24 óra, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-20 / 245. szám

14. oldal 24 Óra- Krónika A NAP HÍRE Napi lapél 1999. október 20., szerda Szép kilátás / dós barátom meséli, hogy sok mindent már nem csinálhat környebányai kiskertjében, a ve­teményesek lassan elfogynak, évek óta már csak füvesít. Még­is, ha lehet, mindennap kimegy, mert gyönyörű onnan a kilátás.- Tudod, oda látszik a Vértes vonulata, sorban egymás melleit a bozontos hegyek. Aztán az egyik kisebb magaslaton a Vitányvár. Ismerem: valóban csodálatos látvány. Am hirtelen eszembe öt- lik, hogy barátom már szinte alig lát. Mondom is neki.- Hát persze, már nagyon vaksi vagyok - ismeri el. - De néhány éve még mind élvezhettem. És ha arrafelé nézek, ma is ugyanolyan szépnek látom a tájat. Itt, benn, belülről. - havasházi ­42. HÉT A NAP MONDÁSA „Kérdezzed a régieket, és hall­gass az öregekre! Nagyon ke­véssé bölcs, aki csak a maga bölcsességével él.” (Joubert) 1999. OKTÓBER 20., SZERDA A Nap kel: 6 óra 09 perckor, nyugszik: 17 óra 48 perckor. A Hold kel: 15 óra 03 perckor, nyugszik: 0 óra 26 perckor. VENDEL napja Német eredetű név, jelentése: zarándok. További névnapok: Artúr, Aurélián, Bende, Fiilöp, Irén, János, Ödön, Vitális. ÉVFORDULÓ E napon született 1554-ben Balassi Bálint költő. E napon hunyt el 1935-ben Rákosi Szidi színész-pedagógus. Warhol-kiállítás - A spanyolországi Bilbaóban lévő Guggenheim Múzeumban október 18-án nyitotta meg kapuit Andy Warhol világ­hírű pop-art művész retrospektív életmű-kiállitása. Képünkön Warhol egy Mao Ce Tung-potréja előtt állnak az első látogatók. A kiállítás 2000. január 16-ig tart nyitva. Ha az M400 Skycar nyilvá­nosan bemutatkozik, akkor azoknak a függőlegesen fel­szálló és leszálló járművek­nek a sorába lép, amelyeket Paul Möller az idők során lét­rehozott. A kanadai születé­sű mérnök legújabb találmá­nya - neve magyarul repülő­autót jelent - a feltaláló hívei szerint annyira forradalma­sítja majd a közlekedést, mint a lovas kocsit leváltó „földi” autó. A NAP DUGÓJA Feltételezett általánossá válá­sával hétköznapi közlekedési eszközzé szürkülhet a repülő autó, ma viszont még óriási se­gítséget jelentene egy-egy bu­dapesti, az Ml-esen vagy épp Esztergom belvárosában kiala­kuló forgalmi dugóban. Benne ülve pedig az ember még in­kább, azazhogy valóban átél­hetné a dal életérzését: „Tra­banton szállni élvezet...” Időseket köszöntöttek Tatabánya-Bánhida Zsúfolásig megtelt hétfőn dél­után a tatabányai városrész Pus­kin Művelődési Háza, ahol Izingné Fruzsina Rózsa igazgató és Búzái Józsefné kirendelt­ségvezető szervezésében a vá­rosrészben lakó idősek napja zajlott. A hagyományoknak megfele­lően Szódáné Mazalin Éva, a Bánhida Baráti Kör aktivistája és Jóna Imre területi önkor­mányzati képviselő üdvözölték az egybegyűlteket, akik megven- dégeléséhez a környékben mű­ködő cégek is hozzájárultak. A jó hangulatú műsorral a Bánhidai Dalkör Krupánszki Jánosné, az ifjúsági táncegyüttes Krupánszki Lajosné vezetésével kedveskedett az időseknek. Az ízletes uzsonna után Kuterics István zenekarának mu­zsikájára késő éjszakáig táncol­tak, mulattak - korukat, betegsé­geiket is feledve - a vendégek. Holnap olvashatják A tavasszal megalakult tatabá­nyai Színház- és Művészetpárto­ló Egyesület közhasznú társaság­gá alakult, igy pártoló tagságot szervezhet, pályázatokon vehet részt. A tagok részt kívánnak venni a színház működését segí­tő pártoló tagság szervezésében és a tervezett Jászai-szobor elké­szítéséhez szükséges összeg elő­teremtésének munkájában. A részletekről holnap olvashatnak. Ember és állat kapcsolata Festmények az iskolában Fogadóóra Szárliget Lelikné Ombódi Orsolya művei­ből összeállított kiállítást nyitott meg vasárnap délután az általá­nos iskolában - az Iskola utcában - Andráska Gyula polgármester. Az önmeghatározása szerint „amatőr képzőművész” alkotó műveit az öregek éve alkalmából tekinthetik meg az érdeklődők az iskolaépület folyosóin. Egy eredményekben gazdag pedagóguspálya újabb (és egyál­talán nem utolsó) szakaszának lépései e tárlat képei. A manap­ság sajnálatosan elterjedt sokko­ló modernségtől abszolút men­tes, látható, nézhető művekről van szó, olyan felületekről a ke­A megye kedvenc napilapja játszani hívja NAPONTA NYERHET Fejtse meg a rejtvényt, és a különálló számozott kockákba írja be a megfejtést! A mai napon, 6 és 14 óra között hívja a 06 190] 230-300-as telefonszámot és mondja be a megfejtést! Ne felejtse el nevét, címét, telefonszámát is közölni! Figyelje a holnapi újságot! A rejtvénysorozat október végéig tart. min­den héten hétfőtől péntekig. A napi megfej­tés mindig egy szó vagy szókapcsolat. A napi megfejtésekből a négy hét alatt két. a sajtóval kapcsolatos idézet áll össze. Ha összegyűjt egy egész heti megfejtést, kivágja és sorban felragasztja a kockákat, majd a jövő hét szerda délig beküldi a 24 Óra szerkesztőségébe (2800 Tatabánya, Fő tér 4.). ismét sorsoláson vesz részt - akkor is, ha nem telefonált nekünk. Ha mind a négy hét megfejtését a fenti módon beküldi, újabb sorsoláson próbálhat szerencsét. • naponta nyerhet: 2 000 forintot, mellé dr. Bordás Sándor Szexposta című ■] dedikált kötetét • hetente nyerhet: a világ legkisebb rádiójából kettőt • és Óné lehet a főnyeremény is: két Sony walkman valamelyike ’A hívás dija percenként 99 Ft+ÁFA Tegnapi rejtvényünk nyertes megfejtője: Szűcs Atilla (Kecskéd. Fő u. 96.) olvasónk. Gratulálunk, kérjük, a nyeremény átvételével kapcsolatban hívja ingyenes telefonszámunkat: 06 (80)310-390! && NÉSZ, PO­LITIKUS CSEP HÍRES SZÜ­LÖTTE KOCSIRA SZERELT NAGY HORDÓ HÓNAP­RÖVI­DlTÉS RÉGI KATÓNAK LEVESE ¥rzöE 80 VERSENY­SZERŰEN FUT TAJTÉK —Ta­rost­NÖVÉNY V ■■ 79 76 Állatok takAcsai T1 81 ÁVIRAT T— BRAZIL TAG­ÁLLAM NŐI NÉV — MÜVÉSZI STÍLUS DINNYE NEDVE f " 78 NEUTRON 77 BŐVEN VAN IDEJE MINDEN NAP 7711 7J n írja ide a megfejtést, és hívja a 06 [90] 230-300-at : !sl retek szorításában, amelyekkel együtt lehet élni, lakni is akár. Tájképek a környékről, a falu­ról, virágok, mezők, dombok ad­ják az ürügyet a színekre, annyi­ra kellemesen és visszafogottan kitöltve a képmezőt, mintha az amatőr jelzőt oda sem irta volna az alkotó a meghívóra... Lelikné Ombódi Orsolya ed­dig a szó, a mozgás erejét használta a szép és jó átadásá­ra, most a festészettel próbál­kozik embertársaira hatni. „Nem csupán jó emberekké kell válnunk, az is fontos, hogy jobb világot hagyjunk magunk után” - vallja leírva is a meghí­vón. A kiállítás október 22-éig látogatható. knl Mogyorósbánya. Zatykó Já­nos országgyűlési képviselő ma 16-17 óráig fogadóórát tart a művelődési házban. Hahota Orvosnál- Lüktet a fejem, fáj az oldalam, hasogat a hátam, szaggat a vál­tam, szúr a szívem...- Irigylem magát - vág közbe az orvos -, hallatlanul erős szer­vezete van, ha mindezt kibírja. Tihanyi Eliza fődijának kö­szönhetően a Dózsa-iskola 2. a osztálya is részt vehetett - tel­jes létszámban - az Ember és az Állat Együttélését Kutató Intézet Cirmi, Blöki és a többi­ek című rajzpályázatának mi­nap megtartott eredményhir­dető rendezvényén. Itt - a bu­dapesti Vasas Ifjúsági Házban - a gyerekekre versengés, kon­cert is várt. Voltak, akiknek egy közös rajz elkészítése volt a feladata, s a Dózsa-iskola ötfős csapatá­nak (is) nagy örömet szerzett a munkájukért kapott, sok-sok fi­nomsággal teli ajándékkosár. Akik nem rajzoltak, azok álla­tokkal kapcsolatos kérdésekből összeállított vetélkedőn vehet­tek részt, és a jutalom - termé­szetesen - itt sem maradt el. Vojcsek Gyuláné osztályfő­nöktől és a fődíjas kisdiáktól, Tihanyi Elizától azt is megtud­tuk, hogy az eredményhirde­tés után a fiatalok körében rendkívül népszerű Animal Cannibals fellépése követke­zett, majd a program végén te- rülj-terülj asztalkám várta a részt vevő gyerekeket. erzé JÓSZOLGÁLAT Mogyorósbánya. Október 18-án hétfőn este fél kilenc és kilenc óra között ellop­tak egy piros színű, 50 köb­centiméteres Honda gyárt­mányú robogót a Kakukk vendéglő elől. A motorke­rékpár tulajdonosa a nyom­ravezetőnek magas jutalmat ajánl fel, aki információval rendelkezik a járműről, a 33/488-480-as telefonszá­mon érheti el. Tatabánya. Hétfőn reggel Tatabánya-Alsógallán ta­láltak egy zsemlyeszínű, fe- hérmellényes, pitbullszerű kutyát. A 2-3 hónapos ál­lat gazdája jelentkezzen a 06/30/9064-769-es telefon­számon. Néhány órás napsütés ORSZÁGOS ELŐREJELZÉS ELŐREJELZÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉRE Ma még az átlagosnál hűvösebb idő várható. A változó felhőzet mellett szinte mindenütt lesz több-kevesebb napsütés. Eső sehol sem valószínű. A délkeleti szél általában mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 9, 10 fok körül lesz. Haj­nalban átmenetileg előfordulhat köd. Várható legmagasabb hőmérséklet (°C) Komárom: 9 Dorog: 10 Esztergom: 10 Tata: 9 Tatabánya: 10 Oroszlány: 9 Várható legnagyobb széllökések (km/ó) Szerdán még folytatódik az átlagosnál hűvösebb idő, utána azonban fo­kozatos enyhülés kezdődik. Vál­tozóan felhős égre számítunk több­kevesebb napsütéssel. Eső sehol sem valószínű. A délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali órákban a szélvédett helyeken ködfoltok is megjelenhetnek, de tartósan sehol sem marad meg a köd. Kora reggel még számítani kell fagyra. Utána a hőmérséklet csak lassan emelkedik, csúcsértéke kora délután 6, 11 fok között valószínű. KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. TÁMOGATÁSÁVAL Melegfronti hatás kezdődik, amely szerda estig folyamatosan értezteti hatását. Figyelmetlenség, aluszékonyság , a reakcióidő csökkenése a jellemző tünetek közé tartozik. Fejfájás, növekedő migrénhajlam is e fronthatás tipikus velejárója. Vízhőmérsékletek (°C) Balaton: Szelidi-tó: Tisza: 10 Velencei-tó: 11-12 Fertő-tó: 6-14 Duna: Balaton: 25-30 Velencei-tó: 20-30 Tisza-tó: 15-25 Fertő-tó: 20-35 9 Komárom: 15-25 Dorog: 10-25 7 Esztergom: 10-20 Tata: 10-25 8-13 Tatabánya: 15-25 Oroszlány: 10-20 Országos előrejelzés (5 napos 120 Ft+ÁFA/perc): 06-90-304-631 Speciális élő tájékoztatás (240 Ft+ÁFA/perc): 06-90-504-001 Országos előrejelzés 30 napra: Orvosmeteorológia (120 Ft+ÁFA/perc): 06-90-304-628 06-90-304-612 A 24 Óra gyermekei Bartalos Mária Komáromban élő karakternumerológus szerint a ma születő gyermek következő főbb tulajdonságai alakulhatnak ki: Ügyesség, találékonyság, rafi­néria, analitikus gondolkodás, intuíció, a tökéletesség utáni vágy jellemezheti ezt a pici ba­bát később. Felnőve ragaszkodni fog tárgyaihoz, nem lesz túl be­szédes, ám - főleg kisgyermek­ként - barátságosság jellemez­/ % « * * l TT HIRDETÉS 3 hónapos, képesítő boltvezető-, üzletvezető-tanfolyamokat indí­tunk. KISOSZ, Tatabánya, Ko­máromi u. 42. 34/311-916. Kisbéren 1999. 10. 14-én el­veszett a Thermoterv Kft. 11195966-2-11 adószámú bé­lyegzője, ami a fenti dátumtól számítva érvénytelen. heti. Művésztípus, aki közszere­tetre áhítozik. Kommunikáció, koncentráció, harmóniaérzék, logika és önbiza­lom fejlesztése válhat fontossá ko­rai gyermekéveiben. SZUPEREXPRESSZ Színesfém-átvétel magas áron! Alumíni­um: 220 Ft, kórlemez: 100 Ft, horgany: 100 Ft, réz: 280 Ft. Érdeklődni: Síkvölgyi út 1. sz. Telefon: 06-20/9914-477 vagy 300-265 egész nap. (6178) ______________ S SS * MARXAKERÉSKtDéa CS SZERVI* j SZTRÁDA bevásárlóközpont; tatabánya \ ini 000 FT°t •SS^jsS^ 11/^ *0 .... C SERÉPKÁLYHA! (6189)______________ 0 6-20/9575-419. Kőműveseket azonnal felveszünk. Tel.: 06-20/9786-623. (6223)___________- i,*, ♦ ff ® . CSALÁDI KARTYA AUTOS SZEKCIÓ A KIZÁRÓLAGOS ELFOGADÓJA! Kamat=0%, a havi törlesztés 500 000 Ft hitel esetén 8 333 Ft/hó! DGL finanszírozás - a megtakarítas akár 517 920 Ft! Használtautó-beszámítás ÚJ. valamint nem ÚJ SUZUKI vásárlása esetén. Érdeklődjön információs A A 10% A A AJ A Nyitva: szambafon vonalunkon: w"r/0 I W*0 l%l es vasarnap is! 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom