24 óra, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-12 / 86. szám

2. oldal - 24 Óra MEGYÉ N INNEN MEGYÉN TÚL 2000. Április 12., szerda HHB Gyorshírek Fotókiállítás Esztergom-Kertváros. Heidler Norbert képeiből nyílik fotókiál­lítás pénteken 17 órakor a Féja Géza Művelődési Házban. A kiállítást Borsos Mihály fotóművész nyitja meg, közreműködnek a siófoki Diótörő Balettegyüttes növendékei. A tárlat május 3- áig tekinthető meg, hétköz­napokon 9 és 19 óra között. Zenei versenyek Tata. Pénteken délelőtt kezdődik az általános iskolások részére meghirdetett, Menner Bernát nevével fémjelzett zenei verseny, míg délután 15 órától a középiskolába járók mutathatják be hangszeres tudásukat a Vincze Imre nevét viselő szakmai megméret­tetésen. A két rendezvényt Hetényi Tamás polgármester nyitja meg a Városi Zeneiskola Kossuth téri épületében. Díjtalan jogsegély Tatabánya. Dr. Partali László ügyvéd díjtalan jogi tanácsadást tart ma 15 és 16 óra között az MSZP Tatabánya Városi Szervezetének Székházában (Gál ltp. 536/A.). Fogadóóra Lábatlan/Süttő. Zatykó János országgyűlési képviselő csütörtökön 16-17 óra között Süttőn, míg 17.30-18.30 óra között Lábatlanon tart fogadóórát. Mindkét településen a polgármesteri hivatalban várja az érdeklődőket. Borverseny Tata. Az Ászár-Neszmélyi Borvidék Tatai Hegyközsége, a városi önkormányzat, a Zsigmond Király Borlovagrend, a megyei agrárkamara, a Jávorka- szakközépiskola és a házigazda intézmény szervezésében, illetve támogatásával az Ászár- Neszmélyi Borvidék neszmélyi körzete borversenyének ad otthont szombaton 8.30-tól a helyőrségi klub. A megméret­tetésre asztali, minőségi és muzeális bor kategóriában lehet nevezni vegyes és fajtatiszta fehér, rosé, illetve vörös borokkal, melyeket csütörtökön 8-17 óráig lehet leadni - mintánként két, 0,7 literes zöld palackban. Mi a múzeum? Tatabánya. A nemrég alakult Fiatal Múzeumbarátok Köre holnap 16 órakor kezdődő összejövetelén Kiss Vendel muzeológus-történész, a kör egyik kezdeményezője, vezető­je Mi a múzeum? című előadását hallgathatják meg az érdeklődők. ■ Vasat gyűjtöttek a neszmélyi gyerekek - A neszmélyi általános iskola tanulói nagy lelkesedéssel pász­tázzák végig falujuk lakóházait, s minden vasféleséget összegyűjtenek az iskola udvarán. A tanév utolsó hetében 124 diák megy erdei iskolába, Zánkára. Az üdülési jegyek, a szülői hozzájárulások és pályázati pénz mellett a vasgyűjtéssel - a kicsik papírgyűjtéssel - egészítik ki a költségeket. Képünkön a hetedike- sek egy csoportja. ___________________________ fotó: jusztin tibor T avaszi fesztiválra készülnek Szeretnék, ha más településekről is ellátogatnának hozzájuk Vértesszőlősön szinte az év elejétől az V. Szőlősi Tavaszi Fesz­tiválra készülődnek, amelyet szombaton és vasárnap rendez­nek a sportcsarnokban és környékén. Vida István polgármes­ter is részt vesz a szervezésben a vállalkozók, művészeti cso­portok mellett. Az első program még Agrobörze néven, első­sorban mezőgazdasági cégeket, az ágazat újdonságai iránt ér­deklődő szőlősieket invitálta. Vértesszőlös A rendezvény sikeres volt, de az igények azt mu­tatták, hogy sokkal szívesebben mozdulnak ki az emberek a szórakoztató, kikapcsolódást nyújtó vásárokra, fesztiválokra. Mára lassan kinövi a he­lyi sportcsarnokot és környékét a több ezer ér­deklődőt vonzó hétvégi program, melynek szer­vezésében a Fair Media is szerepet vállal. Vida István szerint a fesztivál sikere egyben a telepü­lés népszerűségét is mutatja.- Szerencsés helyzetben van Vértesszőlős, amiért két, dinamikusan fejlődő város között he­lyezkedik el. A szőlősiek többsége Tatán vagy Ta­tabányán dolgozik, ott van vállalkozása, üzlete. Ezer szállal kötődünk a két szomszédunkhoz. Kellemes konfliktusunk adódik abból, hogy egy­re többen szeretnének Vértesszőlősre költözni, telket, házat vásárolni, építkezni. Az ingatlanára­ink a többszörösére nőttek néhány év alatt, és ma már csak cserére van lehetőség, új házhelyeket nem tudunk kínálni. A siker talán abban keresen­dő, hogy a nyugodt, falusi légkör mellett a váro­sok kényelmét, ellátottságát is megtalálják ná­lunk - mondta Vida István.- Ehhez a kényelemhez hozzátartoz­nak a folya­matos fejlesz­tések is. Megte­remtettük az alapokat ahhoz, hogy most már a minőséget helyezzük előtérbe. Az első lépés az utak rendbetétele, a zöldfelüle­tek csinosítása, virágok, fák ültetése. Az életmi­nőség javítása mellett, nem törekszünk városia­sodásra. Szeretném, ha Vértesszőlősön mindenki ismerne mindenkit, köszönnének egymásnak az emberek, és megmaradna a település nyitottsá­ga, barátságos légköre.- Honnan van minderre pénz?- Működési problémánk soha nem volt. Ide­genforgalmi és egyéb pályázatokból szinte meg tudjuk duplázni a költségvetésben rendel­kezésünkre álló szabad forrásainkat. A helyi adók a környező településekhez képest alacso­nyak. Mi elsősorban nem a lakók pénzére, ha­nem együttműködésére, segítségére számí­tunk. Számtalan példát tudnék említeni arra, hogy mi mindent hoztunk létre a szőlősiekkel közösen. Ezért is fontos, hogy ne csak a mun­kában, de a kikapcsolódásban is együtt ve­gyünk részt, és a megye többi településéről a programjainkra érkezők is otthon érezzék ma­gukat nálunk.- ALICI ­Szerkesztőségünk postájából Megváltozott utcanevek Táton Előzetes meg­kérdezésünk nélkül úgy dön­tött a táti képvi- selő-testület, hogy mintegy húsz utca nevét megváltoztatja, azzal az indok­lással, hogy á harmadik évezred­ben ne legyenek olyan elnevezé­sek, amelyek politikai irányza­tokhoz kötődnek. Az érintett utcák többsége olyan személyekről kapta a ne­vét, akik német koncentrációs táborokban pusztultak el. Példá­ul a mi utcánk Legény Pálról. Őt 1945 elején a mauthauseni tá­borban kínozták halálra, Paár Mihályt Tát határában, a Duna partján lőtték agyon. Szerintem a lakók többsége nem akarja a névváltoztatásokat. Lakossági fórumon tiltakozó alá­írásokkal harcolunk ellene, ennek eredményeként minden lakónak kiküldtek egy tájékoztatást, amely­ben ígéretet tettek arra, hogy a név- változtatásokkal járó költségét át­vállalja a Pénzügyminisztérium. Azon túl, hogy nem tartom he­lyesnek a. változtatásokat, de ha ilyen sok pénzzel rendelkezik az említett minisztérium, azt fonto­sabb célokra kellene költenie. Például az árvízkárosultak javá­ra, a ciánszennyezés okozta ká­rokra. Vagy Tátnál maradva: az utak elhanyagoltak, sok fiatal, nyugdíjas nyomorog, akiknek el­kelne a támogatás. Én és a velem egyetértők úgy gondolják, 13 képviselő nem dönthet a mi tiltakozásunk elle­nére. Bállá Jánosné, Tát ■ Német nyelvből vetélkedtek Tatabánya A tatabányai Dózsa György Álta­lános Iskola adott otthont a na­pokban a német megyei írásbeli versenynek a Schulbus tankönyv- családból tanulók részvételével. A megye 12 iskolájából 79 tanuló mérte össze tudását. A verseny­ben résztvevő szinte valamennyi iskola diákja végzett az élvonal­ban, akik a szép oklevél mellé pá­lyázati pénzből vásárolt értékes jutalomkönyvet is kaptak, íme, akikre büszkék lehetünk: Schulbus I.: 1. Kálvin Balázs (Dorog, Eötvös, felkészítő tanár: Gubóné Mártái Márta), 2. Avramcsev Erika (Tata, Vaszary, Dedinszkyné Mészáros Erika), 3. Kalácska Ágnes (Tatabánya, Ko­dály, Homyák Szilvia). Schulbus II.: 1. Pál Gabriella (Tatabánya, Herman, Szentkútiné Hegedűs Anna), 2. Pintér Ramó­na (Tardos, Fekete L., Recsákné Hermann Andrea), 3. Lőrincz Or­solya (Nyergesújfalu, Kernstok E, Berthold Györgyné). Schulbus III.: 1. hvatt Barbara Viktória (Almásfüzitő, Fekete I., Vecsey Ildikó), 1. Pinczehelyi Ka­talin (Almásfüzitő, Fekete L, Vecsey Ildikó), 2. Farkas Gábor (Tardos, Fekete L., Pintér Gyuláné), 3. Honvéd Ádám (Ta­tabánya, Dózsa, Páli Ferencné). Schulbus IV.: 1. Somogyi Nóra (Tata, Kőkúti, Mészáros Éva), 2. Cséby Szandra (Almásfüzitő, Fe­kete L, Cséby Józsefné), 3. Gyimóthy Lilla (Tata, Vaszary, Dedinszkyné Mészáros Erika). Schulbus V.: 1. Vértesi Dávid (Tata, Kőkúti, Adrián Melinda), 2. Marczis Péter (Tata, Vaszary, Tölgyesiné Balaskó Magdolna), 2. Scheibel Nikolett (Tata, Vaszary, Tölgyesiné Balaskó Magdolna), 3. Számvéber Attila (Tata, Kőkúü, Adrián Melinda). A 3-4. osztályosok feladatlapot oldottak meg, a többiek „mini nyelvvizsgát” tettek, hisz tesztet oldottak meg, németre, magyarra fordítottak, szövegértési feladat­tal birkóztak. Mind a diákok, mind nevelőik ezúttal is megér­demlik a gratulációt, hisz sok-sok munkával, lelkesedéssel készül­tek a versenyre. A Dózsa-iskola munkaközössége pedig már most tervezi a 7. Schulbus- versenyt. Páli Ferencné ___munkaközösség-vezető m In formációk Komáromból Nők egymásért Ezzel az elnevezéssel hoznak létre egyesületet a molaji Ady Endre Művelődési Házban. Alakuló ülésüket csütörtökön 18 órától tartják. Azt tervezik, hogy havonta egy összejövetelt tartanak, s minden olyan témával foglalkoznak, amelyek a hölgyeket foglalkoztatják. Minőségbiztosítás Helyi önkormányzati és közoktatási intézményi mérési, értékelési rendszer kialakítása, fejlesztése, bekapcsolódás az országos rend­szerbe címmel tartott előadást a napokban Földes Tamás regionális szakértő a Móra Ferenc Általános Iskolában. Az eredményességről és hatékonyságról, a minőségbiztosításról, az oktatás területén már működő modellekről, az önértékelés lehetséges formáiról, a gyógy- pedagógiai szakterületre jellemző kérdésekről beszélt._____■ A politizáló püspök Üj vezető a határőrizeti kirendeltségen Egykori osztálytársa javaslatára lett katona Horváth Csaba Horváth Csaba százados lett a komáromi határőrizeti kiren­deltség új vezetője. Elődje, Gyökeres László főhadnagy a jövőben főelőadóként dolgozik a Győri Határőr-igazgatósá­gon. Az új kirendeltségvezető természetesen arra törekszik, hogy munkájukat elöljáróik mellett a lakosság is elismerje. Komárom Sofronie Drincec, a magyarorszá­gi román ortodoxok püspöke azt állítja, a románok magyarországi beolvadása lassan a végéhez kö­zeledik. A püspök szerint az a legrosszabb: a folyamat ellen Bu­karest nem tesz semmit.- Hazánkban a kisebbségi jo­gok nem érvényesülnek, a ma­gyarországi román önkormányzat csak papíron létezik - mondta. A román állampolgárságú egy­házi vezető a Gozsdu-vagyon visszaszerzésére létrehozott alapít­vány közgyűlésén bírálta a román és a magyar hatóságokat, amiért egyik sem adott pénzt Gozsdu Elek síremlékének felújítására. Az ala­pítvány jogutódja már az erzsé­betvárosi Gozsdu-udvar vissza­szerzését is megkezdte.- Március elején a kerületi bíró­ság szóban jelezte: az alapítvány keresetet nyújtott be az ingatlan visszaszerzésére, de erről hivata­losan még nem értesítettek - állít­ja Szabó Zoltán, Erzsébetváros polgármestere. Az ingatlant az ön- kormányzat 860 millió forintért értékesítette a Ingatlan Rt.-nek, azzal a feltétellel, hogy az eredeti állapotába állítja vissza. 1993 előtt az ingatlanban tartózkodott a ma­gyarországi román ortodox egy­ház, de a'Holló utca 8. számú ház fejében lemondtak a Gozsdu- udvarban lévő tulajdonukról. Kreszta Traján, a Magyaror­szági Románok Országos Önkor­mányzatának elnöke értetlenül fogadta a püspök nyilatkozatát. Véleménye szerint félreértésre adhat okot, ha az egyházi vezető politikai tömörülésnek és nem a hazai románság képviseletének tekinti a szervezetet. b. m. Horváth Csaba gyermekkorában Oroszlányban élt. Az általános isko­lát követően az esztergomi Bottyán János műszaki középiskolában foly­tatta tanulmányait, ahol mechanikai műszerészi képesítést szerzett. Az utolsó tanévben egyik osz­tálytársa kérdezte tőle, hogy len­ne-e kedve a katonai pályához. Igen volt a válasza, s együtt jelent­keztek a budapesti Zalka Máté Ka­tonai Műszaki Főiskolára, ahol 1989-ben végzett a híradó szakon. Szabadszálláson, Sárbogárdon szolgált, majd 1991-ben a Komá­romi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályára került. Nyomozóként dolgozott csak­nem egy esztendőn át, majd a ha­tárőrségnél folytatta pályafutását. Megfordult a határőrizeti és a ha­tárforgalmi kirendeltségen, vala­mint a győri igazgatóság bűnügyi felderítő szolgálatánál is. Mindez bizonyítja, hogy mindent megta­nult a „szakmából”, s elöljárói is úgy gondolták: alkalmas a kiren­deltség munkájának irányítására. A komáromi határőrök Duna- almástól Nagyszentjánosig, 40,5 kilométeres szakaszon teljesítenek szolgálatot, s igyekeznek megaka­dályozni a tiltott határátlépést. Ügyelnek a államhatártól beljebb lévő - 20 kilométeres „mélység­ben” - lévő településekre is. Az elmúlt évben elsősorban Ázsia, Afrika és a volt Jugoszlávia Csónakos család területéről igyekeztek a legtöbben Nyugat-Európába távozni. Horváth Csaba ma már Komá­romban lakik. Szabadidejében va­lamilyen műszaki elfoglaltságot talál magának. Szereti a zenét, kedveli a ’60-as, ’70-es évek mu­zsikáját, de a mai együtteseket és előadókat is felismeri. K.L Horváth Csaba egyik emlékezetes elfogása Almásfüzitőhöz fűződik. Hat esztendővel ezelőtt a Duna mellett járőröztek, amikor távcsövén keresztül azt látta, hogy négyen beülnek egy felfújható gumicsónakba a szlovák oldalon. Egyre közelebb értek, majd 10 méterre tőle kötöttek ki. Rögtön hozzájuk lépett, s a fürdőruhás anyukát, apukát és a két gyereket a kirendeltségre vitték be kihallgatásra. Később kiderült, hogy a családfő éppen hivatásos katonatiszt volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom