24 óra, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

ti KOiSÍ Y V> Már az interneten is: 24 órás, állandó hírszolgálattal, rengeteg szolgáltatással Ki vári Helyből minden. A TARTALOMBÓL MEGYEI KÖRKÉP Az esztergomi Csombor Erzsébet Komárom- Esztergom Megyéért díjat kapott 2. oldal MEGYEI KORKÉP Horváth Szilveszter kettős ünnepe 3. oldal SPORT Bakonyi Fruzsina győzött a komáromi futó­versenyen 9. oldal Testületi ülés Nyergesújfalu. Az önkor­mányzati képviselő-testület az új évszázad első városi ünnep­ségét ma délután három órától tartja a polgármesteri hivatal­ban. Az új évet köszöntő talál­kozóra meghívót kaptak a tele­pülés jelentősebb gazdálkodó egységeinek, intézményeinek és szervezeteinek vezetői. ■ Jó érzéseket! Esztergom. A kertvárosi Féja Géza Közösségi Házban január 5-éig látható az Érezzük magun­kat jól! elnevezésű kiállítás. A Damjanich utcai épület galériájá­ban Kertes Andrea alkotásai vár- ják az érdeklődőket péntekig. ■ Tűz a serpenyőtől Győr. Szilveszter kora délután­ján a győri Marcalváros II. lakótelep egyik földszinti lakásában tűz ütött ki. A házi­asszony a villanytűzhelyen fele­jtette a vacsorát - a felizzó ser­penyőtől lángra kapott a kony­habútor. ■ 2001. JANUAR 2., KEDD KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Ara: 56 Ft XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM / " ■1 Előfizetőknek: 38 Ft —— ........ \ 2 4 <m Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ! P# (IS IBI111B Pompázatos ezredbúcsúztató Vigadalom királyi fogadótértől várhegyi utcabálig - Álomalapítás óriási kivetítőn Esztergom Televíziós közvetítéssel megtisztelt, hajnalig tartó múltidézéssel és mulatozás­sal léptek át az erre vállal­kozók egyszerre három dá­tumváltó vonalat. A király­város közönsége kiváló szó­rakozással búcsúzott a távo­zó évtől, s lépett át jövője vi­lágosabbnak ígérkező sza­kaszába. A központi szórakozásra és a he­tek óta hirdetett Álomalapításra feledhetetlen helyszínen, Árpád­házi királyaink nemrégiben felújí- tott-újraálmodott várában készü­lődtek a helybéliek. Magyarország legszentebb helyén, az ezer évvel ezelőtti államalapítás helyszínén. A gazdag vacsorára, különleges programra vágyók a volt Vitéz Já­nos fogadópalotába voltak hivata­losak. Ugyanők nézhették végig - gyorsan feledve a tévéközvetítés megkötéseit - azt a programot, amelyet az állami balettintézet, az artistaképző iskola növendékei, esztergomi diákszínjátszók nyúj­tottak. Közben és utána köszön­tők, kellemes beszélgetések adtak Reneszánsz koridéző az ősi falak között - hatalmas közönségsikerrel lehetőséget arra, hogy elrévedjünk múltunkban: honnan indult ez az ország, s benne hová jutott el az ál­lamalapító, valahai főváros.. Akik nem kívántak részt venni a termes mulatozásban, azok a hatalmas, bazilika melletti sza­badtéri színpad óriás kivetítőjén nézhették a műsort, majd a pol­gármesteri, éjfél előtti köszöntőt követően az újfent színpompás tűzijátékot. Ezután a didergőket rockzene­karok sora szórakoztatta. Tartott is az utca- és terembál hajnalha- sadtáig, egy új, az ittenieknek is igen különleges év kezdetéig. Mert 2001 Esztergomnak és a szemközti Párkánynak (ahonnan választűzijáték érkezett fél egy körül) az ötvenhat éve várt hidat jelenti. A híd pedig a mindenko­ri reményt: új útján a királyvá­ros múltja kövein haladva, fé­nyesebb és egyértelműbb jövő felé haladhat. Ne feledjük, másutt is vidáman telt az éjszaka. Tudósítónk csak a Prímás Pince és a Dobó-gimnázi­um ajtaja előtt hallgatózott, de FOTÓ; R. B. örömmel konstatálhatta: sehol sem zokognak az errefelé élők... Csak egy dologról maradtak le a helyi szilveszterezők: időköz­ben megalakult a Heti hetes kor­mánya. Nagy kérdés ez errefelé is: csupáncsak játék ez, vagy na­gyon is komoly dologról van szó? Mert egy tárcára még a cikkíró is számít... RAFAEL BALÁZS Nyergesújfalu Nemcsak az évszám változott Drágul a gyermekek élelmezése: tízszázalékos az emelés gásokról adtak tájékoztatást. Az utóbbi idő­ben kismértékű javulást tapasztaltak. A gyermekélelmezésben alkalmazható téríté­si díjakat törvény szabályozza: a nyersanyag- norma áfával növelt összegét kell beszorozni az igénybe vett napok számával. A díjemelési javaslatot a képviselő-testület elfogadta. A felnőttek szociális étkeztetését a városban a Szent Mihály Idősek Otthona végzi. Az ott­hon vezetője január elsejétől 13 százalékos áremeléssel él, így az ebéd új egységára 270 forint. Ebben az étkeztetési formá­ban a térítési díjakat - rászo­rultsági szempontok alapján - az önkormányzat népjóléti bi­zottságának táblázata határoz­za meg. A táblázat mindenkori kiindulási alapja az aktuális nyugdíjminimum. f.k. A városban a gyermekek élelmezésére a Lernics Kft. kapott jó néhány éve megbízatást az önkor­mányzattól. A cégen belül a konkrét munkát az Eternit Étterem végzi. Vezetője jelezte, hogy január első munkanapjától az ételek mennyiségének megtartása és színvona­lának megőrzése érdekében 10 százalékos áreme­lést szeretne érvénybe léptetni. A drágulás indo­kául a nyersanyagnormák változását jelölte meg. Dr. Józó Antal jegyző arról tájékoztatta a ' képviselő-testület tag­jait, hogy korábban az Eternit Étterem szolgál­tatásával kapcsolatban az érintett intézmé­nyek vezetői mennyi­ségi és minőségi kifo TÖBB AZ ADÓ ÉS A LAKBÉR 2000. 2001. telekadó (Ft/m2) 30 300 kommunális adó (Ft) építményadó (Ft/m2) 4800 300 5200 400 önkormányzati lakások lakbére összkomfortos Ft/m2 55 72 kom'ortos Ft/m2 38 50 PETÁRDÁKAT VITTEK A TŰZOLTÓKNAK - Az újév első napján a tatabányai tűzoltóságra több fel nem robbant petárdát vittek be a lakók: Képünkön: az ügyeletes Janics Csaba mutat egy veszélyes tár- gyat. (Szirénahang - 3. oldal) _____________________________________fotó; jusztin tibor S zerdán köszöntik Reginát Megyei információ A Vaszary Kolos kórházban az újév első újszülöttjét és édes­anyját a kórház vezetése ajándékkal üdvözli. Január else­jén hajnali fél ötkor látta meg a napvilágot a 'tokodaltárói Márton Viktória és Kovács Zoltán lánya, Regina Romána. A kis jövevényt szerdán délelőtt 11 órakor a szülészeti-nőgyó­gyászati osztályon dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos és dr. Berbik István osztályvezető főorvos köszönti. A Suzuki Márkakereskedés - Jó-Dob- ronya György ajándékaként autóba szerelhető gyermekülést kap Regina. Tatabányán lapzártáig nem született kisbaba. A komáromi jövevényről a 10. oldalon közlünk fotót. ■ if ★ Kezdje jó! az új exi Î jANuár-5% Tatabánya, Réti út 40. Tel.: 34-511-811, Fax: 34-511-810, MOBIL: 30-94S3-321, E mail: dexl.bt@matavnet.hu k

Next

/
Oldalképek
Tartalom