24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-15 / 293. szám

6. oldal 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 1998. december 15., kedd Következetes inflációcsökkentés Nem kis meglepetést okozott az elemzők körében a novemberi inflációs adat, miszerint a havi 0,3 százalékos átlagos áremel* kedésnek köszönhetően 11,2 százalékra csökkent az éves ár­index. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt több mint 7 százalékkal csökkent az infláció, amire eddig még sosem volt példa. Inflációs várakozás. A hazai gyógyszergyártók nem emelik támogatott ter­mékeik árát - közölte a Ma­gyar Gyógyszergyártók Or­szágos Szövetsége. A Ma- gyosz eleget tesz az Egész­ségügyi Minisztérium tár­gyalási meghívásának, de aggodalmát fejezte ki ami­att, hogy az egészségbiztosí­tás szűkös kasszája inflációs várakozást kelt a gyógyszer­fogyasztók körében. Megszűnik a terelés az M3-as díjfizető kapuinál. Kedden 12 órától már csak a kapukon keresztül lehet fel­hajtani a pályára. Az autó­pálya díjfizetési rendszeré­nek ez még csak a díjmentes próbája, ami az év utolsó napjáig tart. Január 1-jétől már fizetniük is kell azok­nak, akik az M3-ason akar­nak autózni. Az ÁPV Rt. kezdeményezte a Mól Rt. Igazgatóságának elnökénél, hogy a lehető legrövidebb időn belül hív­ják össze az olajipari társa­ság közgyűlését. A közgyű­lés javasolt napirendjén az igazgatósági és felügyelő­bizottsági tagok visszahí­vása és az új tagok megvá­lasztása szerepel. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 365,67 Francia frank 39,21 Japán jen (100) 187,59 Német márka 131,47 Olasz líra (1000) 132,76 Osztrák schilling 18,69 Svájci frank 163,11 USA-dollár 216,82 ECU 258,15 Az elemzői várakozásoknál több mint fél százalékponttal alacsonyabb árindex kalkulálá­sakor fontos szerepet játszott, hogy az élelmiszerek ára - amelyek a legnagyobb súllyal szerepelnek a fogyasztói kosár­ban - csupán 0,1 százalékkal nőtt, valamint az átlagossal azonos mértékben emelkedett az üzemanyagok, háztartási energia és a szolgáltatások ára is - áll a Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentésében. A jelentős inflációcsökke­nésnek köszönhető az, hogy a Standard and Poor’s amerikai A hitelprogram az önkormány­zatok energiatakarékossági be­ruházásait kívánta elősegítem. Az idén rendelkezésre álló egymilliárd forintos összeggel megvalósuló beruházások ré­vén mintegy hatezer tonna kő­olajat lehet megtakarítani. A Gazdasági Minisztérium adatai szerint az elbírálást végző tárcaközi bizottság eddig 48 pályázatot fogadott el, s to­vábbi 28 tervet még vizsgálnak. Az elfogadott pályázatok össz- beruházási költsége 734 millió forint. hitelminősítő cég Magyaror­szág hosszú lejáratú devizaa­dósságának minősítését BBB mínuszról BBB-re javította. A hosszú lejáratú forintadósság minősítése ezzel egy időben A mínuszról A-ra emelkedett. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a hitel- minősítés javítását értékelve lapunknak elmondta: az irány­adó kamatlábak csökkentése után az MNB a közeljövőben mérsékelni fogja a jegybanki alapkamatot is, mégpedig egy százalékkal. így az alapkamat 17 százalékra mérséklődik. Su­A szaktárcától szerzett érte­sülésünk szerint a támogatást elnyert községek, települések 1,2 milliárd forint hitelt igé­nyeltek, amelyből a bizottság eddig 549 millió forintot ha­gyottjóvá. Az önkormányzatok ezzel a támogatással olyan be­ruházásokat valósítanak meg, amelyek segítségével évente összesen hatezer tonna kőolaj­nak megfelelő energiahordozót lehet megtakarítani. Megtudtuk: a gazdasági tárca jövőre ismét hozzáférhetővé te­szi a népszerűvé vált finanszí­rányi hangsúlyozta: hosszú idő óta először fordul elő, hogy a Standard and Poor’s javította Magyarország belső és külső adósságának minőségét. A jegybankelnök aláhúzta: az idén hazánk volt az egyetlen állam, amelynek adósságát két hitelminősítő intézet is felérté­kelte. (A közelmúltban a Moody's tette meg ugyanezt a lépést.) Az S and P döntését azzal in­dokolta, hogy Magyarországon kedvezően alakulnak a makro­gazdasági folyamatok, a GDP 4-5 százalékos bővülése pozití­van értékelhető, s kedvező a konszolidált államadósság nagysága is. Az S and P ugyan­akkor aláhúzta: továbbra is kö­vetkezetesnek kell lennünk az infláció csökkentésében, (sts) rozási formát, s ezenkívül to­vábbi két új program bevezeté­sét is tervezi. Az új programok közül az egyik az állami intézmények energiatakarékossági beruházá­sait, a másik a távhőrendszerek rekonstrukcióját támogatná. A távhőrendszerek megújí­tása különösen népszerű lehet, mivel - a tervek szerint - erre a célra saját erő lekötése nélkül is felvehetnek hitelt az önkor­mányzatok. A korszerűsítéshez szüksé­ges kölcsönt a távhőszolgáltató kapja, a lakóknak hosszabb tá­von, a tarifákba beépítve kell visszafizetniük azt. A hitel má­sik előnye az, hogy a megtaka­rítás miatt nem lesz árnövelő hatása sem. U. G. Az energiatakarékosság továbbra is kiemelt feladat marad Jövőre sláger lehet a távhőhitel Az idén egymilliárd forint állt rendelkezésre energiatakarékos­sági beruházásokra. Az önkormányzatok részéről óriási volt az érdeklődés, így a hitelkeret az év végéig várhatóan teljesen ki­merül. A gazdasági tárca jövőre újraindítja a programot, s két újabb kedvező konstrukciót is ígér. Több pénz a forráshiányos önkormányzatoknak Döntöttek a pályázatokról Az Országgyűlés önkor­mányzati és rendészeti bi­zottsága a múlt héten döntött arról a 212 pályázatról, amit a tartósan fizetésképtelen te­lepülések, illetve megyei ön- kormányzatok nyújtottak be forrásaik pótlása érdekében. A döntés eredményeként 181 településnek ítéltek meg több mint 1,3 milliárd forintot, 12 megyei önkormányzat pedig összesen háromnegyed milli­árd forinthoz jutott. Az országgyűlési bizottság döntését még jóvá kell hagynia mind a pénzügy-, mind a bel­ügyminisztériumnak, de való­színű, hogy az érintett önkor­mányzatok még ebben az év­ben hozzájutnak az odaítélt összeghez. A támogatást évente kétszer lehet igénybe venni. Ennek fel­tétele a szakszerű számítási melléklet és a működőképes­ség veszélyeztetettsége. Az idén a tervek szerint 6,7 milliárd forintot szántak az ön- kormányzatok megsegítésére, amiből az első félévben fel­használtak több mint 5,6 milli­árd forintot. A tartósan fizetés- képtelen helyzetbe került ön- kormányzatok fel nem használt kereteinek átcsoportosításával, illetve a címzett és céltámoga­tások köréből felszabadult ösz- szegekkel egészítették most ki a maradék alig több mint egy­milliárd forintot kétmilliárdra. ORSZÁGOS ELŐREJELZÉS ELŐREJELZÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉRE A jelentős enyhülést okozó hideg- A nap nagy részében többnyire Várható legmagasabb front már messze jár. Mostanra egy erősen felhős lesz az ég, csak délután hőmérséklet ?n melegfront érte el térségünket. Ha- kezd nyugat felől csökkenni a felhőzet. ' ' ’ fására ma többnyire erősen felhős lesz Elszórtan várható kisebb eső, záporeső. Komirom: 7 DoroS: az ég, csak délután kezd nyugat felől A szél nyugatira fordul és valamelyest E“*”*0“ 5 “ csökkenni a felhőzet. Elszórtan vár- mérséklődik, de egy-egy erős lökés lta‘bä"y!1: 5 0roszlán>,: ható kisebb eső, záporesö. A szél nyu- még raa is lehet. Kora délután 5,7 fok Várható legnagyobb gátira fordul és csak lassan mérsék- valószínű, lődik. Még ma is sokfelé lesz élénk, időnként erős. A csúcshőmérséklet az Vízhőmérsékietek (°C) ország nagy részén 2 és 7 fok között alakul. Ennél kissé hidegebb, 0 fok kö- Balaton: 0 Velencei-tó: rüli legmagasabb hőmérséklet csak Tisza-tó: 1 Fertő-tó: északkeleten lehet. Tisza: 0-1 Duna: Balaton: Tisza-tó: 1 Komárom: 0 Esztergom: 1-2 Tatabánya: széllökések (km/ó) 40-50 Velencei-tó: 35-45 Fertő-tó: 40-50 Dorog: 40-50 Tata: 40-50 Oroszlány: 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. TÁMOGATÁSÁVAL Reggel foltokban még párás, ködös lesz a levegő, később javulnak a látási viszonyok. Továbbra is fokozott figyelmet követel viszont a sokfelé élénk, néha erős szél. Országos előrejelzés (5 napos): Élő tájékoztatás (180 Ft+ÁFA/perc): 06-90-304-631 Széljelentés. 06-90-504-001 Orvosmeteorológia: 06-60-505-055 A szolgáltatás 06-90-304-612 díja. 88 Ft/perc Motorok, buszok, minőség a tengerentúlon Amerikában járt a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke Dr. Horváth István, a Vértes Volán Rt. vezérigazgatója, a me­gyei kereskedelmi és iparkamara elnöke az idén kétszer járt az Egyesült Államokban. Első útján Buffalóban a minőségbiztosí­tással kapcsolatos tapasztalatokat tekintették át. Másodszor a Detroit Diesel motorgyár meghívására Detroitban, Chicagó­ban és San Franciscóban ismerkedett az ottani gyártókkal, va­lamint a tömegközlekedéssel. A szakember szerint a hazai au­tóbusz- és motorgyártásban is nagyobb figyelmet kell fordítani a gazdaságos üzemeltetésre, a környezetvédelemre.- A győri Széchenyi István Mű­szaki Főiskola meghívott az ot­tani vizsgabizottságba, mint köz­gazdász végzettségű szakembert. A felsőfokú tanintézeteket támo­gató program révén többek kö­zött engem is delegáltak az Egyesült Államokba, hogy a helyszínen tanulmányozzuk a minőségbiztosítás követelmé­nyeit, helyi tapasztalatait, elő­nyeit. Különösen fontos volt ne­kem, hiszen a Volán-társaságok 2-3 éven belül meg kívánják sze­rezni a minőségi tanúsítványt. Buffalóban, az egyetemen meg­néztük a helyi termelőcégeket, a Dunlop-gumigyárat, valamint egy olyan üzemet, ahol repülő­gépekhez gyártanak hidraulikus berendezéseket.-Mindenütt meglepő volt a szervezettség, a technikai háttér. Egy magyar származású vállal­kozó például 40-50 alkalmazot­tat foglalkoztató családi vállalko­zásában hűtőkamrákat gyártott, és régóta tartja magát az amerikai piacon. Úgy gondolom, nálunk is a hasonló cégeket kellene ösztö­nözni, versenyképessé tenni.- Második útján Volán-szak­emberekkel együtt motorgyára­kat, tömegközlekedéssel foglal­kozó társaságokat keresett fel- A Rába motoijai nem a leg­korszerűbbek. Támogatom azt a törekvést, hogy hazai terméket szerezzünk be, de ezeknek is meg kell feleim az előírásoknak, különösen most, az EU-csatlako­zás küszöbén. A Rába a Detroit Diesel céggel közös vállalatot alakított, és az Amerikában gyár­tott motorokat teríti Magyaror­szágon. Ezek igen tartós, jó mű­szaki és fogyasztási paraméte­rekkel rendelkező motorok, jel­legük és áruk miatt azonban ha­talmas megrendelésekre nem számíthatnak. Az Ikarus bu­szokba a kedvezőbb helykihasz­nálás miatt fekvőmotorokat épí­tenek be, Detroitban viszont csak állómotorokat gyártanak.- Mik voltak a benyomásai?- Több nyugat-európai gyár­tócégnél is jártunk már, és ami a sorozatgyártást, a munkaszerve­zést, a jó minőséget illeti, inkább csak az arányokban van eltérés. A detroiti gyárban nagy darab- számban gördülnek le a motorok a futószalagról, nagy figyelmet fordítanak az állandó továbbkép­zésre, a műszaki-technikai háttér fejlesztésére. Maga a város ma­gán viseli az iparosodás minden jegyét: kevésbé voltak olyan hangulatos városrészei, mint Chicagónak, ami hírével ellen­tétben igen biztonságos, és igen jól kiépítették a közlekedést. A várost 20 sávos autópálya szeli át, óriási parkolóhelyeket építet­tek ki az áruházaknál, bevásárló- központoknál, és mindenki autó­val jár, ami egy volános szakem­bernek nem nagy öröm.- Milyen a tömegközlekedés? Dr. Horváth István- A városok azt szorgalmaz­zák, hogy visszaszorítsák a sze­mélyautó-közlekedést. Többféle támogatási rendszert dolgoztak ki, mivel a buszozás ott sem nye­reséges. Szinte mindegyik város­ban más és más forma szerint működnek az autóbusz-társasá- gpk. Ezt tapasztaltuk Chicagóban és San Franciscóban is. A közle­kedést szervező cég általában 10 százalékos hozzájárulását a szakmai szövetség egészíti ki, fe­dezi. Változatos formákat alakí­tottak ki az eszközbeszerzésre is.- A buszközlekedés olcsó, ál­talában az alsó középrétegek használják. Egy párhuzam: ott régóta csak az első ajtón szállhat­nak fel az utasok, ráadásul a buszvezető pénzváltással, -visz- szaadással nem foglalkozik. Ná­lunk sokan támadták a Volánokat ezért az intézkedésért. Persze, az eltérések a jelentősebbek: a nap­fényes San Franciscóban mind a 180 buszt fedett garázsban tárol­ják, mindegyikre felszerelték a mozgássérültek közlekedését se­gítő berendezést.- veizer ­ISO-t ünnepeltek a Mikrolinban Magyarország egyetlen ofszetlemezgyártó cége Két éve határozták el a tatabányai Mikrolin szövetkezetben az MB-rendszer bevezetését, amely főprofiljuk és az ofszetlemez- gyártásnál biztosítja az egyenletesen kiváló minőségű terméket. A laboratórium vezetője, Tóth Lászlőné elvégezte a minőség­ügyi szaktanfolyamot. Az ő koordinálásával ez év elején in­tenzíven hozzáláttak a gyakor­lati megvalósításához. Helyzet- elemzés, idő- és munkaprogram szorított terminussal, tizennégy eljárás kidolgozása, amelyek már a szabvány követelményeit szolgálták - és szeptember ele­jén felkérhették a TÜV Rhein­land minősítőházat a tanúsítási audit megtartására. Október közepén ez megtör­tént, s a napokban már az ISO 9002 minősítés megszerzését ünnepelte a Mikrolin közös­sége. Az ünnepségen Gergely István vezető auditor nyújtotta át Petrikné Molnár Anna el­nök-igazgatónak a tanúsító ok­levelet. Ennek átvételekor az elnök asszony hangsúlyozta: az érdem az egész kollektíváé, hiszen ez nem valamelyik termékükre, hanem teljes gyártási folyamatukra vonat­kozik. Garantálja a nemzet­közi színvonalat, megerősíti pozíciójukat a hazai és kül­földi piacon, mivel a vevők biztosak lehetnek elvárásaik­ban. Mindezt saját erőből, külső segítség nélkül érték el. A gratulálók között volt Bencsik János polgármester, aki kiemelte, hogy a Mikrolin évtizedek óta biztos pontja a ta­tabányai iparnak. Kevés vállalat dicsekedhet ezzel a városban. Benkovics Alajos KISZÖV-el- nök - a Mikrolin egy éve nyug­díjba vonult elnöke - örült egy­kori munkatársai sikereit látva, ami, mint mondta, példát ad más szövetkezeteknek. A Mikrolin - most már ta­núsítottan magas minőségi színvonalon - az egyetlen of­szetlemezgyártó a hazai pia­con, stabil vevőkörrel. Ex­portja az idén megkétszerező­dött. Az ISO 9002 megszerzé­sének tudatában most még biz­tonságosabb háttérrel tárgyal­hat új honi és külföldi meg­rendelőkkel. H. L. Több támogatás a hústermelésnek A belföldi fogyasztás növeli a sertéstenyésztés versenyképességét Az agrártárca az európai uniós csatlakozás idejére hétmillióra kívánja növelni a hazai sertésállományt, ezért arra ösztönzi a sertéstartókat, hogy gyarapítsák állományukat - tudtuk meg Öcsödi Gyulától, a Földművelésügyi És Vidékfejlesztési Mi­nisztérium helyettes államtitkárától. A főtisztviselő szerint az el­múlt évtizedben a belföldi fo­gyasztás csökkenésében jelen­tős szerepet játszott a lakosság elszegényedése és az étkezési szokások változása. Ahhoz, hogy a tenyésztési kedv fel­lendüljön, lényegesen emel­kednie kellene a belföldi ser­téshúsfogyasztásnak. Ehhez a vásárlóerő növekedésére van szükség, amit a szaktárca kü­lönféle akciókkal is ösztö­nözni kíván. A minisztérium képviselője szerint a hazai sertéstenyész­tés világpiaci pozíciójának gyengülése a nemzetközi mé­retekben élesedő támogatási versennyel magyarázható: amíg az EU-országokban átla­gosan 40 százalékkal, addig hazánkban mindössze 16 szá­zalékkal támogatják a mező- gazdasági termelést. Mind­ezek ellenére az állatállomány gyarapítására ösztönzi a ser­téstenyésztőket a földműve­lésügyi tárca. Annál is inkább, mert csak így hasznosítható a megtermelt takarmánygabona, így állítható helyre a gabona- és a húságazat között felbil­lent egyensúly. Öcsödi Gyula szerint a mi­nőség javítására is nagy hang­súlyt kell fektetni. A sertések átlagos színhústermelése je­lenleg mintegy tíz százalékkal marad el a nyugat-európai szinttől. Ha a külpiaci ver­senyben helyt akarunk állni, akkor ötven százalék fölé kell emelni a húskihozatalt. Ehhez a biológiai alapok - világ­szerte bevált fajták - rendel­kezésre állnak. Újvári

Next

/
Oldalképek
Tartalom