24 óra, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1998. június 2., kedd Térségi Tájoló Fogadónap Dorog. Dr. Tittmann János polgármester júniusi foga­dónapját ma reggel nyolctól délután négyig tartja a vá­rosházán. Ovinevek Lábatlan. Az önkormány­zati képviselők döntése alapján az I. számú óvoda a Micimackó, a II. számú a Zengő, a III. számú a Szi­várvány nevet kapta. Jön az értesítés Bajna/Epöl/Nagysáp. A három település közös kivi­telezésében készülő szennyvízcsatorna-hálózat néhány szakaszán már túl vannak a műszaki átadáson. Várhatóan ebben a hónap­ban elkezdődhet a próba­üzem. Erről értesítést kül­denek. Születésnapi zene Tokodaltáró. Ötéves a do­rogi Erkel zeneiskola kihe­lyezett tagozata. Ebből az alkalomból a növendékek csütörtökön délután öt órá­tól hangversenyt adnak a művelődési házban. Hősök voltak Nagyigmánd. Pünkösd va­sárnapján este hét órakor az első és a második világhá­borúban elesett helybéli szü­letésű hősökre emlékeztek Nagyigmándon. Ünnepi be­szédet Szijj Ferencné pol­gármester mondott, majd a halottak lelki üdvéért imát mondtak. Középmezőnyben Komárom. Miskolcon ren­dezték meg az országos egészségügyi vetélkedőt, ahol a megyénket képviselő Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola gárdája a középmezőnyben végzett. A komáromi együt­tesben Csikós Ildikó, Czita Tünde, Csonka László, Schwarcz Gergely, Szabó György és Stummer Balázs ügyeskedett. A gárdát Czita Tünde készítette fel. Jutalomtábor Szőny. A tanévben nyújtott teljesítményüknek köszönhe­tően kétnapos jutalomtáboro­záson vehetnek részt kedden és szerdán a szőnyi Bozsik József Általános Iskola felső tagozatos tanulói a koppány- monostori ifjúsági táborban. Gyermeknap '’Tatabányán már pénteken J délelőtt elkezdődött a nagy vigalom. A Kodály teret és kör­nyékét mentő- és tűzoltóautó szi­rénázása rázkódtatta meg. A hangerő valóban nagy volt, de a baj szerencsére nem: csak a gye­rekek nyúzták szakadatlanul a „ninókat". Onnan nem messze másfajta örömök várták a kicsi­ket. Az óvodával szemközti füves téren, a térdre ereszkedett két pupú kőteve körül lovagolni lehe­tett. Méghozzá igazi lovakon, na és ott ugrált a gyerekek örömére egy eleven kiscsikő is. A város „hivatalos" gyerek­napját a Közművelődés Háza Jó együtt anyuval Csoda érdekes volt ez az előadás szervezte. A két napig tartó rendezvény szerencsére nem tartalmazott sok hivatalossá­got, annál több volt benne a gyerekek öröme. Volt fagyievő­verseny, játszóház, divatbemu­tató. Vasárnap több tatabányai is­kola tánccsoportjának bemutatóit tapsolhatták végig. Ezen kívül bohócok és a pozsonyi Ghymes együttes szórakoztatta a nagyér­deműt. És persze még ott voltak a hinták, a kirakodó vásárosok. Szóval nagy volt a gyermek­öröm, talán csak az apukák szo- morkodtak kicsit, amikor pénz­tárcájuk állapotát áttekintették otthon vasárnap este. De hát évenként csak egyszer van gye­reknap, és az ő örömük megér ennyi áldozatot. Gy. Zs. FOTÓ: KISS T: JÓZSEF Apuval nem la félelmetes Könyvpremierek - Külföldiek gálaműsora - Opera a szabadtéri színpadon Színes volt a kulturális program Tata és Tóváros egyesítésének ünnepe számos programjával kap­csolódott a kultúra legkülönbözőbb területeihez. Az irodalmi alkotásoktól kezdve a színházi produkciókon és kiállításokon át a klasszikus operáig. Élményekkel gazdagodva térhettek haza a résztvevők, akiknek száma - a rendezvényektől és az időjárástól függően - ugyancsak változó volt a hét végén. TATA Szombaton irodalomtörténeti kü­lönlegességnek számított annak az öt könyvnek és egy idegenfor­galmi kiadványnak a bemutatása, amelyek szorosan kapcsolódnak a város múltjához és jelenéhez. Elsőként azt a tanulmánykötetet említjük, amely Tata szerepét elemzi a tizenöt éves háborúban. Fülöp Éva a vár és környéke történetét dolgozta fel, amit Harszti Norbert fotói egészíte­nek ki. Reprint kiadásban jelent meg Polgárdy Géza Tatatóvá- ros című munkája, míg dr. Körmendi Géza Tata és Tóvá­ros történetét dolgozta fel a két világháború között. Merőben más jellegű „A lebegés törté­nete” címet viselő könyvecske, amely Jász Attila legújabb iro­dalmi alkotásait tartalmazza. Más célt szolgál a Tata és kis­térsége idegenforgalmi kalauz. Elsősorban a turistáknak szolgál színvonalas ismertetőkkel, prak­tikus tanácsokkal. A művelődési házban látható Bruno Bourel francia fotómű­vész kiállítása, ahol vasárnap este a külföldi testvérvárosok művé­szei mutatkoztak be nagy siker­rel. A gerlingeni és arenzánói ze­neiskolások, a szőgyéni néptánc­együttes, az alkmaari jazz-duó, a Surányi tamburazenekar mellett fellépett a tatai Kerti Áron bará­taiból álló együttes is. Hétfő délután avatták fel az Öreg-tó partján az Eszterházy sé­tányt, ahol a ’30-as évek hangula­tát idéző nosztalgia pikniket tar­tottak volna, ám az eső miatt a művelődési központban volt lát­ható őze Áron, Hajtó Aurél, Ba­latoni Mónika és Magony Enikő műsora, míg este a szabadtéri színpadon A varázsfuvola című operát hallhatták az érdeklődők. Az ünnep alkalmából levetítették a Páneurópa Filmcentrumban a Tóparti látomás című filmet, amely csaknem félszáz éve ké­szült, és annyi köze van az évfordulóhoz, hogy külső felvételeit „eredeti helyszínen”, Tatán, a tóparti parkban forgatták. Erre az alkalomra meghívták Illés György Kossuth-díjas kiváló mű­vészt, mintegy száz magyar film operatőrét, aki akkor még vi­lágosítóként dolgozott, de példaképe és mestere, Eiben István volt, a „látomás” kameramanja. A férfi főszereplő ezúttal is a nők bálványa, Jávor Pál, az egyik ifjú hősnő pedig Tolnay Klári... A film természetesen a kor ízlése és igényei szerint készült, korántsem remekmű - különlegessége igazából annyi, hogy az akkor megszokott filmgyári környezetből a természetbe is „ki­merészkedtek” az alkotók. így aztán a film nézői ismerős tatai miliőben láthatták a negyvenes évek híres sztárjait... Vannak építő javaslataink.». Ha Ön építkezik, épít, vagy építtet, volna néhány javas­latunk arra, hogyan teheti könnyebbé munkáját, életét. Építőipari termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezúttal két új termékcsaládot mutatunk be Önnek. 1 SORITON burkolatragasztók: fi MP SORITON B belső térben „ « ^ alkalmazható ragasztó SORITON K kültéri fagyálló ragasztó • SORITON F rugalmas ragasztó SORIFIT FLEX fugázók: ’SORIÉIT fugázó < SORIFIT rugalmas fugázó SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő habarcsok: • SORIPON beltéri aljzatkiegyenlítő • SORIPON EXTRA kültérben is hasznán unó fagyálló aljzatkiegyenlítő Vevőszolgálat: 1072 Budapest, Nagydiófa u, Telefon. 322-1066 Fax: 342 Foci és kiállítás - Neszmély Barátainak Köre, a helyi ön­kormányzat, az iskola és a sportegyesület szombaton együtt rendezte a hagyományos sportnapot. A környező települések­ről, és a szlovákiai Dunaradványból idesereglett 291 amatőr sportoló 14 sportágban versenyzett. A sportnap alkalmat adott az iskolások tomabemutatójára, a kömlődi mazsorettek fellépé­sére és a helyi jazz-balettes kisdiákok fellépésére is. Az ered­ményhirdetés után máglyagyújtás következett. fotó: fodor Válogatás Postánkból Gazdag futóedző? Május 30-ai számunkban megjelent „Sportos” zsarolók címmel megjelent írásunkra reagál olvasónk: A három tatabányai fiatalember nem játszik egy focicsapat­ban (csak kettő). A fiúknak nincs új futóedzőjük - a hír így igaz. A futóedzést nem tartják együtt, mivel az edző úr már hó­napok óta nem tart(hat) futóedzést a focicsapattal. A fiúk szóra­kozni csapattársaikkal és barátaikkal járnak. A tréner úr való­ban elhitette a fiúkkal - az egész focicsapatnak, hogy jó anyagi helyzetben van. Csodálatos autója van, rengeteg zsozsó a bank­számlán. Mikor megjelent közöttük a diszkóban, az első időben gavallérosan fizetett a fiúknak, valósággal szórta a pénzt. Kide­rült azonban, hogy humbug a tréner úr jó anyagi helyzete. Hogy elvesztett tekintélyét visszaszerezze tollat fogott, levelet is írt. Érzelmeit ecsetelte persze - mennyire fontos számára a barát­ság a fiú(k) iránt. Majd, hogy a baráti kapcsolat továbbra se akart helyreállni az ő elképzelése szerint, újabb „igazmon­dásba” kezde’tt. Felhívta telefonon az egyik fiú édesapját, hogy fiacskája rossz útra tért. Drogozik. Ennél a pontnál kezdődött a bonyodalom. A fiúk rájöttek, hogy a tréner úr viselkedése nem fedi továbbra se a valóságot, és megkeresték. Felszólították, hagyja abba a hazudozásait. A tréner úr ekkor újabb trükkhöz folyamodott. Felajánlotta, hogy kárpótlásként tizenötezer forin­tot fizet, csak jelenleg nincs ekkora összeg nála. A történet így kerek, gömbölyű. A fiúk ezt a tettüket ismerték be. Tisztelt Tréner Úr! ön mit?! Csúcsú (Név és cím, a szerkesztőségben) Anyakönyvi hírek Születtek: Szűcs Róbert és Nagy Andrea fia, Mátyás', Varga László és Tóth Niko­letta fia, Barnabás László (Baj); Csikós József és Sár­közi Éva leánya, Rebeka (Gyermely); Kovács Zoltán és Szabó Mariann leánya, Ramóna; Török Lajos és Sár­közi Tímea fia, Lajos (Héreg); Büki József és Horváth Tímea fia, Gábor, Farkas Béla és Nagy Erika leánya, Elizabef, Járóka Sándor és Fodor Anita leánya, Alexandra Anita (Oroszlány); Moravcsik Jó­zsef és Fodor Csilla fia, Dó- minik', Ifj. Sztanek Sándor és Bódis Edina fia, Sándor Ádám (Tardos); Balogh Attila és Járóka Erika fia, Attila', Bánkuti János és Molnár Me­linda leánya, Petra; Bőle Zsolt és Nagy Anita fia, Krisztofer Zsolt; Gulyás Tibor és Csüllög Erzsébet leánya, Kitti; Karap János és Burai Krisztina fia, Gergő Krisz­tián; Katona Károly és Bőgi Judit fia, Károly; Komáromi István és Nagy Brigitta fia, Péter; Kövecsi Attila és Su­lyok Szilvia leánya, Nikolett Dzsennifer; Lukács István és Zsebők Erika leánya, Petra; Neubauer Zsolt és Bence Zsuzsanna fia, Balázs; Prokk Attila és Gurcsó Katalin fia, Máté; Schultz Ede és Czemy Olga leánya, Debóra; Sólyom Frigyes és Jéki Mónika fia, Frigyes Sándor; Szapanos La­jos és Papp Andrea leánya, Patrícia Andrea; Takács Gyula és Török Andrea fia, Gyula; Vajda Antal és Haran­gozó Éva leánya, Éva; Varga Attila és Ratimorszky Anna­mária fia, Zoltán; Veszprémi Attila és Vaskó Bernadett fia, Dániel Attila (Tatabánya); Szádeczky István Róbert és Konkoly Csilla fia, Máté Ist­ván (Vértesszőlős). Házasságot kötött: Naru- sinszky Zsolt és Beck Ingrid (Oroszlány); Bagi György és Keveházi Ágnes; Kovács Ti­bor és Oszkó Mónika (Tata­bánya). Állásajánlatok Három Városban A megyei munkaügyi köz­pont városi kirendeltségei az alábbi állásokat ajánlják: Tata. Férfi-női erdészeti munka, asztalos, eladó, női betanított munkás, útépítő, hegesztő-lángvágó, villany- szerelő, kőműves, gépkocsi- vezető, darus gépkocsivezető, lakatos, betanított női munkás (csomagoló), valamint női be­tanított munka győri munka­helyre. Cím: Erzsébet tér 10. Tatabánya. Kovács, lakatos, hegesztő, betanított munkás, csőszerelő, tetőfedő, bádogos, központifűtés-szerelő, vízve­zeték-szerelő, pályamunkás, festő, anyagbeszerző, kőmű­ves, hidegburkoló, asztalos, cipész, bőrdíszműves, hentes, kürtőskalácssütő-pék, élelmi­szerbolti eladó, virágkötő, egészségügyi intézetvezető, szakképzett ápoló, raktáros targoncavezetői végzettség­gel, fodrász, gyógytornász, konduktor, szakács, esztergá­lyos, CO-hegesztő, CNC- gépkezelő, szerkezetlakatos, vasbetonszerelő, lakatos-he­gesztő, autószerelő, autóvil­lamossági szerelő, autófé­nyező, varrónő, cipőfelső­rész-készítő, marós, cukrász, női felszolgáló, eladó, mun­kavédelmi vagy tűzvédelmi szakember, betanított munka nőknek minimum középfokú végzettséggel, értékesítési menedzser (felsőfokú vég­zettséggel, angol vagy német nyelvtudással), energetikus, valamint marós. Tanfolyamok: hőpalack-, ampulla- és fiolagyártó, be­tanított üvegfestő, hegesztő, varrómunkás, számviteli ügyintéző, áruforgalmi ügy­intéző, betanított varró­munkás, CO-hegesztő, kö­zépfokú software-Uzemel- tető, külkereskedelmi ügy­intéző, számviteli ügyin­téző, szociális gondozó, hi­degburkoló, életpályatré­ning, szövegszerkesztő plusz táblázatkezelő, ne­hézgépkezelő, AWI-he- gesztő, RT 1-es radiografiai anyagvizsgáló, betanított varrómunkás, valamint fel­szolgáló. Cím: Népház út 3. Oroszlány. Gépi forgácsoló, CNC-esztergályos, minősí­tett hegesztő, szabó-var­rónő, hegesztő, lángvágó, kőműves, juhász, élelmi­szerbolti eladó, szerkezetla­katos, erdőművelő, tradicio­nális thai-masszőr, thai- nyelv tolmács-fordító, va­lamint fizikai dolgozó szé­kesfehérvári munkahelyre. Cím: Fürst Sándor út 25. Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8-12 óráig, \

Next

/
Oldalképek
Tartalom