24 óra, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-29 / 124. szám

SHU 2001. Május 29., kedd HÁZAM ÉS VÁRAM I NGATLANPIACI KÖRKÉP 7. OLDAL Hárommilliós álmok A piac megélénkülését re­mélik az ingatlanközvetítők a pénzintézetek új, kedvez­ményes lakáshiteleitől. Az elmúlt hónapokban ugyanis valamelyest csökkent a ke­reslet a használt lakások iránt. Az ingatlanközvetítők ajtaján a legtöbb ügyfél azzal kopogtat, hogy hárommillió forintért ajánljanak valamilyen lakást. Csakhogy ez ma Szolnokon szinte lehetetlen. A megyeszék­helyen egy másfél szobás Szé- chenyi-lakótelepi távfűtéses pa­nellakás ára is 3,5-3,7 millió fo­rint körül van, egy 30-40 négy­zetméteres belvárosi gázos la­kást pedig 4-4,5 milliónál ol­csóbban aligha lehet megvásá­rolni. Egy nagyobb, háromszo­bás belvárosi otthonért azonban 7-10 milliót is elkérnek az el­adók. Mindez pedig a használt lakások után érdeklődők többsé­ge számára megfizethetetlen. A fizetőképes kereslet-csökke­nés nem megyei sajátosság, or­szágosan is stagnálni látszik a in­gatlanpiac. A szakemberek viszont azt re­mélik, hogy a több pénzinté­zetnél márciusban bevezetett új, kedvezményes kölcsönök élénkítőleg hatnak a kereslet­re. Még akkor is, ha elsősor­ban a kisebb „palotákat”, tár­sasházi lakásokat építőknek kedvez az a jelzálog-hitelezés, melynek határt csak a csilla­gos ég szab. A használt lakások piacán a megújult kedvezményes hite­lek még nem éreztetik hatásu­kat - tudtuk meg a Kvalitás in­gatlanközvetítő vezetőjétől. Gávris Jánosné érdeklődé­sünkre elmondta, néhányan vannak, akik a korábban kiala­kult áraknál valamivel maga­sabban próbálják meg értéke­síteni ingatlanjukat, ám nem sok sikerrel. Az elmúlt egy esztendőben - a tavaly év eleji árrobbanás óta - alig drágultak az ingatla­nok. A lakótelepi panellakások kétszáz-háromszázezerrel, míg a belvárosi gázos ottho­nok körülbelül félmillióval kóstálnak többet, mint tavaly nyár elején.________________■ Korrekt építőipari árak 10% alatt a befejező munkálatok díjának emelkedése A használt ingatlanok árai az utóbbi két esztendőben többször ugrásszerűen növekedtek, s az ingatlanpiac szereplői közül töb­ben azt is elkönyvelték, hogy építkezni még kevésbé érdemes, mert az építőanyagárakat is évente három alkalommal, 10-12 is százalékkal megemelik. Nos, az anyagárak márciusi, júniusi és szeptemberi drágulása tény, de az áremelések nem érintik mind­annyiszor ugyanazt a terméket. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2000- ben például az építőipari terme­lői árak átlagosan csupán 11,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Jelzés értékű, hogy a szerkezetkész épületek ára 12 százalékkal, az épületgé­pészeti szerelés 9,6 százalékkal, míg a befejező munkálatok ára 8,8 százalékkal drágult. Ugyan­akkor 1995-ben az építőipari ter­melői árak 26,6 százalékkal, 1997-ben pedig 19,3 százalékkal drágultak.__________________■ Jól hajrázott a lakásépítés Biztató jövőkép körvonalazódik az piac több területén Hónapok óta lesik a szakem­berek, hogy mikor fogja alapjaiban felforgatni az in­gatlanpiacot a kedvezmé­nyes lakásépítési kölcsön megjelenése. A Központi Sta­tisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint ez a pálfordu- lás a múlt év decemberében bekövetkezett, a lendület pe­dig napjainkban is tart. Je­len tudósításunk kitekintés az egyik legdinamikusabban fejlődő megyére, illetve az országra. Bár az elmúlt évben a lakásépíté­si adatok a negyedéves összegzé­sek során rendre csökkenő lakás­építést prognosztizáltak a korábbi évhez képest, az utolsó hónapban használatba vett lakások száma teljesen felborította a „papírfor­mát”, 43 százalékkal volt maga­sabb az érték, mint 1999 hasonló időszakában. így éves szinten 12 százalékos a használatba vett la­kások számának a növekedése, összesen 21600 otthonról van szó, vagyis mégsem csökkent húszezer alá az újonnan épített lakások száma, miként azt pesszi­mista jóslatok ígérték. Az építé- siengedély-kérelmek tekintetében még egyértelműbb a kép, hogy hazánkban fordulópontjához ér­kezett az új lakások építése, más­félszer annyi (44 700) kérelmet adtak be tavaly, mint egy évvel korábban. Baranya alaposan kivette a ré­szét abból, hogy ilyen jól alakul­tak az adatok - tudtuk meg Mol­nár Györgynétől, a KSH baranyai igazgatóságának főtanácsosától. Az országban csak Budapesten, Csongrád és Veszprém megyé­ben volt nagyobb növekedés az építésiengedély-kérelmek szá­Kocson is megmozdult az ingatlanpiac, s remélhetőleg a mozgása nem áll meg, a fejlődés, az építési kedv folytatódik fotó, jusztin tibor mában, mint itt. Ugyanakkor a régióhoz fűződik egy negatív re­kord is: hazánkban egyedül Tol­na megyében csökkent a kérel­mek száma. A használatba vett lakások alakulása már korántsem ilyen kedvező Baranyában, ezen a téren öt megye is megelőzi a térséget. Megfigyelhető az is, hogy továbbra is a főváros köré összpontosul az érdeklődés, Pest megyében és Budapesten csak­nem annyi lakás épült és épül, mint az ország összes többi ré­szén együttvéve. A kivitelezésnél kedvező tendencia, hogy felgyor­sultak a munkák, két éven belül a többség (636 nap az átlag) beköl­tözik új otthonába, ám a gyors át­futási idő nem a fővárosi, hanem a községekben történő építkezé­sekre jellemző. Valamelyest csökkent az épített otthonok átla­gos alapterülete, de továbbra is 100 négyzetméter körüli az érté­ke. Az építtetők köre sem válto­zott még, 83 százalékban a lakos­ság adja a megbízást, az önkor­mányzatok bérlakás-építési akci­ója még nem érezteti hatását, a vállalkozói építkezések száma ugyan nőtt, de az értéke nem szá­mottevő. Ami a vidék mellett szól, hogy az építési engedélyek zömmel egy lakásra szólnak, míg Budapesten a társasházak lassan átveszik a vezető szerepet. Hogy valóban építkezési láz van, azt igazolja az üdülőépítések 21 százalékos növekedése is. Is­mét húznak fel nyaralókat bérbe­adási célból, és egyre több vállal­kozás teremt kedvezőbb pihenési feltételeket alkalmazottainak. Egyetlen területen van csak visszaesés, a nem lakóépületek kategóriában, egészen pontosan itt három esztendeje nincs elmoz­dulás, a számok nem változnak. A funkciójuk is rendre hasonló ezeknek az épületeknek: a fővá­rosban az alapterületük kéthar­mada kereskedelmi és hivatali céllal épül, vidéken pedig mező- gazdasági és ipari céllal. Összességében azonban el­mondható: alapjaiban megmoz­dult az ingatlanpiac, s remélhető­leg a mozgása nem áll meg, a fejlő- dés, az építési kedv folytatódik. ■ INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS BEFEKTETŐ RT. Tatabánya, Komáromi u. 7. • v 34/510-278,510-279; fax: 34/302-628 E-mail : inkozrt@mail.matav.hu • WEB-cím: web.matavnet.hu/inkozrt Vásároljon ingatlant nálunk! Keresse fel irodánkat! Széles ingatlanválasztékkal és díjmentes címkiadással várjuk ügyfeleinket! 1-0510-00 Tb.-Bánhidán, jó állapotú, kis telekkel rendelkező sorházak eladók. 1-0524-00 Kórnyén, 90 nm-es, 3 szintes, 3 szoba-nappalis, étkezős, jó állapotú családi ház. 1-0524-02 Tb.-Felsőgallán, 300 nm-es, 5 szobás, 900 nm-es telekkel rendelkező, vállalkozási célra is alkalmas családi ház. 1-0425-02 Tb.-Bánhidán, 65 nm-es, 2 szobás, 500 nm-es telekkel rendelkező parasztház, 0-0503-01 Tb.-Bánhidán, 223 nm-es, 2 család részére, vagy vállalkozásra alkalmas családi ház. 1-0524-01 Tatán, 2159 nm-es, családi házas részen fekvő építési telek akár megosztva is eladó. 1-0216-00 Neszmélyen, 1500 nm-es, családi házas részen fekvő építési telek. 04)216-00 Nagyigmándon, 1205 nm-es, ósszkózműves építési telek. ______________ I RODÁK, ÜZLETHELYISÉGEK: 1-0314412 Tb.-án, központi részén lévő, 35 nm-es irodahelyiség kiadó.______ 1-04184)1 Tb.-Újvárosban, forgalmas helyen lévő, 41 nm-es, üzlethelyiség eladó. 14)511-03 Tb.-Középsón, 54 nm-es üzlethelyiség eladó. 1-0511-00 Tb.-Dózsakertben ,30 nm-es üzlethelyiség eladó. Tatabányán, Bánhidai ltp-en, jó fekvésű, több célra alkalmas ingatlan eladó, azonnal birtokba vehető. 1-05114)2 Tb.-Gál I. Itp.-en, 55 nm-es, 1+2 félszobás, nagyerkélyes, felújított állapotú, azonnal beköltözhető lakás kedvező áron. 1-05114)1 Tb.-Újvárosban, téglaépületben, 58 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti, felújított állapotú lakás. 1-05144)3 Tb.-Újvárosban, 57 nm-es, 2+1 félszobás, jó állapotú lakás hosszú távra kiadó, vagy eladó. ____ 1 4)5174)1 Tb.-Dózsakertben, 3 emeleti, 2 szobás, erkélyes, felújított állapotú lakás. 1-051001 Tb.-Újvárosban, 43 nm-es, 1+félszobás, teljesen felújított állapotúTakás. 10503-00 Tb.-Újvárosban, 33_nm-es, 1 szobás, magasföldszinti lakását elcserélné Tb-Újvárosi, 1 szobás emeleti lakásra. 1031000 Tb.-Gál i. ltp-en, 68 nm-es, 3 szoba-hallos, erkélyes, azonnal beköltözhető lakás. 1011900 Tb.-Kertvárosban,_74nm-es, 2+1 félszobás, naserkélyes, azonnal beköttöhető lakás, garázzsal e&ütt va$ anélkül, kedvező áron. 14)52301 Tb.-Újvárosban, tetőtéri, 1 szoba-hálófülkés lakás. Í051602 Tb.-Újvárosban, 4 szintesben, 70 nm-es, 3 szobás, nagyerkélyes, felújított állapotú lakás. 1051601 Tatán, 160 nm-es, újszerű állapotú, 4 szoba-nappalis családi ház hosszú távra kiadó, va® eladó. KÍNÁLATUNKBÓL:____________________________________________________ _________________________ÖRÖKLAKÁSOK:________________________ 14 )42304 Tb.-Újvárosban, X.szintesben lévő, azonnal beköltözhető 1+2 félszoba-hallos, erkélyes lakás kedvező áron eladó! 1-0423051-041300 Tb.-Sárberki ltp-en, 1. és 4. emeleti, 2 szobás azonnal beköltözhető lakások. 1-042000 Tb.-Újvárosban, 42 nm-es, 1 szobás, nagykonyhád nagyerkélyes lakás. ___________ 1 041202 Tb.-Sárberekben, 68 nm-es, 2+2 félszobás, jó állapotú lakás. __ 1 040504 Tb.-Dózsakertben, 54 nm-es, 2 szoba-hallos, magasföldszinti, jó állapotú lakás. 1040406 Tb.-Újvárosban, 4 szintesben, földszinti, 36 nm-es, 1 szobás, egyedi fütéses lakás. CSALÁDI HÁZAK, ÉPÍTÉSI TELEK: Kínálunk további családi házakat, öröklakásokat, zártkerteket, telkeket, IRODÁKAT, ÜZLETHELYISÉGEKET, TELEPHELYEKET ELADÁSRA ÉS BÉRLETRE. Vállaljuk ingatlanok értékbecslését és szerződések elkészítését. Kell-e közvetítő? Eddig sem volt fölösleges pénz­kidobás ingatlanközvetítőkre bízni az ingatlanok adásvételi szerződéskötését, de most jócs­kán felértékelődhet az ilyen iro­dák szerepe. Korábban az ingat­lan teljes vételárának 1-3 száza­lékos közvetítői díjáért azt kap­hattuk, hogy leinformálták az ügyfeleket, van-e a tulajdonla­pon leírtak alapján más birtoko­sa az adott lakásnak, másrészt pontosan megfogalmazott fize­tési, kiköltözési feltételeket szabtak meg mindkét fél (eladó és vevő) számára. Az üzletek ugyanis többnyire nem azért hi­úsulnak meg, mert az egyik fél becsapja a másikat, hanem mert valaki önhibáján kívül nem tud fizetni. Nos, az ingatlanközvetí­tők által megfogalmazott szer­ződések jogi hátteret teremte­nek az ilyen esetekben is a to­vábbi teendőkre. ■ Esztergom-Kertváros Lakóparkban 2001. augusztusi átadással új lakások még vásárolhatók. Szociálpolitikai támogatás és áfa-visszatérítés igénybe vehető. A lakások 65-72-76 nm-esek. Ára: 115 E Ft/nm. Továbbá a lakópark területén eladók: a RAKTÁRAK $ Érdeklődni. KOMTERV Kft. 2500 Esztergom, Jókai u. 8.1. em. 7. Tel.: (33) 413-455, (33) 413-091. INGATLANBÖRZE SÜRGŐSEN eladó Tatabánya, Gál-ltp-i, 6. em- i, 3 szobás lakás nagy erkélyes azonnal beköltözhető. Tel.: 323-973, du. 337-050.---------------------------------- *40633* A Házam és váram - Ingatlanpiaci körkép legközelebb június 26-án jelenik meg. Hirdetési lapzárta: június 22. Oldalszerkesztő és termékmenedzser: Wér Vilmos(20) 9444-619 Nincs jobb pénz az ingatlannál Balaton Két nagy, fővárosi központtal működő ingatlanszövetség mű* ködik Magyarországon. Mindkettő szeretné elérni azt, hogy a Balaton-környéki Ingatlan- forgalmazók Egyesületét a tagjai között tudhassa. Ez ugyanis a leg­jelentősebb „vidéki” szervezet, s az ingatlanközvetítők jogállásával kapcsolatos, tervezett törvénymó­dosításhoz szükség van a támoga­tásukra, szakmai javaslataikra. Az ingatlanközvetítők balatoni egyesülete a tagjai által megfogal­mazott etikai kódex alapján mű­ködik már évek óta; erre törvény híján volt szükség. A piacon ugyanis virágzik a telkek, lakások, házak feketekereskedelme; sokan olyan ingatlant is eladnak amelyet a sajátjuknak tüntetnek fel, jutalé­kot kémek eladótól és vevőtől egyaránt, több vásárlónak is elad­2890 Tata, Gombkötő u. 19. S 34/586-258 • 06-30/288-9141 Kínálatunkból: • ZÁRTSZELVÉNYEK • BETONACÉLOK • IDOMACÉLOK • HEGESZTETT SÍKHÁLÓK • LEMEZEK • HUZALOK • SZEGEK • STB. 32933 ják ugyanazt, vagy pedig többért kínálják, mint amennyiről az el­adó tud. A szakma kontrollja ab­szolút mértékben hiányzik. Erre egyébként egyre több külföldi is rádöbben, mert már nem „háza­lókkal” keresteti leendő állandó szál­lását, hanem interneten keresztül, közvetlenül bízza meg a jó nevű ingatlanközvetítő irodákat. Dr. Szász Istvánnak, az egyesü­let elnökének az a véleménye, hogy az ingatlanpiac lett a Bala- ton-régióban a leggyorsabb és leg­jövedelmezőbb pénzügyi befekte­tés. Ma a tópart és a közeli vasút­vonal között például tízmillió fo­rint alatt szinte nincs is eladó 700- 800 négyzetméteres építési telek. Az országhatártól nyugatra bi­zalmi kérdés ingatlanközvetítőt választani, éppúgy ahogyan orvost és ügyvédet is. Hiszen az állampolgár az életében csak kevésszer költözik. ■ SpeciPik Ingatlanközvetítés Bajon gyönyörűen felújított családi ház 25 M • Tatán családi házak 5,3 M-tól • Tatán 3 szobás családi ház 11 M • Cseke-tó környékén családi házak 18 M-tól Lakások: • 1 szobás 4,9 M • 2 szobás 5,5 M • 3 szobás 6,5 M-tól • Tatán ipartelep 30 M érdeklődni: Tata, Kossuth tér 12. Telefon: 34/384-660 INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE HITELEKHEZ! 34524 ÁRON ALUL, SÜRGŐSEN TATABÁNYA KÖZPONTJÁBAN 730 nm-es, áruháznak is alkal­mas, színvonalasan felújított épület, 2400 nm-es telken. Telefon: 06-30/9220-780. __________40303

Next

/
Oldalképek
Tartalom