24 óra, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-31 / 126. szám

2. oldal - 24 Óra MEGYEI KÖRKÉP 2000. Május 31., szerda Gyorshírek Klub nyílik Tatabánya. Az Egyesített Szociá­lis Intézmények holnap délelőtt kilenc órakor a Huba vezér utca 6. szám alatt ünnepélyes keretek között megnyitja újonnan létre­hozott mentálhigiénés klubját. Márai-est Komárom. A Jókai Mór Városi Könyvtár Márai Sándor születésé­nek 100. évfordulója alkalmából irodalmi estre várja az érdeklődő­ket holnap 18 órai kezdettel. A programban, melynek összeállító­ja, rendezője és előadója Tories Pé­ter, az Egy polgár vallomásaiból vett részlettől a Manhattani szonet­tek darabjain át a Mennyből az an­gyalig tizenhat mű kapott helyet. Díjtalan jogsegély Tatabánya. A polgármesteri hi­vatalban díjtalan jogsegélyszol­gálat lesz 14-16 óráig. Dr. Hidas János ügyvéd ismét várja az ügyes-bajos gondjukkal hozzá fordulókat. Tatabánya. Dr. Neiger M. Tibor ügyvéd ma 15 és 16 óra között jo­gi tanácsadást tart az MSZP me­gyei irodájában (Előd vezér u. 4.). Fogadónapok Tatabánya. Végvári István r. ez­redes, rendőrségi főtanácsos ma 9 és 11.30 óra között fogadóna­pot tart hivatalában. Oroszlány. Ugyenezen a napon, 9-12 óráig várja hivatalában a polgárokat az Oroszlányi Rend­őrkapitányság vezetője, dr. Ne­mes Ferenc r. alezredes, rendőr­ségi főtanácsos. Esztergom. Lengyel Károly al­polgármester szintén ma tartja fogadónapját a hivatal 114-es szobájában, ahol 14 és 17 óra között lehet felkeresni. ■ FELVESSZÜK A RITMUSÁT & CIB BANK 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24. Telefon: (33) 510-010 Éivéines: 2000. május 15-161 BETÉTI KAMATOK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Lekötési kW Éves kamat, 1M FI felett <%) (EBKM) 1 hét 6,000 (6,08) 2-3 hét 7,500 (7,60) 1-2 hó 8,500 (8,62) 3 hó 8,250 (8,36) 6 hó 8,000 (8,11) 12 hó 7,500 (7,60) CIB Bankszámla 2,000 (2,05) MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 50 E Ft—5 MFl 5-IOMFt 10 M Ft felett lekötési idő éves kernel pt) EBKM éves kämet (%) EBKM éves kamat (%) EBKM 1 hó 8,750 (8,87) 8,875 (9,00) 9,000 (9,13) 3 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 8,750 (8,87) 6 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8.74) 8,750 (8,87) 12 hó 8,000 (8,11) 8,125 (8,24) 8,250 (8,36) Lejárat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjával megagyezó. CIB Classic Magánszámla CIB XL Álutalási Magánszámla XUCIassic sJTOSkMMai: «MbMIV EBKM 0-100 E Ft-ig 3,000 3,08/3,08 100ER-1 MR 4,000 4,13/4,12 1 M Ft felett 7,000 7,33/7,29 CIB Takarékszámla (min. 50 E R) sávcs Innia é«M kamt(%) EBKM 0-50 E Ft-ig 3,000 3,08 50 E FH M Ft 7,000 7,33 1 M Ft felett 9,000 9,52 KINCSEM betét kamata magánszemélyek részére (min. 50 E Ft) émkamMOl) EBKM 3 hónap 8,750 8,87 6 hónap 8,750 8,87 12hónap 8,250 8,36 Lejárat előtti visszaváltás esetén a bank kamatot nem fizet. KINCSEM 2000 kötvény (min. 10 E Ft) éves kamat (%) EHM1 1 hó 8,750 8,75 3 hó 8,750 8,75 6 hó 8,750 8,75 12 hó 8,250 8,25 * Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezöek. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT HiTELEK Folyószámlahitel Éws karnl {%) 20,00 Betétőrző hitel 16,50 Lombardhitel 18,00 Ingatlanfedezet mellett nyújtott - lakáscélú hitel kamat 17,50- egyéb célú hitel kamat 19,50 CIB Otthonteremtő Hitel 1 éves kamatperiódus 12,80 5 éves kamatperiódus 11,20 CIB Személyi kölcsön 25,00 THM: 30,93-36,84%, 3%-os kezelési költség mellett HUF prime rate ÉmkamtfK) 13,85 CIB0O64O242242 A BANCA COMMERCIAL ITAL1ANA -CSOPORT TAGJA Kecskédi ügyes kezek - Kiállítás nyílt a község művelődési házában. A faluban élő alkotókat kérték fel, hogy munkáikat mutassák be egy közös tárlaton. A szervezők, a művelődési ház dolgozói nem is gon­dolták volna, hogy 45 személy foglalkozik többé-kevésbé rendszeresen ilyen jellegű (fazekas, szövés, fa­ragás stb) tevékenységgel. A június 9-éig látogatható kiállítást Grúber Zoltán polgármester nyitotta meg. Képünkön: Mansberger Ferenc faragásai.___________________________________________fotó, kisst.j Váratlanul kapta harmadik veséjét Az életmentő műtét egy-, a kezelés hárommillióba kerül Megyénk lakói közül az idei esztendőben el­sőként Solti Tibor kapott új vesét a szervát­ültetésre váró betegek közül. A vizek városá­ban élő férfi műtétjéről a televízió híradójá­ból korábban már sokan tudomást szerez­hettek. A napokban mi azért kerestük fel ott­honában, hogy megtudjuk tőle: miként érzi magát azóta? Tata Bár a korábbi testsúlyához képest szem­mel láthatóan fogyott, azért a nagy műtét ellenére remekül néz ki. 'Ha nem tud­nánk, nem is gondolnánk, hogy milyen komoly beavatkozáson esett át, amit hét éve kezdődött betegsége tett indokolttá. Csakhogy az ő gondjának a gyógyításá­hoz egészséges vesére lett volna szük­ség. Hatalmas szerencséje volt, mert jóformán még nyolc teljes hónapot sem kellett várnia, mi­közben vannak olyan sorstársai, akik 10-12 éve re­ménykednek abban, hogy lesz olyan donor, aki­nek egyik veséjét megkaphatják. Korábban ő is rendszeresen járt Tatabányára művesekezelésre, ami négy és fél órát tartott alkal­manként, de az utazással együtt gyakorlatilag majdnem ráment az egész napja, ráadásul 48 óránként újra kellett kezdeni az egészet. Sajnos, sokan kényszerülnek erre ma is. Ám ő néhány hete volt utoljára a gépen, de akkor már nem kellett befejezni a kezelést, mert közben megkapta az értesítést, és azonnal vitték szirénázó mentőautóval Budapestre. A SOTE Transzplantáci­ós és Sebészed Klinikáján már várta őt dr. Görög Dénes főorvos, aki elvégezte az életmentő műtétet. Solti Tibor csak annyit tud donoráról, hogy 59 éves férfi volt, akinek másik veséjét egy pécsi be­teg kapta. A Tatai Távhő Kft.-től nyugdíjba vonult ezermesternek azóta három veséje van, de gyakor­latilag csak az újonnan kapott „dolgozik”. Szeren­cséjére olyan jól, hogy azóta közérzete a régivé vált. Bár szeszt nem fogyaszthat, de min­den mást ihat, s bármit megehet. Már a látóhegyi pincesoron lévő hobbikertjében is gyomlálgatott egy kicsit, de arra na­gyon vigyázott, hogy ne erőltesse meg magát. Boldog, hogy a véletlennek köszönhe­tően újra egészségessé válhatott, de szo­morúság tölti el, ha arra gondol, hogy mi­lyen sok sorstársán lehetne így segíteni, ha a hozzátartozók nem tiltanák meg oly gyakran szeretteik egészséges szerveinek átülteté­sét. Emiatt tavaly is csak 224-en kaphattak új vesét Magyarországon, pedig sokkal többre lenne lehe­tőség ha változna a szemléletünk. Jó hír, hogy az új egészségügyi törvény szerint már nem kell senkinek életében rendelkeznie szervei esetleges átültetésének engedélyezéséről halála esetén, mivel az csak akkor nem történhet meg, ha a közvetlen hozzátartozók kifejezetten megtiltják azt. Ezzel kapcsolatban egyébként fontos tudni azt is, hogy míg egy műtét nagyjából egymillió forintba kerül, addig a művesekezelés éves szinten három­millióba. A különbséget más betegek gyógyítására fordíthatnák. Gondoljunk erre is! ______palásti péter S zív küldi Id. Finta Józsefnek, Tatabányára. Drága Édes­apám! Köszönöm a sorsnak, hogy Téged adott nekem. Születésnapodra minden létező jót kí­ván: fiad, Józsi és Zsóka. Harcsa Viktornak, Tatabányára. Második születésnapod alkalmából nagyon sok boldogsá­got, jó erőt, egészséget kíván: Finta papa és Zsóka Orbán Ferencnének, Tatára, Váci u. 12. Születésnapod alkalmából jó egészséget és boldogságot kívánnak: szüleid és testvéred csa­ládja. A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL Tokodi Himnusz Tokodaltáró immár nyolcadik éve, hogy elszakadt Tokod köz­ségtől, de a jó sszomszédság, a barátság a két település között to­vábbra is fennmaradt. Kolbert Sándor felkereste a tokodaltárói Bányász Vegyes Kórust, és felkér­te, hogy a szerzeményét közösen szeretné előadni a kórussal. A ta­gok örömmel vállalták a megtisz­teltetést. Június 11-én Tokodon, pünkösdvasárnap a millenniumi év tiszteletére rendezett ünnepsé­gen, ősbemutatón először fog fel- hangzani a „Tokodi Himnusz”. A zene és szöveg szerzője Kolbert Sándor, Tokod szülötte. Csodála­tos zenéje és verssorai szívhez szólóak. Négy versszakból áll. Az elsőt kiragadtam belőle: „Gerecse alján, ősidők óta, van egy fészek, hol élhetünk. Gete, Hegyeskő ölelő karja őrzi, óvja az életünk. Segítsd meg Isten, Tokod népét, Védd meg a bajtól, tekints le rá. Tartsd meg örökre itt a békét, Gete, Hegyeskő vigyázz reá!” További sok sikert kívánok a szerzőnek. Szendi Jánosné kómstag, Tokodaltáró m A Munkáspárt tiltakozik a benzináremelés ellen Ülést tartott a Munkáspárt me­gyei küldöttértekezlete, amelyen megvitatta a II. fél év feladatait. Hegyi Józsefet, a tatabányai párt- szervezet elnökét megválasztotta a megyei testület tagjává. A küldöttértekezlet tiltakozá­sát fejezte ki a Mól Rt. drasztikus áremelése ellen. Természetes, hogy a mai kor­mány támogatja a tőkés piacgaz­daság viszonyait, hiszen ebből ne­ki több tízmilliárdos állami bevé­tele származik, amelyet a kancel­láriahivatala saját szája íze szerint használja fel. A Mól pedig ezzel az áremeléssel olyan erőssé válik, hogy külföldön is terjeszkedni óhajt. Ez az intézkedés megcáfol- hatatlanul a kisembereket, az alsó középosztály tagját, a fiatal háza­sokat, a nyugdíjasokat sújtja. Mára már sokan azon gondol­kodnak, hogy feladják a küzdel­met, mert nem tudják üzemeltet­ni személygépkocsijukat. De így van ez jól, hiszen ennek a kor­mánynak egyetlen célja van, ki­elégíteni a külföldi és hazai felső tízezer gazdag tőkésosztáy pro­fitéhségét. Náluk ugyanis mindegy, mennyibe kerül a kenyér, a villany, az üzemanyag, a gyógyszer, mert mindig ki tudják fizetni, most is, hiszen az üzemanyag költségét vagy saját zsebből fizetik, vagy leír­ják a cég számlájáról, vagy vállala- ti kártyává egyenlítenek. Tisztelt Parlament! Tisztelt Kormány! Kedves képviselő Höl­gyek és Urak! Arra kérjük mind­nyájukat, ne arról meditáljanak, hogy a megélhetési lopás fogal- mát hogyan lehetne kodifikálni a „jognak asztáán”, hanem arról gondolkodjanak, meditájanak és cselekedjenek, hogy becsületes munkával minden ember tisztes­ségesen megéljen ebben a tőkés demokráciában. ______________Izsáki Mihály ■ f K épes gratuláció Izing Istvánnak és nejének, Tata­bányára. 48. házassági évfordu­lójuk alkalmából jó egészséget és hosszú, boldog, együtt eltöltött éveket kíván: lányuk, Ildikó, uno­kájuk, Zsuzsanna és Ákos. 18160 Természetismereti óra - A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola negyedik osztáyában természetismereti óra keretében a virág felépítéséről felel Kovács Báázs (képünkön). Igaz, hogy az erdő, mező virágait már a természetben is láthatják a gyerekek, de mint Nagy Mihályné tanárnő elmondotta, a maketteken hangsúlyozottan láthatók és felismerhetők az alkotóelemek. fotó. jusztin Négy különdíj a bordalnokoknak Oroszlány/Tata Unginé Vass Ilona, Szép Lídia, Elek Imréné és Tordai Józsefné (az oroszlányi Bányász klub Ála- pítvány énekesei) nyert különdí- jat az I. Velencei Bordalverse­nyen. A Velence Nagyközség Ön- kormányzata, a Vörösmarty Mi- háy Emlékbizottság, a Vass Lajos Népzenei Szövetség, a Magyaror­szági Borrendek .Országos Szö­vetsége, a Velencei Szent Benedictus Borrend és a Pázmánd és környéke, Sukoró, Nadap, Pákozdi Hegyközség hir­dette borverseny döntőjén tehát szép megyei siker született. Ezer ágra sütött a nap a bor­dalnokokra és a tekintetes zsűri­re. Az ország minden részéből és Szlovákiából érkezett bordalno­kok gyönyörűséges népdalokkal versengtek. A dalokban ott tüzelt az egykori szüretek, borfejtések, borkóstolók emléke. Hol szívbe- markoló fájdalommal, hol kaca- jos vidámsággal szólt az ének borról, szerelemről. A verseny után a mieink lombok árnyékába húzódtak a Bence-hegyi Vörösmarty-pince oldalában, s éne­keltek tovább a maguk gyönyörűsé­gére. Egyre több tévé kamerája pásztázta őket, s jöttek a verseny­zők énekelni csoportunkhoz, barát­ságok, ismeretségek születtek. Megtekintettük a borrendek felvonulását, ott láttuk közöttük zöld selyembársony, aranysújtá- sos köpönyegben, fövegben a ta­tai Zsigmond Király Borlovagrend nagymesterét, Szöllősi Mihályt, Mikóczy István kancellárt, Juhász László krónikást és Gottwald Sán­dor ceremóniamestert, ők neszmélyi borokkal emelték az ünnepség fényét. Dr. KáÚay Miklós, a Magyar Bor­akadémia elnöke méltatta a bordal­verseny jelentőségét, kiemelve, mindez a magyar borkincs és a bor­dalok népszerűsítését szolgálja. A szőlő túlélte a törökjárást, a tatár dúlást, a vüágháborúkat, tehát a rossz törvényeket is túl fogja élni. Ezért születnek sorra a borrendek, amelyek fejlesztik a szőlészeti és a borászati kultúrát, és hirdetik a ma­gyar bor jó hírét - mondta. Az eredményhirdetés után Ti­boldi Mária Jászai Mari-díjas énekművészt hallhatta a nagyér­demű, s felléptek újra mind a győztesek. MADARÁSZ ANNA

Next

/
Oldalképek
Tartalom