24 óra, 2001. március (12. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-30 / 75. szám

2001. Március 30., péntek SPORT 24 ÓRA - 13. OLDAL Már szervezik a XVIII. minimaratont Tata Néhány éve már hagyo­mány, hogy március végén összeül a Tatai Minimaraton szervezőbizottsága, hogy előkészítse a nemzetközi ut­cai futóversenyét. A Tata leg­szebb részein futni vágyók az ország minden részéből 2001. augusztus 4-én, szom­baton 16.30 órakor teljesít­hetik a 14 kilométeres távot. 1983-ban, az első alkalom­mal 380 egyéni induló telje­sítette a távot. 2000-ben már 867 fő volt az egyéni indulók száma. Horváth Zoltán, az ese­mény főszervezője elmond­ta, hogy minden évben ta­nultak a korábbi tapasztala­tokból. A rendezvény anyagi feltétele már biztosított. A rendező Tata Város Önkor­mányzata, a Tatai Minimarton Közalapítvány és a Felnőtt Utazók Klubja lesznek. A nevezésekért Lentulay Mária, a pályáért Vadóc Miklós, a rajtért és cél­ba érkezéséért SzöUősi Mik­lós, a helyszín biztosításáért Becsák István lesz a felelős. A rendezők ezúttal is azt tűzték ki maguk elé célul, hogy maradandó élményt nyújtsanak mindazoknak, akik augusztus 4-én neki­vágnak a 14 kilométeres táv­nak. Akik először állnak rajthoz, azokat meglepeté­sekkel várják a rendezők. _____TÁTRAI X VÍII. MINIMARATON TATA 2001..AUG. 4. Horváth Zoltán Qobbra), mellette Szappanos István, a kuratórium tagja A két pont adhat reményt Kézilabdá NB 1. B: Nagyatád - TSC-West Étterem Alsóházi rangadót játszik szombaton 18 órától a Tatabá­nyai SC-West Étte­rem női csapata Na­gyatádon. A Tatabá­nyai SC a 10., míg a Nagyatád a 11. he­lyet foglalja el a baj­noki táblázaton egy­aránt 13-13 ponttal. Az őszi idényben 20-20-as döntetlent játszottak Tatabá­nyán, ami akkor a vendégek szá­mára volt hízelgő eredmény. Amelyik csapat most győz, az el­távolodhat a kiesőj élőitektől. Keczkóné Sipos Anikó, a TSC edzője jó játékot és győzelmet vár csapatától. Czéma meg­gyógyult, játékára számít az edző, de Sajdliné és Kovács Eszter nem utazhat a csapattal. A TSC kerete: Ko­vács B., Kuthy, Őri II, Czéma, Őri I, Keczkóné, Zsíros, Mácsai, Gazda- Pusztai, Keczkó A, Aradi. Játékvezető: Kovács és dr. Vaskó. Takács Antal szakosztályvezető, a West Étte­rem és Pékség vezetője: - Bízom a csapatban, hogy végre talán már az előző évi bravúrokhoz ha­sonló jó eredményeket is elér­nek, mert azokra már nagy szük- ség lenne. __________________■ T akács Antal Aikidósok nyílt napja Tata A Tatai Honvéd AC aikido- szakosztálya szombaton 10- től 15 óráig nyílt napot tart a THAC sportcsarnoká­ban (Május 1. út). A nonstop foglalkozáso­kat Elsner László 3. dános mester, a szak­osztály vezetője tartja. A rendezvény célja kettős: szakmai fórumot, ta­pasztalatcserét kívánnak biz­tosítani az ország más telepü­lésein ténykedő aikido- klubok, -szakosztályok tagjai­nak, valamint harcművészeti bemutatót tartanak. Steven Seagal amerikai filmszínész népszerű filmjeiben aikido- technikákkal harcol a gonosz ellen. Hazánkban a közel­múltban készült el az első olyan filmsorozat, amelyben főszerephez jut az aikido. A Linda-sorozat öt új epizódjá­ban Görbe Nóra is ezt a küz­dősportot alkalmazza, és any- nyira elbűvölte az aikido, hogy a forgatás után sem tudott búcsút venni tőle. A nyílt napon a szakosztály mind­azokat várja nemtől és kortól függetlenül a nézőtérre vagy a tatamira, akik nem agresszív, „kezet- lábat törő” edzési lehetősé­get keresnek, hanem egy jó kedélyű, fegyelmezett baráti társasághoz szeretnének tar­tozni. A szombati nyílt napon kí­vül hétfőn, szerdán és pénte­ken 19-20.30 óra között is je­lentkezhetnek az edzéseken az érdeklődők a THAC sport- csarnokában. ■ Erő és ügyesség Látványos akrobatikus birkózó be­mutatóra várják az érdeklődőket már­cius 31-én, szombaton délután 2-kor a Sárisápi Általános Iskola tornacsar­nokába. A sportág szépségét és szokvá­nyostól eltérő voltát kiemelő bemuta­tóra - mely a Sárisápi tavasz rendez­vénysorozat része - a Táti ISK min­den birkózója, Brilla István ISK veze­tőségi tag, valamint a Bacsa Ferenc, Lévai Zoltán és Lévai Attila alkotta edzőhármas vár az eseményre min­den érdeklődőt. ■ Aerobic Show Tatán A Fitt-forma Aerobic Egyesület szom­baton 14.30-tól rendezi meg Aerobic Show-ját Tatán a Jávorka-középiskolá- ban. Az eseményen lesz aerobicóra, latin stepaerobic, body styling és box aerobic is. Ipachné Varga Erika és Szappanosáé Tihanyi Krisztina szer- vezők várják az érdeklődőket. ______■ Do rogi körzeti labdarúgó-bajnokság Újabb vereség a Rába partján Bajna - PlLISCSÉV 3-0 (1-0) Bajna, 150 néző, vezette: Németh J. Bajna: Kovács I. - Török András (Komád L), Bokros J., Bak B., Feke­te Z, Major G., Mé­száros L, PbtárGy., Kovács G. (Izsó A.), Magyaros T„ Török G. (Kelemen B.). Játékos-edző: Pbtár Gyub. Piliscsév: Kovács A. - Túrán Z„ Kara I. (Puchbr Z.), Puchler G., Dibusz S., Gálicz E, Velmovszky Zs., Milliner R, Vojczek Cs., Haász J., Krizsák Gy. Edző: Morecz Lászb. Góllövő: Majoros T, Fekete Z„ Major G. Ifi: Bajna - Piliscsév 1-0 Pilismarót - Annavölgy 7-0 (4-0) Pilismarót, 200 néző, vezette: DérK. Pilismarót: Tóth J. (Sándor T.) - Cserép G., Hernádi Zs. (Hajdú M. ), Rezsőfi G. (Somogyi G.J, Fe­hér Gy., Benke R., Lábos L, Kovács R, Győri Z. (Gyapjas N.), Alschner N. , Mankó R. Edző: Holdampf Sándor. Annavölgy: Varga N. - Tárcsái /., Haász B., Ferenczy L, Hiise S„ Tóth Gy., Mészáros Z„ Oláh T.„ Ferenczy I.. Edző: Kovács Emil. Góllövő: Kovács P. (4), Alschner N„ Fehér Gy., Somogyi G. Az annavölgyiek kilenc játékos­sal érkeztek és játszották végig a mérkőzést. Ifi: Pilismarót - Annavölgy 12-0. Dömös-Tát 5-0 (3-0) Dömös, 250 néző, vezette: Bankó I. Dömös: Nagy Z. - Bálint Zs., Geberta T. (SzépZ.), SitkuL., Vajkó L. (Koller Z.), Lakatos T., Országh B„ Hernádi R, Tóth L, Szabó M., Béták G. (Szántó A.). Edző: Hurai Béb Tát SE: Kbtz L. - Halász V. (Heszeg KJ, Pokomi Gy., Karaszek M. (Beck A.), Miilei T., Maczó S. (Gulyást), FeketeL., Nagyi, Szűcs Sz., Bodrogi l, Adamcsik J. (Tóth Cs.). Edző: Haraszti János. Góllövő: Lakatos T. (2), Tóth L. (2), Béták G. Ifi: Dömös - Tát 3-0. Gyermely - SÜTTŐ 9-1 (1-1) Gyermely, 250 néző, vezette: Kurali Z. Gyermely: Árpádhalmi A. - Bederna A., Kiss G., Hanikám Zs., GeszlerD., Baranyai Zs., Fel­sőházi Á., Pintér Sz. (Lehoczki J.), Kovács N., Czifra Cs. (Nagy I.), Hegyi Cs. (Csepregi M.). Edző: Izsó 'Sándor. Süttő: Koer L - Nemes Zs., Ta­kács S., Németh Zs., Beck T., Kocsis Z., Jánoska Cs., Farkas L, Sebők Z., Hajnal Z., Eck A. Csapatvezető: Beck Tamás. Góllövő: Kiss G. (2), Hegyi Cs. (2), Hanikám A., Geszler D., Ko­vács N., Csepregi M., Nagy l, ill. Hajnal Z. Ifi: Gyermely - Süttő 11-0. Kesztölc - Nagysáp 0-4 (0-1 ) Kesztölc, 150 néző, vezette: Já­nos I. Kesztölc: Czivisz J. - Géber ]., Szlovák I., PálinkóF., GiviczI.., Szé­kely K, KbnyiN. (MikobZs.), Vég­vári I., Nebehaj I, (Fodor Z.), Göd­rös Z., Kosznovszki G., Nagy F. Edző: Sándor Lajos. Nagysáp: Bujdosó I. - Lippai N., Rom fa D., Oláh G., Oláh J., Pintér Gy., Imre J„ Imre T„ Alexa K„ Romfa J„ Romfa T. Játékos-edző: Pintér Gyula. Góllövő: Oláh G., Oláh J., Pintér Gy., Alexa K. Ifi: Kesztölc - Nagysáp 8-3. CSOLNOK - TóKOD-ÜVEGGYÁR 1-1 (0-0) Csolnok, 150 néző, vezette: Kronavetter J. Csolnok: Kocsis M. - Binder A., Kovács B., Pécskai Z., Pados J., Szatmári Á. (Szenczi N.), Fleismann D., Farkas A., Kalster A., Szalontól F, Varga L. Játékos-edző: Binder Vendel. Tokod-üveggyár: Tóth I. - Lo­vász Zs., Hamza R. Kovács l, Borsi L., Jónás A. (Szőke JJ, Drahos R., Kuthy K. (Käfer I.), Csizmadia I. Kellener K., Patai T. Csapatvezető: Tóth István. Góllövő: Farkas A., ill. Cszizmadia I. Ifi: Csolnok - Tokod-üveggyár 2-3. DOROGI I KÖRZET 1. Gyermely 14 11 2 1 38-12 35 2. Pilismarót 14 11 0 3 46-15 33 3. Piliscsév 14 9 2 3 37-24 29 4. Dömös 14 8 3 3 31-19 27 5. Bajna 14 8 1 5 38-29 25 6. T.üveggyár 14 6 4 4 36-22 22 7. Csolnok 14 6 4 4 28-22 22 8. Kesztölc 14 6 1 7 21-33 19 9. Nagysáp 14 4 3 7 32-33 15 10. Annavölgy 14 4 1 9 2542 13 11. Tát 14 2 0 12 2043 6 12. Süttő 14 2 2 10 1042 5 13. Dág 12 1 1 10 1743 4 Női Kézilabda NB I. B ETO II. - Esztergomi KSE 29-23 (13-12) Győr, 150 néző, vezette: Fancsa­li, Hegyi. EKSE: Körmöczi - Fekete 3, Sipos 7, Nagy M. 1, Minárovicsné 1, Matus 1, Borbás 8. Cserék: Né­meth A., Kőszegi, Joó, Kertész 2, Horváth A., Nagy K„ Töröcsik E. SZOMBAT Kézilabda: NB I. B. Nagyatádi VSE - Tatabányai SC17 óra, Komáromi AC - Balatonfüred 18 óra. Labdarúgás: megyei II. osztályú mérkőzés 13.30 és 15.30 óra: Vértessomló - Tarján (Kecskéden). Sakk: diákolimpia, megyei baj­nokság, Tata, Kőkúti Általános Iskola, nevezés: 8.45 óráig. (Nyílt verseny sportegyesületi tagok részére is.) Természetjárás: Fél Gerecse 50 túra. Útvonal: Tomyó - Somlyóvár - Nagyegyháza - Szárliget - Csákányos (20 km). Találkozás a 6.50 órakor in­duló tardosbányai autóbuszon. VASÁRNAP Kézilabda: NB I. B: Esztergom - Szekszárd 17.00 óra. Labdarúgás: megyei I. osztályú if­júsági és felnőtt mérkőzések, kezdési idő 13.30 és 15.30 óra: Vértesszőlős - Bokodi Erőmű, Zoltek SE - Tabak, Kömye - Lábatlan, Bábolna - Baj, Ácsi Kinizsi - Oroszlány, Komáromi VSE - Sárisáp, Kocs - Várgesztes (tatai edző­tábor). Megyei II. osztályú ifjúsági és Zöld út a sportcsarnoknak Nagyigmánd A község képviselő-testületének sportbizottsága és a településfej­lesztési bizottsága Mészáros Mik- bs illetőleg Nagy Sándor elnökök vezetésével fontos kérdésben dön­tött. A nagyigmándi sportcsarnok tervezésével összefüggő utolsó megbeszélésen minden eddig bi­zonytalan részletben megegyeztek a tervezőcsoporttal. Ennek értel­mében nincs akadálya, hogy júni­us 30-ára elkészüljenek a komplett kivitelezési tervek. Annak megléte után nyújt be pályázatot támogatá­si összegre a község képviselő-tes- tülete a 400 fő befogadására alkal­mas, leendő sportcsarnokra. Nagyigmándon egyébként már na­gyon várják a létesítmény elkészül­tét, hiszen kézilabdameccseken esetenként több mint kétszázan szurkolnak egyelőre a szabadtéri pályán a község kedvenceinek. ■ Edzők: Éber István, Henger Ist­ván, Geiszbr József. A hazai együttes hétközi mér­kőzésein rendszeresen játszat a tartalék csapatában NB I-es játé­kosokat. Ezúttal többek között Petróczi, a válogatott kapusa véd­te a győri hálót kiválóan. A győri­ek csakhamar elhúztak, és 3-4 gó­los előnnyel vezették a mérkő­zést. Az esztergomiaknak mindig felnőtt mérkőzések, kezdési idő 13.30 és 15.30 óra: Csém - Bajót, Tokod - Esztergom-Kertváros, Kecskéd - Mocsa, Vértesi Erőmű - Kisbér, Tardos- Bana, Naszály - Nagyigmánd. Tata körzeti bajnokság, kezdési idő 15.30 óra: Kömlőd - Dunaalmás, Szend - Koppánymonostor, Epöl - Szák, Dunaszentmiklós - Dach Kisigmánd - Héreg, Almásfüzitő - Szomód, szabadnapos: Vértestolna. Sakk: megyei felnőtt csapatbajnok­ság, 11. forduló: Komáromi AC- Kisbér- Ászár II., Komárom, Közösségi Ház. Gé­niusz Tata VSE II. - Tatai Honvéd AC, Tata, Kőkúti Általános Iskola étterme. Naszály SE - Ácsi Kinizsi SC, Naszály, Művelődési Otthon. Vértesi Erőmű SE II.- Zoltek Nyergesújfalu II., Tatabánya Erőmű-lakótelep, kultúrotthon. Tatabá­nyai Turul SE II. - Lángos Józsa Sakk­kör Tatabánya-Kertváros, Tatabánya, Munkáspárt-székház, Sárberki lakóte­lep. Esztergomi Sakk-klub II. - Kisbér- Ászár I., Esztergom, Kossuth L u. A mérkőzések kezdési ideje 9 óra. Természetjárás: Kerékpárral Vérteskozmára, találkozás 8 órakor az OTP mögötti parkolóban. _________■ k övetni kellett az eredményt, és a felzárkózásra törekedtek. A má­sodik félidőben négy perc alatt négy gólt kaptak, és ez gyakorla­tilag eldöntötte a két pont sorsát. Eber István: Csapatunk 50 szá­zalékos teljesítményt nyújtott, vé­dekezésben elmaradtunk a vára­kozástól. Sajnos a múlt heti vere­séget még mindig nem tudtuk ki­heverni. ■ Debrecen - Lombard FC a Magyar Kupában A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) csütörtöki rendkívüli közgyűlésén a küldöttek elfo­gadták az új alapszabályt, és megerősítették tisztségében a sportág vezérkarát. Bozóky Im­re maradt az elnök, Puhl Sán­dor és Frank Tamás az alelnök, s nem változott az elnökség, il­letve az ellenőrző bizottság ös­szetétele sem. A közgyűlés után elkészítet­ték a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének párosítását. A ta­tabányaiak Debrecenben lépnek pályára. A párosítás: Debrecen - Lombard FC, Video­ton - BKV Előre (NB I. B) A mérkőzések időpontja: április 11. A továbbjutás egy találkozón dől el. Ha döntet­len az eredmény, akkor 2x15 perces hosszabbítás követke­zik, amennyiben ez sem hoz döntést, akkor jönnek a 11-es rúgások. __________________■ B ábolna Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bábolnai Általános Iskola • L /* állásának elnyerésére. Az intézményvezetői megbízás 2001. augusztus 1-jétől 5 évre szól. Az állás betöltésének feltételei: a vonatkozó jogszabályok szerint. Bérezés: közalkalmazotti törvény szerint. Pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlöny­ben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázatokról a képviselő-testület dönt a pályázati határidőt követő testületi ülésen. A pályázatokat Bábolna Nagyközség Önkormányzat polgár- mesteréhez címezve (2943 Bábolna, Jókai u. 12.) kell bekül­deni. A pályázatról további felvilágosítást a polgármesteri hivatal­ban, a 34/369-211-es telefonszámon lehet kérni. 366ii ■ T-| Hétvégi sportműsor KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI X MÓRA A yt^TESZ tagja • • Az újság a # PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu — Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514-001. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2001. évi előfizetési díj egy hónapra 945 Ft. negyedévre 2835 Ft, fél évre 5670 Ft, egy évre 11 340 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC Szilády Nyomda Kft. ■ Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom