24 óra, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

Koméromíszíergan megy« tietfep >-■ '■ ' ■ IÄS» X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 43 FORINT VÁNDOROLNAK A TV SZTÁROK INTERJÚ NYILASI TIBORRAL * i MÁR CSAK 362 NAP AZ EZHEDFORDULÚIG || i SPOHT. JÁTÉK. REJTVÉNY Korossá az árusítóhelyeken! 1999. JANUAR 2., SZOMBAT KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA­•CSZTERö Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány," Tata és környékük napilapja Gázolaj csöpögött a fák koronájáról Megfúrták az olajvezetéket - Hátrahagyták a hordókat és a kannákat A megyei polgárvédelmi parancsnokság ügyeletese, Benye János százados nem így képzelte el ünnepi szolgálatát. Súlyos gázolaj­szennyezésről szerzett tudomást. VÉRTESSOMLÓ Csütörtökön 11.50-kor érkezett a bejelentés. A Vértessomló és Kömye közötti üzemi út mellett a mezőőr arra lett figyelmes. hogy gejzírként szökik a ma­gasba a gázolaj. A MÓL szakemberei, a rend­őrség és a polgári védelem illeté­kesei azonnal a helyszínre siet­tek. Az utóbbiaknak nyomós okuk volt erre, mert súlyos kör­nyezetvédelmi kár keletkezett, amely szerencsére emberi telepü­lést nem veszélyeztet. Az okra is fény derült hama­rosan. A Százhalombattától Ko­máromig tartó termékvezetéket ismeretlen tettesek a tolózár lezá­rása után „meglékelték”, majd megkísérelték a gázolajat hat hordóba és jó néhány marmon- kannába tölteni. Csakhogy az üzemanyag olyan erős sugárban tört ki a mintegy 40 centiméter átmérőjű csőből, hogy nem tud­tak vele mit kezdeni. Egy négy­szer négyméteres gödör teljesen megtelt gázolajjal, a környező fákról sűrűn csöpögött a veszé­lyes anyag. Több ezer liter gáz­olaj a veszteség. A rendőrség az ügyben meg­kezdte a nyomozást. Vezetőváltás a Mól kenőanyag üzletágánál Hétfőn már az új igazgató irányít — Piaci pozíciók védelmében KOMAROM A Magyar Olaj- és Gázipari Részvény- társaság komáromi kenőanyag üzlet­ágának munkáját hétfőtől új igazgató irányítja. A régi nyugdíjba vonult. Az 1961-től a cégnél dolgozó dr. Lengyel Jenő - aki 1963-tól folyamatosan valami­lyen vezetői tisztséget töltött be - nyugál­lományba vonul, s helyét a sikeresen pá­lyázó Héra István foglalja el. Héra István ó5 esztendős, vegyészmér­nök. tárgyalási szinten beszéli az angolt. korábban az AGIP Hungária kenőanyag részlegének vezetője volt. Az új igazgató feladata lesz a többi kö­zött, hogy a cég a régióban megőrizze előkelő piaci pozícióját, s a vállalat meg­újuló üzletpolitikájában rniinká ávai tevé­kenyen közreműködjön. Elhunyt Barassó Csaba Egy közösségi rendezvényen, szilveszter előtt rosszul lett, és váratlanul elhunyt Ba­rassó Csaba (képünkön), aki az MDF oszlo­pos tagja volt: kilenc évig tatai önkormány­zati képviselő; 1990-98 között a megyei ön- kormányzat tagja is. Mindkét testületben több bizottság munkájában vett részt. Temetéséről később intézkednek. Gyengült a sztrájkveszély Elég a 16 százalék ? Egy nagyobb'összegre lenne szüksége céljai eléréséhez? FUvja a Citibank Hitelvonalát! |TVI* ( Citibank Személyi Kölcsön / 300 000«töl 3 000 000 Ft’-ig terjedő kölcsönösszeg. I-S éves futamidő. / Keies és fedezet nélkül igényelhétQ, ingyenes hitelbírálattal. «/ QyorSrkényelmes ügyintézés: hívja A Citibank Hitelvónalát a 06 80 400 000 as ingyenes telefonszánvon munkanapokon 7 es 22 óra ^ kötött, vágy hétvégen 9 es 19 óra kozott, és telefonos hitekanacsadómk fogadjak 'hívását.. • , / • '< v ' . , : . ’ ' ❖ Atalpfeketctek budapesti. Pest. Fejér. Koma rom-Esztergom vagy - Gyoi -Mosorv Sopron megyei lakóhely es legalább 71 éves életkor; 1 minimum jövedelem: egyszemélyes igénylés esetén minimum 50 000 Ft havi netto jövedelem, kétszemelyes igénylés c$fetén (amély közös haztartásbatvétö két személy keresetéből adódhat össze. pl. házhstársak. élettársak stb.) minimum 70 000 Ft havi nettó jövedelem.- Egyéb feltételek: a részletes tájékoztatásért kérjük hívja a Citibank Hitelvonalatí ­lvii akciós aj.Jndck február 28-lg: Citibank Visa Hitelkártya | ■ Emst 4 900 Ft. illetve Visa Arany -II 900 Ft ért ok ti hitelkártyát kaphat ajándékba, ha kölcsönkérelmét legkésőbb 1999. február 28>ig eljuttatja a Qtibankhpz, raoo«ni »««fi >Ä»äTL5*«*j« fiSOOWFI A Vasutasok Szakszerve­zete, valamint a Mozdony- vezetők Szakszervezete visszavonta jövő heti sztrájkfelhívását a Vasúti Érdekegyeztető Tanács csü­törtöki ülésén, mert szá­mukra elfogadható a MÁV vezetése által az idei évre vállalt, összességében 16 százalékos béremelés. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ), amely továbbra sem vonta visz- sza sztrájkfelhívását, ma foly­tatja a tárgyalásokat a MÁV ve­zetésével. A VDSZSZ szerint a másik két érdekképviselet és a mun­káltató által aláírandó dokumen­tum nem minősül bérmeg­állapodásnak. A munkáltató jogi szakértője ugyanakkor rá­mutatott: a Munka törvény- könyve szerint a harmadik rep­rezentatív szakszervezet nélkül aláírandó, béremelésre vonat­kozó dokumentum kollektív szerződés erejű megállapodás­nak minősíthető. A bérmegállapodás szövegét hétfőn véglegesítik az aláírók. Az egyezség szerint a vasuta­sok reálkeresete 1999-ben átla­gosan 1,7 százalékkal emelked­het. Ez a 14 százalékos alapbér- fejlesztésből, az 1,5 százalékos teljesítményhez kötött béreme­lésből, valamint 0,5 százalékos differenciáltan elosztott kereset- emelésből valósítható meg. Szilveszteri babák - Nagy örömmel búcsúzott az óeszten­dőtől Kiss Gábor és családja Tatabányán. Gábor felesége, Viktória ugyanis még szilveszter délelőttjén megszülte - az óév utolsó tata­bányai kisbabáját - Laurát (képünkön a baba és a mamája látható). A 3980 grammos kislányt, aki első gyermekük, dr. Varjú János szü­lész-nőgyógyász segítette napvilágra a Szent Borbála Kórházban. • Hasonló öröm részese volt a Mrázik família a komáromi Selye János Kórházban, ugyanis január elsején 2 óra 25 perckor a 3270 grammal született Viviennel új taggal bővült a család. rom Kiss t. ,i. Családokért társulnak KISBÉR A múlt év decemberének második télében ültek össze Kisbér, Ba- konysárkány, Ete, Vérteskethely önkormányzati vezetői, hogy megalkossák a Kisbéri Családse­gítő Központot Fenntartó Társulás létrehozására és működésére vo­natkozó új megállapodást. A jövőben közös fenntartás és ellenőrzés alatt a kisbéri városhá­zán működő családsegítő központ a gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadás, családsegítő szolgálat szakterületén fejti tevékenységét. Benisné Varga Valéria szakmai vezetésével. A társuláshoz a későbbiek­ben a bakonyi térség vala­mennyi települése csatlakozhat. Éjféli sötétség Tata. Éjfél előtt öt perccel huny­tak ki a fények Tatán, az óév utolsó másodperceiben a Miko- vényi utca térségében. Az EDÁSZ szakembereinek köszön­hetően fél órán belül helyreállt a rend. A bajok oka a szőnyeggyári trafó meghibásodása volt, de ez nem vigasztalta azokat, akik a Himnusz elhangzása előtt pár perccel, kezükben pezsgős üveg­gel áram nélkül maradtak. IPŐJÁRÁS Segítünk ívtcgvAlösítAni álmait 172 «06 Pl 296 906 Fi http; 'wskrw,Citibank hu 0, -1 C-fok (Részletek a 6. oldalon.) BUÉK ’99 - hirdeti a dobozos sörből a hóban kirakott felirat Vértestolnán Uttó Jánosék- nál. Tréfás ötlettől vezérelve úgy gondolta a 24 Óra Vasárnap Reggel Szerencseórájának egyik nyertese és veje, Joó Béla, valamint unokája, Dávid, hogy így köszöntik az új eszten­dőt. (További nyerteseinkről a 2. oldalon olvashatnak.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom