24 óra, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-11 / 60. szám

14. OLDAL - 24 ÓRA K R Ó N I K A 2000. Március 11., szombat Napi lapél Monológ az illemről- Már több órája történt, de még mindig nem tértem ma­gamhoz - szólít meg a pedagó­gia nem csak helyben, Tatabá­nyán ismert szaktekintélye. - A nyolcas buszon utaztam, több­nyire tizenéves diákok töltötték meg. Ott ültek sorban, kifelé bá­mulva vagy tereferélve. Nem azért bánt, mintha én akartam volna helyet kapni, de felszálh egy kismarna, a karján a gyer­mekével. Ők meg se moccantak. Egy váratlan kanyarnál az anyuka megbillent, elesett, ott, ahol a fiatalok ültek. Egy kar se nyúlt feléje segíteni. Egyszerűen nem térek magamhoz. Hogy le­hetnek ennyire közönyösek? ________________ H. L 1 0. HÉT A nap mondása „Sohase ígérj olyat, amiről nem bizonyos, hogy teljesíthe­ted...” (Calderón) 2000. Március 11., SZOMBAT A Nap kel: 6 óra 05 perckor, nyugszik: 17 óra 44 perckor. A Hold kel: 8 óra 59 perckor, nyugszik: 23 óra 52 perckor. SZILÁRD napja Újmagyar név, a latin Constanti­nus magyar fordítása. További névnapok: Aladár, Bo­ra, Borsika, Kadosa, Konstantin, Rozina, Teréz, Terézia, Ulrik. Évforduló E napon született 1825-ben Kö­vér Lajos drámaíró. 2000. Március 12., vasárnap Ifjú matematikusok versengtek Péntek délután a tatai Kőkúti-iskolában tartották a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának ünnepélyes eredményhirdetését. A pontosan 2317 diák részvételével le­bonyolított tudásfelmérés alapját feladatlapok adták. Az eredményeket Gálik András, a szervezést magára vállaló intézmény igazgatója ismertette, s egyúttal átadta a legjob­baknak járó értékes tárgyjutalmakat is. Megyei információ A csapatversenyt a harmadik és negyedik osztályosoknál az oroszlányi Ságvári-iskola nyerte. Az ötödikeseknél az esztergomi Dobó-gimnázium, a hatodikosok­nál a komáromi Petőfi-iskola, a hetedikeseknél a tatai Kőkúti-is- kola, míg a nyolcadikosoknál a tatabányai Bárdos-gimnázium. Az egyéni versenyben a 3. osztá­lyosoknál 1. Pratz Anita (Eszter­gom, Somogyi-iskola; tanára Hitzné Nelhiebel Júlia), 2. Kovács Bianka (Tatabánya, Kodály-iskola; Demeter Attilámé), 3. Simon Gergely (Kőkúti- iskola; Molnár Mihályné). 4. osztály: 1. Bodies Alex (Kő- kúti-iskola, kora miatt még csak harmadikos tanulója; tanára Mol­nár Mihályné) 2. Pásztói Balázs (Pilismarót, Bozóky Mihály Álta­lános Iskola és Mezőgazdasági Szakiskola; Ozsvárt Lászlóné), 3. Csermák Dávid (Oroszlány, Ság­vári-iskola; Scherlein Márta). 5. osztály: 1. Beck Róbert (Oroszlány, Ságvári-iskola; Huma Erzsébet), 2. Peresztegi László JÓKEDVÜNK POÉNJAI (Kisbér, Petőfi-iskola; Pereszteginé Marosi Marianna), 3. Miillner Ka­talin (Esztergom, Dobó-gimnázi­um; Takács Anikó). 6. osztály: 1. Kocsi Horváth Zsolt (Komárom, Petőfi-iskola; Pöltl Já­nos), 2. Hermann Gábor (Baj, Szent István Általános Iskola; Hor­nok Terézia), 3. Pápai Rita (Tata, Színes Iskola; Varga Lajosné). 7. osztály: 1. Kiss Gergely (Ács, Gárdonyi-iskola; Rohonczi Jó­zsef), 2. Pálinkás Attila (Tata, Vaszary-iskola; Maráz Lászlóné), 3. Schlégel Péter (Kőkúti-iskola; Pöltl Lászlóné). 8. osztály: 1. Bíró Péter (Tata­bánya, Bárdos-gimnázium; Csáti Jenő), 2. Boncz Ádám (Tatabá­nya Árpád-gimnázium; dr. Né­meth lmréné), 3. Molnár Gábor (Dorog, Zrínyi-iskola; Sinkáné Kéri Mária.)__________m Ki az optimista férj? Az a férj optimista, aki hajnalban hazatérve a felesége ágya mellett a hamutartóban cigarettacsikket talál, és így kiált fel:- Istenem, a feleségem is rá­szokott a dohányzásra! Fárasztó kérdés Nagyon fáradt már az idegenveze­tő, de a turisták kíváncsisága nem lankad. Az egyik megkérdezi:- Mennyit nyomhat egy ilyen hegy? Mire az idegenvezető:- Fákkal, vagy nélkülük? Évforduló- Ma van a házassági évfordu­lónk - mondja a pincérnek az idő­sebb férfi. - A vacsora mellé mi­lyen bort ajánl?- Az attól függ, uram, hogy ünnepelni akar vagy inkább fe­lejteni. Seregben A katonák azon vitatkoznak, mi­lyen ital van a csészéjük­ben. Egyesek kávéra, má­sok teára tip­pelnek. A vi­ta közepén elkiáltja ma­gát a konyhafőnök:- Srácok, ki kér még kakaót? Tatabányai adóhatáridők Hétfőn olvashatják Az önkormányzati adóhatóság felhívása szerint a helyi adók március 15-éig késedelmi pótlék nélkül fizethetők be. A nem lakás célú építmények és a gépjármű­vek tulajdonosai új értesítést kap­tak, melyek egy részét a hivatal a számlaszámok változása miatt késedelmesen küldte ki. A késve kézbesített határozatok március 31-éig fizethetők be pótlék nél­kül. (A megváltozott számlaszá­mok és telefonszámok a TKTV képújságjában találhatók meg.) ■ A hétfői 24 Órát sajtónap előtti összeállítás teszi teljessé. Ha­sábjain megismerhetik olvasó­ink megyénk országgyűlési képviselőinek a sajtóval, annak szabadságával összefüggő gon­dolatait. ■ Várható időjárás: Komárom-Esztergom megye # darált napos felhős mm párás ködös borult <ß zápor 0 zivatar <£> esős <£> havas esti hózápor & havazás Erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben a térségben egyre többfelé várható majd eső, napsütésre ma már alig számíthatunk. Az általában mérsékelt délnyugati szél időnként megélénkül. A hómérsékleti csúcs 10 fok körül alakul. Készttittr w Erősödő melegfronti hatásra kell ma számítani. A közúton közlekedőket a csapadék zavarhatja. Hungária Biztosító 18. Országos előrejelzés Mai időjárás Nyugat felől egy meleg­front érte el hazánkat, fel­hőzete egyre nagyobb te­rületre terjed ki. Hazánk­ban erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, északkeleten havas eső is. A csúcshőmérséklet 5 és 14 fok között várható. Hőjelentés Kékestetö Bánkút Galyatető Csorba-tó Donovaly Zakopane Rax Spital Villach 42 cm 45 cm nincs 143 cm 90 cm 34 cm 80-140 cm 80-150 cm 18-60 cm Távolabbi kilátások Vasárnap 1,0 cí5" Hétfő 9° <£% Kedd \1 / io° SZUPEREXPRESSZ Előnevelt pulyka április közepére megren­delhető Bánhidán, Jókai út. Tel.: 311-628, Kertváros, Német L út. Tel.: 426-001, Felsőgalla, faluvégi táposnál Tel.: 324-346. — (13453) VETÖBURG0NYA, első és másodszapontású vegyesen (Desiree), 40 Ft/kg. Péntek, szombat, vasárnap 9-17-ig, Oroszlány TSZ­MAJ0R. (13550) 8 8 hónapos tenyész struccok eladók. 370-759. (13723) Hízók eladók élve 210 Ft/kg, hasított félser­tésként 300 Ft/kg áron. Tel.: 34/486-104, 06-30/266-4285. »3724) _______ N ehézgépkezelőt baji munkahelyre felve­szek. Tel.: 06-30/9865-354 napközben. (13725) ____ ____________________ Ta tabánya-Újvárosban 2 szobás lakás búto­A Nap kel: 6 óra 03 perckor, nyugszik: 17 óra 46 perckor. A Hold kel: 9 óra 37 perckor, nyugszik: - óra, perckor. GERGELY napja Görög eredetű név, jel.: éber. További névnapok: Engel­hard, György, Maximilián, Mik­sa, Teofánia. Évforduló-90 éve született Lékai László (1940-ig Lung), 1976-tól eszter­gomi érsek, prímás és bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Kon­ferencia elnöke. A Magyar Nép- köztársaság Rubinokkal Ékesí­tett Zászlórendjével tüntették ki. E napon született 1911-ben Kiss Manyi színésznő. ■ CHIP AND DALE SHOW a BROADWAYBAN szombaton! (i3566> 8 A Ladies & Gentlemen Clubban nőna­pi est 25 év legtáncolhatóbb zenéivel. PARK ÉTTEREM, szombat 21 h-tól. Házigazda: Terbócs Dénes. Egy buli nemcsak Tiniknek. 20/9370-683. »35751 ______ Kris tály Hotel gyakorlott szakácsot keres. Bérezés megegyezés szerint, 383-577. (13699) rozva azonnal beköltözhetően, 25 E Ft + re­zsi + 3 hónap kaució díjért hosszú távra ki­adó. 06-20/9769-459. (13728) ÚSZÁSOKTATÁS a tatabányai SPORTUSZO­DÁBAN! Jelentkezni: március 13-án, 16.30- 17 óráig. Tel: 06-20/9352-022. <137521 8 Kőműveseket és segédmunkásokat ke­resek. Tel.: 379-596. (13770) s Oroszlányon, Rákóczi úton üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-30/226-1473. (mos) Veszprém - Bakony - Balaton A Magyar Honvédség Veszpré­mi Helyőrségi Klubja a veszpré­mi önkormányzattal, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületével, a Magyar Képző­művészek és Iparművészek Szövetségével és a Szabad Kép­ző- és Iparművészek Országos Szövetségével karöltve képző- művészeti pályázatot hirdet Veszprém-Bakony-Balaton cím­mel. Öt kategóriában - festé­szet; grafika; szobor, kisplaszti­ka, kerámia, érem; textil, illetve egyéb művészeti ágak; népmű­vészet - lehet részt venni előze­tes jelentkezéssel, melynek ha­tárideje április 1-je. Bővebb információ a helyőrsé­gi klubban (8200 Veszprém, Zal­ka M. tér 1., tel.: 88/423-627, tel./fax: 88/420-886) kapható. ■ A NAP HÍRE Japán kutatók szerint a rágás se­gít az emlékezőképesség karban­tartásában: aki sokat gyakorolja, kevésbé lesz feledékeny életkora előrehaladtával. A Gifu egyetem tudósai egérkísérleteknek kö­szönhetik a felfedezést: néhány egyednek kihúzták a fogát - hogy ne tudjon rágni -, és ezek a fogat­lan egerek idővel nem szerepel­tek olyan jól memóriateszteken, mint fogas „kollégáik”. A kutatók vizsgálták az embe­ri agy mágneses rezonanciáját is rágás közben. Megfigyeléseik szerint az állkapocs mozgása fel­erősítette az agy hippocampus, a tanulásban és a közelmúltra em­lékezésben kulcsfontosságú agy­rész területén a jeleket. A NAP ÖTLETE Ha a rágás jót tesz a memóriá­nak, ebből következik, hogy a nem rágás gyengíti. Aki tehát feledni akar - fájó szerelmet, szakmai kudarcot - mindent csak nyeljen, mint kacsa a no- kedlit!? ■ MOZI TATABÁNYA, TURUL: 11-12- én: Amerikai pite - amerikai vígjáték (15.30 és 17.30 óra). JEANNE D’ARC - Az orleans-i szűz - amerikai film (19.30 óra). TATA, PÁNEURÓPA: 11-12- én: Brad Pitt-Edward Norton: Harcosok klubja (17.30 és 19.30 óra). ESZTERGOM, PETŐFI: 11-12-én: Hatodik érzék - amerikai krimi (17.30 óra). A napfény íze - amerikai film (19.30 óra). KOMÁROM, JÓKAI: 11-12-én: Harcosok klubja - amerikai thriller (17 óra). THE STRAIGH STORY - Igaz történet - ameri­kai film (19 óra). DOROG, OTTHON: 11 én: amerikai pite - amerikai film­vígjáték (15,17 és 19 óra). OROSZLÁNY, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: 11-én: Amerikai pi­te - filmvígjáték (17.45 óra). Már bruttó 7000 Ft-tól hozzájuthat egy kártyához, egy DUAL mobilhoz, és máris közel 1 millió Westel 900 előfizetővel teremthet kedvező tarifával Kapcsolatot. Ráadásul ha március 31-ig csatlakozik a Westel 900-asokhoz, megnyerheti a két Volkswagen Polo közül az egyiket*. Ünnepelje ön Is velünk a magyar mobilpiacon „páratlan" számot: az 1 mllliótl Várja önt a Westel 000 és a sorsoláson két vadonatúj Volkswagen Polo. De meglévő előfizetőinkről sem feledkezünk meg. Külön sorsoláson közöttük is két Volkswagen Polo talál majd gazdára. Ofotéit Esztergom, Kossuth u. 5. • Tatabánya, Komáromi út 23. • Dorog, Bécsi út 55. • WestStar GSM Szaküzlet: Oroszlány, Fürst Sándor u. 13. • LSS Bt. Komárom, Igmándi út 23. Riasztástechnika 2001 Kft: Tatabánya, Komáromi út 21. • Mobil Bár: Tata, Ady Endre u. 13. További fettételek ét információ: 1230 (a Westel 900 hálóztából díjmentesen hívható). 209-9210. illetve az üzletekben ' Sorsolás 2000 április 10-én A sorsolás nyertesei az atóflzatéahaz tartozó számla fizetők A sorsoláson cssk havi előfizetéssel rendelkező Ügyfeleink vehetnek részt. A hirdetésben szereplő VW Polo illusztráció, ez akciós modellek színe a hirdetésben szereplő autókétól eltérhet. www.westel900.hu OOOOI FOTE* Keravill ofotért

Next

/
Oldalképek
Tartalom