24 óra, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-23 / 45. szám

12. oldal - 24 Óra K R Ó N I K A 2000. Február 23., szerda Űrhajózási találmányok sikere Napi Lapél Riogató Időpont: tegnap délelőtt. Hely­szín: Tatabánya, OTP. Helyzet: egyenruhás rendőrök állják kö­rül az intézményt. Ismét bombariadó van? Mert itt szokott lenni. Meg a b(róság(ok)on, iskolákban... A rendőrségen megerősítik gyanúnkat. Valóban, ismeretlen telefonáló...hogy bomba fog rob­banni. Bomba ezúttal sincs. Van ké­szenlét, keresőkutya, másfél órás időkiesés ügyfélnek, alkal­mazottnak, fölöslegesen kido­bott pénz. Bár utóbbi a legkeve­sebb... Annak örüljünk, hogy robba­nószerkezet sehol. Örömünk persze, akkor lenne teljes, ha a tréfás (?) kedvű tárcsázót egy­szer már bilincsben vezetnék el a készülék mellől. TÓ-POR Amikor a NASA, az ameri­kai űrhajózási hivatal em­berei azt hallják, hogy a tef­lonbevonat a fazekakon az űrhajózásból származik, idegesek lesznek. Bár az ál­lítás igaz, s azóta a találmá­nyok, termékek hosszú sora vezethető vissza a sokak ál­tal még mindig felesleges pénzpocsékolásnak tartott űrkutatásra. Ki gondolná, hogy az eldobható pelenkát eredetileg űrhajósok számára fejlesztették ki, akiknek gyakran sok órán át, beszíjazva kell várniuk a rakéta indulását? Immár a polgári közlekedés is elképzelhetetlen a GPS, a műhol­das, globális helyzetmeghatáro­zó rendszer nélkül. A technika egyre több autós életét könnyíti meg, s várható, hogy a még nem­rég igen drága rendszer árának zuhanása miatt a következő években épp­oly mindenna­possá válik a kocsikban, mint a rádió. A berende­zés, amelyet most önrakodó villástargoncák vezérlésére használnak, eredetileg azt szol­gálta, hogy a Marson futkározó kutatójármű szenzoraival észlel­je az akadályt, s ne ütközzön sziklába. Az űrkutatás áramlástani vív­mányait használta fel egy német cég arra, hogy 50 százalékkal gyorsabban tudja csomagolni a burgonyaszirmot. A vonatokon újabban használt szenzoros fékberendezések ere­detileg éppúgy az űrben kerültek alkalmazásra, mint azok a mód­szerek, amelyekkel idejében ész­lelik az erdőtüzeket. ■ 8. HÉT A nap mondása „Szerelemről a nők tárgyilago­sakban s egyben titokzatosab­ban gondolkodnak a férfiak­nál...” (Déry Tibor) 2000. Február 23., SZERDA A Nap kel: 6 óra 37 perckor, nyugszik: 17 óra 19 perckor. A Hold kel: 21 óra 46 perckor, nyugszik: 8 óra 42 perckor. ALFRÉD napja Germán eredetű név, jel.: tündé­rektől oltalmazott. További névnapok: Alfreda, Antigon, Edina, Fáta, Hasszán, Lázár, Ottó, Péter, Szemere, Szirén. Évforduló Zene: A Los Angeles-i Shrine Auditóriumban ma átadják az idei, sorrendben 42. Grammy- díjakat, a legrangosabb amerikai zenei kitüntetést. E napon született 1899-ben Erich Kästner német regényíró. E napon hunyt el 1828-ban Fa­zekas Mihály költő, tudományos író és 1955-ben Paul Claudel francia katolikus költő. ■ Holnap olvashatják A csütörtöki 24 Órában beszá­molunk arról a bírósági tárgya­lásról, melyben a megyei fő­ügyészség halálos közúti bal­eset gondatlan okozásával vá­dolja T. Istvánt. A per alapjául szolgáló szörnyű tragédia Tata­bányán történt még 1995. októ­ber 2-án, amikor a vádlott BMW-jével elütötte a zebrán át­haladó N. Mónikát, aki másnap belehalt sérüléseibe. ■ Jókedvünk poénjai Peches ember- Peches ember vagyok - pa­naszkodik barátjának Molnár. - Az anyósom táviratozott, hogy a ma reggeli vonattal feljön hoz­zánk Pestre, és képzeld, a vonat összeütközött egy másik szerel­vénnyel.- Es neked ez pech?- Igen, mert a mama lekéste a vonatot. Kendő A bűvész különböző trükkökkel szórakoztatja a közönséget. Egy­szer csak így szól a publikumhoz:- Mélyen tisztelt hölgyeim. Szíveskedjék valaki önök közül kifáradni hozzám. Leterítem egy kendővel, és néhány pillanat múlva nyomtalanul eltűnik. A nagy csendben jól hallható, amint Kovács odaszól a felesé­gének:- Bözsi, próbáld meg! Álmatlanság- Doktor úr, álmatlanságban szenvedek. Napok óta nem hunytam le a szememet.- Hát akkor ne csodálkozzon! Nyitott szemmel én sem tudok aludni. ■ MOZI TATABÁNYA, TURUL: Lautrec - francia életrajzi film (17.30 órakor). Tágra zárt szemek (EYES WILD SHUT) - amerikai thriller (19.30 órakor). ESZTERGOM, PETŐFI: Sztárral szemben (Celebrity) - amerikai film (17.30 órakor). A13. harcos (The 13. Warrior) - amerikai akciófilm (19.30 órakor). KOMÁROM, JÓKAI: Hatodik érzék - amerikai thriller (17 és 19 órakor). TATA, PÁNEURÓPA: Életfogytig (17.30 órakor) Séta a Holdon (19.30 órakor). SZUPEREXPRESSZ 8 Terméskőből támfal és járófelület épí­téséhez értőket és segédmunkásokat kere­sek Tatabányáról és vonzáskörzetéből Tel.: 30/234-8491.1125311 1,5 szobás Mártírok úti I. emeleti zöldöve­zeti lakás eladó. Ár: 3,5 M Ft. Tel.: 30/231- 7451 .(12533) Garázs eladó Dózsakertben az oroszlányi vasút mellett. Ár: 210 000 Ft. Tel.: 30/231- 7451. (12537) 8 Kft. kisbéri műszaki üzletébe szakkép­zett eladót keres Kisbér és környékéről. Je­lentkezés a 06-30/9369-716 telefonon. (12548) Éelmlszereladót felveszek tatabányai mun­kahelyre. Tel.: 06-20/9673-793.02554) Várom hívásod! 06-20/323-7229. (1256D KÖZKÍVÁNATRA! A Ladyes & Gentleman Club végleges helyen, az átalakított PARK étteremben (Halász­kert), 26-án (szombaton), 21 órától farsan­gi házibulival újra indul. 25 év legtáncolha- tóbb zenéiből válogat: Terbócs Dénes és Füleki György. Meglepetések, tombola. A jel­mezeseknek a belépés díjtalan. Egy buli, ahol minden korosztály jól érzi magát. Hely- foglalás a 06-20/9370-683-as telefonszá­mon. (12565) FIZESSEN ELŐ A 24 ŐRÁRA Egyhavi előfizetés 305 Ft árengedményt foglal magában. Árushelyen, standon történő vásárlás esetén az ár átlagosan havi 1150 Ft, ha előfizet, csak 845 Ft! Megrendelem a 24 Óra Komárom-Esztergom megyei napilapot Próbaolvasást kérek:* igen [Z] nem O Megrendelő neve: ............................................................................... Címe: DDDD .......................................... Kelt: 2000.................................................. példányban J hónapra. aláírás * Egy héten át ingyen elhelyezzük az Ön levélszekrényébe a 24 Órát. — Meglátja, tetszeni fog! Címünk: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06-80/514-030 A megye kedvenc napilapja Alibiügynökség A NAP HÍRE Amerikában fiókot nyit egy skót­angol cég, amely tökéletes alibit szolgáltat csalfa hitveseknek. Az alibiügynökség arra sza­kosodott, hogy igazolja a hűtlen társ gyanús távolléteit a félté­keny asszonyoknak és férjek­nek. Ha kell, meghívót küld nem létező konferenciára, idő­pontot ad a fogorvosi rendelőbe, vagy számlát egy sosem volt üz­leti vacsoráról. A tulajdonos, John Watson számára az élet adta az ötletet. Egyik barátja ugyanis megkérte, mentse ki anyósa születésnapjá­ról, hogy elmehessen a Glasgow Rangers focimeccsére. Watson ekkor egy álhivatalos levelet küldött, amelyben továbbkép­zésre rendelte barátját. A manő­ver bevált, s mára a bolttá vált ötlet is beindulni látszik. ■ Halhatatlanná válhat a Ferdinandeum tiroli tartományi múzeum se­gítségével, aki saját nevére „keresztelteti” az Alpokban az utóbbi időkben felfedezett néhány lepkefajta valamelyikét. Pillanatnyilag három ilyen fajta vár névre, s arra, aki nem sajnál e célra 200 ezer schillinget, az idők végezetéig emlékezni fognak - legalábbis a lepke­gyűjtők és pillangószakértők viszonylag szűk körében. (Egyébként a befolyó összeg a pillangók életének kutatását szolgálja majd.) A NAP KERESZTELŐJE Arról nincs információ, hogy csak helybéliek válthatják-e meg a „hal­hatatlanságot” a névre váró lepkék révén, vagy külföldieknek is lehet rá esélyük. Ha igen, a jövőben akár azt is mesélheti majd egyik lep­kegyűjtő a másiknak: „Képzeld, tegnap szert tettem egy gyönyörű Kiss Jolán (Horváth Rezső, Molnár Gizi...) példányra.”___________■ Gábor is utazott Hétfői számunkban, a Németor- tűk. A hanaui tapasztalatszerzé- szágban szerelték az autókat me- sen részt vevő szakemberjelöltek gyénk leendő mesterei című cikk- között volt Tőcsér Gábor (Kömé­ben nem a teljes utazólistát közöl- rom) is, akitől elnézést kérünk. ■ Igazolt előfizetőink a kiadó ajándékaként 2000-ben is INGYENESEN jelentethetik meg - MEGHATÁROZOTT MÉRETBEN ÉS FORMÁTUMBAN - családtagjaiknak szánt fényképes üzenetüket. Az élet nagy pillanataihoz kapcsolódó gratulációkat - születés­nap, névnap, házassági évforduló, baráti összejövetel -, megemlékezéseket, híradá­sokat stb. szívesen közöljük a 24 Órában. Előfizetőink családja Ha MEGHATÁROZOTT MEGJELENÉSI NAPRA kérik a közlést, a tejár mindkét méretben: Előfizetőknek ü©©® Pa, nem előfizetőknek: HSCDCDKi. Egy fekete-fehér fotó + egy-két soros rövid üzenet közlése, ELŐRE MEG NEM HATÁROZOTT NAPON legfeljebb 90x50 mm-es méretben: Előfizj Nem előfizetőknek Egy fekete-fehér fotó + néhány soros rövid üzenet közlése, ELŐRE MEG NEM HATÁROZOTT NAPON legfeljebb 90x100 mm-es méretben: Előfizetőknek: lI ®CD(D IKí Nem előfizetőknek: S0CD® Ki 1 : SSQQ Ki Fotó színes közléséért (ami azonban NEM KÉRHETŐ MEGHATÁRO­ZOTT NAPRA) a tejár mindkét méretben: Előfizetőknek §QQQ pa, nem előfizetőknek: ©CDGKD Ki. 24 Oka MINDEN NAP. I Előfizetünk családja Kérem a mellékelt fotó közlését az alábbi szöveggel a 24 Óra című napilapban: Előfizetői [ kódom* Megjelenés időpontja: 2000. □ói* dó, mm Nem vagyok 24 Óra előfizető: .Ingyenes — 2500 Ft--­.. 1000 Ft­3500 Ft + 1000 Ft +1500 Ft = + 2000 Ft + 3000 Ft □□□□ □ □□□□ □ A megrendelés díja összesen (Ft): ........................................ ' Az előfizetői kód a számla jobb felső sarkában található. Kérjük a megfelelő rovatokat beikszelni, illetve kitölteni és a befizetést igazoló pénzesutalvánnyal és fotóval együtt címünkre beküldeni! Név: Cím: Telefon: _ □. Dátum: 2000 ..□□hö □□ nap. \b aláírás BEKÜLDÉSI CÍM: 24 ÓRA, 2801 TATABANYA, PF.: 141.

Next

/
Oldalképek
Tartalom