24 óra, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-23 / 222. szám

1999. szeptember 23., csütörtök 24 Óra - Sport 13. oldal Kevés esélyt adnak maguknak Az MLSZ közgyűlése előtt Válságos időszakát éli a magyar labdarúgás az elmúlt hónapokban. Számíthatunk-e megtisztulásra, erre szeptember 25-én, szombaton az MLSZ-közgyűlésen minden bizonnyal választ kapunk. Vannak el­nökjelöltek, pont tizenegyen, az elnökségi tagságra számítók létszá­ma több mint hatvan, megyénkből hárman indulnak az elnökségi tag­ságért. Utóbbiaknak a következő kérdéseket tettük fel: 1. Mi motiválta, hogy elinduljon az MLSZ-elnökségi tagságért? 2. Az elnökjelöltek közül kinek adja a legnagyobb esélyt? 3. Mekkora esélyt ad magának, hogy bekerül az elnökségbe? Cseh László, a kisbéri körzeti lab­darúgó szövetség elnöke: - A kis­béri körzethez tartozó csapatok és vezetőik újra bizalmukat ad­ták. Kötelességemnek éreztem, hogy ezzel éljek is. Labdarúgá­sunk mélyponton van, úgy ér­zem, a felemelkedésben én is tu­dok segíteni.- Igazából, a kialakult körül­mények miatt nem kívánok jós­lásokba bocsátkozni. Egy lebeg a szemem előtt, az egyetemes labdarúgás felemelkedése.- Nekem már az is megtisztel­tetés, hogy a körzet csapatai gon­doltak rám. Természetesen jól esne, ha az országos vezetésbe bekerülnék. Egyébként teljes kö­rű személycserére van szükség. Imrö János, a megyei labdarú­gó szövetség elnöke:- Az utánpótlás-nevelés meg­oldatlansága miatt jelöltettem magam. Ezt az ügyet szándéko­zom képviselni az elnökségben.- Dr. Mezey György és Dr. Bozóky Imre egyformán esélyes az elnöki posztra. Amennyiben igaz a hír, hogy Mezey visszalép, Bozókyn kí­vül nem tudok mást elképzelni.- Még van rá esély! A közgyű­lés napjáig még sok minden el­dől. Az a lista, amit az amatőrök nyilvánosságra hoztak, koránt­sem végleges. Ha viszont ezt a listát veszem alapul, - nincs esé­lyem. Visszarendeződés mutat­kozik, többnyire időskorúak ke­rülhetnek be az elnökségbe. Komáromi Lajos, a THAC ügyvezető elnöke:- Több mint harminc éve a labdarúgás elkötelezettje va­gyok, úgy mint labdarúgó, já­tékvezető és sportvezető. Van annyi tapasztalatom, energiám és kivitelezhető elképzelésem ami a magyar labdarúgás fel- emelkedését szolgálhatná.- A felállást másképp képze­lem el. Nevezetesen két elnök­kel, közülük egy, aki a szakmai részt viszi, a másik elnök mene­dzser típusú lenne. Dr. Bozóky és Dr. Mezey alkalmasak a posztra, bármelyikük lesz á be­futó, a magyar foci nyerni fog. A vesztest is el tudom képzelni el­nökhelyettesi funkcióban.- Nem ringatom magam illú­ziókba, de a nagy számok törvé­nye alapján nem tartom elkép­zelhetetlennek, hogy bekerüljek az elnökségbe. Ha mégsem, ak­kor sem fordítok hátat a sport­ágnak, elsősorban a játékveze­tésnek és az utánpótlásnak min­den segítséget megadok. Csejtei István A 24 Óra is köszöntötte Gyula bácsit Tegnap Tatabányán, a West étteremben bensőséges keretek között köszöntötték Emsberger Gyulát, megyénk egykori FIFA labdarúgó-játékvezetőjét 75. születésnapja alakalmából. Imrő János, a megyei labdarúgó-szövetség elnöke (ő szervezte meg az ünnepséget) köszöntötte Gyula bácsit, méltatva gaz­dag pályafutását. A megyei játékvezetői testület örökös tiszteletbeli elnöke meghatottan vette át a je­len lévők ajándékait. Felvételünkön Miskei Ferenc, lapunk felelős szerkesztője ad át díszes serleget a 24 Óra szerkesztősége nevében. A háttérben balról jobbra Csejtei István, a megyei LSZ elnökségi tagja, Nagy Miklós, Palotai Károly és Egervári Ferenc, az MLSZ JT tagjai. fotó: Jusztin tibor Rövid hírek Kisbéri körzeti labdarúgó-bajnokság Megyei rajt új csapatokkal KÉZILABDA-BAJNOKSÁG Megkezdődött a negyven éve ala­kult megyei kézilabda-szövetség ju­bileumi idénye. A férfiak csoportjá­ban 2 D-D Colors Kft. Kupáért zaj­ló 1999-2000. évi versenysorozatra tizenegy férfi, a TAVY Bt. Kupáért vívandó női bajnokságra hét női csapat nevezett. A férfiak csoport­jában újonc a Globál SC, a Dorogi KK, és a Tardos, a hölgyeknél a Vulkán-Szitás KE gárdája. Alábbi­akban az első két játéknap eredmé­nyeit közöljük. FÉRFI CSOPORT Lábatlan - Dorog 20-17 (11-6), ve­zette: Horváth Lipót. Legjobb do­bók: Deme 7, Balogh 5, Schrenk 3, ill. Szondi, Illés 4-4, Gál 3. Kisbér - Környe 21-24 (9-13), v.: 21-24 (9- 13), vezette: Babos, Erdélyi. Ld.: Molnár, Bajcsai 5-5, Schek 4, Jám­bor 3, ill. Eri 6, Reinach 5, Varjú, Ráh 4-4. Piiiscsaba - Lábatlan 30- 32 (13-17), v: Náthái N., Pál. Ld.: Duró 8, Scheller 7, Travencsák 5, Gáspár, Boros 3-3, ill. Balogh 11, Teller 7, Deme 6, Tardos - Globál 22-49 (13-20), v: Akács, Mózer. Ld.: Deák 6, Visnyovszki 5-5, Szűcs 4, ill. Gőzsi 14, Mahó 13, Hernádi 6, Ertler 4. Dorog - Nagyigmánd 14-20 (7-9), v: Náthái N„ Pál. Ld.: Kiss, Szondi 4-4 ill. Kovács S. 8, Szlaukó, Kovács T. 5-5. Ács - Bököd 34-20 (17-9), v: Fojt, Né­meth. Ld.: Bóki 10, Németh, Dancs 7-7, Nyéli 5, ill. Domokos, Novák 6-6, Kontra 4. Nagyigmánd - Kis­bér 18-16 (8-7), v.: Mózes, Pál. Ld.: Kovács S. 7, Szlaukó 4, Kovács T. 3, ill. Schek, Jáki 4-4, Molnár 3. Környe - Ács 20-16 (9-9), v.: Kajtár Vásárhelyi. Ld.: Varjú 6, Reinach 5, Eri 4, Fábik 3, ill. Büki 6, Dancs 3. Tarján - Piiiscsaba 31-25 (17-17), v.: Fojt, Németh. Ld.: Reiner 10, Bakos 6, Endresz 5, Eipl 4, Szentner 3, ill. Dúró 10, Boros, Ju­hász 4-4, Scheller 3. Bököd - Tardos 29-15 (15-12), v.: Babos, Er­délyi. Ld.: Domokos 10, Lázár, Novák, Molnár 5-5, Kontra 3, ill. Kovács K. 4, Szalai, Deák 3-3. NŐI CSOPORT Környe - Vulkán-Szitás KE 9-17 (4­8), v.: Horváth Á., Tóth. Ld.: Jelenai, ill. Kormosné 6, Rasch 5, Czéma, Dihen 3-3. Ács - Kisbér 25- 13 (16-7), v.: Fojt, Németh. Ld.: Krajczár 9, Lengyel 6, Péter, Tö­rök, Krajczár K. 3-3, ill. Deák 4, Parízekné, Nagyné 3-3. Lábatlan - Bököd 18-16 (7-7), v.: Horváth M., Szalai. Négy atléta -11 érem Nagy érdeklődés mellett rendez­ték meg Szekszárdon a nemzet­közi szenior atlétikai versenyt. Megyénkből négyen próbáltak szerencsét. Eredményeik: az álta­lános kategóriában a nagyigmán- di Mészáros Róbert súlylökésben és diszkoszvetésben első, gerely­hajításban 2. lett. Az M50-esek között Gengeliczky László (Tata­bánya) súlylökésben és diszkosz­vetésben aranyérmet szerzett. M60-ban: Babos Imre (Baj) súly­lökésben és diszkoszvetésben el­ső, a gerelyhajításban a 3. helyen végzett. Mészáros Miklós (Nagyigmánd) súlylökésben és diszkoszvetésben aranyérmes, ge­relyhajításban bronzérmes lett. Avon női világfutás Október 17-én ér Budapestre az Avon női világfutás tizenhat or­szágot átölelő nemzetközi ren­dezvénye. Tavaly Budapesten indultak a legtöbben, 8500 fiatal és idő­sebb hölgy állt a rajthoz. Az idei év újdonsága, hogy a 10 és a 4 kilométeres távok mellett, a 60 év felettieknek 2 kilométeres margitszigeti gyaloglás is szere­pel a programban. Igazi ajándékozón várja a rajthoz állókat. Mindenki emblémázott pó­lót, az AVON és a verseny kiemelt támogatójának, az OTTÓ Kataló­gusáruháznak az ajándékát kapta. A tíz kilométeres táv célba érkezői pedig arannyal futtatott érmet ve­hetnek át. Nevezni előzetesen ok­tóber 1-ig, Tatabányán, az Avon területi vezetőjénél, Husztiné Váradi Adriennél (Tel.: 06/20/9531-956) és a megyeszék­hely Avon(alakért) SE vezetője Katona Gabriellánál (tel: 06/30/ 9695-682) lehet. Dági röplabdás sikerek A Dági SE II. megyei osztályban szereplő férfi röplabdacsapata az országos szpartakiádon nagyon erős mezőnyben lett ezüstérmes. A másik nagy megméretésen, a Dunakanyar-kupán Vácott veretle­nül lett első Németh Iván legénysé­ge. A sikerek kivivői: Baumann Pé­ter, Czetti László, Csurka Sándor, Farkas Tibor, Forgács Balázs, For­gács Viktor, Locker Viktor, Mayer Kornél, Megyei Vilmos, Molnár Já­nos, Rezsnyik István, Wieszt Ba­lázs, Zsolnay I. György, Zsolnay II György. Show Máriahalmon Szeptember 25-én 10 órától is­mét enduro krossz versenyt lát­hatnak az érdeklődők a csodála­tos fekvésű máriahalmi katlan­ban. Több érdekes program szí­nesíti a napot. 10 órától enduro krossz bajnoki futamok lesz­nek, majd 14.00-tól látványos off road show-ban gyönyörköd­hetnek az érdeklődők. 17 órától tartják a motokrossz pénzdíjas versenyt, majd a tombolasorso­lás és az eredményhirdetés zárja a napot. 20 órától, akinek kedve lesz, még diszkóban is bizonyít­hatja tudását. Nemcsak a ver­senyzők, a nézők is. Pénteki Kocog-Ora Pénteken 17 órakor a tatabányai McDonald’s melletti parkolóban lesz a rajtja a soros Kocog-Óra 2000-nek. A szervezők várják a mozogni vágyókat, akiknek még ezentúl 12 alkalommal lesz lehe­tőségük a pecsételés gyűjtésére. Jók a bábolnai tekések A teke NB III-ban a Bábolna otthonában fogadta a Petőházát és 6:2 (2520:2395) arányban győzött. Szilágyi András 444, Szőke Barna 436, Kiss Balázs 423, Kiss József 416, Kozári Gyu­la 402, Végit Jácint 399 fával já­rult hozzá a szép sikerhez. Őszi tenisztalálkozó Már nyolcadik alkalommal ad otthont a Tatai Edzőtábor a leg­népszerűbb őszi tenisztalálko­zónak, az old boyok meghívásos versenyének. A hölgyek har­mincöt év felett, a férfiak negy­ven esztendős kortól indulhat­nak több korcsoportban - egyé­niben és párosban is. Már szep­tember 24-én, pénteken délután 15 órától kezdődnek a mérkőzé­sek a legifjabb hölgyek és a fér­fiak összecsapásaival. A tervek szerint vasárnap rendezik a döntőket, délután osztják ki a díjakat. ÁCSTESZÉR - ÁSZÁR 1-3 (1-2) Ácsteszér, 80 néző. Vezette: Hubay B. Ácsteszér: Treyer - Lükő, Holczinger, Sógorka, Sarkadi, Kreizinger (Viski), Link, Szabó (Csillag), Luksik A. I., Luksik A. II., Lovászi. Ászár: Kovács - Rumi (Takács L.), Garas, Mészáros I., Fűrész, Németh, Nagy, Takács T. (Ligeti), Császár (Jekker), Lengyel L„ Jáki (Szép). Gólok: Sarkadi, illetve Rumi, Császár, Szép. TÁRKÁNY - CSÁSZÁR 8-0 (3-0) Tárkány, 150 néző. Vezette: Horváth L. Farkain: Róth L. - Földes J„ Rabi I., Hollósi, Fehér, Búza (Molnár Z.), Fekete, Sárközi, Mogyorósi, Kern (Répási), Rabi Z. Császár: Horváth - Fülöp, Csiszár, Németh (Mész), Szabó A., Kuts, Pulai, Kővári, Wolf, Máté (Maráczi), Tóth. Dorogi körzet 1. T. Üvegyár 5-­25-5 15 2. Tát KÖZI 4-1 12-5 12 3. Nagysáp 3 1 1 12-11 10 4. Dömös 23 ­12-3 9 5. Gyermely 3-2 12-12 9 6. Esztergom-kv 2 2 1 15-8 8 7. Piliscsév 212 10-5 7 8. Dág 212 7-11 7 9. Pilismarót 2-3 8-9 6 10. Süttő 2-3 5-12 6 11. Csolnok 1 13 8-16 4 12. Baj na 1 -4 5-12 3 13. Kesztölc 1 -4 9-21 3 14. Annavölgy-14 7-17 1 Labdarúgó Bajnokok Ligája, 2. forduló eredményei, E-csoport: FC Porto Olimpiakosz - Pireusz 2-0 (1-0). Porto: 25 000 néző. Gólszerzők: Esquerdinha (6.), Jardel (47.). Real Madrid - FK Molde 4-1 (1-0) Madrid: 15 000 néző. G: Morientes (27.), Savio (60., 69.- 11-esből), Guti (80.), illetve Lillebaek (79.). F-cso- port: Glasgow Rangers - Bayern München (német) 1-1 (1-0). Glasgow: 50 000 néző. G: Albertz (22.), illetve Tárnát (90.). PSV Eindhoven - FC Va­lencia 1-1 (0-1). Eindhoven: 30 ezer néző. G: Van Nisterlooy (71. - 11-esből), illetve C. Lopez (4.). G-csoport: Girondins Gólok: Sárközi (4), Mogyorósi, Fehér, Kun, Hollósi. IFI.: Tárkány - Császár 1-2. SÚR - HÁNTA 3-1 (34)) Súr, 150 néző. Vezette: Odor F. Súr: Harmati - Kokas, Garai, Kusicza, Kovács, Gellér Z„ Geilér K„ Pádár, Bíró, Sógorka, Shandl. Hánta: Kozma - Takács, Pulai M., Farkas, Matics, Szűcs, Petőcz, Várhegyi, Szednár, Pulai I., Bognár. Góllövők: Sógorka 2, Bíró, illetve Petőcz. K-TELEKI - B.SZOMBATH. 102 (5-1) Kerékteleki, 150 fő. Játékvezető: Cserháti. Kerékteleki: Polgár - Nagy, Gombai, Adorján, Balogh, Németh, Köbli, Rakó, Fajkusz, Szabó, Gregorits, Geczinger. Bakonyszombathely: Polgár ­Kálnai, Martler, Molnár, Heilig, Sipos. Balázs (Tóth), Stokker, Odor, Búzái, Gergely. Tatai körzet 1. Szomód 41 ­9-3 13 2. Szend 4-1 24-7 12 3. Mocsa 4 - 1 19-6 12 4. D.szentmik. 22 1 12-8 8 5. Kisigmánd 3 1 1 11-6 7 6. Dunaalmás 2-2 22-8 6 7. Szák 122 5-12 5 8. K.monostor 1 1 2 11-11 4 9. Kömlőd-4 1 8-12 4 10. Héreg 1 1 2 8-22 4 11. Dad 1 -3 7-8 3 12. Vértestolna-14 6-20 1 13. Epöl-13 6-25 1 Bordeaux - Willem II TÍlburg 3- 2 (2-1). Bordeaux: 14 000 néző. G: Victoria (16. - öngól), Laslandes (22.), Feindouno (83.), illetve Abdellaui (40.), Sanou (70.). Szpartak Moszkva - Sparta Praha 1-1 (0-1). Moszkva: 45 000 néző. G: Bezrodnyij (73.), H-csoport: Hertha BSC - FC Chelsea 2-1 (1-0). Berlin, 55 000 néző. G: Daei (2., 70.), illetve Leboeuf (86. - 11-esből). Király Gábor és Dárdai Pál ezúttal is a berliniek erőssége volt., AC Milan - Galatasaray 2-1 (2-0). Milánó: 40 000 néző. G: Leonardo (44.), Sevcsenko (45.), illetve Ümit (49.). Csere: Kuti, Tóth, Molnár, Adamek. Góllövők: Gregorits (3), Fajkusz (2), Szabó (2), Köbli, Rakó, Geczinger, illetve Tóth, Gergály. RÉDE - V.KETHELY 5-0 (2-0) Réde, 70 néző. Játékvezető: Tariné. Réde: Pacsika - Csécsei, Vígh, Bíró, Komenda, Buda, Markovics, Volf, Nagy, Tóth, Bíró. Vérteskethelv: Nagy - Kuzmann, Wolf, Vajdics K., Petrőcz, Deák, Stardt, Vajdics P„ Mikola, Kecskés, Bozori. Góllövők: Nagy (3), Bíró, Tóth. ETE - B.SÁRKÁNY 1-4 (0-2) Ete, 100 néző. Játékvezető: Nagy. Ete: Szabó - Rémai, Móricz, Szűcs, Lázár, Baráth J., Szabó P., Baráth Z., Torogai, Tálos, Búzái J.(Stamler). B.sárkány: Száz - Bálint, Sheehy, Karcz, Kádi, Bakai, Ferenci, Nagy, Horváth, Mikola. Molnár. Kisbéri körzet 1. B.sárkány 4 - ­17-7 12 2. Tárkány 3 2 ­21-6 11 3. Ászár 3 2 ­14-8 11 4. Réde 2 2 ­14-6 8 5. Kerékteleki 212 21-13 7 6. Súr 2 12 14-9 7 7. Hánta 2 1 2 13-13 7 8. Bana 2-2 11-8 6 9. Császár 12 2 10-18 8 10. Ete 1-3 5-10 4 11. B.szombath. 1-3 6-16 3 12. Ácsteszér -1 3 3-17 1 13. V.kethely -1 4 5-23 1 Totótippek 38. HÉT 1. Bremen - Ulm 3-1 1 2. Dortmund - Frankfurt 1-0 1 3. Rostok - 1860 Münch. 2-2 x2 4. Unterhac. - Hertha 1-2 2 5. Duisburg - Schalke 04 1 6. Bielefeld - Freiburg X 7. Leverkusen - Kaiserslau. lx 8. Udinese - Fiorentina X 9. Reggina - Piacenza 1 10. Lecce - Juventus 2 11. Parma - Lazio 1 12. Torino - Internazionale x2 13. Verona - Bari X + 1 mérkőzés 14. Wimbledon - Tottenham i Napi sportszerkesztő: Péntek Sándor Labdarúgó Bajnokok Ligája Remekelt Király és Dárdai Herthája KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA A i y^ATEsz taaa Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Tel./fax: (34)311-991. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY; Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: FICSÓR JÁNOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V, Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon/Fax: (34)310-811, 310-053. Ügyeleti telefon: (34)310-468. Telefax: (34)311-010. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 2. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketing- és hirdetési igazgató: E. NAGY LAJOS. Telefon és fax: 34/316-055. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztés telefon/fax: 310-390. Árusítja a BUVIHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330- 70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 1999. évi előfizetési díj egy hónapra 795 Ft, negyedévre 2385 Ft, fél évre 4770 Ft, egy évre 9540 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: C0FINEC HUNGARY Rt. - Petőfi Nyomda Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Fábián Endre nyomdaigazgató. ISSN 1416-8650. Táiékoztatjuk olvasóinkat, hogy a küiónbózó versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer - Budapest Kiadói Kft., Axel Springer - Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom