24 óra, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-29 / 176. szám

1998. július 29., szerda 24 Óra — Sport 9. oldal Akarták az NB I-et, de az MLSZ másként döntött Megverték a türkmén bajnokot A Dorogi Foot­ball Club lab- darúgói csende- l Av'LÄJ'if/ Sen készülődnek az NB II-es baj­noki rajtra. Nincsenek hangzatos szónok­latok, a múltat is feledik már a városban, hogy a gárda kie­sett a második vonalból. Egy esély is elúszott, ezt az MLSZ döntése vétózta meg. DOROG Ami az esélyt illeti, igencsak reális volt. Miután a Stadler visszalépett, a megüresedett helyre a dorogiaknak lett volna esélyük. A logika elvei szerint. De hol van logika manapság labdarúgásunk vezetőiben? Tény, hogy a Soroksárt sorolták be az NB I-be, a dorogiaknak maradt a harmadik vonal. A 47 éves Perger Károly, a DFC új elnöke, aki az elmúlt évadban elnökségi tag volt, reá­lisan értékeli a történteket.- Tudomásul kellett vennünk az MLSZ döntését, pedig olyan szponzorral állapodtunk meg, amely vállalta volna az NB I-es költségeket. Ezért keserű most a szájízünk, ám azt is hozzá kell tennem, hogy talán így lesz jobb, csapatunk az NB Il-ben megizmosodva kerülhet vissza a második vonalba.- Sokan távoztak Dorogról Az edzókérdés is nyitott kérdés volt- Már nem, mivel Honti Jó­zsef vállalta a csapat irányítását, pályaedzője Varga János lesz. Bajkai, Róza, Németh N., Herczku, Vajda, Szeibert, To­mik, Magyar és Bozai távozott Dorogról, a csapat régi magva együtt maradt.-Kikkel pótolják a távozó­kat?- Honti József már két éve elkezdte a helyi fiatalok beépí­tését a csapatba, most jó al­kalma lesz a folytatásra. Annál inkább, mert nagyon tehetséges labdarúgókra számíthat, az NB I. B-s bajnokságot nyert ifjú­sági gárdánkból. Egyébként visszatért Kneiszel Krisztián, akit bokasérülés miatt műtöt­ték, és nálunk van próbajátékon az egykori legendás magyar fo­cista, Bene Ferenc hasonló nevű, tizenkilenc éves fia. Re­mélem, a bajnoki rajtra ütőké­pes együttesünk lesz. Hogy a kis Bene nagyon te­hetséges játékos, ezt bizonyítja a BEK-selejtezőre készülő türkmén bajnok Assebach ellen mutatott játéka. A dorogiak ha­zai pályán 5-0-ra győztek, Bene három szép gólt lőtt, Csapó és Marczinkó volt még eredmé­nyes. Ezen kívül még három edzőmeccse volt a DFC-nek. A csákváriak ellen 5-1-es és 2-1- es győzelem, a Perbált pedig 5:2-re verték a Honti-legények. A csapat csütörtökön 17.30-kor az ugyancsak NB Il-es Palotás­sal mérkőzik Dorogon. (péntek) Szabó helyett Várhidi az ügyvezető igazgató Szabó Bence, az ÚTÉ elnöke a keddi elnökségi ülésen lemondott az Újpest FC Kft. ügyvezető igazgatói posztjáról. Utódja Várhidi Péter lett, aki a menedzser-vezetőedzői munkája mellett látja majd el az ügyvezető igazgatói teendőket is - hangzott el az új­pesti klub keddi sajtótájékoztatóján, amelyet a Külvárosi Kávé­házban tartottak meg. Várhidi Péter munkáját Szabó Bence klubelnök, valamint Kálnoki Kis Attila és Gemeiner Ernő segíti. Korábban kell ébredni Az NB Il-es tekebajnokság indulásakor a Dorogi SE férficsa­patának a célkitűzése az volt, hogy az évad végén a középme­zőnyben végezzen. Elérhetőnek tűnt a célkitűzés, mert a játé­kosanyag erre adott volt.- Nagyon kedvezőtlen sorso­lást kaptunk, az első mérkőzé- I seken mindjárt az NB Il-es baj- í. nokságra esé- _ lyes csapatokkal Ék/ Ti kellett játsza- | * 1 nunk - értékelt S § f I Bíró László * 1 edző, aki egy­ben aktív tekése is a DSE-nek.- Az első hat mérkőzésen zsinórban vereséget szenved­tünk, sajnos, olyan csapatoktól is, amelyeket le kellett volna győznünk. Itt már látható volt, hogy az együttes tagjainak fele hétről hétre gyengén szerepel. Pedig a felkészüléskor minden tekésem jó formát mutatott. Az is megfejthetetlen volt Bíró László számára, hogy mi ez a hirtelen visszaesés több já­tékosnál. Nem is tudott a DSE feljavulni az őszi szezon fo­lyamán, hat pontot szerezve az utolsó előtti helyen végzett.-A két hónapos téli szünet alatt a felkészülés jól sikerült, meg is lett az eredménye - foly­tatta Bíró László. - Feljavultak az ősszel formán kívül dobó já­tékosok is. Az utolsó nyolc mérkőzésből hatot megnyerve, éppen hogy lemaradt a csapat a kitűzött középmezőnytől. Volt egy szép sikere is a szakosztálynak. A 17 éves, te­hetséges Budai Lajos bekerült az országos serdülőbajnokság 12-es döntőjébe, ahol a 10. he­lyen végzett. Bíró László játékos-edző Egyéni átlagok a fogott pontok alapján, az eredmé­nyességi sorrend: 1. Molnár Tamás 12 pont, 2. Magyaros Sándor 12, 3. Honvéd László 8, 4. Péter Vilmos 8, 5. Budai La­jos 8,6. Bíró László 6,7. Novák Vilmos 1, 8. Jurásek Károly pont nélkül. Dorogon most az új évadra készülnek. Szeretnének mind­járt az elején parádésan kez­deni, és a továbbiakban is a klub hagyományainak megfele­lően az élmezőnyben végezni. Labdarúgó Samsung Magjtar Kupa első csoportmérkőzése Ma 17 órakor: Lombard -Kaposvár Megkezdi Magyar Kupa-sze­replését a Lombard FC lab­darúgócsapata. A tatabánya­iak a kaposváriakkal, a la- joskomáromiakkal és a lébé- nyiekkel vannak egy cso­portban. Kettő jut tovább. TATABANYA A Lombard FC az azonos osz­tályban lévő Kaposvárt fogadja hazai pályán ma 17 órakor. A ta­tabányaiak győzelemmel rajtol­tak az NB I-ben, míg a somo­gyiak 0-0-ás döntetlennel, A két együttes hajdan nagy csatákat vívott egymással, és mindkét gárda komolyan veszi a kupa­szereplést. Keresztúri Jenő klubigaz­gató elmondta, hogy nagyon jó a hangulat a győztes rajt után. Az újabb tétmeccsen fel­tétlenül győzelmet vár. Bíró Péter elnök még hozzáfűzte, hogy csoportelsőként szeret­nének továbbjutni, ezért a mai győzelemre igen nagy szükség lenne. Tóth Bálint vezetőedző gondjai sokasodnak. Cseri, Fogarasi, Harmath, Hornyák, Nagy S. és Csernák továbbra is harcképtelen, hozzájuk csatla­koznak a Békéscsaba elleni meccs szenvedő hősei. Ignácz János valószínűleg részleges szalagszakadást szenvedett, A békéscsabai védelemben gyakran három embert is lekö­tött Kiprich József (fehérben) fotó: haraszti Norbert Tüske Rolandnak begyulladt a talpcsontja, de még többen bajlódnak kisebb sérülésekkel. Kevés embere maradt Tóth Bálintnak, ezért a kispadra két tehetséges ifjúsági korú játé­kos ül majd. Benkő Zoltán és Salamon Péter kerül a nagy lehetőség közelébe. A Lombard FC kerete: Gé­léi, Szabó, Bukva, Hornyák, Virág, Süveges, Kovács, Dűli, Kiprich, Tüske, Pikács, Simon, Szoboszlai, Schafranek, Szűcs, Petres, Benkő, Salamon. A mérkőzésen a fedett le­látó középső részén, Kovács Sándornál lehet bérleteket vál­tani a mérkőzés alatt. Péntek Sándor I. Országos Kerékpáros-kupa - Dorog térségében lesz a verseny útvonala ^Y’-Ketagu-h.gY ~-l- ,i Kcs?:ötc ; ^ ^Cajcv, *• ■' UenAYvar I.Í90 Haj'* PiliSCSÜV ' / 'A ~~ RAJT- CÉI Sítríes-teu jásifalu iú. Mini, 8-13 év, 1 kör. Helyezések eldön­tése: Á verseny cso­portos indítású egyéni verseny. A végeredményt a be­futás sorrendje alap­ján állapítják meg. Győz az a versenyző, aki szabályosan, a KRESZ előírásait be­tartva, sportszerűen, külső segítség igény- bevétele nélkül a leg­rövidebb időn belül teljesíti a távot. Díjazás: Vala­mennyi korcsoport 1-3. helyezettje, il­letve a korcsoport legjobb női szerep­A Pest Megyei Kerékpáros Szö­vetség és Pilisjászfalu Önkor­mányzata a Jász Napok feszti- váljellegű rendezvénysorozat keretében új hagyományt kíván teremteni. Túlmobilizált ko­runkban az emberközelibb, természetközpontú életmód, il­letve sporttevékenység elősegí­tését célozza egy kerékpárver­seny megrendezésével. Ehhez kiváló alkalom a Jász Napok fesztiválkerete, kiváló környezet a Pilis gyönyörű természeti világa, és kiváló lehetőség a teljesítmény, a küzdeni tudás összemérésére vagy csupán a hobbi szintű kerékpározásra a versenyútvonal. Mindezek céljából és érdekében indítja el a Pest Megyei Kerékpáros Szövetség és Pilisjász­falu Önkormányzata az I. Országos Kerékpáros-kupát. A verseny nagy része Komárom- Esztergom megyét érinti (Dorog, Csolnok, Dág, Uny, Leányvár), ezért a szervezők bíznak benne, hogy mi­nél többen neveznek erre a kerékpá­ros kupára. A verseny helye és ideje: Pilisjászfalu, augusztus 22., szombat 10.00 óra. Rajt és cél a pilisj ászfalui Gazdi étterem lesz. Versenyiroda: Pi­listáj Rt. Irodaház (Gazdi étteremtől 200 m-re). Nevezés: a verseny nap­ján 8.00 - 9.30-ig a helyszínen. Kor­csoportok, versenytáv: hobbi A, 13-20 év: 1 kör. Hobbi B, 21 évtől: 5 kör nyílt verseny. A Hobbi B kategó­rián belül külön értékelik a 40-50 év közötti versenyzőket és az 50 év fe­lettieket. Igazolt felnőtt—ifjúsági, 4 kör. Igazolt serdülő-haladó, 2 kör. lője tárgyjutalomban részesül. A kupát a Hobbi A-B korcsoporton belül az az első helyezett nyeri el, aki versenytávján a legnagyobb át­lagsebességet éri el. Felvilágosítás kérhető a pilisj ászfalui polgármes­teri hivatalban (Kápolna u. 2.). Tel./fax.: 06 (26) 373-777 vagy 373-778. Ügyfélszolgálati iroda: Papp Kálmánná. Az atlétikai Eb hírei Megműtötték a magyar férfi 4x 100 m-es váltó edzőjét, Kovács Attilát. A hajdani világbaj­noki negyedik he­lyezett sprintemek a nyaki csigolyák közötti porcko- rongsérv-operációja orvosai szerint jól sikerült, és előreláthatólag 10 nap múlva engedik haza a kórházból. *** Magaslati edzőtáborozáson vesz részt augusztus 2-áig a franciaor­szágbeli Font Remeu-ban a maratoni futónő, Földingné Nagy Judit, a gya­loglónő Ilyés Ildikó és a hosszútáv­futó Káldi Zoltán. Ez utóbbi ver­senyzőnek még egy hazai versenyen bizonyítania kell, hogy ott a helye a budapesti kontinensvetélkedőn. *** Jól sikerült a felkészülés a női 4x100 m-es váltó tagjainak. Árva Petronella és Szabó Enikő jó’ for­mában utazhat vasárnap az ifjúsági vüágbajnokságra, ahol egyéni csú­csuk megdöntését váljak tőlük a szakvezetők. Az Európa-bajnoksá- gon Lőrincz Krisztina és Barati Éva mellett Vaszi Tünde fut majd a vál­tóban. Ha Vaszi bekerül a távolug­rás döntőjébe, akkor helyette a tarta­lék Szabó Enikő lesz a befutó, mivel a két szám fináléja egy időben kerül megrendezésre. Az országos Meteorológiai Szol­gálatjelentése szerint augusztus 16 és 23 között a sok évi megfigyelé­sek alapján a nyári hőmérséklet menetében általában csökkenő tendencia következik be. A nappali felmelegedések egyre ritkábban érik el a 30 C-fok fölötti értéket, az estek többségében 25 és 28 C-fok körül alakult. Éjszaka 13-15 C-fok közötti az átlagérték. Augusztus 28-24-e közötti időszak általában a hónap legcsapadékosabb perió­dusa, rövid ideig tartó és kiadós záporok jellemzőek, szeszélyes te­rületi elosztásban a főváros külön­böző területein is. T ' i&ír íSmS& vsöyd Elutasították a McLaren fellebbezését A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kedden bejelentette, hogy a fel- lebbviteti bíróság döntése értelmében jóváhagyja az 1997. július 12-én Silver- stone-ban rendezett Forma-l-es gyorsasági au­tós vb-futam végeredmé­nyét, egyben elutasítja a brit West-McLaren-Mer- cedes versenyistálló fel­lebbezését - adta hírül a Reuters brit hírügynökség. Mario Zagallót felmentették A Brazil Labdarúgó Szövet­ség (CBF) felmentette tiszt­ségéből a válogatott szövet­ségi kapitányát, Mario Za­gallót és szakmai stábját. A CBF tájékoztatója szerint Zagallo utódját augusztus 31-éig nevezik ki. Újpest - Chisinau az MTV2-n Egyenes adásban közvetíti az MTV2 az Újpest és a moldovai Zimbru Chisinau közötti labdarúgó Bajnokok Ligája előselejtező vissza­vágó mérkőzést szerdán este 20 órától. Meghalt Zlatko Csajkovszki Hetvennégy éves korában elhunyt a jugoszláv Zlatko Csajkovszki, egykori neves játékos és labdarúgóedző. A német Bayern München ko­rábbi edzője egy müncheni kórházban halt meg. A Vértes Volán röplabdásai után a Komáromi FC is Erreában játszik Csak azokat támogatják, akiknél rend van Tegnap délelőtt a Junó Hotelban ünnepélyes keretek között írták alá azt a szerződést, amely arról tanúskodik, hogy a Komáromi FC az NB I-ben olasz sportruházatban, az Erreában játssza bajnoki mérkőzéseit. KOMÁROM A Duna-parti egyesület klub- igazgatója, Szemán György elmondta: az egyéves megállapodásban - amely hosszú távú együttműködés alapja is lehet - rögzítették azt, hogy a felnőttcsapat teljes szerelését az L’er Sport Kft., a sportruházat kizárólagos ma­gyarországi forgalmazója biz­tosítja a gárdának. A sportve­zető reményét fejezte ki, hogy hamarosan az ifjúsági és a serdülő együttesek is ilyen márkájú öltözékben léphetnek pályára. Lutter Attila, az L’er Sport Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: csak olyan sportegyesületeket támogat­nak felszerelésekkel, amelyek teljesítményükkel megérdem­lik a segítséget, s a házuk tá­ján rendet tapasztalnak. Az ügyvezető megemlítette azt is, hogy hazánkban az elmúlt esztendőkben több mint húsz első, illetve másodosztályú gárdának adtak felszerelést. Ugyanilyen márkájú mezt öl­tenek összecsapásaikon ­például - az Extra Ligás tata­bányai Vértes Volán női röp­labdásai is. Olaszországban is nagy a népszerűségük, mások mellett a Bologna, a Cagliari, a Genoa és a Ravenna is Erreában pompázik, no és persze több válogatott is ezt választja. Az eseményen jelen volt Kántor Miklós, akinek a köz­reműködésével üthették nyélbe a szerződést a'felek. Tőle tudtuk meg, hogy hama­rosan a szurkolók is megvásá­rolhatják a Komáromi FC új szerelését, s azt is elárulta, hogy a gárda első NB I-es gól­ját szerző Dupcsik György mezét vasárnap, a Soroksár el­leni mérkőzésen kisorsolják a nézők között. Kovács László K0MÁR0M­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA A ^ÁATESZ tagja Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Tel./fax: (34)311-991. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY; Sportszerkesztő: PETRIK JÓZSEF. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: FICSÓR JÁNOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon/Fax: (34)310-811, 310-053. Ügyeleti telefon: (34)310-468. Telefax: (34)311-010. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 2. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketingvezető: SZÉCSI PÉTER. Telefon és fax: 34/316-055. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztés telefon/fax: 310-390. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 1998. évi előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft, fél évre 4470 Ft, egy évre 8940 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC HUNGARY Rt. - Petőfi Nyomda Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Fábián Endre nyomdaigazgató. ISSN 1 41 6-8650 <

Next

/
Oldalképek
Tartalom