24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-07 / 286. szám

1998. december 7., hétfő 24 Óra — Sport 9. oldal Futófolyosót avattak Tatabányán - Gécsek Tibor kalapácsvető Európa-bajnok jelenlétében avatták fel vasárnap Tatabányán a felújított futófolyosót. A létesítmény 1980-ban készült, úgyhogy - enyhén szólva - ráfért a felújítás. A beruházás összege meghaladja az 5,4 millió forintot. Az eseményen részt vett Dörnbach Ildikó, az atlétikai utánpótlás-válogatott vezetőedzője is. Felvételünkön Gécsek Tibor (jobbra) a megye- székhely atlétáit üdvözli. fotó: haraszti Norbert Fantasztikus Zoltek-siker a férfi teke 12-ek bajnokságon Farkas Sándor a 3., Hergéth Zoltán a 6. helyen végzett Budapesten, a PMSE Hungária Antenna tekecsarnokában ren­dezték az idei férfi 12-ek bajnokságot, amelynek mezőnyébe nagy nevek kerültek. Világbajnokok sora küzdött a helyezése­kért, köztük óriási meglepetésre két nyergesújfalui tekés is ott volt - az NB I-ből - a csupa Szuper Ligás klasszis között. Fantasztikus meglepetésre a Zoltek NYSE 30 éves kiváló­sága, Farkas Sándor élete leg­jobb dobásával (928) a 3. he­lyen végzett. Klubtársa, Her­géth Zoltán, aki magyar váloga­tott, ezúttal is megbízhatóan dobott, 896 fás teljesítményével hatodik lett. Nem elégedetlenség, de Farkas Sándor akár nagyobb meglepetést is okozhatott volna. Igen stílusos dobásai után egyszer és a legrosz- szabbkor megremegett a keze. A végén egy ürest dobott, pedig, ha az sikerül, akkor utána egy ötöst gurítva a második helyen végezhe­tett volna Hergéth Zoltánnak sem volt szerencséje. Az utolsó sorozatig a 4. helyen állt, ekkor rontott, így négy, illetve 15 fával megelőzték. A 12-eket végül a többszörös vi­lágbajnok Mészáros nyerte 970 fával, második Szabó S. 932, 3. Farkas Sándor 928,4. Pete 911, 5. Karsai 906, 6. Hergéth Zol­tán 896. Növeli a Zoltek NYSE tekései- nek értékét, hogy az NB I-ben csak 160 dobás van, itt a Szuper Ligá­nak megfelelően 200. Nem fárad­tak el, ez viszont iá. Hergéth Já­nos edző munkáját dicséri, aki nem csak a formájukat időzítette remekül a hosszú őszi szezon után, de kondícióban is kiváló felkészí­tést adott tanítványainak.- Megkoronázták a csapat egész éves teljesítményét (az NB I- ben első a Zoltek) a fiúk - mondta boldogan id. Hergéth János. - Nagy öröm számomra, hogy már országosan jegyzik a Zolteket, sok szakember megkérdezte a 12- őkön, hogy mit akarunk még, mekkora előnnyel nyeljük meg majd a bajnokságot. Az NB I-ben még soha nem vezetett egyetlen csapat sem négy pont előnnyel a félévi záráskor. Mi viszont igen. Nagy most a boldogság nálunk. Fehérváron, a vidék nyugat­bajnokságon a tatabányai Lovász Krisztina 452 fával a 3. lett, és bejutott a döntőbe. Eredményé­vel a női 12-eken 2. lett volna, de az ifjúsági szövetségi kapitány kérésére nem a felnőtteknél in­dult. Klubtársa, a szintén ifjúsági válogatott Csongrádi Gyöngyi 412 fát ért el. Péntek Sándor Mészöly vádaskodásait Imrő visszautasítja Az előzetes hangulatkeltés nem vezetett eredményre az MLSZ közgyűlésén A Magyar Labdarúgó Szövetség évi rendes közgyűlése foghiá- nyosan kezdődött, összesen hetvennyolc mandátummal ren­delkező küldött élt a felkínált lehetőséggel. A proficsapatok küldöttei türelmesen kivárták, hogy az alapszabály módosítá­sával szavazati jogot kapjanak. Röviden Hudoba ezüstérmes Hudoba Tamás, az Eszter­gomi TC versenyzője (edzője: Zrínyi Miklós) ezüstérmet szerzett a német- országi Leverkusenben meg­rendezett 14. kick-box light- és full-contact Európa-baj- nokságon. A 74 kilogrammo­sok light-contact döntőjében Hudobának az első menetben fel kellett adnia a küzdelmet, így az orosz Borisz Zajlot- kiné lett az aranyérem. A svédeké a Davis-kupa Svédország férfi teniszválo­gatottja nyerte a Davis-kupa döntőjét. A Milánóban, Olaszország legjobbjaival ví­vott finálé második napján a címvédő svédek párosa, Jo­nas Björkman és Niklas Kulti 7:6, (7-1), 6:1, 6:3-ra legyőzte a házigazda Diego Nargiso, Davide Sangui- netti kettőst. Svédország ez­zel 3-0-ás előnyre tett szert, ami már behozhatatlannak bizonyult. Budapest rendezhet Az Európai Öttusaszövetség végrehajtó bizottságának dön­tése értelmében a 2000. évi Európa-bajnokságot Buda­pesten rendezik meg. Az érdemi munkát megelőzte a szövetség által alapított kitünte­tések átadása. Papp József, a Komáromi Olaj munkás Sport­egyesület korábbi elnöke a Ma­gyar Labdarúgásért Emlékérem arany fokozatát vehette át. Az országos tanácskozáson szerzett tapasztalatairól Imrő János MLSZ-alelnökkel be­szélgettünk.- Milyen meglepetésekkel találta szembe magát?- Ami előre meglepett, az elnökségi tagok és Mészöly Kálmán között volt egy közve­títő, dr. Vass Géza személyében. Ez a cselekvés vitát váltott ki az elnökség soraiban. Abban marad­tunk, hogy az elmúlt időszakban valóban előfordultak hibák az MLSZ működésében, de a tanul­ságként szolgáló hibákat higgadt légkörben, a december 8-ai el­nökségi ülésen kell megtárgyalni. Újabb váratlan lépés volt szá­momra, hogy még a közgyűlés előtt három elnökségi tag - dr. Vass Géza, dr. Bozóky Imre és Nagy Miklós lemondott tagságá­ról. A többi elnökségi taggal arra az elhatározásra jutottunk még ott helyben, hogy a jövőben több kompromisszumra, megbéké­lésre, a leendő Ifjúsági és Sport­minisztériummal kiegyezésre van szükség.- A tanácskozás öt napirendi pontot tartalmazott. Volt-e vita a napirendek elfogadásánál?- Még a napirendek kiegészítő javaslattétele előtt elhangzott egy észrevétel a levezető elnök sze­mélyére. A Hivatásos Liga tagjai dr. Vass Gézát látták volna szíve­sebben ebben a pozícióban. Mi­vel a nemzetközi szövetségnél is az a gyakorlat, hogy az elnök ve­zeti a tanácskozást, így szavazás­sal ezt a javaslatot is elvetették. Már ekkor érezhető volt, hogy a későbbiek során is érvényesül a kialakult szavazati arány. Ami vi­tát váltott ki: a napirendi pontok elfogadása. Kovács Attila javas­lata zöld utat kapott, az „egyebek” napirendre került. Néhány klub képviseletében felvetették a sze­mélyi kérdések napirendre kerü­lését, ezt a küldöttek nagy több­séggel elvetették. Ekkor Mészöly Kálmán tizedmagával kivonult a teremből. Az eset nem zavarta meg különösebben az érdemi munka folytatását, és minden a legnagyobb rendben lezajlott.- Mészöly Kálmán kivonu­lása után a sajtó nyilvánossága előtt a következőket nyilatkozta, miután a személyi kérdésekről nyűt szavazással döntöttek:... a voksolást lmró' János vezényelte le, a dobogón lévő elnökségi asz­tal mögül előre jelezve a küldöt­teknek, milyen színű kártyával szavazzanak. Mit tud mentsé­gére felhozni?- Nem értem, hogy miért en­gem talált meg Mészöly Kálmán, hiszen ez idáig talán kétszer ta­lálkoztunk, akkor is csak egy kö­szönés erejéig. A volt szövetségi kapitány bűnbakot keresett ku­darcának igazolásául, holott a hibát saját magában kéne keres­nie, és azokban, akik őt alaposan megtévesztették. A vádat vissza­utasítom, én Komárom-Eszter- gom megye küldötteként szavaz­tam a közgyűlésen. Valamennyi küldöttre nézve pedig sértőnek tartom a vádaskodást. Felnőtt, ér­telmes emberek saját elhatározá­sukból és meggyőződésük sze­rint szavaztak. Egyébként a pro­fiknak jobban kell szervezni ön­magukat, hiszen a szervezés is egy szakma része. Széthúzással soha nem fognak eredményt el­érni, ez vonatkozik az amatőrök­kel való együttműködésre is. Csejtei István Férfi asztalitenisz NB I. Női asztalitenisz NB I. B-csoport és NB II. „KoriUinényes” döntetlen A férfi asztalitenisz NB I. A-cso- portjában a Spar SE együttese döntetlent ért el a Pécs ellen. Pécs - Spar SE 9-9 Győztek: Molnár (3), Imecs (3), Doros (1), az Imecs-Béres, és a Molnár-Doros páros. Az első meglepetés akkor érte megyei csapatunkat, amikor megérkeztek a helyszínre. A kicsi teremben felállított asztalok mel­lett akkora hely volt, amennyi egy óvodás korosztály számára talán még elég lehet. A második meglepetés akkor érte a Spart, amikor 4-1 arányú vezetésük után 7-4—re fordított a Pécs. A harmadik: amikor 9-8-as vezetésük után, az utolsó mérkő- . zés megnyerésével, egyenlített az ellenfél. Ennek ellenére a Spar SE az előkelő negyedik helyen áll. Kovács Csaba edző: - Biztos vezetésünknél a játék helyett a külső körülményekkel kezd­tünk foglalkozni, és ezzel len­dületbe hoztuk a nagyon lelkes hazai csapatot. A végén mi is mindent megtettünk a győze­lem érdekében, de sajnos csak döntetlent tudtunk elérni. Imecs: - Játékommal nem, a három győzelmemmel viszont elégedett vagyok. Béres: - A nehéz körülmé­nyek ellenére sincs mentség a kritikán aluli teljesítményemre. Molnár: - Század eleji kö­rülmények között nagyon ne­héz játszani és győzni. Doros: - Én is a körülmények miatt bosszankodom. Ez a pécsi terem nem alkalmas sportese­mény rendezésére. Oláh Szép szezonzárás A női asztalitenisz NB L B-csoportjában az utolsó fordulót rendez­ték. A Komthermá] AC gárdája jó játékot nyújtva fektette két vállra a Közgazdaság-tudományi Egyetem együttesét a fővárosban. Közg. Egyetem - Komthermá! AC 2-16 A komáromi csapatban a párosoknál a Kiss Anikó-Weisz Erika, va­lamint a Mong Angéla-Csiba Mária kettős is magabiztos győzel­met aratott. A folytatásban, egyéniben is úgy folytatódott a mérkő­zés, ahogyan azt Vizkelety Lajos edző várta. A Duna-partiak szipor­káztak, iskolajátékot mutattak be az egyetemistáknak. Kiss Anikót és Mong Angélát ezen a napon nem lehetett legyőzni, Csiba Mária és Weisz Erika is csupán csak egyszer botlott meg, de ez ezen a meccsen belefért a pakliba. Vizkelety Lajos elmondta: öröm volt nézni a lányok játékát. Ezzel a győzelemmel és az egész esztendő jó szereplésével a csapat már most megajándékozta a mestert karácsonyi ajándékkal. A szakvezető abban bízik, hogy a januárban induló „tavaszi” szezon is kellemes meglepetéseket tartogat majd számára. Körösi Kanizsa - Komthermál AC II. 0-18 Az NB ü-es tartalék csapat Nagykanizsán vendégszerepeit, s elsöprő győzelmet aratott. Tóth Elvira, Hujber Miklósné, Kovács Anikó és Galkó Gyöngyi is megnyerte mind a négy mérkőzését, s a párosok, a Tóth-Kovács és a Hujbemé-Galkó duó is eredményesnek bizonyult. Női, férfi kézilabda NB I. B Megverték a listavezetőt Az utolsó előtti fordulóban ki­tűnően szerepelt az Eszter­gom női és a Komáromi AC- Pontis gárdája, értékes győ­zelmeket arattak. Női csoport Nagykanizsa - Esztergom 20-35 (10-18) Nagykanizsa, 200 néző, v.: Kovács, Pauer. EKSE: Körmöczi - Nagy M. 6, Sipos 1, Kertész 4, Hor­váth 1, Garai 11, Mináro- vicsné 7. Cserék: Balogh, Kőszegi, Pőcze 5, Pusztai, Zöld, Gép. Edzők: Éber Ist­ván, Henger István. Nagy havazás nehezítette a közlekedést a déli ország­részben. Az esztergomiak korábban feltérképezték el­lenfelüket, s az edzőpáros olyan taktikát választott, hogy a hazaiak irányítóját, Alpárt „kikapják” a játék­ból. Ezt az esztergomi höl­gyek kiválóan megoldották, ezzel a Nagykanizsa teljesen szétzilálódott. így izgalom­mentes mérkőzésen kiütés­sel nyert a bronzérmes he­lyen tanyázó gárda. Garai gólképessége külön dicsére­tet érdemel, de a többiek is nagy kedvvel játszottak. Férficsoport KAC-Pontis - Szigetvár 26-24 (12-12) Komárom, 300 néző, v.: Kanyok, Sziklai. KAC-Pontis: Varga - Becker 7, Nagy A. 6, Tymcyna P. 3, Bognár 3, Veszprémi 4. ZeckK. 1. Cserék: Sárdinecz, Piskovszki, Horváth P., Bar- tovics, Léber 2, Tóth B. Eáiő\Tóth László. A hazaiak három játékosu­kat is nélkülözni voltak kény­telenek. Szálai és Tymcyna T. betegsége miatt hiányzott, Pauer pedig NB I. B-s keret­tagú játékvezetőként Nagyka­nizsán vezetett mérkőzést. Ne­hezen indult a játék, a lendüle­tes vendégek 8-4-re elhúztak az első negyedórában. Ezt kö­vetően a hazaiak zsinórban négy gólt lőttek, s kitűnően védekeztek. A második fél­időben a szigetváriak Nagy Antalt és Veszprémit követő emberfogással igyekeztek semlegesíteni. Az igen jó na­pot kifogó Becker, Tymcyna Péter és Bognár lendületes já­tékával teljesen megérdemelt győzelmet aratott a KAC-Pon- tis. A közönség vastapssal bú­csúzott a gárdától. A komáromi Bognár jó napot fogott ki FOTÓ: antalóczy Totóeredmények 1. Hertha BSC - Freiburg törölve megállapított eredmény: lapz. után 2. Frankfurt-Schalke 04 1-2 2 3. Duisburg - Kaiserslautern törölve megállapított eredmény: lapz. után 4. Mönchengladbach - Bremen törölve megállapított eredmény: lapz. után 5. VfB Stuttgart - Hamburg 3-1 1 6. 1860 München-Dortmund lapz. után 7. Sampdoria - Parma 0-2 2 8. Cagliari - Venezia 0-1 2 9. Juventus - Lazio 0-1 2 10. Milan - Udinese 3-0 1 11. Piacenza - Empoli 0-0 x 12. Salernitana - Bari 2-2 x 13. Vicenza - Internazionale 1-1 X 14. Middlesbrough - Newcastle lapz. után KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 Oka A ^/6ATESZ tagja Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Tel./fax: (34)311-991. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY; Sportszerkesztő: PETRIK JÓZSEF. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: FICSÓR JÁNOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon/Fax: (34)310-811, 310-053. Ügyeleti telefon: (34)310-468. Telefax: (34)311-010. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 2. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Hirdetésvezető: SZÉCSI PÉTER. Telefon és fax: 34/316-055. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztés telefon/fax: 310-390. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postau­talványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 1998. évi előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft, fél évre 4470 Ft, egy évre 8940 Ft. Árusítását a BUVIHIR és a KLK végzi. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC HUNGARY Rt. - Petőfi Nyomda Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Fábián Endre nyomdaigazgató. ISSN 1 41 6-8650 X 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom