24 óra, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-24 / 46. szám

#• Mai mellékletünk: JÖVŐ MTI TV- ÍS RÁDIÓMŰSOR A tartalomból: MEGYEI KÖRKÉP A krimiíró Nemere István interjúja az esztergomi tévés helyzetről 2. oldal SPORT ég£úfi'& Ke 2000. FEBRUAR 2\., CSÜTÖRTÖK KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI jRTÖK __________Ára: 46 Ft XI. évfolyam, 46. szám > j Jt jfSZ M ÓRA® Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja MWMBMS81IMBMÍ VÉRt.: továbbélés a tét A parlamenti albizottság támogatja az erőmű felújítását Orvosok között az államtitkár Megyei focikörkép: Kisbér, Ete 11. oldal Üzleti lehetőségek Tatabánya. A Magyar Befekteté­si és Kereskedelemfejlesztési Kht. a megyei kereskedelmi és iparkamara szervezésben relá­ciós tájékoztatót tart pénteken 10 órától a kamara székházá­ban. Az érdeklődők téjékozód- hatnak a belga, holland és a dán befektetési, tőkebevonási és ke- reskedelmi lehetőségekről. ■ Szoboravató Tatabánya. Ma avatják a név­adó Jászai Mari szobrát a szín­ház előcsarnokában a nagy szí­nésznő születésének százötve­nedik évfordulóján. Az ünnep­ség a kedden közreadott idő­ponttól eltérően délután 3 óra­kor kezdődik. A program vál­tozatlan. ftr 2. oldal) ■ Tegnap talán fennállásának utolsó, tovább­élésének döntő eseményhez érkezett a Vér­tesi Erőmű Rt. A parlament energetikai al­bizottsága kihelyezett ülést tartott a fenn­maradásért küzdő vállalatnál. Oroszlány A VÉRt. még működő három hőerőműve közül kettő bizonyosan bezár 5 éven belül. Az elag­gott tatabányai fűtőerőmű sorsáról haladéktala­nul dönteni kell, hiszen a megyeszékhely távfű­tése kerülhet veszélybe. A bánhidainak 2003-ig van áramátvételi szerződése az MVM Rt.-vel, utána alvó ipari teleppé, jó esetben múzeummá nemesül át. Még egy évet kaphat, ha megfelelő, piacképes áron tud áramot ajánlani. A legnagyobb oroszlányi s országosan is szá­mottevő hazai energetikai szénbázisra épült hőerőmű 240 MW teljesítménnyel, mintegy 4-5 százalékkal járul hozzá az országos energiafo­gyasztáshoz. Az erőmű esetleges bezárása 5 és fél ezer ember munkahelyének megszűnését jelenti, mely beláthatatlan következménnyel járhat a térségben. Az Ózd szindrómát máris emlegetik. A kihelyezett ülésen a parlament energetikai al­bizottságának 9 tagja vett részt Lázár Mózes el­nökkel az élen. Ott volt Hónig Péter, a gazdasági tárca energetikai felelőse, helyettes államtitkár. Takács Károly, a VÉRt. vezérigazgatója a retrofit felújítás (ez kazánoldali felújítást és kéntelenítő szűrők felszerelését jelenti a kéményekre) mel­lett érvelt, hangsúlyozva az erőmű munkaerő-el­látásban vállalt szerepét a térségben. Hónig Pé­ter helyettes államtitkár a kormány távlati ener­Felvételünkön az erőmű mellett érvelő országgyűlési képviselők: Schalkhammer Antal (MSZP), a gazdasági bizottság tagja és Lázár Mózes (Fidesz), az energetikai albizottság elnöke fotó! k. t. j. giakoncepcióját ismertette, különös tekintettel az áram árának piaci viszonyokra helyezésére. Ez az oroszlányi hőerőmű működésének meg­hosszabbítása ellen szól. A tanácskozás végén kiderült: a parlament ener­getikai albizottsága az oroszlányi erőmű beru­házását támogatja, és ennek határozatában is hangot adott. __________________________k.p. Eric sson AtOISs/SL* előfizetéssel bruttó 7000 forint**. A készülék mellé jár egy headset is. Alcatel Club, Max/SL* előfizetéssel bruttó 7000 forint**. Csak a Westel 900-nál kapható. Nokia 321Q/SL* előfizetéssel bruttó 22 000 forint**. Kapcsolat szóban, hangban, képben - bármiképpen. Három - készülék a kiváló DUAL-választékból, amelyek nálunk már az idén megcsörrennek 1800 MHz-en is. Minőségi kapcsolat egy innovatív szolgáltatóval, egyre barátibb tarifákért. És egyre kisebb beugróval... Ofotért: Esztergom, Kossuth u. 5. • Tatabánya. Komáromi út 23. Dorog. Bécsi út 55. • WestStar GSM Szaküzlet: Oroszlány, Fürst Sándor u. 13. LSS Bt.: Komárom. Igmándi út 23. • Riasztástechnika 2001 Kft.: Tatabánya. Komáromi út 21. • Mobil Bár: Tata. Ady Endre u. 13. További feltételek az üzletekben. * A készülék csak Westel 9Q0 előfizetői kártyával használható '•Csak új Westel 900 előfizetéssel, kétéves szerződéssel amíg a készlet tart. Az összeg a kezdő részlet, amelynek befizetése után a készülék elvihető. Az árakhoz 24 havi töríesztőrésztet és 24x1375 R havi forgalmidíj-kedvezmény tartozik. Információ: 1230 la Westel 900 hálózatából dljmantesan hívható). 265-9210 www.westel900.net ooeoi rortk Keravill ofotért bruttó Nokia 3210/SL* I *22000fi Alcatel/SL* “7000Fi RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2000. február 23.) Borsodchem 10750 Ft 8 Fotex 152 Ft ű Matáv 2 389 Ft ű Mól 5 070 Ft ű OTP 15835 Ft 8 Rába 2400 Ft U Richter 19 095 Ft U Zalakerámia 2 595 Ft ír BUX: 10128,98 +0,82% eltérés az előző záró­értékhez képest BUX INDEX II. 17-23-IG AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre forintban) Angol font 412,34 Cseh korona 7,23 Euró 257,74 Német márka 131,78 Osztrák schilling 18,73 Lengyel zloty 62,58 Svájci frank 160,12 Szlovák korona 6,11 USA-dollár 256,43 Esztergom A Mindszenty József Katolikus Általános Iskola vendége volt szerda este Pusztai Erzsébet, az Egészségügyi Miniszté­rium politikai államtit­kára. Simon Tibor pol­gármesterjelölt a Rud- nay Városvédő Szövet­ség nevében köszön­tötte a régen várt ven­déget. Az esztergomi or­vostörténész, Szállási Árpád közismert könyvének cí­me: A szegényháztól a kórházig. A vendéglátó ennek a korszak- alkotó műnek a szellemében kérte meg a minisztérium állam­titkárát, hogy beszéljen szakte­rületéről abban a városban, ahol a megye lakosságának egyhar- madát látják el. Pusztai Erzsébet a következő­ket hangsúlyozta: Ami rendkívül fontos az ezredforduló időszaká­ban Magyarországon, az a csalá­dok egészségi állapota. Adataink riasztóak. Mind a születési, mind a halálozási arányszámok, mind testi-lelki állapotunk riasztó. Az államtitkár úgy látja, hogy az alkoholizmus, a drogfogyasz­tás elsősorban azoknál jelentkezik, akik súlyos belső problémákkal küzdenek. Ezért fontos az egészséges életmód, a biztos egészségügyi, kórházi ellátási háttér és a masszív családi élet. Ez azonban elkép­zelhetetlen az egészség- ügyi rendszer radikális szerkezet- változtatása és az oktatási rend­szer reformja nélkül. Az előadást a jelen lévő főor­vosi és alorvosi kar bevonásával hosszú egészségügyi fórum kö­vette. Mint ismeretes, mától kineve­zett igazgatója van a Vaszary Ko­los Kórháznak dr. Sólyom Olimpia személyében. A helyiek benne látják a garanciát, hogy Eszter­gomban is elindulhat az egészség- ügyi rendszerváltás. ________él É ledeznek a források Jégpáncél alatt a könnyűbúvárok Tata Fotósok és filmesek pergőtüzé­ben törték át a jeget, és merültek a tatai Fényes fürdő Vadkörtés nevű tavának medrébe szerdán a könnyűbúvárok. Az eseménynek népes nézőtábora volt, a helyi önkormányzat vezetőin kívül egyebek között az Észak-dunán- túh Környezetvédelmi Felügyelő­ség, az ANTSZ, a Győri Vízügyi Igazgatóság és más intézmények képviselői is érdeklődéssel figyel­ték a tó partján a fejleményeket.- Önkormányzatunk bízta meg a tatabányai Merlin Búvár Egyesület tagjait, hogy derítsék fel a tavak medrét, hozzanak fel­színre víz-, iszap- és légbuborék- mintákat - mondotta lapunk ér­deklődésére Bálint Csaba alpol­gármester. - Tudniillik az utóbbi időben egyre több jelét látjuk annak, hogy a Fényes fürdő tér­ségében előbb-utóbb felszínre törnek az egykor elhalt híres for­rások. Az első biztató jelek már az el­múlt nyár vége felé jelentkeztek. Néhány tónál légbuborékok tör­tek a felszínre, amelyek arra utal­nak, hogy erőteljesen emelkedik a térségben a karsztvízszint, s ez kiszorítja, mintegy felpumpálja a Sikeres volt a merülés fotói haraszti tómedrek alatti föld- és mésztufa­rétegekben rejlő levegőt. Ez a je­lenség hónapokon át tartott, időnként megszakadt, majd új­ból és újból elkezdődött. A tavak tükrén ilyenkor több méter átmé­rőjű domborulatok láthatók, mintegy jelezve, hogy a mélyből törnek fel az újjáéledő források. Fürst Ádám tatai szakmérnök szerint az utóbbi egy év alatt 3,5 métert emelkedett a medencé­ben a karsztvíznívó. Lehetséges, hogy már az idén regenerálód­nak a Fényes fürdő térségében az egykor elhalt források. Az ezt követő években lehet számítani arra, hogy a város különböző pontjain is megjelennek. ______________(ss- 3. oldal) ■ J achtkikötőt építenének Dunaalmás A dunaalmásiak azt szeretnék, hogy a jövőben fellendüljön a te­lepülésükön az idegenforgalom. Azt tervezik, hogy szabad­időközpontot alakítanak ki a Du­na mellett. Lévai Péter polgármester la­punk érdeklődésére elmondta: a szabadidőközpont gondolata már 1996-ban felvetődött. Két esztendeje készültek el a tervek, amelyek még igény szerint vál­tozhatnak. A környezetvédelmi hatásta­nulmányt a napokban megkapta az önkormányzat, így ismét lép­hetnek egyet előre. Az elkövetke­zendő időszakban a környezet­védelmi, majd a vízjogi engedé­lyeket igyekeznek beszerezni. A polgármester szólt arról is, hogy a szabadidőközpontot 90 hektár­nyi területen alakítanák ki. Ebből 23 hektárnyit foglalna el a Duná­ra nyíló, 200-300 kishajót befo­gadó jachtkikötő. Építenének termálfürdőt, mo­telt, kempinget és villaparkot is. Több befektetővel - köztük német és magyar-svájci tulajdonú cso­porttal - is tárgyaltak már erről. Lévai Pétertől megtudtuk azt is, hogy a Tatai Kistérségi Ön- kormányzati Társulás ülésein is szóba került a téma, terveiket beillesztették a területfejlesztési célokat szolgáló SAPARD-pá- lyázatba. __________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom