24 óra, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-13 / 265. szám

12. oldal - 24 Óra K R Ó N I K A 2000. November 13., hétfő Napi Lapél Bíborosköszöntő Az elmúlt hét végén ünnepelte megalakulásának 40. évforduló­ját a tatai nyugdíjasok klubja. A Tatabányán élő Hubay Győző is beszédet mondott, s vissza­emlékezései során felidézett egy régi történetet arról, hogy mi­ként köszöntötte egykor a nyug­díjas robbantómester a Népház­ban Lékai Lászlót, a katolikus egyház hajdani elsőszámú veze­tőjét. Fekete ruhájában kihúzta magát, amikor a vendég hozzá érkezett, s a következőket mondta: „A jó Isten áldja meg a bíboros elvtársat!” Természetesen mindenki mo­solygott. Még a főpap is, miköz­ben megölelte az öreget. Lám, így is felejthetetlenné válhat egy kisember. palásti 46. HÉT A nap mondása „Az emlékezés az egyetlen Pa­radicsom, amelyből nem lehet bennünket kiűzni.” (Jean Paul) 2000. November 13., HÉTFŐ A Nap kel: 6 óra 46 perckor, nyugszik: 16 óra 10 perckor. A Hold kel: 17 óra 38 perckor, nyugszik: 8 óra 16 perckor. SZILVIA NAPJA Latin eredetű név, jel.: erdei. Vi­rága: begónia. További névnapok: Bulcsú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, Miidós, Szaniszló, Szolón. Évforduló 100 éve született Szalai Tibor, geológus a föld és ásványtani tu­dományok kandidátusa. 1950- 54-ig a Dorogi Szénbányászati Tröszt, 1954-56-ig a Tokodi Mély­fúró Vállalat főgeológusa volt. E napon született 1834-ben James Thomson angol költő és 1938-ban Jean Seberg amerikai színésznő. E napon hunyt el 1689-ben Philipp Zesen német költő, nyelvújító és 1974-ben Vittorio de Sica olasz filmrendező. __■ V éradás Kedden 10-14 óra között a tata­bányai polgármesteri hivatal helyiségeiben lesz véradás, várják a dolgozókat és az ér­deklődőket. ■ EMLÉKMŰAVATÁS Bili Clinton Tom Hanks társaságában avatta fel Washington új II. világháborús emlékművét. Bili Clinton amerikai el­nök (balra) novem­ber 11-én Washing­tonban II. világhábo­rús veteránok, csa­ládtagjaik és neves közéleti személyisé­gek jelenlétében fel­avatta az amerikai fő­város legújabb em­lékművét, a világhá­ború áldozataira em­lékeztető kegyhelyet. Az elnök mellett bal­ról jobbra Chris Quinn, nyugalmazott törzsőrmester, a 101- éves Winifred Lancy, aki fiát vesztette el a háborúban és Tom Hanks filmszínész látható. ______(EUROPBESS/EPAI Tr éfatarisznya Olvasói levél A skót vendég­lős a követke­ző levelet küld­te el az egyik népszerű an­gol vicclap szerkesztősé­gébe: „Megütkö­zéssel olva­som, hogy önök hétről hétre sér­tő módon gúnyt űznek abból, hogy én nagyon takarékosan élek. Figyelmeztetem önöket, ha nem hagyják abba ezt a botrá­nyos gúnyolódást, soha többé nem fogom a lapjukat kölcsön­kérni a vendégektől!” Pályaudvaron A házaspár lekési a vonatot. A férj így szól a feleségéhez:- Látod, ha gyorsabban készü­lődtél volna, nem késsük le.- Ha te nem készülődtél volna olyan gyorsan, akkor most nem, kellene annyit várni a következőre! Hamarabb Az állatbarátnak ismert embert egy napon horgászni látják. Egy járókelő odamegy hozzá és meg­kérdi:- Hogy lehet az, hogy állatba­rát létére a halak életére tör?- Nagyon vigyázok, hogy min­dig hamarabb vágjak be!- És ha mégis fennakad a hor­gán egy hal?- Az kizárt dolog. Ugyanis ho­rog nélkül horgászom. Gázolás Szabadosné száguld a kocsijával az országúton. Megállítja egy rendőr:- Hölgyem, ön egy öregembert gázolt el az imént. Nem tudja, mit kell ilyenkor tennie?- De igen. Meg kell állnom, föl kell vennem a sérültet, és kórház­ba kell szállítanom.- Akkor miért nem ezt teszi?- Sajnálom, biztos úr, nem tu­dok többet felvenni. Már öten vannak a kocsiban. ■ írj a Mikulásnak! Szőny. Ha a megyénkben élő gye- vélben válaszolnak a kívánságok- rekek levelet írnak, vagy rajzot ra, vágyakra, fogadkozásokra, készítenek a Mikulásnak, s azt el- Kérik, hogy a levélbe a válasz- küldik a Petőfi Sándor Művelődé- hoz bélyeget és szép mikulásos si Ház címére, akkor a télapó borítékot is tegyenek, levélpa- megbízásából a kulturális egye- pírt a „nagy szakállú” segítői ké- sület tagjai személyes hangú le- szitenek. __________ ■ H olnapi számunkból A komáromi Műhely Galéria művészei, Nagy Judit és F. Nagy Edit tűzzománcaiból láthattak kiállítást az érdeklődők a nagyigmándi művelődési ház­ban. A két alkotóról holnapi számunkban olvashatnak. ■ A tél szépségei Ács. A Bartók Béla Művelődési művelődési házban Alföldi Ház rajzpályázatot hirdet óvodá- Lajosnénak kell eljuttatni. Az ácsi­soknak és általános iskolásoknak ak az eredményhirdetést a faluka- A tél szépségei címmel. A gyere- rácsonyon tartják, amelyet decem- kek munkáit A/4-es méretű lapon bér 15-én rendeznek majd meg. A várják. A pályázat leadási határ- nyertes pályamunkákat január 22- ideje: november 30. A rajzokat a tői február 6-ig kiállítják.______■ Hi rdetés 3 hónapos boltvezető-üz­letvezető tanfolyamokat indítunk Tatabányán, Ko­máromban és Esztergom­ban. KISOSZ, Tatabánya, Komáromi u. 42. Tel.: 34/311-916, Esztergom 06- 20/3409-232. Komárom-Esztergom megye cíb derűit napos felhős cfjb párás ködös korait <ß zip* # zivatar <£> esős <£> ham eso c0 hózápor havazás Változóan felhős, az átla­gosnál több fokkal eny­hébb idő lesz az orszácj nagy részén. Sokfelé megé­lénkül, időnként erős lesz a délnyugati szél. Napközben köd már sehol sem várható Délutánra általában 10, 15 fokig emelkedik a hő­mérséklet. Kiültette: ^p/ Melegfronti hatás várható. Mindenütt megszűnik a köd, sokfelé erős, sót viharos lesz a délnyugati szél. Htmgária Biztosító Bt Erőteljes délnyugati áramlással enyhe levegő érkezik a Kárpát-meden­ce fölé. Emiatt erősödik a nappali felmelegedés, megszűnik a köd. Délke­leten lehet kisebb eső. A csúcshőmérséklet 10, 15 fok között lesz. Duna Tisza Balaton Velencei-tó Tisza-tó Szelidi-tó Adriai-tenger Égei-tenger Földközi-tengeri 8-24° Rügyek Labdás tűzharc Komárom. Megjelent a Rügyek című irodalmi-művészeti helyi lap legújabb száma. Az újság­ban ezúttal Oláh Kálmán ta­nár, Csordás Izabella egyetemi hallgató, Pap Adrienn tanár, Udud István nyugalmazott ta­nár, Zsirai Antalné Cser Mag­dolna, Óvári F. Rita tanár, Karacs Zsigmond, Sebestyén József nyugalmazott tanár, Mikolasek Zsófia könyvtáros és Petzkéné Vass Edit tanár írá­sait lehet olvasni. A fotókat a Jókai-gimnázium pályázatára érkezett anyagokból válogatta a szerkesztőbizottság. ______■ Ta tabánya. A Ságvári Endre Általános Iskolában rende­zik ma délután két órától a tűzharc elnevezésű labdás játék városi diákolimpiái döntőjét. A házigazdák két csapatán kívül nyolc iskola negyedike­sei mérik össze tudásukat. A Ságvári-iskola már harmad­szor kezdeményezője, szerve­zője a városi bajnokságnak. A játék idén először lett diák­olimpiái sportág. A vetélkedést a városi sportiroda és a Nebuló Kft. támogatja. ESZTERGOM A Körzeti Televízió Esztergom ma este jelentkezik adásával. A tartalomból: Hírek, műsorismer­tetés, lapszemle T. Ingriddel. Ifjú házasok fényképeinek bemutatá­sa. Kistérségi környezet és termé­szetvédelmi verseny. Pax et sport az olimpiák tükrében. Kereske­delmi és vend. iskolák ig. orszá­gos értekezlete. Szabó György Ist­ván grafikus - festőművész - ti­pográfus. Kiállítás a Sugár Galéri­ában. III. országos soproni tánc­fesztivál - Túri Lajos & Kaufmann Tímea. Szivárvány sztármagazin: Graffiti. Biztonsági Zóna. Ügyelet: Bihari Antal 06/30/9565-068. Az adás fő tá­mogatója: Richter Gedeon Rt. TATABÁNYA A Tatabányai Közösségi Televízió ma este 20.00 órakor jelentkezik adásával. A tartalomból: Jó estét, Tatabánya - Bukowski Zsuzsával. Pályaválasztási kiállításra készül­nek a munkaügyi szakemberek. Indul az egészségnevelő hónap. Közgyűlési napló. A szociális munka napjáról. Egy téma több oldalról: Gyilkosság történt Tata­bányán. Mit mond a rendőrség, a városlakó, a család és a szakem­ber? Amit szerintünk érdemes el­mondani az ügyről és annak hát­teréről. Az adást kedden és szerdán 9.00 órakor megismétlik. OROSZLÁNY Az Oroszlányi Televízió ma este 20.00 órakor jelentkezik adásá­val. A tartalomból: Földrengés­biztos beruházás. A tajvani trom­bitás. „Aprópénzre” váltott repe­dések. Talán mégis testületi?! Ta­vaszi, nyári és most már őszi is! „Az önkormányzat két éve” - a stúdióban dr. Sunyovszki Károly és Lazák Zoltán. Várják a nézők kérdéseit hétfőn este 19 óráig te­lefonon vagy írásban. Cím: Oroszlányi Televízió Szerkesztő­sége, Rákóczi út 78., tel.: 361-766. Témakörök: iskolabezárás, zene­iskola-elhelyezés, építményadó, útépítés. Egy úttal és gonddal kevesebb. Máma már nem hullik tovább - a vakolat. Kiből lesz a ...focista?! Oroszlányi „aranylábú- ak”. Adok- kapok után kosár is! 30 éves óriások. Az adást kedden 9.00, szerdán 16.00 órától megismétlik. TATA A Tatai Televízió ma este 19.00 órakor jelentkezik adásával. A tartalomból: 19.00 Tatai Híradó: 40 éves a Városi Nyugdíjasklub. A holt-tengeri tekercsek titka. Mil­lenniumi ünnepség kiállításai. A magyar tudomány napja. Új- borköszöntő tanácskozás. 19.15 Önkormányzati hírek: A szociális munka napja. Megújult logopédi­ai szakszolgálat. 19.30 Ajánló - programelőzetes. 19.45 Civil ma­gazin: 235 éves az Eötvös-gimná- zium. 20.00 Félidőben: Stúdió- vendég Ruchti Róbert országgyű­lési képviselő. Az adást csütörtökön 9.00 és 17.00 órakor megismétlik. ■ Gyógyszertári ügyelet November 13-17-éig Dorog: Szent Margit, Rákóczi Ferenc u. 9. Esztergom: 13-án: Kersch- baumayer, Kossuth Lajos út 4L, 14- én: Piros, Kőrössy L. u. 4L, 15- én: Kolos, Petőfi Sándor u. 30., 16-án: Szent Anna, Terézia út 25., 17-én: Szent István, Ma­dách tér 1. Kisbér: 11/12. Batthyány tér 4., állandó ügyelet. Komárom: 13-14-én: Arany­kígyó, Kalmár köz 9. 15-én: Vá­sártér, Széchenyi u. 81., 16-17- én: Mentha, Jedlik Á. u. 8. Oroszlány: Dorsich, Népek barátsága u. 41. Tata: 13-án: Capricomus, Fa­zekas u. 3., 14-én: Városi, Kos­suth tér 2., 15-én: Sanitas, Váral­ja u. 6., 16-án: Castanea, Geszte­nyefasor 6., 17-én: Tóvárosi, Ady E. u. 7. Tatabánya: 13-án: Centrum, Fő tér 18/E., 14-én: Egészség, Vadász u. 4., 15-én: Smaragd, Ságvári Endre u. 5/E., 16-án: Bánhidai, Árpád u. 40., 17-én: Arany Kígyó, Kertváros, Szt. György u. 43. Tokodaltáró: József A. u. 3. Moziműsor TATABÁNYA, TURUL: Gyere csere - amerikai film (18 óra). Tolvajtempó - amerikai akció- film (20 óra). TATA, PÁNEURÓPA: Chris O’Donell: Oltárt vőlegény (17.30 óra PEUMO!). Bruce Willis: A kölyök (19.30 óra PEUMO!). KOMÁROM, JÓKAI: Csibe futam - amerikai animációs víg­játék (17 óra) kok reggelije - am rikai filmvígjá ték (19.30 óra). ESZTER­GOM, PETŐFI: Árnyék nélkül ­Bajno amerikai film (17.30 óra). Az asztronauta felesége - amerikai sci-fi thriller (19.30 óra). SZUPER EXPRESSZ VACSORÁVAL egybekötött ERZSÉBET- és KATA- LIN-BÁL a WALZER étteremben nov. 18-án. A jó hangulatról gondoskodik: Kucserák Zoltán. Fellépő: Tippán József (Juszuf). Jegyek kapha­tók: WALZER étterem, 34/311-872. ...............................—-------------------------------------- 'ISIIT E REDETVIZSGÁLAT ÁRENGEDMÉNNYEL! 8 Kőművest, festőt, burkoiót, ácsot és segédmunkást hosszú távra felveszünk ta­tabányai és oroszlányi munkahelyre. 06- 20/9174-015. ................ -arM­S ZAKÁCSOT és konyhalányt felveszünk az au­tópályára. Tel.: 06-20/334-5070.--------------------------------------------------------------- *28790* L IBANAPOK 15%-os engedmény a tatai és komáromi TRANS állomásokon. Tel.: 383-688. ——......................———•—- *ai(,r B IZTONSÁGI őröket felveszünk Budapestre, szállás biztosítva. 06-30/9912-828.------ — ----------------—— --------------------------- •28J55' Ü ZLETHELYISÉG bérleti joga frekventált helyen Tatabányán átadó. Tel.: 20/335-7453.---------------- ------•— -------------— -aa72­a TATAI GÓROK ÉTTEREMBEN 4 fogásos menü kedvező áron. November 11-19-ig asztalfogla­lás: 34/480-980.------------------— --------—■—-————— -mm­A Topos Kft. járműszervizébe szerelési felada­tokra munkatársat keresünk kiemelt bérezés­sel. Telefon: 34/471-780.--------------------------------------------------------------- *28743* k A körzeti televíziók műsorából

Next

/
Oldalképek
Tartalom