24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-11 / 290. szám

6. oldal 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 1998. december 11., péntek Energiáhitel. Az energia- hatékonyság növelését szol­gáló beruházások támogatá­sára PHARE-támogatású hi­telkonstrukciót vehetnek igénybe a magyar önkor­mányzatok, az önkormány­zati tulajdonú vállalkozá­sok, illetve a magánvállal­kozások - hangzott el az új támogatási formáról tartott budapesti szemináriumon. A kamatmentes hitel igény- bevételéhez 10-25 százalé­kos saját erő kell. Prognózismodell. Az Ecostat, a KSH Gazdaság- elemző és Informatikai Inté­zete januártól a saját fejlesz­tésű Eco-Line modell alapján készíti negyedéves előrejel­zéseit a gazdaság makrojel- lemzőiről. Az egyedülálló modell a kereslet, a kínálat, az árak, a bérek, a jövedel­mek alakulását vizsgálja. Építőipar. Lassult az építő­ipari termelés növekedési üteme szeptember után ok­tóberben is - derül ki a KSH gyorstájékoztatójából. Az építőipari termelés októberi volumene 5,1 százalékkal haladta meg a tavalyi év ha­sonló időszakáét, s folyó áron 9,3 milliárd forinttal több a termelési érték. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 361,80 Francia frank 39,05 Japán jen (100) 185,20 Német márka 130,93 Olasz líra (1000) 132,23 Osztrák schilling 18,61 Svájci frank 160,95 USA-dollár 217,43 ECU 256,87 Itthon: az infláció gyorsan csökken, a gazdaság növekedése stabil Világszerte elcsitult a vihar Nem az infláció, hanem a foglalkoztatás és az életszínvonal hajt­ják majd a gazdaság motorját - vélik nyugati közgazdászok, akik szerint a gazdaságpolitika hagyományos elve megdől, má­sok lesznek a prioritások - hangzott el a Kopint-Datorg Kon­junktúra- és Piackutató Rt. rendkívüli sajtótájékoztatóján. Megnyugodtak a kedélyek, el­csitult á két hónappal ezelőtt, az egész világon átsöprő gazda­sági vihar. Nem fenyeget újabb regionális pénzügyi válság, sta­bilizálódik Délkelet-Ázsia és Brazília helyzete - összegezte az eltelt időszak gazdasági fo­lyamatait Köves András vezér­igazgató-helyettes. Az OECD-országokban a gazdasági növekedés az idén már csak 2,3, jövőre pedig csu­pán 1,9 százalékos lesz. Lassul tehát a növekedés, s ebben leg­inkább az az érdekes, hogy az USA-ban nagyobb mértékű lesz a visszaesés, mint az Euró­pai Unióban. A világgazdaság kedvezőtlen folyamata természetesen a ma­gyar gazdaságban is érezteti majd hatását - véli Oblath Gá­bor vezérigazgató. A magyar exportőröknek az erős árver­seny mellett a protekcioniz­musra is fel kell készülniük. A működőtőke beáramlása a korábbi évi 2 milliárddal szem­ben 1,5-re csökken. Ezzel együtt az év első tíz hónapjának adatai azt mutatják, hogy a gazdaság növekedése stabil, ennek mutatója az év végére 5 százalék lesz. Az idei éves infláció 14 szá­zalék körül alakul, de decem­berre 11,5-re csökkenhet. A Postabank és a Magyar Fejlesz­tési Bank feltőkésítésének - Oblath szerint - nem a költség- vetés hiányában kellene meg­mutatkoznia, ami 4,3 százalék helyett így 6,7 lesz. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan ennek az állami vagyont terhelő tételnek kellene lennie. Jövőre a növekedés 4 száza­lékra lassul. Az infláció 11-12 százalék lehet, és decemberre egy számjegyűvé válhat. A re­gisztrált munkanélküliek ará­nya nem változik. Cs. J. Januártól több mint 10 százalékkal emelkednek a távbeszélés díjai Új módon számol a Matáv Átlagosan 10,5 százalékkal kell többet fizetnünk január elsejé­től, ha telefonálni szeretnénk. Jelentősen nő az előfizetési díj és a helyi beszélgetés díjszabása, de lesz, ami kevesebbe kerül a Matáv szolgáltatásai közül. A beszélgetések átlagosan 10,5 százalékkal kerülnek többe. A teljes szolgáltatási kört tekintve azonban a jövő évi átlagos ár­emelkedés ennél kisebb mér­tékű, 8,5 százalékos lesz, vagyis a tervezett infláció szintje alatt marad. Jelentős mértékben emelke­dik az előfizetési díj (csaknem 22 százalékkal) és a helyi hívá­sok díja (több mint 23 száza­lékkal). Minden lakossági elő­fizető havi bruttó 300 forintos forgalmi díjkedvezményben ré­szesül jövőre, de ez csekély vi­gaszt jelent a telefont nem munkaeszközként használó, te­hát kevesebbet telefonáló vo­nalbérlőknek. Csökken a nappali (7-től 18 óráig) belföldi távhívások díja. Ezekért a beszélgetésekért, fa- xolásokért közel 5 százalékkal kevesebbet számláz majd a szolgáltató. Olcsóbb lesz a kül­földi távhívás is. Januártól a belföldi hívások­nak azonos lesz a díja a csúcs- és a nappali időszakban. A nappali időszakban azonos lesz a körzetszámokon belüli, és csökken a szomszédos körzetek felé irányuló hívások díja is. Érvényben marad az év első három hónapjában az internetes éjszakai kedvezmény, amely szerint a díjküszöb elérése után a további folyamatos kapcsolat- tartás már ingyenes. Január el­sejétől a díjküszöb bruttó 155 forint lesz az eddigi 125 forint helyett. A távközlési vállalat január­tól bevezeti az időalapú szám­lázást, amely már elterjedt a vi­lág liberalizált távközlési pia­cain. Ez azt jelenti, hogy a jö­vőben nem a mai rendszer sze­rint, vagyis nem impulzuson­ként, hanem másodpercenként számlálják és számlázzák majd a beszélgetések időtartamát. Ennek bevezetése előrelátható­lag nem jelent majd áremelést. (sts) HOBBY ÁLLATTARTÓK, HORGÁSZOK FIGYELEM! Kedvencei egészséges, gondos tartásához szükséges felszerelések, eleségek a legjobb minőségben a legnagyobb választékban megtalálhatók új szaküzletünkben! Szerető gazdira vágyó cicák, kutyák örökbefogadhatók! Horgászcikkek, Rappalák akciós árakon! Lepje meg családtagjait, ismerőseit ajándékutalványunkkal, melyet most 10 %-kal olcsóbban vásárolhat meg.- Fagyasztott kutyaeledel kapható 120-150 Ft. FISCH DÍSZÁLLATSZAKÜZLET TATABÁNYA II., KOSSUTH LAJOS UTCA 55. 312-496 • 337-142 Nyitva tartás: hétköznap 8-17 h-ig szombaton 8-13 h-ig VÁRUNK MINDEN FOCIRAJONGÓT A TATABÁNYAI SPORTCSARNOKBA! TBSC-LOMBARD -ÁLOMRANGADÓ PARLAMENT-ÖNKORMÁNYZAT -POLITIKUSCSATA A JÓTÉKONY CÉLÚ JEGYEK ÁRA: 200 Ft I Az 5 eves j Memory Band szülinapi bulija a Puskinban 1998. december 12-én (szombat), 21 óra. Jegyek 700 Ft 14489 TiettAÖ-fö-tyüíí A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. pályázat útján keres frissáru területi vezetőt Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye területére. Pályázati feltételek:- hús-hentesáru szakirányú végzettség;- B kategóriás jogosítvány;- jó szervezői és kommunikációs készség. Frissáru területen szerzett szakismeret (tejtermék, zöldség-gyümölcs), valamint a német nyelv társalgási szintű ismerete előnyt jelent. Kérjük, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát, valamint a szakképesítést igazoló okmányainak fénymásolatát december 18-ig az alábbi címre elküldeni: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Mozsolics Miklósné személyzeti osztályvezető 2040 Budaörs, Pf. 312 BB33® ®EESESaaEl($) m ÉDÁSZ RT. Felhívás az Édász Rt. tatabányai régiójába kisfogyasztói és nagyfogyasztói energiaellenőröket keres. A munkakör célja: Villamosenergia-mérésekkel, fogyasztói ellenőrzésekkel, nem műszaki veszteségekkel kapcsolatos részvény- társasági szintű irányelvek végrehajtása. Feltételek: Erősáramú technikusi végzettség v. érettségi + villamosipari szakképesítés - Alapfokú számítógépkezelői ismeretek - B kategóriás jogosítvány Amit nyújtani tudunk:- Kollektív szerződés szerint. Pályázatát (önéletrajz, bizonyítványok másolata) a Humán Erőforrás és Informatikai Igazgatóságra kérjük megküldeni. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) Beküldési határidő: 1998. december 18. 14417 ' Az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. Komárom-Esztergom megyei Kompozit Területi Igzagatósága pályázat útján hív soraiba a megye területéről 1 fő területi vezetőt 1 fő üzleti vezetőt Amit adhat: — felsőfokú végzettség, de min. érettségi váltakozói igazolvány, gépkocsi, lakás v. mobiltelefon vezetői ambició, nagyfokú munkabírás, kreativitás, önállóság, biztosítási és/vagy vezetői gyakorlat előny. Amit adhatunk: .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmiiimm alapbér (80 ezer Ft/hó), mozgóbér csapatának teljesítményétől függő, éves prémium (240 ezer Ft/év), magas szintű tanfolyamok folyamatosan, karrier lehetősége egy hosszú távú állásajánlattal, egy új életforma az üzleti élet vüágában. A pályázatok beküldési határideje (fényképpel és szakmai önéletrajzzal) legkésőbb: 1998. december 30. Cím: ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága 2501 Esztergom Pf.: 92. Bérüket követelik a dolgozók Mit lehet heszüntetni, ha nincs munka? Kétórás figyelmeztető mun­kabeszüntetést helyeztek ki­látásba az Ikarus Rt. székes- fehérvári gyárának és kit­inek dolgozói, ha a cég veze­tése nem volna hajlandó tárgyalni velük. A munkásgyűlésen a szak- szervezetek, az üzemi taná­csok és a Munkástanács egyeztető megbeszélést kez­deményeztek az Ikarus vezér- igazgatójával. A dolgozók jogos bérük 100 százalékos kifizetését, a helyzetért felelős vezetők fe­lelősségre vonását, valamint a privatizációs szerződés felül­vizsgálatát követelték. A Vasas Szakszervezet szerint a kialakult helyzetben „az állam előkelő idegenként viselkedik”. A figyelmeztető sztrájk meghirdetésére azért került sor, mert az Ikarus számlájára még nem folyt be az orosz export ellenértéke, s ezért a cég a munkavállalók decem­beri járandóságának csak a felét akarta kifizetni. A Ferenczy Europress úgy értesült, hogy a vállalat veze­tése tegnap délután azt vizs­gálta, van-e a sztrájknak jog­alapja, ám informátorunk sze­rint ettől függetlenül is azon­nal kifizetik a munkabéreket, amint lesz miből. Moór Gyula, a gyár igazga­tója bejelentette, hogy minden bérelmaradás kifizetéséhez 50 millió forint hiányzik. • Áramrészvények a tőzsdén Több információt kapnak a befektetők A Budapesti Értéktőzsde Tanácsa szerdai ülésén jó­váhagyta a Budapesti Elektromos Művek (Elmű) Rt. és az Észak-magyaror­szági Áramszolgáltató (Émász) Rt. részvényeinek a tőzsde B kategóriájába való bevezetését - közölte Pacsi Zoltán, a BÉT ügyvezető igazgatója tegnap.-A jóváhagyásra azért volt szükség, mert a két áramszol­gáltató cég alapszabálya né­hány ponton módosításra szó­rni. A társaságok igazgatóta­nácsai azonban már a soron következő közgyűléseken in­dítványozni fogják az alap­szabályok módosítását ­mondta az igazgató. Megerő­sítette azt is, hogy a két válla­lat részvényeivel december 15-én lehet először keres­kedni a BÉT-en. A tőzsdetanács döntött ar­ról is, hogy január végétől az eddiginél több információt adnak a befektetőknek a tőzs­dei kereskedésről. A már megkötött üzletek árfolya­main kívül az ajánlati könyv­ben lévő legjobb ajánlatokról is azonnal értesülhetnek majd a befektetők. Eddig csak a brókercégek ismerték ezeket az információkat. Elhangzott az is, hogy rö­videsen megváltoznak a ha­táridős indexkereskedelem felfüggesztésének feltételei. Piacmustra 1998. december 9. Áruk Tb. Újvárosi piac Konzum Ft/kg Ft/kg Burgonya 28-64 60 Hagyma 49-65 60 Fokhagyma 280-300 299 Káposzta 24-30 39 Kelkáposzta 40-60 79 Karfiol 210­Gyökér 60-80 99 Répa 50-70 80 Saláta fej 50-60 65 Retek cs. 45 100-150/kg 150/kg Paprika édes 200-590 199 Paprika erős db 25-32 15 Uborka 280-290 299 Paradicsom 120-260 299 Gomba 280-330 199-350 Alma 69-100 79-149 Narancs 180-230 159 Citrom 190-240 199 Banán 129-180 149 Mandarin 190-280 219 Kiwi 285-350 280 20/db Sütőtök 55-60 60 i Szőlő 220-330 299 Körte 180 99-199 Bab 250-400 300-320 Sárgaborsó 150-160 140 Lencse 250-280 250 Mák 600 499-600 Tojás db 13-14,50 15 Dióbél 700-1200 1200 Fenyőfa m 300-2000-

Next

/
Oldalképek
Tartalom