24 óra, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-23 / 300. szám

14. oldal - 24 Óra S P O R T 2000. December 23., szombat Fontos szerepük van az aktivistáknak A megyei sportigazgatóság és a sportszövetségek szövetsége évadzáró ünnepsége Tatabánya Tegnap a tatabányai Sport étte­remben tartotta évadzáró összejö­vetelét a megyei sportigazgatóság és a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége (SZÖSZ). A sportban és annak irányításában sikeres esztendőt hagyott maga mögött a két szer­vezet, és ennek letéteményesei az aktivisták is, akiket ezúttal is ezen a fórumon köszöntöttek. Juhász János, a megyei köz­gyűlés oktatási és ifjúsági osztá­lya vezetője meleg szavaikkal kö­szöntötte a megjelenteket, ki­emelve, hogy jeles esztendőn va­gyunk túl, jeles eredményekkel. Basky Péter, megyei sportigaz­gató röviden méltatta a szövetsé­gek munkáját, amely nélkül most nem számolhatnának be ilyen jó eredményekről. Az idén jóval több volt a tennivalójuk a sport­aktivistáknak, de munkájuknak mérhető paraméterei vannak - emelte ki beszédében.- A sport társadalmi megítélése az utóbbi időben változó, de ettől függetlenül a jelen lévő és a sport­ban önzetlenül dolgozók munka­végzése lankadatlan volt - vette át a szót Horváthy Lóránt, a SZÖSZ elnöke. - Szeretnék párhuzamot húzni az általam nagyra becsült Nemeskürty Istvánnak az Opera­házban elhangzott beszédéből, amely a magyarság fennmaradá­sáról szól. Ennek a lényege: a hit, önbecsület. Az elmúlt évben több szövetségünk sok évtizedes jubi­leumát ünnepelte. Ez is mutatja, hogy a sportolók, a vezetők hisz­nek a maguk választott sportágukban, és bíznak az előrelépésben. Ugyan­akkor az itt lévő sportba­rátok, sportaktivisták nagy önbecsüléssel ren­delkeznek. Minden ne­hézség ellenére erőt érez­tek és éreznek eltökélt cél­jaik megvalósítására. Biz­tosan voltak fáradt, nehéz helyzetek, de mindig túl­tették magukat ezeken. Itt a párhuzam a magyarság megmaradása és a megye több évtizedes sportélete között. Ezután az elismerések átadása következett. Akik jutalomban része­sültek, asztalitenisz: dr. Henkey István, Szlapák Albert, Sáfár Ferenc. At­létika: Bartha László, Szöllősi Miklós, Májné Forísek Erzsébet, Ligetiné Kovács Mónika. Birkó­zás: Kiss Kálmán, Takács János, Katona Géza. Diáksporttanács: Juhász János, László Ferenc. Evezés: Sashegyiné Domonkos Ágnes, Mármarosi János, Mármarosi Győző. Harcművé­szet: Wolf László. Cselgáncs: Végh Tibor. Karate: Filep Imre. Kerékpár: Rónai Ferenc. Kézilabda: Molnár László, Fojt István, Tavarnay László, Radnai Nándor. Kick­box: Zrínyi Miklós, Balázs Gá­bor. Kosárlabda: Mózes Emil. Lo­vassport: dr. Szentirmai István. Labdarúgás: Hoffmann József, Csejtei István, Both Tibor, Csák Horváthy Lóránt (balra) gratulál Magócs Tibornak egész évi kiemelkedő munkájáért fotós haraszti Albert, Varga István, Pataki Ist­ván, Vankó István. Modellezés: Szennyei József. Ökölvívás: Rózsa András. Röplab­da: Herczegh Ferenc, Szentirmai Tamás, Gálföldi László. Sakk: Fe­kete István, Tóth József. Sportlö­vő: Kisvárdai István. Súlyemelés: Varga László. Szabadidősport: Budai István. Tájékozódási futás: Csema And­rás, Mészáros Károly, Takács Ist­ván. Teke: Megyesi Lászlóné. Te* remkerékpár: Dér Gusztáv, Mezeiné Mészáros Csilla, Nagy Györgyi. Tenisz: Valickó László, Szabó Mihály. Természetbarát: Vadóczné Tessenyi Hedvig, Forisek György, Váczi István. Testépítő és erőemelő: Joó György. Triatlon: Popovics György, Magócs Tibor. Úszás: Válent Gyula, Tátrai Zoltánná. Vívás: dr. Kovács György Zol­tán, E. Nagy Lajos. Akadályo­zottak: Szabó Ferenc. SZÖSZ- elnökség: Horváth Zoltán, Imrő János, Kiss István, Mátyás Ist­ván. Nyugdíjasok. Megyeri Imréné, Jánka Lajosné, Kovács Józsefné, Ökrös Sándorné, Sző­ke János. PÉNTEK SÁNDOR Robog az Euro-Trans Kronos Tatabánya Az Euro-Trans Kronos kispályás labdarúgócsapata nagyszerű év­adot zárt. Ezt tetézte meg decem­beri remeklésével a tatabányai gárda, amely bejutott a most zajló országos Juventus Adidas Top 18 legjobb nyolc együttese közé. Itt Diadora néven szerepel az együt­tes, amely a csoportmér­kőzéseken a NB I. listave­zetőjével, a Cső-Montage csapatával 1-1-re mérkőzött, míg a Telek Andrással megerősített Fradi RT-t győzte le 3:2 arányban. A kispályás magyar kupában is jól szerepel a gárda. Először NB I- es csapatot, a W Krepp ARFC együttesét, csütörtökön pedig Miskolcon búcsúztatta a további küzdelmektől a Berek-Rolád csa­patát. Az oda-vissza vágó mérkő­zésen Tatabányán 7-3 nyert a Diadora, Miskolcon pedig meg­semmisítő, 9-2-es vereséget mért a borsodi együttesre, így 16-5-ös gólkülönbséggel a legjobb nyolc közé jutott. A miskolci találkozó góljait Purger 3, Schild 2, Bognár 2, Dorogi 2 szerezte. Nagyszerűen játszott az egész csapat, de a me­zőny legjobbja Erdősi Csaba kapus volt. Ezen a mérkőzésen mindenki mindenkiért és egy em­berként küzdött. A Diadóra ezt a meccset Tóth Ferenc elnöknek ajándékozta karácsonyi ajándék­ként. A nagyszerű sikert az aláb­bi játékosok harcolták ki: Erdősi Cs., Tujfl G., Schild L, Dorogi G., Stadmüller P, Purger J., Ipó T., Hanikám Á., Altrichter T., Bog­nár I., Mayer A., Hegyi Cs., Bakó A. Edző: Kanyok Imre.________■ Sportolók a hajléktalanokért Tatabánya Knapik István (képünkön), a Tatabányai Bá­nyász egykori kiváló hátvédje ma Tatabá­nyán a mészte­lepi éjjeli me- nedékhely gondnoka. A keménységéről híres focista egyébként évek óta megértésről és jó szívről tesz tanúbizonysá­got. Legyen a hajléktalanoknak egy szép napja az évben, amikor az általa készített babgulyás mel­lett apró ajándékokkal lephetik meg őket. Tegnap ismét a régi sportolók és sportbarátok jóvol­tából örülhettek a menedékhely lakói. Kontra Zsolt, Marton Csaba, Rotyis Gábor, Sajtos István, Bíró Kálmán, a Valusek Bt., a B-T cen­ter, a Konzum ABC, a mésztelepi ABC és a sütőipari vállalat támo­gatásával felejthetetlen napnak örülhettek a hajléktalanok. Di­csérték Knapik Pista és segédje, a szintén itt dolgozó Dákai Ervin füstölt csülkös babgulyását, az üdítők mellett egy szebb életről beszélgettek. Ha csak egy napra is, de azzá tették nekik ezt a ko­ra estébe nyúló délutánt a sport- barátok. ■ Megyei hírek röviden SPRINT ÓÉV-FUTÁS KOMÁROMBAN. December 30-án 10 órakor kezdődik Komáromban a Sprint Óév-futás, amelynek mezőnye a • Feszty-iskola elől rajtol. A 10 éven aluliak 200 méteren, a 10 év fölöt­tiek 4,3 kilométeres távon versenyeznek. A futásra jelentkezni kell csak, nevezési díjat nem szednek a rendezők. DIÁKKOSÁRLABDA TATÁN. A Tatai Sportegyesület (TSE) sikere­sen rendezte meg a négy helyi általános iskola számára kiírt Kará­csony-kupát a kosárlabda sportág népszerűsítésére. A négy csapat körmérkőzésen mérhette össze tudását, 2 x 15 perces mérkőzése­ken. Végeredmény: 1. Kőkúti Általános Iskola, 2. Színes Alapítványi Iskola, 3. Vaszary J. Általános Iskola, 4. Fazekas Utcai Általános Is­kola. A legtechnikásabb játékos Kovács Zoltán (Kőkút), míg a legjobb dobó: Makiári Dávid (Kőkút) lett. A dobóverseny eredménye gyermek korcsoportban, a lányoknál: 1. Kiss Csenge (Kőkúti), 2. Gazdag Beáta (Kőkúti), fiúk: 1. Mester Dá­vid (Kőkúti), 2. Varga Dániel (Kőkúti). Serdülő korosztály, lányok: 1. Szalontai Adrien (Színes), 2. Kamp Anita (Színes), 3. Lévai Agnes (Színes), fiúk: 1. Fülöp Gergely (Szí­nes), 2. Sárközi Péter (Kőkúti), 3. Motil Ádám (Kőkúti) és Szalontai Gergő (Színes). LÁBTENISZEZTEK ALMÁSFÜZITŐN. Az Almásfüzitői Sport Club rendezésében zajlott lábteniszbajnokság végeredménye: 1. Tóth Gyula, Németh János (Almásfüzitő, Komárom), 2. Szecsődi György, Koncol Ferenc (Komárom), 3. Falu Róbert, Tóth Attila (Al­másfüzitő). NEMZETKÖZI MIKULÁS-KUPA. Vácon rendezték a labdarúgó- tornát, amelyen nagyszerűen szerepelt a Tatabánya Alapítvány- Lombard 1992/93-as korosztályos együttese. A tizenkét induló [ között a tatabányaiak mellett két dorogi és két esztergomi együt­tes is elindult a viadalon. A tatabányaiak a 2. helyen végeztek. A sikeresen szereplő csapat: Szabó Richard, Tóth Richárd, Koller András, Sólymos Zoltán, Farkas Viktor, Kuti Horváth Richárd, Ve­res Péter, Kiss Márk. Hagymási Dániel, Vasas Balázs. Edző: Fischer László. TEREMLABDARÚGÁS KECSKÉDEN. A hagyományoknak megfe­lelően december 30-án ismét megrendezik a Kecskéd-kupát. A szer­vezők az első 12 csapat nevezését tudják elfogadni. Jelentkezni Lincmaier Lászlónál a 34/300-799-es telefonszámon lehet. A JUMBO CENTRUM NAGYÜZEME. Nem pihennek a tatabányai Jumbo Sportcentrum dolgozói az ünnepek alatt sem. Arra gondol­ván, hogy a bejgli „hozta” kilókat le is kell adni, nyitva tart a népsze­rű kondicionálóterem. A családok ezúttal is kedvezményesen láto­gathatják a centrumot, amely az ünnepek alatt csak január elsején lesz zárva. ■ III. TOTI Karácsonyi Labdarúgógála Tatabányán Az év végén ritka a nívós sport- esemény, ezért is örömteli, hogy az ország figyelme Tatabányára irányul december 26-án. Ekkor rendezik a városi sportcsarnok­ban a III. TOTI Karácsonyi Lab­darúgó-gálát, amelyen többek •között a honi ismert futballisták lépnek a parkettára. Az ország minden részéről el­jönnek a futball szerelmesei a megyeszékhelyre, hogy a városi sportcsarnokban emlékezetes él­ményt szerezzenek a sportág hí­veinek. Imrő János, a megyei lab­darúgó-szövetség elnöke, az ese­mény főszervezője ígéri, hogy fe­lejthetetlen nap lesz a labdarú­gást kedvelők táborának. Már most nagy az érdeklődés, jegye­ket elővételben (felnőttjegy 1200, diákjegy 600 forint) a Tatabányai Városi Sportcsarnokban lehet vá­sárolni. Érdemes most belépőt venni, mert az eddigi két rendez­vény példája mutatta, hogy akár még két hasonló sportcsarnok megtelt volna azokon a gálákon. Jellemző a nagy érdeklődésre, hogy szinte minden honi tévétár­saság jelezte részvételét az ese­ményre. A tatabányai sportszövetség sakkbizottsága Karácsony-kupa elnevezéssel rendezett szerdán egyéni versenyt a megye serdülő és ifjúsági korú sakkozói számára. A ren­dezvénynek a tatabányai Sárberki Általános Iskola adott otthont. 13 iskolából j és 3 sportegyesületből ér­kezett a 61 tanuló, akik vállalták a megméretést. A két alsóbb kor­csoportban 7 fordulós, svájci rendszerű tornán mérkőztek a résztvevők, a 14-18 évesek pedig körmérkőzésen döntötték el a [ helyezések sorsát. Áz alsó tagozatosok mezőnyé­ből kiemelkedett a komáromi Bogi Máté (6 éves, nagycsoportos óvodás), aki százszázalékos eredménnyel lett első. Ugyan­csak 100 százalékos lett a tatai Géniusz versenyzője, Kovács Dá­vid és Sipos István, a tatabányai Árpád-gimnázium tanulója, aki eggyel magasabb korcsoportban indult. A rendezvényt Fekete István országos versenybíró vezette, se­gítői Horváth Csaba és Jávor Ta­más voltak. December 26-án délelőtt az 1989. január 01. után szüle­tett fiúk játsza­nak majd a Firetrace Kupá­ért, 12.00 órá­tól a város egy­Szalma József kori sztárjai mérik össze tudásukat. A KOMÉP SC öregfiúk játszik a Ta­tabányai Bányász SC egykori ki­válóságaival. Jön Tatabányára a Fiatal Új­ságírók Csodacsapata, az olimpi­konok gárdája, no és a színészek együttese is. 15.15 órakor, ha le­het, akkor még tovább fokozódik a hangulat. Parkettára lép a Lom­bard FC (Vincze István, Szalma József, Kiprich József, Nagy Sán­dor, Kovács Attila) a Cimborák ellen. (Détári Lajos, Kenesei Krisztián, Dúró József, Stefanov István, Biles Zsolt). A következő mérkőzés is cse­megének ígérkezik. A Super Team az FTC bajnokok ligás gár­dájával csatázik majd, aztán utóbbiak még a Lombard FC mai együttesével is találkoznak. ■ Néhány sorban FUTBALL. A Manchester United 12 millió fontot ajánlana Martin Palermóért (Boca Juniors), a téli átigazolási időszak egyik legka­pósabb labdarúgójáért. A 27 éves argenün csatárt már régóta csábítják az európai, legfőképp olasz klubok. LABDARÚGÁS. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke és Bicskei Ber­talan, a magyar labdarúgó-vá­logatott szövetségi kapitánya is elégedetten nyilatkozott a nemzeti együttes idei teljesít­ményéről a pénteki évzáró saj­tótájékoztatón. - A válogatott mérkőzésről mérkőzésre javult, külön öröm számunkra, hogy 14 év után ismét telt ház volt a Népstadionban: a világbajnoki selejtezőn Olaszország ellen el­ért 2-2-es eredmény az év leg­nagyobb sikere - mondta Bozóky. KÉZILABDA. A jugoszláv Drágán Djukic lett a Pick-Szeged férfi kézilabdacsapatának veze­tőedzője. A szakember, akinek a tavaszi idény végéig szól a megbízatása, az ideiglenesen megbízott Tamás Sándor helyé­re került. TENISZ. Venus Williams ameri­kai teniszező öt évre szóló, 40 millió dolláros szerződést kötött a Reebokkal. A wimbledoni bajnokság és a US Open idei győztese a bejelentés után tartott sajtótájékoztatón tetőtől talpig a sportszergyártó cég termékeiben jelent meg. _________________■ K OMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓBA A A ^j/MTESZ tagja Az újság a • PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu — Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514:001. Hirdetési iroda: Tatabánya V, Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2000. évi előfizetési díj egy hónapra 845 Ft, negyedévre 2535 Ft, fél évre 5070 Ft, egy évre 10 140 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem, vállalunk. Lapnyomda: COFINEC Szilády Nyomda Kft. - Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket. Eredmények, 10 éven aluliak (28 induló), leányok: 1. Várnái Vivien (Feszty-iskola, Komárom) 4,2. Izing Borbála (Kőkúti iskola, Tata) 3,3. Berzsényi Nikolett (Kő­kúti, Tata) 2,5 pont. Fi­úk: 1. Bogi Máté (óvodás, a komáromi Petőfi-iskola színeiben versenyzett) 7, 2. Novak Dániel (Géni- ___ usz VSE, Tata) 6,3. Barta Donát (Kőkúti, Tata) 5 iont. 10-14 évesek (25 induló), leá- íyok: 1. Baranya Fanni (Géni- ísz, Tata) 6, 2. Zéman Adrienn Kőkúti, Tata) 5, 3. Simonies Ti­nea (Feszty-iskola, Komárom) 1,5 pont. Fiúk: 1. Kovács Dávid Géniusz, Tata) 7 pont, 2. Kovács András (Sárberki iskola, Tatabá- íya) 5, 3. Majercsik Ferenc (Mó- a-iskola, Tatabánya) 4,5 pont. 14-18 évesek (8 induló), leá- lyok: 1. Sztruhár Zsuzsa (Géni- ísz, Tata) 5, 2. Bokros Csilla Tatai HAC) 3,5, 3. Hartmann Nikolett (Árpád-gimnázium, Ta- abánya) 1 pont. Fiúk: 1. Sipos stván (Árpád, Tatabánya) 7, 2. (obzák Gábor (Turul SE, Tata­lánya) 5, 3. Ferge János (Len- jyel J.-gimnázium, Oroszlány) i pont.___________________RF. D iákok sakkoztak Sárberekben Megyei egyéni serdülő és ifjúsági verseny

Next

/
Oldalképek
Tartalom