24 óra, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

Mai mellékletünk: Érni ív- is mim A tartalomból; MEGYEI KÖRKÉP Tatabányán megnyílt az ország első roma tele- háza 3. oldal VILÁGTÜKÖR Jurij Luzskov moszkvai főpolgár­mester: Jöhetnek az Ikarusok! 4. oldal AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 416,79 Cseh korona 7,19 Euró 259,39 Német márka 132,62 Osztrák schilling 18,85 Lengyel zloty 63,41 Svájci frank 165,16 Szlovák korona 6,05 USA-dollár 278,55 Időjárás 23 °C 14. oldal) 2000. JUNIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 46 Ft XI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Előfizetőknek: 34 Ft] \ 24 ÓRA VK2TERoO** Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja A kihívás napja Nagyigmándon - A Pápay József Általános Iskolában a kihívás napja és a gyermeknapi program reggeli tornával, futással és kötélhúzóversennyel kezdődött. Ebéd után feltálalták és ter­mészetesen el is fogyasztották azt a 117 darabból készült, 37 és fél méteres piskótatekercset, amelyet a szülők sütöttek. fotó: Jusztin Felháborodtak a forgalmi renden A képviselők név szerint szavaztak az új piacról Vékony Ferenc a legelején, Mészáros András pedig a legvégén emelte fel szavát az önkor­mányzat szerdai tanácskozásán a Bajcsy- Zsilinszky utca és az Űj út kereszteződésé­ben a forgalmi rend megváltoztatása miatt. A korábbi gyakorlat visszaállítását kérte az illetékes bizottság nevében Szabó Gyula is. Tata Ez a kérdés nem szerepelt a tervbe vett napiren­dek között, de a városatyák is érzékelték, hogy addig kell intézkedniük, amíg nem történik tra­gédia. Nem úgy, mint a második témakör kap­csán, aminek sokadszor gyürkőztek neki. Ab­ban kellett ugyanis határozniuk, hogy megvál­toztatják-e a volt szőnyeggyár területére vonat­kozó helyi építési szabályzatot-e vagy sem. Amennyiben ismételten elhalasztották volna a döntést, akkor az új piac és üzletközpont tulaj­donosa nem létesíthetne legalább 120 új munka­helyet. Emiatt Bálint Csaba alpolgármester név­szerinti szavazást kért. Senki nem voksolt elle­ne, de Gerébi Ákos, Mészáros András, Pap Gab­riella, Sárközi József, Szabó Gyula és Szappanos István tartózkodott. A legnagyobb - személyeskedésektől sem men­tes - vita azzal kapcsolatban robbant ki, hogy megvalósítható-e az ipari park tanulmányterve. Voltak, akik különösen szorgalmazták ezt, mondván, hogy már így is lépéshátrányban van a város, míg mások úgy vélték, hogy létrehozá­sához nincs elegendő pénzük. Ráadásul meg­gondolandó, mivel a környékre már letelepült cégek jelentős része ma is Tatán próbál munka­erőt toborozni. palásti Tündén legenda Kisvilma: díszbemutató Esztergom Tata A Vármúzeum Rondella kiállító- termében ma 16 órakor nyílik Hűmmel Rozália Tündér Ilona széplegenda című kiállítása. Lakshmi M. Puri, India ma­gyarországi nagykövete nyitja meg. Tündér Ilona világának megjelenítője 1981-ben járt elő­ször Indiában, később Thaiföl- dön, Szingapúrban és Báli szige­tén. Megbabonázta a keleti és a magyar kultúra egymásra kö­szönő ősisége. ■ Kisvilma - Az utolsó napló a cí­me Mészáros Márta újabb játék­filmjének, amelynek a Pán- európa Filmcentrumban hétfőn este hat órakor kezdődő díszbe­mutatójára a rendező és a stáb sok más tagja is a vizek városá­ba látogat. A jelentős részben Lengyelor­szágban forgatott alkotás a nem­zetközi hírű filmes alkotó gye­rekkorába röpíti vissza időben a nézőket. ■ Programvadász vadászok Nagyszabású rendezvényekre készülnek Tata Az Öreg-tó partján szeptem­ber 1-3. között tartják meg a Millenniumi Országos Va­dásznapokat, aminek szerve­zőbizottsága szerdán ülése­zett a városháza épületében. Az elnökség négy tagja - Bányai István elnök, Perl József alelnök, dr. Jakabházy Miklós főszervező és Csordás László titkár - részle­tesen ismertette a testület 21 tag­jával az előzetesen kidolgozott programtervezetet. Elképzelése­ik szerint szeptember 1-jén a mű­velődési központban nyitnák meg azokat a kiállításokat, ame­lyek valamilyen formában, de más-más művészeti ágakban kö­tődnek a vadászathoz. Másnap, szombaton reggel bo­nyolítanák le a korongvadász, horgász- és halászléfőző-ver- senyt, amivel egy időben tartják majd a profi terepjáró ralisok fel­vonulását. Délután lesz sramli- parti, amatőr lövészverseny, va­dászkutya-bemutató és munka­kutyaverseny is. Az érdeklődők megtekinthetik a sámáni idők lovasvadászait, továbbá az íjá­szok bemutatóját. • Vasárnap is bőven lesz látniva­ló. Sok más mellett a Magyar Er­dészeti és Vadászati Műszaki Se­gédegylet Országos Egyesületé­nek zászlaja, ami 30 év után a na- pokban került elő. _____________■ A dohányzás ellen VI. Kamionos Fesztivál ÉS AUTŰKIÁLLÍTÁS JÚNIUS 10-ÉN SZÍNES MELLÉKLET a 24 Órában! A LEHETŐSÉGET KÍNÁLJUK. Az Autókiállítás hivatalos katalógusaként, RENDHAGYÓ FORMÁBAN ÉS MINŐSÉGBEN A MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉN. A GARANTÁLT 110 000 24 ÓRA-OLVASÓ MELLETT A FESZTIVÁL ÉS KIÁLLÍTÁS ■"***■ LÁTOGATÓIHOZ IS ELJUTTATHATJA AJÁNLATAIT! M .mmummmmmmmummmnm Kedvező hirdetési FELTÉTELEINKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A (34) 514-024-es Telefonszámon Fodor Bernadettnél! A 24 ÓRA KÉRDÉSE Mit olvasnak mostanában? Tatabánya Ma kezdődik a hagyomá­nyos ünnepi könyvhét, s a szépirodalom legjelentő­sebb hazai eseményének számító rendezvényhez, kampányhoz kötődően a ki­adók az idén is újdonságok hosszú sorával lepik meg a nagyközönséget. Az, hogy a kínálat mely darabjai vál­nak bestsellerré, az elkövet­kező hetek, hónapok kérdé­se, a miénk pedig az volt: mit olvas mostanában saját örömére? Diploma előtt állok, te­hát magától értetődően je­lenleg, már munka mel­lett, főleg a tankönyveket forgatom - új­ságolta Szép Éva főiskolás. - Egyébként sza­badidőmben többnyire szépiro­dalmi műveket szoktam olvas­ni, és nagyon gyakran a kötele­ző olvasmányokat is újra előve­szem, illetve igyekszem pótolni az ajánlott irodalomban meglé­vő hiányosságaimat. Legutóbb például Balzactól, Stendhaltól olvastam.- Általában tá­jakat, városo­kat bemutató útikönyveket szeretek olvas­i jßr?* MA ni. és rendsze- v, résén időt is — f ' szentelek rá ­mondta dr. Sol­ti Sándor nyugdíjas állatorvos.- Humán beállítottságú ember lévén a történelmi, földrajzi té­májú kiadványok, illetve szak­mámból eredően a biológiai kér­désekről szóló olvasmányok szintén nagyon érdekelnek.- Jelenleg két könyvben mélyedtem el, a Szlovákiában élő magyar író, Grendel Lajos És eljő az ő or­szága című munkájában és a neves költő, Pilinszky János publicisztikáinak gyűjteményében. Egyébként ál­talában is párhuzamosan, két könyvet váltogatva olvasok - árulta el olvasói szokását Herczigné Mlakár Erzsébet, a Jó­zsef Attila Megyei Könyvtár igaz­gatóhelyettese.- Sok időt szentelek az olva­sásnak, de szívem szerint még többet is áldoznék rá. RIBÁRY ZOLTÁN Irodákat nyit a Westel Bencsik János és Tánczos Gábor a megállapodás aláírása után fotó: kiss t.j. Tatabánya Több oka is volt az ünneplésre a hazai rádiótelefon-hálózat vezető képviselőinek. A Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt.-nek már több mint egymillió előfize­tője van. Ezzel a hazai piacon 56 százalékos a piaci részesedése. A megyeszékhelyen a közeljövő­ben három új ügyfélszolgálati irodát is nyitnak. Egyebek között ezeket az információlát jelentette be a cég igazgatója, Tánczos Gábor kedden este a Jászai Mari Színházban. A megyeszékhely önkormány­zatával is együttműködési megál­lapodást kötöttek, amelyet ezen a napon írtak alá Bencsik János polgármesterrel. A ráadás az a Zorán-koncert volt, amelynek egyik fő szponzora a Westel. ■ Budapest/Dunaalmás Tegnap Budapesten tudományos tanácskozást tartott az Országos Dohányfüstmentes Egyesület a 13. Dohány mentes világnap al­kalmából. A rendezvényen dr. Ferenczy Miklósnak, Dunaalmás háziorvosának A családorvos le­hetőségei a dohányzás visszaszo­rításában című előadását is meg­hallgathatták. Ferenczy doktor gyakran vesz részt konferenciákon. írásai több folyóiratban megjelentek, díja- kat nyert. ______■

Next

/
Oldalképek
Tartalom