24 óra, 2001. július (12. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-02 / 152. szám

2001. JÚLIUS 2., HÉTFŐ KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja WÊHÊÊÊÊKKÊË WÊÊÊÊKËÊÈÊÊÊÊÊSfëÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM MEGYEI KÖRKÉP A nap portréja- Kővári Edit tatabányai iskolaigazgató 4. oldal SPORT Röplabda­fesztivál a vizek városában 11. oldal IDŐJÁRÁS 26-29 12. oldal C3®Ü1MP1 SS/MIŒQSIEBÆMIb Pénz - Siker - Vállalkozás gazdasági összeállítás Egy gonddal kevesebb a pincékben Árat emelünk Mint fejlécünkön is látható, a 24 Óra áruspéldányai mától 66 fo­rintba kerülnek. Az emelés elke­rülhetetlen volt a papír árának változása miatt. Lapunk előfize­tői változatlanul 38 forintot fi­zetnek egy-egy 24 Óráért. Olva­sóink megértését kérjük. ___■ F elejthetetlen fesztivál volt Hattyúktól a gályáig - Polgármesterek csokrai A várostrom győztese, Nagy Gábor megszerzi a zászlót Holló Bernadette virágkötő a művelődési ház színpadán Bár több százezren vettek részt a nyolcadik al­kalommal megrendezett Víz-, zene-, virágfesz­tiválon az elmúlt négy nap alatt, senki sincs, aki elmondhatja, hogy mindent látott, min­dent hallott, mindenben részt vett. A progra­mok tárháza olyan gazdag volt, hogy nem le­hetett senki az összes produkció részese. Tata Az egész együttvéve, és külön-külön is felejthetet­len marad a megnyitótól kezdve a vasárnapi záróképig. A hagyományos elemeket is sikerült megújítaniuk a szervezőknek, ez különösen a szombat estí vízi karnevál valamint a tűzijáték so­rán volt leginkább érzékelhető. Kár, hogy a hódító rómaiakra emlékeztető gályáról indított várostrom átütő sikere elmaradt. Többszörösen kárpótolta az Öreg-tó partjára kilátogatókat az a repülő-show, amelyet Veres Zoltán pilóta mutatott be. A szárazföldön is bőven akadt látnivaló. Nagyon sokan megcsodálták a vár környékén, valamint az Eszterházy sétányon felöltöztetett hattyú­szobrokat, amelyek ötletesen mutatták be készí­tőik lakóhelyét vagy foglalkozásait. Különösen a naszályiak hófehér virágokkal díszített meny­asszonymadara előtt fényképeztették le sokan magukat, elismeréssel szóltak a kocsiak szeke­res megoldásáról is. Az pedig, hogy milyen eredménnyel szerepeltek a „Toborzó 6test" produkciójának művészei, csak az év végére derül ki: addigra válik nyilván­valóvá, hogy hányán választják élethivatásuk­nak a katonai pályát. Nem akadt egyetlen szabad ülőhely sem a Benkó Dixiland Band koncertjén, s bizony csak szűkösen fértek el egymás mellett az utcabál résztvevői is, akiket a Memory Band szórakozta­tott szenzációsan. Remekül érezték magukat azok is, akik megte­kintették a borrendek díszes felvonulását. Azt követően különösen amikor betérek a borok utcájába, s megkóstolták az Ászár-Neszmélyi Borvidék kiváló nedűit. A sört kedvelők sem maradtak szomjasak, mint ahogy a különleges sültek is mind elfogytak a remek vendéglátás­nak köszönhetően. Sajnos, a vasárnap délutáni eső kissé megzavar­ta az eredeti elképzeléseket, ám semmi sem ma­radt el. Minden programot megtartottak. Még a város és környéke polgármestereinek csokorkö­tő versenyét is, ahol a választott vezetők meg­mutatták, hogy nem csak virágnyelven tudnak beszélni. palásti péter Menetrendet vált a Volán Tatabánya Május 5-én változott a megye- székhely helyi járati autóbusz­menetrendje, amelyet felülvizs­gáltak a Vértes Volán szakembe­rei. Figyelembe vették a lehetősé­geket, valamint az utazóközön­ség észrevételeit és igényeit. Ennek alapján július elsejétől a 2-es járat vonalvezetését visszaál­lították az eredetire. A 3-as járat ezentúl nem óránként, hanem félóránként közlekedik, viszont megszűnt a 17/A. Két új ipari járatot vezettek be. A 14-es Kertvárosból indul az ipa­ri parkig. A 15-ös az alsógallai Ady Endre úton kezd, érinti a kö­zépsői vasútállomást, az Afit után a József Attila Művelődési Házat, Sárberket, a Közművelődés Há­zát, a Dózsa György utat, vala­mint az ipari parkot. A régi menetrendet 60 forin­tért adták. Az új 80 forintba ke­rül, ám aki májusban vásárolt útmutatót, most díjtalanul le­cserélheti az újra az elővételi pénztárakban az újvárosi autó­busz-buszpályaudvaron, a Fő téri Volán-irodában vagy a kert- városi végállomáson. ________■ M egyénk ajándéka Ópusztaszbr Rezi Árpád alelnök, Radiof Tibor főjegy­ző, valamint Kárpáti Edit főtanácsos ve­zetésével szűkebb hazánk önkormány­zati delegációja Ópusztaszerre utazott, hogy részt vegyen a megyék III. országos közgyűlésén. Az esemény fénypontja volt a szobor­park felavatása. Valamennyi megye ajándékozott egy-egy bronzszobrot a ki­emelkedő államférfidról. Komárom-Esz- tergom megye Tóth Bálint szobrászmű­vészt bízta meg, hogy elkészítse az Aranybulla megalkotója, II. András mellszobrát. A művet Rezi Árpád alel­nök adta át. Felvételünkön nagy királyunk portré­ja, talapzatában a művész dedikációja, üzenete a 24 Óra olvasóinak. fus* 3., 5. oldal) ■ Halál a hűtőtóban Tatabánya Az alábbi tragédia a nyár, a vad­vízi fürdőzés veszélyeire hívja fel a figyelmet. Mint a rendőrség ügyeletesétől megtudtuk, péntek éjszaka egy 48 éves férfi ereszke­dett a habokba a bánhidai erőmű hűtőtaván. Elmerült a hullámokban, és a segíteni akarók már későn érkez­tek. A holttestet a könnyűbúvá­rok találták meg a szombat haj­nali órákban. ■ www.24ora.hu : Szavazás a maffiáról Erős kéz kell ellenük Az emlékezetes székesfe­hérvári letartóztatási akció kapcsán - rendőröket, ügyészt, ügyvédet vettek őrizetbe - a múlt héten ar­ról kérdeztük olvasóinkat, szerintük mennyire hódí­tott teret hazánkban, azon belül megyénkben a szerve­zett bűnözés. Lőrinczi Margit (Tatabánya) sze­rint a napvilágra kerülő sok-sok csúnya dolog félelemre ad okot, de kérdés, hogy meghallják-e az alul­ról jövő panaszokat, akik tehetné­nek az egyszerű emberek bizton­ságérzetének javításáért. Kiinger Lajosné (Tatabánya) úgy tapasz­talja, hogy szűkebb hazánkban is nagyon szennyezett a közélet. A biztonsági őrként dolgozó Bodnár Pál (Baj): még meg lehet akadá­lyozni a maffiavilág kialakulását. Az erős kéz politikájára van szük­ség ehhez az állam részéről. Pittich Sándorné (Környe) saját példáját hozta fel annak érzékeltetésére, hogy adott esetben milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet a hatóságok­kal szemben az úgynevezett kisember. Mint mondta, tolvaj zsákmá­nya lett egy 500 ezer forintos kötvényük. Az elkövetőt a bíró­ság ugyan elítélte, de nem tud­AZ INTERNETES VOKSOLÁS VÉGEREDMÉNYE: í. Nagyon, menthetetlenül fertőzött a közélet Ko- máromísztergom megyében (is) 2. Az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy még meg lehessen akadályozni a maftiavilág kialakulását 3. Nincs akkora baj, mint sokan harsogják ják behajtatni a nehezen össze­spórolt összeget - meglátása szerint a kifoszt ójuk kapcsola­tai miatt. RIBÁRY A NESZMÉLYI HÍDVERŐ NAPOK egyik leglátványosabb jelenete volt a megyei települések és a felvi­déki magyar falvak zászlainak felvonulása, majd a millenniumi szalag átvétele. Képünkön balra Kisbér lobogója, jobbra az ünnepség végén az államiságunk ezer éve előtt tisztelgő emlékművet megkoszorúzó martosi gyerekek, (ig 5.oldal) ___________________________________ fotó, kadarkuti Mó rocz Károly jegyzete Drága egészségünk Ha valaki tegnap kényszerűség­ből bekopogtatott egy ügyeletes patika ablakán, saját pénztárcá­ján tapasztalhatta, hogy már megint drágultak a gyógyszerek. Tíz, száz, vagy akár ezer forinttal is többet kellett otthagynia, mint júniusban. Mit tehetett, károm­kodott vagy fütyörészett, aztán később esetleg meghallgatta, hogy mi mennyi júliustól, és mi­ért. Bár az utóbbi érdekelte a leg­kevésbé... Az egészségügyi miniszter gondosan kiszámolta - pontosab­ban hozzáértő tanácsadói meg­mondták neki -, hogy a betegek gyógyszerkiadásai 4,5 százalék­kal nőnek a támogatott, illetve 8,3 százalékkal a recept nélkül kap­ható orvosságok körében. Jó ezt hallani. Ugyanakkor szakértők szerint a növekedés a 10 százalé­kot is elérheti. Ezt már rosszabb hallani. Biztosan elfogult vagyok, de én nekik hiszek. Hogy hol az igazság? Hát ter­mészetesen a fogyasztói kosár­ban. Nézzünk hát az aljára! A nagy tudású statisztikái hivatal és sok-sok hozzáértő szakember be­letesz egy kis C-vitamint, néhány Már megint drágultak a gyógyszerek gyógyszert és gyógyhatású ké­szítményt. A biztonság kedvéért megkérdezik még a kezelőorvost és a patikust is, aztán szoroznak, osztanak. A végeredmény lesz a magyar átlag. Annyi és nem több. Sajnos, nem is kevesebb. Szerintem azzal a sokat emle­getett fogyasztói kosárral csak azok nem törődnek, akiknek édesmindegy, hogy mi van J benne, mert annyit keres­nek. Nem is ne­kik írom le az egészségbiztosító érvelését, miszerint antibiotiku­mot a betegek csak időszakosan használnak. Ez tökéletesen igaz, ám amikor a bérből és fi­zetésből nagy nehezen éldegélő család minden tagja kénytelen ilyet vásárolni, és meglátja a kétszeres-háromszoros árat, mégis azt mondja: itt valami nagy baj van. A gyógyíthatatla- nul beteg egészségügy újabb se­bet kapott. Naponta olvasni, hallani, hogy milliárdokat költenek Magyaror­szágon megelőzésre. Egészsé­günkért semmi nem lehet drága. Kérem szépen, és ha megvan már a baj? Marad a kalapkúra? b 977141686500200152

Next

/
Oldalképek
Tartalom