24 óra, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-07 / 286. szám

10. oldal 24 Óra — Krónika 1998. december 7., hétfő Napi Lapél _______ Jólétben. .. M ost egyszerűek megold­hatja ajándékozási gond­jait - hallom a rádióban. Kiderül, nincs egyéb dol­gom, mint beugranom az egyik autókereskedésbe, és már meg is lephetem szeretteimet egy jó kis ajándékkal. Már éppen ideje hozzászok­nom, hogy ilyen egyszerűen és praktikusan működik ez az Is­ten adta, össznépi boldogság. Elképzelem, amint jól nevelt férjként bevásárolni indulok.- Szívem! A zöldséges után ugorj be az autószalonba, és hozzál a gyereknek egy Cliót. Biztosan örülne neki. Bo-Be 50. HÉT A NAP MONDÁSA „A dicsőség csak annak van javára, aki méltó rá.” (Buffon) 1998. DECEMBER 7., HÉTFŐ A Nap kel 7 óra 17 perckor, nyugszik: 15 óra 53 perckor. A Hold kel: 20 óra 17 perckor, nyugszik: 10 óra 28 perckor. AMBRUS napja Görög eredetű név, jel.: halhatatlan. 0 További névnapok: Agaton, Amaranta, Am­bos, Ambró, Ambrózia, Amrita, Ányos, Szabin. ÉVFORDULÓ • Szent Ambrus ünnepe. A méhészek és a püspökök védőszentje. • A nemzetközi polgári repülés napja. • E napon született 1893- ban Hevesy Iván művé­szettörténész. • E napon hunyt el 1942- ben Manuel Garcia Mo- rente spanyol filozófus. Szuperexpressz NON-STOP SÖRŐZŐ-CASINO nyílt Ta­tabánya, Ságvári E. 4/A-ban. a régi SPORT presso helyén. A legújabb nye­rőautomatákon próbálhatja ki szeren­cséjét és szórakozhat 0-24-ig! ÚSZÁSOKTATÁS indul XII. 8-án a Sportuszodában! Érdeklődni: 06- 20/9352-022. Hirdetés 3 hónapos, képesítést adó bolt- és üzletvezetői tanfolyam: KISOSZ, Ta­tabánya, Komáromi 42. 311-916. A 24 Óra gyermekei Bartalos Mária Ko­máromban élő karak- ter-nume- rológus szerint a ma születő gyermek következő főbb tulajdonságai alakulhatnak ki: Hiperaktív kisbaba, akit ké­sőbb az érvényesülés, a hata­lom, az uralkodás vágya fűti. Kissé lázadó szellemű, energi­kus gyermek lesz, akivel állan­dóan foglalkozni kell. Harmó- jiiaérzékét, ügyességét fejlesz­teni.fontos, játékosan. Önbiza­lomhiánnyal küzd. Serdülőko­rában érzékenysége fokozódik, és korán önálló, független akar lenni. Ritkán sikerül neki va­lami az első nekifutásra. Sokat gondolkodik, stresszel. Véglet­ként él át mindent. A szülők már kisgyerekkorban tanítsák meg válogatni, szelektálni. A könyvtár segít a tájékozódásban f Kazettákra olvasták a világirodalom remekeit Kellemes meglepetés ért az oroszlányi városi könyvtárban. Szük­ségem volt a 24 Óra egy régebbi írására. Szabolcs Andrásné könyvtárvezető pár perc alatt ideadta a keresett cikket. Láthat­tam közben, hogy a 24 Óra és jogelődje, a Dolgozók Lapja 1963 óta megjelent példányai bekötve sorakoznak a polcokon. OROSZLÁNY- Tud-e valamilyen hasonló meglepetéssel szolgálni?-Gyakran ajánljuk olvasó­ink figyelmébe helyismereti gyűjteményünket, amelyben ugyancsak külön rendszerezés­ben találhatók a megyei, illetve országos lapok városunkra vo­Dorog: Pharmat dr. Révay, Hősök tere 7/A. Esztergom: Piros, Kőrössy L. utca 7. Kisbér: 11/12. Batthyány tér 4., állandó ügyelet. Komárom: 7-8-án: Vásár­tér (Szőny), Széchenyi utca 81., 9-én: Mentha, Jedlik Ányos utca 12., 10-11-én: Aranykí­gyó, Kalmár-köz 9. ’ Nyergesújfalu: Kék írisz, Tompa Mihály utca 5. natkozó írásai. Gyűjtjük a tele­pülésünkön élő vagy innen el­származott alkotók műveit is. Ebben az anyagban a tájékozó­dást számítógépes feldolgozás segíti. Itt találhatók meg egyébként az önkormányzati tevékenység dokumentumai is.- A szomszéd helyiségben videót néznek.- Olvasótermi szolgáltatás­Oroszlány: Oroszlán Patika, Táncsics Mihály utca 40. Tata: 7-én: Capricomus, Eötvös utca 14., 8-án: Városi, Kossuth tér 2., 9-én: Sanitas, Váralja utca 6. 10-én: Castanea, Gesztenye­fasor 6., 11-én: Tóvárosi, Ady Endre utca 7. Tatabánya: Primula, Béla király krt. 61. Tokodaltáró: József Attila utca 35. ként a videoanyagok helyben megnézhetők. Nálunk működik az Art Video Klub. Több mint hétszáz kazettán kínáljuk köl­csönzésre a filmtörténet reme­keit, illetve ismeretteijesztő és oktatófilmeket is.-És a hangos könyvek?- A vakok és gyengénlátók részére hoztunk létre egy gyűj­teményt, amelyben a világiro­dalom remekei neves előadók felolvasásában, hangkazettán varinak meg. És még egy külön­leges szolgáltatásunk: beteg ol­vasóinknak házhoz szállítjuk a könyveket. S. K. Tizenhét alkotó Tatabánya. A Kölcsey is­kola baráti köre rendezésé­ben tizenhét alkotó - festő, grafikus, szobrász, fotómű­vész -közös kiállítása nyí­lik az iskola galériájában. Valamennyien önálló tárlat­tal is bemutatkoztak már itt az elmúlt években. Az alkotásokat holnap délután öt órakor Bencsik János, a megyeszékhely polgármestere ajánlja az ér­deklődők figyelmébe. Teleházi tapasztalatokért utaztak Gyűjtik a tapasztalatokat egy Teleház kialakításához Nagyig- mándon. Az elnevezés még idegenül hangzik, de Nyugat-Európa vidéki településein régóta jól működnek ezek az intézmények. deo, fénymásoló, számítógép, Internet található. Ezeket a la­kosság szabadon használhatja napi ügyek, üzletkötések inté­zésére, a tájékozódásra. Szijj Ferencné polgármes­NAGYIGMÁND Olyan központi helyen lévő épületről vagy helyiségről van szó, ahol egyebek mellett vi­ter, Malomsoki István aljegyző és ifj. Nagy Sándor, a Forrás Kulturális Egyesület elnöke a közelmúltban megyei települé­seken ismerkedett a kísérlet eredményeivel. A szervezők a testületi egyetértés mellé szeretnék megszerezni a lakosság, a vállalkozók támogatását is. Gyógyszertári ügyelet Decewöer 7— Január 15-ig Önnek minden esélye megvan arra, hogy:- kamatmentes kölcsönnel - a Ford Credit jóvoltából- 0%-os kezelési költség mellett- egy 1.4-es vagy 1.6-os, 5 ajtós Ford Escorthoz jusson! Az indítókulcsokat átveheti a Ford márkakereskedőknél! i/irrr/ :r lövőbe vezet Ford Vonal: 06 40/20-00-24 www.ford.hu Szeretne azonnal egy Ford Escorthoz jutni? Kölcsön Escortra! Itt a hó - A hét végén előkerültek a szánkók, és az apukákat munkára fogták a gyerekek. Tamás és Kata a friss hóban szán­kózni indulnak édesapjukkal Tatabányán. fotó: Jusztin tibor Leni Riefenstahl - öt körben A potsdami filmmúzeumban nyitották meg a Leni Riefens- tahl-kiállítást - az elsőt Német­országban, amely a náci propa­gandafilmek egykori rendező­jének erősen vitatott személyé­vel és alkotói munkásságával foglalkozik. A 96 esztendős művésznő - egészségi problémára hivat­kozva - az utolsó pillanatban lemondta részvételét a kiállítás megnyitásán. A kiállítás bemu­tatja az 1902. augusztus 22-én Berlinben született filmrendező életét és munkásságát. Alkotó­munkájának különböző aspek­tusaival öt témakörre osztva ismerkedhet meg a közönség. A látogatók képernyőkön folyamatosan bepillantást kapnak legjelentősebb alkotá­saiba, köztük Az akarat dia­dala (Triumph des Willens) című filmbe, amelyet Hitler megbízásából 1934-ben forga­tott a náci párt, az NSDAP nürnbergi kongresszusán. DoUármilliomos kényszermunkán 31 millió dollárt nyert a lottón az Egyesült Államokban egy feltéte­lesen szabadlábra helyezett el­ítélt. A brunswicki Kenny Dukes így multimilliomos lett ugyan, de - a bírósági végzés értelmében - 2001-ig kényszermunkát tartozik végezni. Dukes amúgy visszaeső bűnöző. A hetvenes évek óta immár négyszer került rács mögé. A negyvenéves férfi nem tekinti döntő fordulatnak a 31 milliós lottónyereséget. Mint mondja, a nagy változás már be­következett életében: nem iszik és nem kábítózik többé. Orr életmentő szívmasszázsa A pensacolai (Florida ál­lam) Quentin Orr aligha­nem élete végéig nem felejti el az idei Mikulást. A négyéves kisfiúnak ugyanis egy nagyáruházban hirtelen megszűnt dobogni a szíve. Ez a válságos pillanat pont akkor következett be, amikor édesanyja - a kasszá­hoz sietve - egyetlen pilla­natra szem elől tévesztette. Az áruházban Mikulásként szolgálatot teljesítő Howard Russel azonban a gyerek sze­rencséjére a pillanat töredéke alatt felismerte a helyzetet, és masszírozással sikerült újból működésre bírnia a rakoncát­lan szívet. O rr megmentője negyven­hat éves, a fiatalember a Vöröskereszt helyi csoportjá­nál tanulta meg a szívmasz- százst - amelyet végül is most egy Orron gyakorolt. Derűre - Derű Péküzletben- Kérek egy kiló kenyeret.-Fehéret vagy barnát pa­rancsol?- Teljesen mindegy, az anyó­som alig lát. Kis precíz-Papa, sürgősen kellene ne­kem kilencvenkilenc forint - kérleli apját Móricka.- Na, de miért nem egy szá­zast kérsz?-Azért, mert egy forintom már van. Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 49. heti 5/90-es lottó- és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 12,16,34,40, 90 Joker-szám: 982167 A 6/45-ös lottó-számsorsolá- son a következő nyerőszámokat sorsolták ki: 10,19, 29,37,41,44 A pótszám: 12 Szülészeten-Nővérke, megmondta már a kismama férjének, hogy a fele­sége hármas ikreket szült?- Nem mertem, professzor úr, mert négy kis gyermekével várakozik a folyosón. Éjfélkor- Kislányom, nagyon sokáig üldögéltetek Pistával kint az erkélyen ma este.- A csillagokat nézegettük.- De hiszen borult az ég!- Jé, nem is vettük észre. Holnap olvashatják Ha valaki a tatai művelődési központ galériájában most kiállított fotókat végigcso­dálja, arra a következtetésre juthat, hogy az alkotó lábuj­jától a feje búbjáig ábrándos tekintetű idealista. Valóban ilyen lenne Har- mos Csilla? A választ hol­napi lapunkban próbálja meg kitalálni munkatársunk. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom