mérkőzéseket olyan városokban rendeznénk meg, amelyek közel vannak a szomszédos országok ma­gyarlakta vidékeihez, így közelebb lehetne egymáshoz hozni a népe­ket. A harmadik pedig, hogy az Eb ideje alatt az UEFA-kongresszusát nem Magyarországon, hanem Hor­vátországban rendeznénk. Stjepctn Puhák, a horvát sport­ügyekért felelős miniszterhelyettes úgy fogalmazott, hogy bár keserű szájízzel távoznak Kaposvárról, ez azonban semmiképpen nem lesz kárára a két ország meglévő jó kapcsolatára, s különösen igaz ez a sportra. Mint mondta, az ő érvei­ket a horvát válogatott kimagasló nemzetközi eredményei alapozták meg. Ugyanakkor azt is bejelentet­te, hogy Horvátország egyedül nem pályázza meg a labdarúgó Eb-t. Más szomszédos országokkal vi­szont már puhatolózó tárgyaláso­kat folytattak, s így elképzelhető, hogy vetélytársak lesznek. Ezt erő­sítette meg Vlatko Markovié, a Hor­vát Labdarúgó Szövetség köztisz­teletben álló elnöke is.- Utoljára negyedszázada volt a térségben labdarúgó Európa- bajnokság, amikor Belgrád volt a házigazda. Közép-Európának nagy szüksége van erre a rendez­vényre - mondta dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. - Elég, ha csak a legutób­bi Eb-t nézzük, ahol a horvát, a jugoszláv, a szlovén és a cseh nemzeti együttes is ott volt. Hogy mi volt a legfőbb indoka annak, hogy egyedül, és nem a horvátokkal „koprodukcióban” nyújtja be pályázatát Magyaror­szág, arra dr. Deutsch Tamás adta meg a választ. - A 2008-as EB-re eddig jobbára közös pályázatok fogalmazódtak meg. A legutóbbi holland-belga rende­zésnek voltak pozitív momentumai, de ugyanakkor árnyoldalai is; nehe­zen lehet összeegyeztetni a két or­szág rendőri munkáját, s más a két ország adórendszere és a gazdasági fejlettsége is. A mi megítélésünk sze tint nagyobb előnyt jelent az önálló, egységes rendszerű pályázat. ________ FENYŐ GÁBOR M a rajtol a XVIII. Tatai Minimaratoni mezőnye Ma 16.30-kor immáron 18. alka­lommal rajtol a Tatai Minimaratoni mezőnye. A helyi önkormányzat, a Tatai Minimaraton Közalapítvány és a Felnőtt Utazók Klubja az eddi­gi legsikeresebb találkozó rendezé­sére készül. Horváth Zoltán főszer­vező tegnap megnyugvással kons­tatálta, hogy sokan éltek az elne­vezések lehetőségével. Akik a mű­velődési központban leadták je­lentkezésüket, azokat stílszerűen zsíros kenyérrel kínálták a rende­zők. Az is kiderült, hogy a verseny országos jelentősége tovább nőtt. Már tegnap jelentkeztek többek között Nyíregyházáról, Győrből és Székesfehérvárról is. Úgy tűnik, a várható 38 fokos meleg sem riaszt­ja el az atléták vállalkozó kedvét. Horváth Zoltántól azt is meg­tudtuk, hogy a helyi rendőrkapi­tányság 16 fővel segíti a rendez­vény sikerét. A Vértes Volán Rt. 12 munkatársa is ott szorgoskodik majd a száztagú rendezői stáb mellett. A minimaratoni útvonala Tata legszebb részeit érinti. A művelődési központnál lesz a rajt 16.30-kor. A to­vábbi útvonal: Május 1. út - Kossuth tér - Rákóczi út - Váraljai út - Öreg­tópart a lovarda irányába, majd a tó körül körbe a vágóhídig - Sport utca- Cseke-tó (körbefutva) - Petőfi utca- Agostyáni út - Váralja utca. A verseny szintideje 100 perc, a rajt 16.30-kor lesz. A szintidőn be­lül célba érkezők között értékes dí­jakat, köztük televíziót, kerékpá­rokat és futball-labdákat sorsol­nak ki, de valamennyien emblé­mázott pólót is kapnak ajándékba. Egyébként ma reggel nyolctól 15.30-ig lehet jelentkezni a mini- maratonra. p. s. Tata A Tatai Edzőtáborban tegnap meg­kezdődött a III. Dobó Többpróba Vi­lágbajnokság és a VI. Dobó Ötpróba Világ Kupa. Mészáros Miklós, az Igmánd SC. elnöke, a háromnapos esemény főszervezője örömmel mondta el, hogy az utolsó pillanat­ban 14. részvevőként Litvánia is beje­lentkezett, és összesen 175 atléta küzdhet a helyezésekért. Örvende­tes, hogy sok érdeklődő tekintette meg a világtalálkozó első napját. A tatai Mészáros Róbert annak el­lenére, hogy csak szombaton próbál szerencsét, már ott gyakorolt az ép­pen versenyzők között. Tőle több érmet is várnak a 30 éven felüliek kategóriában. A tatai Nagy Szilveszter, a tatabá­nyai Szalui László, az oroszlányi Varga Mihály és a nagyigmándi Mé­száros Miklós, akik a megyei atléták közül az első napon szerencsét pró­báltak. Eredményeikről a 24 Óra Va­sárnap Reggelben számolunk be. Nagy Szilveszter a dobásra koncentrál Augusztus 4. (szombat), 09.00: Ógörög disz­koszvetés, antik diszkoszvetés (női, férfi vb), 10.00: schockorama (női, férfi vb). 13.00: ne­hézsúlyvető hárompróba (női, férfi vb). 16.00: nyeleslabdavetés (női, férfi vb). 18.00: szóra­koztató műsor az udvaron. 20.00: eredmény- hirdetés. Augusztus 5. (vasárnap), 08.00: shotorama (női, férfi vb). 11.00: kőlökés (női, férfi vb). 13.30: eredményhirdetés. Mészáros Róberttól ma több érmes helyezést várnak fotói haraszti A VERSENY TOVÁBBI PROGRAMJA Pontosan dobtak Antwerpenben Az Antwerpenben remekült helytállt magyar dart'sválogatott Dart’s Világ Kupa A honi dart’s életében az eddigi legjobb eredményt értek el a ma­gyarok a belgiumi Világ Kupán. Antwerpenben csúcsnevezés szü­letett, 20 ország 850 dart’s-osa próbált szerencsét. Megyénkből ketten voltak tagjai a válogatott­nak. A tatabányai Sport Hotel Dart’s Club kiválósága, Sárai Le­vente és a Környei DC tehetséges fiatalja, Tallódi Viktor. A magyar küldöttség csapatvezetője, a tata­bányai Roznat István, a megyei dart’s-szövetség elnöke, az orszá­gos szövetség elnökségi tagja volt. A belgiumi Világ Kupa a WDF (dart’s világszervezet) legna­gyobb idei rendezvénye volt, és a mieink nagyszerűen helytálltak. A férfi egyéni versenyben 645-en vettek részt, és Sárai ebben a rop­pant erős mezőnyben a nagyon jónak mondható 65. helyen vég­zett. A világranglista első 15 he­lyezettje ott volt az indulók kö­zött. Párosban Sárai a pécsi Bozsók Attilával az oldalán 233 duó viadalában a 17. lett. Az ifik­nél 48-an vetélkedtek, Tallódi Viktor alaposan kitett magáért, és a 17. helyen végzett. A magyarok további eredményei, férfi egyéni: 33. Székely Levente (Budapest), 66. Bozsók Attila (Pécs), 129. Vincze Mihály (Budapest), Czomba József (Budapest) és Müller Martin (Budapest), 257. Tar Béla (Budapest), 513. Meszes Norbert. Női ifjúsági: 2. Fekete Nóra (Budapest). Férfi páros: 9. Meszes, Vincze, 17. Müller, Tar, 65. Czomba, Székely.- A honi dart’ssport fennállá­sának tíz éve alatt nem volt steelversenyen ilyen szép ered­ményünk a nemzetközi megmé­retésben - értékelt Roznai Ist­ván. - A szakvezetés maximáli­san elégedett a belgiumi teljesít­ménnyel. Kellenek az ilyen ran­gos viadalok, hogy rutint sze­rezzenek versenyzőink. Az antwerpeni teljesítmények alap­ján Sárai és Tallódi bekerült a Malaysiában rendezendő világ- bajnokság (szeptemberben lesz) utazó keretébe. PÉNTEK SÁNDOR Tatabánya bemutató az Aranyparton Az agárdi tornán az ukrán válogatott és a TSC-West játékosai NŐI JUNIOR VB Tegnap Győrben a 13. női junior kézilabda-világbajnokságon befe­jeződnek a csoportmérkőzések, és szombaton pihenőnapot kapnak a csapatok. A vb rendezői gondos­kodnak arról, hogy a kellemest összekötve a hasznossal Győrben az Aranyparton strandkézüabda bemutató mérkőzéseket rendez­zenek. Az országban eddig öt kü­lönböző helyszínen rendezték az országos elődöntőket és az eddigi öt győztest - Emili Frey, VKCSKC, Vak tyúkok, Tatabányai SC-West étterem, Duna- pent plusz a Bauding - hívták meg. A TSC- West Étterem csapata ugyan­azokkal a játéko­sokkal lép pályá­ra, mint Agár- don: Kovács B., Őri Erika, Őri Edina, Keczkó A., Keczkóné Sipos Anikó, Zsíros G., Boros B. Az agárdi tornán a torna leg­jobb kapusa címet Kovács Brigitta nyerte el, remélhetőleg Győrben is elkápráztatja majd az ellenfelet és a szurkolókat. ■ Focitoma Szőnyben és Komáromban Felrobbantották a Wankdorf stadiont Tegnap délután felrobbantották a berni Wankdorf stadiont, az 1954- es labdarúgó világbajnokság döntő­jének helyszínét. Az aréna helyére egy modem, a jelenlegi követelményeknek megfe­lelő stadiont építenek. A 193.7 mil­lió dolláros beruházással készülő futballpályát várhatóan 2004-ben adják át. A Wankdorf történetének magyar szempontból legemlékeze­tesebb mérkőzése az 1954-es vb-fi- nálé volt, amelyen az évek óta ve­retlen Aranycsapat 3-2-re kikapott az akkori NSZK válogatottjától. ■ TEJ-KUPA. A Szőnyi Tejterme­lők szombaton kilencedik alka­lommal rendezik meg a Tej-kupa elnevezésű kispályás labdarúgó- tornát. Előreláthatólag tíz helyi és környékbeli csapat rúgja majd a bőrfocit a Bozsik József Általá­nos Iskola füves pályáján. Érde­kesség: 15 órától női bemutató mérkőzést is megtekinthetnek az érdeklődők, a Szőnyi Amazonok a Ferencvárosi Fergeteggel csap­nak össze. A rendezvényen tom­bolasorsolást is tartanak, a fődíj egy bikaborjú lesz. „JÓAKARAT JÁTÉKOK”. Szombaton folytatódnak a Minigolf „ Jóakarat Játékok”. Az el­múlt héten pingpongversenyt ren­deztek, most a nagyobb labdáé, a focié lesz a főszerep. 14 órától a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen kispályás csapatok találkoznak, s küzdenek meg a trófeáért. A torna után hangulatos vacsorára várják a résztvevőket a minigolfpályára. ■ KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 Oka A A ^/fcATESZ tagja • • # ‘ Az újság a # PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu — Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514-001. Hirdetési iroda: Tatabánya V, Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2001. évi előfizetési díj egy hónapra 945 Ft, negyedévre 2835 Ft, fél évre 5670 Ft, egy évre 11 340 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC Szilády Nyomda Kft. - Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom