24 óra, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-27 / 225. szám

MAGYARORSZÁG I legnagyobb ÉS LEGSZEBB UTAZÓ CIRKUSZA Szeptember 27., hétfő 18 óra Tata, THAC-pálya ■J ............. n 1 999. SZEPTEMBER 27., HÉTFŐ Ára: 43 Ft X. ÉVFOLYAM, 225. S KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 URA ^'fSZTERG0^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Gyorshírek Dunaalmásról Komárom. A Csokonai Mű­velődési Központ Múzeumba­rát Köre kedden 17 órától tartja következő összejövetelét a kamarateremben. Ezúttal Pál Istvánná nyugdíjas pedagó­gus, a Dunaalmás Barátainak Köre vezetőségi tagja tart elő­adást a település történetéről. Testületi ülés Dad. A képviselő-testület szerdán 17.00 órakor a köz­ségházán tartja tanácskozá­sát. Meghallgatják az I. fél évi pénzügyi beszámolót, majd „A község kulturális élete, rendezvények szervezése és ezek hatása a falu életére” cimmel ad tájékoztatást Szűcs Attiláné, s végül az Álla­mi Számvevőszék ellenőrzése által feltárt hiányosságok kija­vításáról szól Mánomicsné Ta­kács Erzsébet jegyző asszony. A testületi ülésre minden ér­deklődőt szeretettel várnak. Időjárás r=^ _ ) 4>~ 25-26 °C f' (Részletek _____a 12. oldalon.) L ovagavató a főszékesegyházban I Dr. Bozóky Imre az MLSZ új elnöke A Magyar Labdarúgó Szövet­ség szombati közgyűlésének legizgalmasabb része az elnök- választás volt. Az első körben még Kovács Attila végzett az élen 40 szavazattal, dr. Bozóky Imrét (39) és dr Mezei Györgyöt (27) megelőzve. Mivel nem volt meg az ötven plusz egy százalé­kos szavazati arány, következett a második kör a két legtöbb szavazatot kapott elnökjelölt között. Dr. Bozókyra 62-en, a korábbi MLSZ-elnökre 46-an szavaztak. Az újonnan megvá­lasztott dr. Bozóky Imre az MLSZ 28. elnöke. * Dr. Torgyán József miniszter még csütörtökön elárulta mun­katársunknak Veszprémben, hogy az FTC elnökeként ő leg­szívesebben dr. Bozókyt látná az MLSZ elnöki székében. Mi­vel a jelek szerint teljesült kí­vánsága, most bizonyára örül a kisgazdapárt elnöke. (További részletek a 10. oldalon.) Paskai László lovaggá ütötte Harrach Péter szociális és családügyi minisztert is Szombaton délelőtt a magyar katolikusok főtemplomában hí­vők, családtagok gyűltek össze a Szent Sír Lovagrend invesztitú­rájára, vagyis az új tagok esküté­telére és beöltözésére. Paskai László bíboros, prí­más, esztergom-budapesti ér­sek a Szúzanya, Palesztina oltal- mazójának közbenjárását kérte a hit hordozóiért. ppnvppp __________________ ' apja játszani hívja HALLGASSON RÁNK - NAPONTA NYERHET Ha játszani akar velünk és persze nyerni nincs más dolga, mint hogy várja október első hétfőjét és hegyezze a ceruzáját! Október 4-én indul ugyanis a 24 Óra új rejtvényjátéka! Ettől a naptól a hó minden hétköznapján, tehát hétfőtől pén­tekig közlünk egy rejtvényt az utolsó oldalon. A megfejtés mindig egy szó vagy szókapcsolat, amit aznap 14 óráig kell bemondani egy adott telefonszámon. A nyertes a másnapi rejtvény mellett már olvashatja a nevét! Az egész heti megfejtést beküldők és a teljes hónapon át velünk játszók egy-egy újabb sorsoláson vesznek részt. Ön tehát akár ■DR. BORDÁS SÁNDOR Dunaszerdahelyen praktizá­ló ismert klinikai pszicholó­gus, dolgozott Bécsben és Budapesten, társadalomtu­dományi kutatásaiért kitün­tették. Az AS-M lapokban rendszeresen publikál, Szex­posta című, izgalmas és szó­kimondó könyve az elmúlt hónapok egyik kiadói sikere. * naponta nyerhet: 2.000 forintot, mellé egyet Bordás Sándor Szexposta című dedikált kötetéből* * hetente nyerhet: a világ legkisebb rádiójából kettőt * és Öné lehet a főnyeremény is: két Sony walkman valamelyike A főpásztor szentbeszédében a kereszténység kezdetét idézte, majd az avatási szertartáson a jelöltekhez fordulva a következőket mondta: „Minden ember kötelessége, hogy lelkiismerete szerint igaz­ságos és tisztességes legyen, a Szent Sír Lovagjának még foko­zottabban azon kell lennie, hogy ne szennyezze be nevét, sőt hir­desse, hogy Krisztus katonája. FOTÓ: MÓNOS És emelem a kardot, amely tite­ket arra figyelmeztet, hogy véd- jétek Krisztus egyházát. Véssé­tek azonban jól eszetekbe, hogy Isten országát nem karddal,'ha­nem hittel és szeretettel lehet meghódítani!". A szertartás során a rend új lovagjaivá tizenketten váltak, köztük Harrach Péter szociális és családügyi miniszter. Munkásköltőnk Frankfurtban Miközben éles, politikai felhan­gokat sem nélkülöző viták foly­nak arról, hogy kik vegyenek részt az októberi frankfurti könyvvásáron, addig van valaki, akit senki sem kifogásol. Árvái István: Lázongó kertész, Rebellischer Gärtner Jardinier rebelle című, magyar, német, francia nyelven Nürnbergen ki­adott, egyszerű borítójú verses­kötete képviseli majd Tatabánya irodalmát, költészetét. A kötet végén három nyelven olvasható, hogy előkészületben a Hozzád Sportoló tévések Tata. Az edzőtáborban rendez­ték meg a hét végén a helyi tele­víziók országos konferenciáját, amelyen 60 szerkesztőség kép­viselői vettek részt. A szakmai programok keretében Révész T. Mihály, az ORTT elnöke és Körmendi Ékes Judit, az ORTT testületének tagja tartott figyel­met érdemlő előadást. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter a sportközvetí­tések szerzői jogáról beszélt, majd a jelenlévők ostromolhat­ták őt kérdéseikkel. Különösen a PNB-s futballmeccsek körüli közvetítési jogok érdekelték a kamerával dolgozó kollegákat. A fórumon megválasztották a helyi tévétársaságok országos sportszekciójának vezetőjét is. Nagy siker, hogy a Tatai Városi Televízió főszerkesztője, Petzke Ferenc kapta a legtöbb szavazatot, aki lapunk kérdésére válaszolva elmondta, hogy a sport a legnézet­tebb műsorok közé tartozik, ezért megtiszteltetés számára, hogy a szekció vezetőjének választották. szólok, Hazám! s a Jöjj, édes ki­kelet! című kötet. Sosem volt értelmiségi, nem is lesz. íráskényszere van. Sze­reti a szépet. Költőnek sem tart­ja magát. Versirónak. S azt vall­ja, mint egyik őse: „írom betű, ahogy jön...” Nyughatatlan lázadó. A Szoli­daritás Szakszervezet nehezen lett volna elképzelhető nélküle. Ágált, vitázott, lázított. ha kel­lett. Sose mondta, hogy verseket is szerez. Frankfurtban mégis ott lesz. Munkásköltőként, együtt az irodalmi hírességekkel. K. P. Társas értékek Civil szervezetek tagjai tanácskoztak Tata „Nincs olyan érték, amelyet társ nélkül birtokolni kellemes volna.” Ezzel a Seneca- idézettel kezdte köszöntőjét Lázár Mózes, a megyei köz­gyűlés elnöke a civil szerveze­tek első megyei találkozóján, melyen szőkébb hazánk mint­egy kétezer ilyen közösségből ugyan csak ötvenkettő képvisel­tette magát, azért a rendezvény elérte célját. A szombati rendezvényen az önkormányzatok és a civil csoportok együttműködésé­nek lehetőségeit, gyakorlatát tekintették át a résztvevők. Ezzel kapcsolatban Lázár Mó­zes úgy fogalmazott, hogy a ci­vilek közösségei meghatározó szerepet játszanak a választott testületek működésének ellen­őrzésében, döntéseinek elő­készítésében. Hasonló véle­ményen volt dr. Riechel Éva, a Miniszterelnöki Hivatal jogi szakértője is. Természetesen nemcsak a meghivott előadókra figyel­tek a jelenlévők, hanem egy­másra is. Különösen azokra, akik ki- sebb-nagyobb kiállítással mu­tatták be tevékenységüket eredményeiket, hétköznapjai­kat. Példaként csak a tatabá­nyai Utcai Segítők Szociális Egyesületére, az Oroszlány Barátainak Körére, a Bábol­nai Gyermek- és Ifjúsági Ön- kormányzatra, a tatai Pötörke Néptáncegyüttesre és a Vö­röskereszt tatabányai szerve­zetére utalunk. A szemet leginkább a DOH-Ungarn Szent József Rehabilitációs Napközi Otthon és Foglalkoztató által összefogott hátrányos helyze­tű embertársaink alkotásai vonzották, különösen a szebbnél szebb párnák, sap­kák, táskák, ajándéktárgyak és kerámiák. Ez utóbbiak egyikén találkoztunk azzal a gondolattal, ami leginkább jellemzi a házigazda United Way-Vértes Vidéke Alapít­vány és a főszervező Kovács Istvánná szándékát is, ami így szól: „Más vagyok, de ember. Ki ugyanúgy sír, örül, nevet, szomorú, ha kedvém szeged. Itt élek melletted, de szeret­nék együtt, Veled.” Tatabánya. A hét végén szép lányok, jóképű fiúk vet­ték birtokba a városi sportcsarnokot. Első alkalommal rendeztek itt Országos Szépség- és Modellversenyt, több mint 160 résztvevővel. A szigorú zsűri három kate­góriában - gyerek, tinédzser és felnőtt - pontozta a ki­futón fellépőket. A legszebb modell Selmeczi Lilla (Ta­tabánya) lett, Molnár Beát és Farkas Zitát megelőzve. Lapunk, a 24 Óra által felajánlott különdíjat - egy uta­zási utalványt - a tatabányai diáklány, Túróczi Brigitta ve­hette át. Sokan már most ajánlatot kaptak különböző cé­gek vezetőitől háziasszonyi feladatra, s információink szerint néhányan reklámszerződésekről is tárgyalhattak. A Tatabányán élő Selmeczi Lilla megérdemel­ten lett a felnőttek kategóriájának győztese A 24 Óra különdíját Túróczi Brigitta vette át E. Nagy ■ Lajostól, lapunk hirdetési igazgatójától FOTÓK: K. T. J. t 977141686500299225

Next

/
Oldalképek
Tartalom