24 óra, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-17 / 90. szám

1998. április 17., péntek 24 Óra — Gazdaság - Pénz - Piac 7. oldal Tankönyvek ­PHARE-támogatással ké­szülő, a legkorszerűbb minő­ségügyi és műszaki me­nedzsment-ismereteket tar­talmazó tankönyvcsalád kia­dásáról és terjesztéséről álla­podott meg csütörtökön a művelődési és közoktatási tárca, valamint a Műszaki Könyvkiadó Kft. és a Magyar Minőség Társaság. Az 50 tankönyvből álló, támogatással mintegy 12 ezer oldalas tan­anyag kéziratait mintegy 300 hazai és külföldi szakértő, il­letve opponens készítette a PHARE-program keretében, egymillió ECU támogatással. Az Európában is egyedül­álló tankönyvcsalád a felsőok­tatási hallgatók számára nélkü­lözhetetlen, az európai uniós csatlakozás szempontjából is fontos ismereteket tartalmaz. Elkelt az Ikarus Megkopott a fekete gyémántok tüze Olcsóbb fenntartani a bányászatot, mint felszámolni A magyar energiaipar kapacitásának jelentős növelésére nincs szükség, hiszen középtávon nem kell számítani a gazdaság energiaigényének számottevő bővülésére - hangoztatta Járosi Márton, a Magyar Energetikai Társaság (MET) elnökségi tagja tegnap egy szakmai fórumon. Öt magyarországi hitelintézet összesen 16 millió dollárnyi szindikált hitelt nyújt az Ikarus privatizációjához. Az erről szóló szerződést csütörtökön írták alá Budapesten. A hitelt a Széles Gábor nevével fémjelzett kft. az Ikarus Járműgyártó Rt. állami tu­lajdonban lévő részvényeinek megvásárlására fordította, ezzel részesedése a társaságban 63,9 százalékos lett. A részvényérté­kesítésről szóló szerződést csü­törtökön írták alá. Az előadó emlékeztetett arra, hogy a villamosenergia-ipar privatizációja nyomán a va­gyon 45 százaléka már külföldi befektetők kezében van, az ál­lami tulajdon 37 százalék, az önkormányzatoké 8, a hazai kisbefektetők részesedése 10 százalék. A szakember felve­tette: ebben a helyzetben szi­gorú energiapolitikai elvek megtartásával kell érvényt sze­rezni a társadalmi érdekeknek. Meg kell akadályozni további monopóliumok kialakulását, kényszeríteni kell a befektető­ket a valódi versenyre. Járosi Márton szerint a jelenleginél kiegyensúlyozottabb energia­hordozó-összetételt kell kiala­kítani, jelenleg ugyanis a föld­gáz túlsúlya jellemzi a felhasz­nálást. Petz Ernő, a MET elnöke szerint az energiapolitikai fel­adatok végrehajtásának ellen­őrzése végett meg kell terem­teni az állami intézményrend­szert és a társadalmi ellenőrzés formáit. A szakértő szerint meg kell akadályozni a még állami tulajdonban lévő cégek további privatizációját, a Magyar Vil­lamos Művek Rt.-bői, a Paksi Atomerőmű Rt.-bői és az OVIT Rt.-ből nemzeti villamostársa­ságot kellene létrehozni. Kis Csaba, az Országos Ma­gyar Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára kifejtette: a hazai szénbányák termelésének 90 százaléka energetikai célú energiahordozó. A szénbányák léte tehát a szénbázisú erőmű­vek sorsától függ. A szakember szerint a hazai szénbányászat­nak gazdasági létjogosultsága van, szakértői számítások sze­rint az ágazat fenntartása nem pusztán regionális és szociális kérdés. Az előnyöket és hátrá­nyokat egybevetve olcsóbb a bányászat fenntartása, mint fel­számolása. Növekvő reálkeresetek. Az év első két hónapjában a nettó átlagkeresetek 20,9 százalékkal emelkedtek, s miután a fogyasztói árindex ebben az időszakban 17,4 százalékkal nőtt, a reálkere­setek 3 százalékkal voltak magasabbak, mint 1997 első két hónapjában - olvasható a Központi Statisztikai Hi­vatal gyorstájékoztatójában. Az ÁB-Aegon tervei. Megőrizte vezető szerepét az ÁB-Aegon Általános Bizto­sító Rt. a hazai biztosítási pia­con. A nemrég összesített 1997. évi gazdasági eredmé­nyek azt mutatják, hogy 50 százalék feletti a részesedésük -jelentette be dr. Kepecs Gá­bor vezérigazgató. Á legna­gyobb sikereket a nyugdíj- pénztári üzletágban érték el. Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala licitálás útján értékesíti 2db haszongépjárművét (TOYOTA 2200 D, ill. RENAULT EXPRESS). Részletes információk átvehetők és a járművek megtekinthetők a Spindler Autójavító telephelyén (Oroszlány, Szeptember 6. u. 100.) A licitálás helye: Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, Rákóczi u. 78. II. emeleti tárgyalóterem _____Időpontja: 1998. április 23. 10.00 óra__________ F elvételt hirdetünk anyaggazdálkodási logisztikus munkakörre. Feltétel: • technikusi vagy főiskolai végzettség • PC ismeret (Windows, Excel, Word) • szakmai gyakorlat • alapfokú német- vagy angolnyelv­tudás előnyt jelent. Jelentkezni lehet: ALPLA KFT, Sabján Józsefné, 34/512-588-as telefonszámon. 22297 Pénzintézet keres gyakorlattal rendelkező valuta és forint pénztárost, közép- és felsőfokú képesítéssel ügyintézőt. Leveleket "Megbízható 22505" jeligére a Kiadóba kérjük, 2800 Tatabánya, Pf: 141. 22422 Tisztelt Választópolgárok! Köszönjük a nekünk átnyújtott több ezer ajánlószelvényt. Kérjük, május 10-én szavazzanak ránk, szavazzanak a Magyar Szocialista Pártra! Keleti György, Schalkhammer Antal, dr. Tittmann János, Tóth András, Zatykó János EsémmPEKmfs * biztonság • MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT A MEGOLDÁS 22«9 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Bank Rt. értékesíteni kívánja: a Tatabánya, Bánhidai ltp. 307. sz. alatti ingatlanát, amely irodának vagy üzletnek alkalmas 170 m2 alapterületű helység. További információk a tatabányai fiókban 06-34-316-778 telefonon kaphatók. A pályázatokat a megjelenéstől számított 15 napon belül ugyanott kérjük leadni zárt borítékban. Budapest Bank Rt. Dagad a beszállítói holdudvar A beszállítói célprogram továbbfejlesztéseként az ipari tárca nevében Fazakas Szabolcs miniszter és a Magyar Vállalkozás- fejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke, Jákli Péter együttműködési megállapodást írt alá az IKIM székházában. A költségvetés 700 milliót ad FOTÓ: FEB/DIÓSI IMRE 24 ÓRA NAPILAP kézbesítésére KERESÜNK KÉZBESÍTŐT ESZTERGOM területére. A 33/414-168,34/317-442-es telefonszámokon várjuk jelentkezésüket. A munka másodállásban, vagy nyugdíj mellen is végezhető 24 ÓM NAPILAP KÉZBESÍTÉSÉRE KERESÜNK KÉZBESÍTŐT SZONY területére. A 340-357,60/373-624-es telefonszámokon várjuk jelentkezésüket. A munka másodállásban, vagy nyugdíj mellett is végezhető Piacmustra 1998. április 15. Aruk Tatab.-újvárosi piac Ft/kg Konzum Ft/kg „Zéta" «2 g|városl piacon Ft/kg Zéta Kft. Tata Ft/kg Burgonya 65-75 68 59 59 Hagyma 180-220 160 199 199 Zöldhagyma cs. 30-60­­39 Fokhagyma 350-400 399 349-360 349 Káposzta 70-90 99 79-89 79 Kelkáposzta 90-110 99 89-110 89 Újkaralábé db 30-90 80­49-59 Karfiol 290 199 189-300 189 Gyökér­­­299-980 Répa 80-100 120 79-90 89 Saláta fej 40-60 44 45-59 46-49 Retek cs. 20-60 30 59-69 39-45 Paprika édes db 35-80 32 59 980/kg 55-79 Paprika erős db 30-60 40 45 40-45 Uborka 180-199 199 219 219 Paradicsom 350-450 499 399-420 379 § Gomba 260-300 199 299-300 279 a Alma 90-130 79-99 79-139 89-129 Narancs 149-150 159 149 149 Citrom 180-260 200 189 189 Banán 219-220 220 209-220 209 Kiwi 260-300 280 279 279 Tojás 11,50-13 13 13 13 Házi tej az újvárosi piacon: 74 Ft/I. Az ünnepélyes eseményen részt vett Horn Gyula is. A minisz­terelnök a Beszállítói Charta rendkívüli visszhangjáról be­számolva elmondta, hogy a ha­zánkban működő több mint há­rom tucat multinacionális cég hajlandósága nyomán mintegy 30 cég jelezte részvételi szán­dékát. Fazakas Szabolcs mi­niszter hozzátette, hogy az év végéig tartó programhoz a költ­ségvetés 700 millió forintot ad. Az MVA megyei irodái felmé­rik a jelentkezők beszállítói al­kalmasságát, ezután kezdik meg a cégek pénzügyi, techni­kai és humán „átvilágítását”. T. Asztalos Ildikó államtitkár szerint a kis- és középvállalko­zások jelenlegi 5-10 százalékos beszállítói aránya a program révén megháromszorozódhat. Hamarosan itt a választás! Az Új Rádió Esztergom ingyenes bemutatkozási lehetőséget biztosít Esztergom és környékén jegyzett politikai szervezetek jelöltjei, illetve a független jelöltek részére. Jelentkezéseiket váijuk § szerkesztőségünkben « Esztergomban, a Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatt. Bővebb felvilágosítás munkaidőben a 33/314-420-as telefonszámon É Rigips j «if I Szárazépítési rendszer é m&m $ amíg a készlet tart! * GIPSZKARTON 1 | bruttó 499 Ft/m2 (1 199 Ft/tábla) J I Érdeklődni: FRES-CO KFT f 2900 KOMÁROM Tel.: 34/340-200 20806^j| A KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ( S^X, \ SZAKKÖZÉPISKOLA ILYENEK VAGYUNK MI! címmel jótékonysági estet szervez az iskola alapítványa javára I 1998. április 23-án, csütörtökön, 19 órakor a JÁSZAI MARI Színház, Népházban. / X Szeretettel várunk minden kedves szülőt. * kJ kollégát, jelenlegi és "ÖREG"-diákot, érdeklődőt. : 'p'N; / A műsort az iskola diákjai adják V s* Jegyek válthatók a helyszínen vagy elővételben az iskolában. 22466 ÚJ SZÍV DOBOG A GAZ el la-ban Most 300.000 Ft bevezető árkedvezmény a TURBÓ-DIESEL GftZe//á-ra, már 1.995.000 Ft + ÁFA-tól. Márkakereskedő: M1 Autójavító és Kér. Kft. 2800 Tatabánya, Felsőgallai u. 40. • 34/310-351 importőr: 2040 Budaörs, Sport u. 6. Tel.: 06-23/417-777 AZ AUTÓNK NYITVA ÁLL ÖN ELŐTT vöt. Keresse fel márkakereskedésünket április 17. és április 19. között a Volvo Nyitott Napokon, és kipróbálhatja szinte teljes modellválasztékunkat! Arról, hogy ez a nap valóban felejthetetlen élmény legyen, autóink és egy különleges meglepetés gondoskodik. Volvo Nyitott Napok. Kitárjuk az ajtót Ön előtt. Ivanics Kft. 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8., Tel.: 22 319 990, tel./fax: 22 329 949 VEZETÉSRE SZÜLETETT

Next

/
Oldalképek
Tartalom