24 óra, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

ViRÁqTENQER qyERTyAÍÉNybEN 2. OLDAL - 24 ÓRA 2000. November 2., csütörtök A thaiföldieket érdeklik a bábolnai és a kisbéri lovak Harminc év, száztízezer vízi kilométer A komp kapitánya a Zalka hajóval menne nyugdíjba Egy év és pihenőre vonul a királyváros és Párkány között közlekedő MAHART-komp kapitánya; hogy járművének mi lesz a sorsa, maga sem tudja. Bindics Istvánnal beültünk a Zalka napsütötte kormányállásába, s néhány fordulót átbe­szélgettünk.- 1964-ben. Aztán volt egy kis szünet a 68-as, csehszlovákiai megszállást követően. Én 1970- ben jöttem ide, két hétre helyette­síteni. Itt ragadtam, ide is nősül­tem. Az egész MAHART-gárda dolgozott a kezem alatt. Eszterqom Évek óta cukkoljuk egymást: „Nem lesz ebből semmi, majd meglátja!” - mondta a legtöbb­ször. Mikor e sorok írója jobb hír­rel jött a túloldalról, csak legyin­tett, hitetlenkedett. De néhány hónapja elégedett mosoly ül az arcán: „Titok, nem mondhatom el!” Legutóbb, Si­mon Júda idején már nevetett: „Any- nyit, de annyit tu­dok, maga sem hi­szi!” Legutóbb az ünnepélyes munka­kezdés napján a Mária Valéria híd mellett, a parton fel­épített, impozáns fogadósátorban fu­tottunk össze. Örül­tünk mindannyian, mert végre mégis­csak elkezdődött az újjáépítés.- Amióta az eszemet tudom, itt látom hajózni. Dolgozott másutt is?- Hát hogyne! Én fiatalon a Zuhatagon voltam, a Vaskapunál. Ott lehetett igazán megtanulni a szakmát. Az volt a nagy falat. Ba­dacsony, Eger: ezek voltak a ha­jóim. Amíg az erőműrendszer ott meg nem épült, igazi komoly munka volt arrafelé hajózni.- Gyerekkoromból emlékszem: a halbolt ajtajúm kifüggesztették a két, két és fél méteres, fekete­tengeri vizákat, amiket az eszter­gomi halászok fogtak. Az erőmű felépülése óta nem tudnak felúsz­ni... Mikor indult be az esztergo­mi kompátkelő?- Nevetve fogadta az újságírót. Miért?- Nemrég a Washington Posttól meg a New York Times-tól voltak itt kollégái, ők is faggattak, nekik is csak annyit mondtam: komoly dolgokat tudtam meg jó­val korábban, még a miniszterel­nök előtt is, így nem lepett meg, amikor tavaly aláírták a szerző­dést. Annyit mondok: ez nem gazdasági, hanem politikai ügy. Ezzel a híddal a túloldaliaknak segítünk. És kell is segí­tenünk, mert bizony negyven éven át nyakig benne hagytuk a ma­gyarjainkat... Ne feled­jük: őnekik volt a leg­nehezebb. Nekik kel­lett megalkudniuk, ha gyerekük tovább akart jutni, bizony, sokaknak Névjegy A fotón középen Bindics István, balra tőle a volt MAHART-kikötőparancsnok, Farkas Sán­dor, jobbra a mai veAtő, Harsányi Imre- Honnan a vízi élet szereteted- Hazulról, Ásványráróról. Ott bolondultam bele a Dunába, a ha­jókba. Gépész lettem, majd tiszti vizsgát is tettem.- Hányszor kelhetett át itt a Dunán harminc év alatt?- Nem nehéz kiszámolni. 30 év, átlag napi 10 átkelés, 365 nap, levonva általában egy hó­nap szabadság, szabadnapok: legkevesebb 110 ezer út. Ez kö­rülbelül 110 ezer kilométer, mert átlósan megyünk át az 500 méte­res folyón. Es így legalább ötven­ötezer határátlépés... Még ha ki se szállók a hajóból, Párkányban vagyok. Bindics István Kora 55 év Végzettsége: hajógépész, fedélzeti tiszt Hobbija a víz, a Duna Nős, lánya tavasszal diplomázott német nemzetiségi tanítói szakon Esztergomban el kellett hagyniuk a múltjukat. Ez nagyon fájó dolog, ez nagyon kellemetlenül érint, mert mindig, majd minden utam alkalmával eszembe jut.- Nyugdíjba vonul a híd újjá­épültével. Mi lesz öreg barátjával, a Zalkával?- A víztől nem szakadok el, hiszen ez az életem. A Zalkát pe­dig megvenném én is szimboli­kus áron. Nekem nem csak egy dollárt ér meg, mint az utolsó nagy tengeri hajónk. Én adok ér­te akár száz dollárt is. Minden porcikáját ismerem. Tudnánk mit kezdeni egymással... RAFAEL BALÁZS Halottainknak világítunk Ideje van a tiszteletnek, miként ideje van a megemlékezésnek. Elmúltak a nyári melegek, itt az ősz, búcsúzik az év. Napok óta járunk a temetőkbe, ápoljuk ko­rán elment barátaink, eltávozott szüléink, drága szeretteink sírja­it. S miközben lassan ránk borul az est, csendes elfogódottsággal nézzük a gyertyák lángját, aho gyan játszik velük a nemrég fel támadt, komolykodó őszi szél Fényük a legkisebbek szeme bo garában csillan, kik ott guggol nak a ki-kialvó kis világok mel lett, s fáradhatatlanul újragyújt ják őket. Tanulják a felnőttség nehéz éveit. Halottak napja van. Nekik világítunk. ' .;'’ a Thaiföld magyarországi nagykövetségének élén sze­mélyi változás történt. A korábbi nagykövetet, Plbulsorgram urat hazaren­delték, és helyét Chalermpon Ake-uru foglal­ta el. ő magyarországi hiva­talának elfoglalását követő­en egyik első feladatának tekintette, hogy hivatalosan ellátogasson megyénkbe, Bábolnára és Kisbérre. Ez­úttal is egy hétfős küldött­ség élén járt megyénkben a nagykövet. A történet messzire nyúlik. Ma mindkét településünk számára az a fontos, hogy a thaiföldiek szívesen emlékeznek vissza egy­kori, szentként tisztelt királyuk­ra. A kapcsolat néhány éve meg­újult, úgy tűnik, egyre szorosab­bá válik. Bábolnán Kovácsáé dr. Hor­váth Klára fogadta a delegációt. Rövid megbeszélés után megte­kintették a Lovasmúzeumot, majd a Ménesudvarban a paripák felvonulását. Nem titok, hogy a thaiföldiek érdeklődését a két te­lepülés iránt valójában a lovak keltették fel egykoron. A program folytatásaként a kisbéri Kincsem Hotelben ebé­Királyi kapcsolat deltek a vendégek, Itt csatlako­zott hozzájuk házigazdaként dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony, majd itt is megnézték a lovardát. A sziámi király, V. Ráma rendkívül sze­rette a lovakat. így érkezett 1897. júni­us 28-án Kisbérre. A látogatás 100. évfordulóján a Thaiföldi Királyság Nagykövetsége és Kisbér Város ön- kormányzata emlékhelyet avatott. A ki­rályt népe úgy tiszteli, mint mi, magya­rok Szent Istvánt. így születésének minden évfordulóján ellátogatnak az emlékhelyre. JiüinijQ-uós A nagykövet a bábolnai polgármesterrel FOTÓ, JUSZTIN A vendéglátók felvetették: az eddigi baráti és kulturális kapcso­latokon túl gazdasági téren cél­szerű lenne hasonló együttműkö­dést létrehozni. Éppen ezért meg­ismertették a vendégeket azokkal a termékekkel és a lehetőségek­kel, melyekhez piacot lehetne ta­lálni a távoli országban. Az sem elhanyagolható lehetőség, hogy befektetőként is szívesen fogad­nák őket a térségben. Kisbéren és Bábol­nán egyaránt úgy vé­lekednek, hogy a ba­ráti együttműködés mellett közösen dol­gozhatnának. Ebben a térségben is igen fontos az ott élőknek egy, a jövőbe mutató, biztos megélhetési le­hetőség. tAthai zoltAn Futómű, lámpa, ab­laktörlő alkatrészek + akkumulátorok millenniumi áron* akar 50% kedvezmény Évvégi sorsolás + különdíj a legöregebb Toyotáknak** 111+10 nyeremény és külónclij Ingyenes átvizsgálás Szervizlatogatiisi füzet Akció ideje: november t-tól 30-ig »toyot; Hogy mindig emlékezzen 2000 novemberére! MINŐSÉGI SZERVIZ Toyotája télre felkészítő, Ingyenes átvizsgálása mellett a 2000-es évszámhoz Igazított, lehengerlő árenged­ményeket kínálunk négy alkatrészcsoportnál.* Idei szervlzakciólnk résztvevői ráadásként az év végén bruttó 2000' azaz 4 millió forint értékben ajándékutalványokat nyerhetnek, illetve közü­lük a 10 legidősebb autó különdíjat kap.** Mert öreg Toyotája Is megérdemli márka- szervizeink szakértelmét, különösen mostl •Kedvezményes alkatrészek listája a márkakereskedőknél ••Sorsolás decemberben, a nyerteseket postán értesítjük. A Toyota munkatársai és hozzátartozóik kizárva. KOCSIS ÉS TÁRSA KFT BAJA TEL. 06-79-523-310 • K0N0ACS BT BÉKÉSCSABA TEL.: 06-60-450-718 • MAYER TOYOTA BU0AKE8ZI TEL.:O0-23-535-6OO • TOYOTA PEST BUDAPEST TEL.: 280-1811 • EMIL FREY MAGYARORSZÁG KFT BUDAPEST TEL: 353-5883 • SAKURA KFT BUDAPEST TEL 250-8900 SAKURA LINE KFT BUDAPEST TEL 203-0766 • M3 AUTÓKERESKEOEKMI KFT BUDAPEST TEL: 252-2713 • REÁLSZISZTÉMA AUTÓKERESKEDELMI KFT HALÁSZTELEK TEL 06-24-455-445 • ÚJHELYI AUTÓ KFT DEBRECEN TEL 06-52-347-244 • TOYOTA EGER EGER TEL. 06-36-426-400 • AUTÓHAUS KOPF KFT ÉRD TEL 06-23-369-444 • TWIN MÁRKAKERESKEDÉS GYŰR TEL 06-96-325-600 • TOYOTA HÓ0MEZ0VÁSÁRHELY HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TEL 06-62-241-628 • HERING AUTÓHÁZ KFT JÁSZBERÉNY TEL 06-57-415-038 • K0T0 AUTÓHÁZ KFT KAPOSVÁR TEL 06-82-529-530 • TOYOTA KARCAG KARCAG TEL 08-50-312-588 • TROMF KFT KECSKEMÉT TEL 06-76-320-627 • M*F AUTÓ KFT KISKÖRÖS TEL 06-78-414-135 • NIPPON MOTORS MISKOLC TEL. 06-46-506-000 • KOVÁCS AUTÓHÁZ MONOR TFL; 06-29-413-381 • NAKATO KFT NAGYKANIZSA TEL :06- 93-310-180 • JUKO KFT NYlRPAZONY IFI 06-42-230-587 • TROSKA AUTÓHÁZ KFT PÉCS TEL 06-72-325-553 • KAKUKK AUTÓHÁZ KFT SALGÓTARJÁN TEL 06-32-430-046 • TOYOTA BALATON SÁQVÁR TEL.: 06-85-350-104 • TOYOTA FUN MÁRKAKERESKEDÉS SOPRON TEL 06-99-320-660 • TOYOTA SZEGED KFT SZEGEO TEL. 06-62-467-591 • TOYOTA STRASSZCR SZÉKESFEHÉRVÁR TEL.;06-22-327-209 • SZEYOKO KFT 8ZEKSZÁR0 TEL.:06-74-415-933 • AUTÓSZOLG SZENTENDRE TEL 06-26-312-921 e AUTÓFÓKUSZ KFT SZOMBATHELY TEL, 06-94-317-451 • AUTÓ GÖBÖLÖS KFT TATABÁNYA TEL 06-34-512-870 • VÁCZI AUTÓCENTRUM VÁC TEL 06-27-305-030 • AUTÓI IÁZ VESZPRÉM VE8ZPRÉM TEL .06-88-427-088 • AUTÓFÓKUSZ ZALA KFT ZALAEGERSZEG TEL 06-92-316-672

Next

/
Oldalképek
Tartalom