24 óra, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

Dörgött az ágyú - égett a gitár Komárom Első alkalommal rendezték meg génieken este Komáromban az Ágyúdörgés elnevezésű rock- és bluesfesztivált. A több mint nyolcszáz fiatal remekül érezte magát. Fellépett körükben a sop­roni Step on the blues floor, a j győri Főnix. Az esztergomi Tűz- kerék xT Radios Béla emlékére gitárt égetett a színpadon. Legis­mertebb szerzeményét, a Zöld csillag című dalt nem csak ők, hanem Deák Bili Gyuláék is elő­adták, majd Takáts Tamás és csapata is remek hangulatot te­remtett. Minden zenekart ágyúdörgés köszöntött a színpadon. Székely Tamás főszervező úgy nyilatko­zott: tekintettel a sikerre ismét megrendezik a fesztivált. Azt ígérte, jövőre még nagyobb dur­ranásnak lehetnek fül- és szem­tanúi a fiatalok. ■ A TARTALOMBÓL MEGYEI KÖRKÉP Szijj Ferencné polgármester asszony Nagyigmánd ünnepén 3. oldal SPORT Vincze István J vezérletével győzött a Lombard FC 11. oldal Időjárás 2000. Október 2., hétfő KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja * Öt aranyunk csillan a vízből °c (<£3‘ 12. oldal) A Sydneyben rendezett olimpia egybehangzó vélemények sze­rint fantasztikus volt. Nem túl­zás azt állítani, hogy minden idők legmagasabb szintű, leg­jobban szervezett ötkarikás játé­kát láthattuk. A magyarok az első két hét során nyolc érmet gyűjtöttek be, aztán valami csodálatos kö­vetkezett. Szombaton és vasár­nap ehhez hozzátettek még ki­lencet!!! Elsősorban a kajako- zók és kenusok jóvoltából gya­rapodott az aranyok, ezüstök és bronzok száma. Természe­tesen szívünkbe zártuk a hu­szonnégy év után újra aranyat nyerő férfi vízilabda-válogatot­tat, a magyar női kézilabdázás első olimpiai ezüstérmét szer­ző csapatunkat és Balogh Gá­bort, aki egészen egyszerűen kézállással fejezte ki örömét, amikor a világ legjobb öttusá­zói között második lett. A friss élményekről folyik a szó, de nem feledjük Kovács Ági könnyeit, Nagy Tímeát, amint hazatérve újra magához öleli gyermekét, Csollány Szilvesz­tert, a gyűrű megérdemelten megkoronázott királyát. Ne csak őket, mindenkit zárjunk a szívünkbe, aki kis hazánkat képviselte Sydneyben. * * * Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke arra a kérdésre, hogy a soron következő játéko­kon is szükség van-e olyan népes magyar csapatra, mint amilyen Sydneyben szerepelt, azt vála­szolta: amíg ő a MOB elnöke, mindig törekedni fog arra, hogy aki kvótát szerez, az el is indul­hasson az olimpián. „Aki becsü­lettel készül és megteremti magá­nak az indulás lehetőségét, an­nak ott a helye a játékokon. Az olimpia olyan egyedülálló lehető­ség a sportolók számára, amit nem szabad kihagyni.” (Jegyzetünk a 3., összefogla- lónk a 9. oldalon.) _________■ H ite! 20%-os kezdőbefizetéstöl. DGL és EURO finanszírozás: 10% alatti kamat. MOL DYNAMIC olajcsere, gyorsszerviz hálózat. ITAS = NA6Y SUZUKI Érdeklődjön Információs vonalunkon: .a*#/ ü i vaa i u imur MÁRKAKERESKEOfiS ES SZERVIZ www.nagysuzuki.hu sztráda bevásárlóközpont, tatabanya AZ AKCIÓ IDEJE ALATT SZOMBATON ES VASARNAP IS NYITVA! Profi csalókat füleltek le Az ország minden részéről ezerhatszázan jelentkeztek, s közülük több százan fizettek is a közvetítőnek, aki egy budapesti postafi­ók „mögé bújva” négy munkavállalással kapcsolatos csalássorozatot követett el. Me­gyénkben csaknem negyven sértettről tud­nak a rend őrei. Megyei információ Balogh Melinda hadnagy, a Tatabánya Rendőr- kapitányság vizsgálati osztályának munkatársa elmondta, hogy rendkívül változatos álcégek ne­vében ténykedett a csalópáros: Haase und Zweig, Corinvest, Hungarocard, Kupola. Országos lapok­ban hirdettek meg különféle, magas kereseü le­hetőséggel kecsegtető ausztriai munkalehetősé­geket. Elsősorban gépkocsivezetőket és építőipari munkásokat kerestek, a jelentkezők leveleit Bu­dapesten, egy 701-es postafiók különböző alpos- tafiókjaiban várták. Mindenkinek küldtek részle­tes tájékoztatót - legálisnak tűnt a vállalkozás. Csaknem ezerhatszázan kértek tájékoztatót, s közülük több százan fizették be a fejenkénti 10 Ki mit tud? Tatabánya. A Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szervezete rendezésében szeptember 30-án zajlott le megyénk nyugdíja­sainak Ki mit tud? vetélkedője a tatabányai Bá­nyász Művelődési Otthonban. Negyvennyolc egyéni fellépő és nyolc csoport között dőlt el, hogy megyénket kik képviselik az országos ver­senyen október 27-én Budapesten, a Láng Műve­lődési Házban. Továbbjutott az oroszlányi Bá­nyász Nyugdíjas Klub és a Bajnai Dalkör, vala- mint öt egyéni versenyző. ____________________■ e zer forintos közvetítői díjat. Vártak, ám hirtelen megszűnt a kapcsolat a céggel. Akadt egy jelentkező, akinek nem tetszett ez a módszer, s feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozók kezdetben a 701-es postafiókot fi­gyelték, ám hiába várták a bérlőt, nem jelentke­zett. Az adatgyűjtés igazolta: az elkövető egy­másra szervezi csalásait, amelyekben a kulcs a 701-es postafiók. Minden egyes sorozatot ezen belül más-más alpostafiókon keresztül bonyolí­tott. Ezért gyanússá vált a postafiók tulajdonosa is, az 53 éves budapesti hölgy. Barátai, ismerő­sei között kutakodva jutottak el a gyanúsítottig, a 29 éves fővárosi fiatalemberig. Kiderült, hogy a jelentős mennyiségű reklámot sem fizették ki az országos lapoknak, s hamis személyi igazolványokkal bonyolították ügylete­iket. A páros négy csalássorozatot ismert be. A nyomozás eddigi adatai szerint csaknem 5 mil­lió forintra tettek szert. Szabadlábon védekez­hetnek. A nyomozást folytatják, hiszen nagy va­lószínűséggel évekkel ezelőtt kezdték meg a csalássorozatokat az elkövetők, így további bűn- cselekményekre is fény derülhet.__________-suo­Szüreti felvonulás Ács. Megyénk több településéhez hasonlóan a Du­na menti nagyközségben is megrendezik évről év­re a színpompás szüreti felvonulást. Szombaton lovasok, fogatok indultak a polgármesteri hivatal elől, s jókedvűen vonultak végig a falun. Az utcán sok volt az érdeklődő, mindenkit szőlővel és bor­ral kínáltak. Akárcsak a korábbi években, így ter­mészetesen most is megrendezték a szüreti bált a nagyközség sportcsarnokában. A mulatság lapzár­tánk után még tartott, a zenét a győri Szignál trió szolgáltatta. ______________________________________■ K ocsis Zoltán Tatabányán A művész az új zongorán játszik A zenei világnapot megelőző es­tén, szombaton kivételes zongo­ramuzsika részesei lehettek Ta­tabányán a műfaj kedvelői. Az Erkel Ferenc Zeneiskola zsúfolá­sig megtelt nagytermében Ko­csis Zoltán, a világhírű Kossuth- díjas zongoraművész szólalta­tott meg a többi között Schu­bert-, Beethoven- és Mozart-mű- veket. A koncert apropója egy vadonatúj Yamaha hangver­senyzongora felavatása volt, amely a zeneiskola egyik leg­újabb szerzeménye. A hang­szert a város vezetésének össze­fogása nélkül az intézmény nem tudta volna megvásárolni. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom