24 óra, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1999. január 2., szombat Ezúttal közlekedési dolgozók voltak a szerencsések Óévbúcsúztató nyereménnyel Tovább ketyeg a Szerencseóra A 24 Óra Vasárnap Reggel 14-ei számában meghirdetett já­tékban ismét három megyei nyertesünk volt. Úgy látszik, For­tuna istenasszonya „megemberelte” magát az előző hetiekkel ellentétben, amikor is alig-alig jött össze két nyerő. Megyénk olvasói bizony meg­szerették a vasárnapi 24 Órát, és az eddigi 14 hétben nem volt olyan lapszám, amely ne több nyerőről tudósított volna. így volt ez a 14. héten is, hi­szen Vértestolnán Uttó János (képünk az 1. oldalon) hat kar­ton jóféle Kaiser Prémium sör­rel búcsúztathatta az óesztendőt és köszönthette az újat. A lapot az első szám óta vá­sárolja, és az egész család ol­vassa. Felesége és lánya a sztá­rok életét és a recepteket szere­tik böngészni, fia, veje és ő maga a megyei érdekességeket és a sportot keresi, szeretik a lapban. Rendre megfejtik a rejtvényt és rendszerint kétszer telefonálnak, levelezőlapot is küldenek. Eddig nem volt sze­rencséjük, de most bejött. A másik hat karton sört Ta­tabányán Zelenay Gábor nyerte. A nyugdíjas volt közle­kedési dolgozó igen megörült, hogy volt munkatársával, Uttó Jánossal együtt örülhettek a szerencséjüknek, mert mint el­mondotta, valamikor együtt dolgoztak. Zelenay Sándor ép­pen kutyaetetésből tért haza szilveszterkor délben Szomód- ról, ahol egy kis hét végi telkük van, és azt öt kutya és két A Zelenayéknál volt mivel koccintani szilveszterkor Mátraiék szívesen fény képezkedtek a vasárnapi 24 Órával macska „lakja” télen is. Szom­szédjával felváltva járnak ki, és miután ő már ingyenutasa az autóbusznak, csak a kutyaele­del kerül pénzbe. A lapot kezdettől vásárolja és feladja a szelvényt is, de a te­lefont ugyanabban az idősáv­ban veszi igénybe, mint a leve­lezőlapot. Most szerencséjük volt, és Ilona asszony valamint a család többi tagja sörrel köszöntötte az éjfélt. Harmadik nyertesünk is köz­lekedési dolgozó, de ő még keményen aktív. Mátrai Mi­hály, a Vértes Volán autóbusz- vezetője éppen szabadnapos volt szilveszterkor, így felesé­gével. Erikával készülhettek az i ünnepre. A fiatalasszony az uk­rajnai Lviv-ből - Lembergből - települt Magyarországra. Hat évvel ezelőtt egy május elsejei majálison ismerkedett meg Mátrai Mihállyal, és az épí­tészmérnök hölgy rövidesen fe­lesége lett. Erika nyelvtanulá­sához is segítséget nyújt az ol­vasás. Szinte nincs olyan rejt­vény, amelyet ne fejtene meg, ez is segíti abban, hogy újabb és újabb kifejezéseket ismerjen meg. Férje legutóbb a Kokó cikknek örült, de elejétől végig elolvassák az újságot. Most a 10 ezer forintos takarékbetét­könyv egy későbbi céljuk meg­valósításához segíti őket. Kedves Olvasónk! Fortuna szereti, ha megkísértik. Rajta hát, legyen Ön is kegyeltje a Szerencseórával. Jusztin Császári kisgazdák Újjászerveződő és tisztújító összejövetelt tartott december 30-án a FKGP császári szerve­zete a helyi művelődési házban. Részt vett az összejövetelen Rezi Árpád, a megyei közgyű­lés alelnöke, a párt megyei el­nöke is. A díszvendég Gyi- móthy Géza, az Országgyűlés alelnöke volt, aki előadásában hangsúlyozta, a magyar mező- gazdaság jelenlegi nehéz hely­zetéből a kilábalásra csak akkor van mód, ha az FKGP és a Földművelési Minisztérium erőfeszítéseiben szövetsége­sekre lel a falusi emberekben. A megújult szervezet elnökévé Szabó Kálmánt, titkárává Ka- czor Lajost választották. Az újságíró Noteszáról _________ H árom tenor helyett - négy törpe S zilveszterkor csupa öröm tévét nézni. Akiknek a gyalogosan fogható magyar királyi egyes műsor jutott, eleve örülhettek, mert a szatellitről fogható kettes is ugyanezt az adást szolgáltatta. Legalább eltűnt a tehetős és kevésbé tehetős társadalmi rétegek kö­zötti feszültség. Spórolós egy műsor volt, példamutatóan az. Sikerült már a készí­tés periódusában megspórolni az írót, a rendezőt, a koncepciót és a humort. A négy (egyikük csak közreműködőként...) legalacsonyabb termetű műsorvezető szerepeltetésének az volt a gyengesége, hogy egyiküknél sem volt lámpás, ezért aztán kerti törpeként nem voltak hasznosíthatók. A műsor szempontjából pedig... Két, elől-hátul lefarigcsált ar­chív produkció és a renge­teg - tehát unalmas - rek­lám között hosszasan fe­csegni arról, hogy milyen jó lesz a következő szám, hálát­lanfeladat. A közönségjátékokat vezető hölgy a barátságtalan hangszí­nén és szigorú modorán kívül egyes-egyedül a betelefonálók párosodásáról alkotott, minden elmeélt nélkülöző ízléstelen és sokat ismételt szóviccével vált emlékezetessé. Nagyon jó volt az archívumból kegyesen a nézők elé engedett kétzongorás zeneparódia, egy világszám, amelynek - nyilván jogdíjmegfontolásokból - alig egy negyedét láthattuk, az sem volt akármi... M egjelent még a Szatellit, abból kiderült, hogy a selmecziség szilveszterkor is a szorgalom szinonimája és volt a showder- man morzsaléka. Abból meg az derült ki, ami kimaradt, az sem jobb annál, mint amit már leadtak. A TV1 tehát nemcsak a kora reggeli műsorát vesztette el könnyedén és spórolósan, hanem az év végit is. Sebaj. A néző úgyis hamar feledi... Kertész N L. Sikerült megspórolni az írót, a rendezőt a koncepciót, a humort Búcsúztunk, de reményeinket áthoztuk 1999-re Fújtuk a trombitát önfeledten az óesztendőt, Végh Szilárd csapatának sokat jelent, ha ösz- szejöhet a gyerekkori „banda”, pláne szilveszterkor. Vojnár At­tila, a vendéglátó egység fő­nöke igen elégedett volt, nagy­szerű hangulatban teltek a per­cek másnap reggelig. Éjfélkor a Tatabányai Városi Sportcsarnokban éltük meg a Himnuszt. Felemelő érzés volt, amikor négyszáz torokból zen­gett nemzeti énekünk. Csaba Béla, a bál főszervezője remek érzékkel, kitűnő megyei zene­kart, az Elektro Bandot hívta meg, amely Andival, a kiváló énekessel az élén csodálatos es­tet varázsolt a többségében sportos emberekből álló ven­dégseregnek. Többek között itt volt az év legjobb csapata, a Vértes Volán Kosziba István mesteredző és Varga István el­nökkel. Mi az, hogy ott voltak? A gyönyörű röplabdás hölgyek a táncparkettán is megmutatták, Tatabányán a triatlonisták szer­vezésében kerékpáros felvonu­lással vette kezdetét a szilvesz­teri mulatság. Rónai Ferenc klubelnök elégedetten konsta­tálta, hogy ezúttal mintegy 120- an bringáztak át a városon rendőri felügyelet mellett. A Hotel Árpádban már hetek óta nem lehetett belépőt váltani. Ezúttal is telt házban tartották az óévbúcsúztatót. Varga László ügyvezető igazgatónak akadt munkája bőven. Kérem, az Árpád név kötelez, itt min­denben a kedves vendég igé­nyei szerint kell dolgozni. Nem is volt panasz. A Melody City Band Csóka Csaba vezérletével kitűnő hangulatot teremtett, ez Kitűnően érezték magukat a vendégek a tatai Zöld Lovag étte­remben. Tippán József, a TV2 kifutó című műsorának sztárja is fellépett. Képünkön: Fuss Rita, Palakovics Szilvia és Bardovics Gábor korabeli ruhában sorsolják ki a tombola-főnyeremény szilveszteri malacait. FOTÓ: HARASZTI NORBERT Mérleget vontunk, osztottunk, szoroztunk, vajon milyen volt az óév, mi várható 1999-től. Érdekes, hogy az év utolsó napján nem politizáltak az emberek, legalábbis ezt láttuk szilveszteri kőrútunkon. Önfeledten mulattunk, minden megszépült, de ennyi kijár a halandónak: egyszer legalább az évben felejtsük el bánatunkat, emlékezzünk a szebb pillanatokra. a szokatlanul nagy létszámú zenekar érti a dolgát. A Vador­zóban 800-an buliztak, Tóth Mihály, a népszerű pincér szo­kásos humorával remek hangu­latot teremtett a sörözőben. Neki különösen szép emlékként marad meg ’98, hiszen két hete született meg Balázs nevű fia. Igaz, most olykor fáradt az éj­szakai csecsemősírástól, de ahogy mondta, megoldotta a helyzetet, ő különszobában al­szik Bizsuval, a törpe uszkárral, így aztán szilveszter estéjén is üdén állhatott a vendégek ren­delkezésére. Oroszlányban a Horoszkóp vendéglőben egy régi, ám fiata­lokból álló társaság búcsúztatta A Vértes Volán röplabdásai remek hangulatban búcsúztatták az óévet fotó: Kiss T. József hogy ehhez a „szakmához” is remekül értenek. Előd János és felesége, a Vasas Budai Téglá­tól Kaszibáék vendégeként csodálkozhattak azon, hogy minő összetartás van a Vértes Volán röplabdacsapatánál. Azt is kiemelték, hogy egy ember­ként, barátként ünnepelt a sok nagy csatát megélt sportcsar­nok közönsége. így igazi az óévbúcsúztatás. Csak Latyákot tudnám fe­ledni. A tombola főnyereménye egy apró kis malac volt, amelyet slampos fülei miatt pillanatok alatt elneveztünk Latyáknak. Sokan csak miatta vettek tombo­lát, mondván, ő még a szobának is dísze lehetne. Terveztünk, ezt a kis malacot meg kell nyernünk. Fotót is akartunk készítem róla, de szegényke úgy megijedt az őt körülvevő szeretettől, hogy ijed­tében becsinált. Éjfélkor viszont, amikor gazdára talált, szinte fe­hérlett a tisztaságtól pelyhedző szőre. A boldog nyertestől sokan meg akarták venni, de ő még a rekordösszegeket is visszautasí­totta. Pedig nekem is kellett volna ez a tündéri Latyák. Éjfélkor nem durrogtak úgy a petárdák, mint régen. Inkább a csillagszórók éjszakája volt. A bírság réme fenyegetően hatott. Önfeledten ölelgették egymást az emberek. Ismerős, ismeretlen egy emberként kívánt boldog új évet. Ahogy Csabai Béla mondta: búcsúztunk, de remé­nyeinket áthozzuk 1999-re. Mit lehet erre mondani: így legyen... Péntek Sándor A tatai öreg-tónál szilvesz­teri melegedő várta az arra járó embereket. Képünkön Szépe Tibor bográcsban kí­nálja a forró teát i 1 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom