24 óra, 1998. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

IX. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁRA: 39 FORINT 1998. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ Lovász Krisztina -pályacsúcs tekében (8. oldal) KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Érmek a végén Valencia. A fedett pályás atlétikai Európa-bajnok- ság zárónapján két magyar érem is született. A höl­gyeknél a 800 méteres sík­futásban Varga Judit har­madik lett, míg hétpróbában Szabó Dezső' országos csúccsal a második helyen végzett. Hangverseny Tatabánya. A Jászai Mari Színház, Népház zeneter­mében ma 18 órakor kezdő­dik a Tatabányai Szimfoni­kus Zenekar hangversenye. A műsorban Beethoven, Wieniawsky, Bartók, Dávid, Bruch művei hangzanak el. Vezényel Bencsik Pál kar­mester. A belépés díjtalan. Liberális Klub Oroszlány. Szerdán 17 óra­kor tartja következő beszél­getését, a Bányász Klubban (Táncsics Mihály út) a Libe­rális Klub. A vendég Iványi Gábor lelkész, a Fővárosi Szociális Intézet igazgatója. A beszélgetést Deák Sán­dorod vezeti. Jókai-nap Bana. A múlt pénteken tar­totta meg a hagyományos Jókai-napot a banai általá­nos iskola. Koszorúztak a nagy magyar író anyai nagyszüleinek sírjánál, majd a művelődési házban idézték fel életét, gyermek- műsort rendeztek műveiből. Ágostonná Szabó Éva ta­nárnő és pedagógustársai já­tékos vetélkedőket, vidám műsorokat is szerveztek. IDŐJÁRÁS 5, 7 C-fok (Részletek a 10. oldalon.) Tüntetés a vízlépcső ellen Több ezren vonultak szombaton a Parlament elé A József nádor teret csaknem teljesen megtöltötték szombaton a vízlépcső ellen tüntetők. A Duna védelme érdekében demonstráló többezres tömeg később a Parlamenthez vonult. Képviselőik petí­ciót adtak át, amelyet az Országgyűlés elnökének címeztek. Ebben hangsúlyozzák: minden alkotmányos eszközt felhasznál­nak a Duna megmentése érdeké­ben. Bejelentették: március 14- én újabb tüntetést tartanak. A környezetvédők tárgyalást kezdeményeznek a kormánnyal, hogy a kérdésben az alkotmá­nyosságnak megfelelően járjon el, és a hágai bíróság ítéletét ve­gye figyelembe, ne pedig a szlo­vákok kívánságait. A Duna Kör és a Duna Charta tüntetéséhez több párt, társadalmi szervezet, valamint település küldöttsége is csatlakozott. A tüntetést kezdeményező Duna Kör és Duna Charta elő­adói rámutattak: nem felel meg a magyar érdekeknek a vízlépcső­vitában elfoglalt kormányállás­pont, a tárgyalódelegáció által pénteken aláírt keretmegállapo- dás-tervezet. Vargha János, a Duna Kör elnökségi tagja beszé­dében rámutatott: az MSZP ve­zetői semmibe veszik a nemzeti konszenzust, a kisebbik kor­mányzópárt vétójogát, valamint a hágai döntést. Akik ezt a tö­rekvést támogatják, legyenek tisztában azzal: veszélyben az ivóvízkincs, a Szigetköz, Eszter­gom és a Dunakanyar, a táj, és veszélyben a demokrácia. Mi lesz a Dunával Hága után? A hágai ítélet végrehajtásáról pénteken Pozsonyban aláírt meg­állapodást az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb diplomáciai kudarcának értékelték vasárnap a Mi lesz a Dunával Hága után? című konferencia résztvevői Budapesten. Szerintük a hágai ítélet legáltalánosabb üzenete: az erőmű-víz­lépcsőrendszert az eredeti elképzeléseknek megfelelően nem kell megépíteni. Mádl Ferenc akadémikus hangoztatta: azáltal, hogy pénteken megszületett a szlovák-magyar megállapodás, a ma­gyar fél a hágai döntéshez képest „lealkudott”, az ítélet által elő nem írt kötelezettségeket is vállalt. Vida Gábor akadémikus, az ELTE genetikai tanszékének vezetője elmondta: a szigetközi élővilág nagyon bonyolult rendszer, amelyet negatívan befolyá­solna az, ha a vízszintet stabilizálnák. Titkos üzenet a 24 Órával - Fellépett a Hip-Hop Boyz és a Baby Sisters Nyereményeső az ATW Club-Színházban Szombaton este több mint két­száz fiatal ment el a komáromi ATW Club-Színházba arra a nagyszabású házibulira, ame­lyet az ATW World Enterprise Kft. és lapunk, a 24 Óra közö­sen hirdetett meg. KOMÁROM A Titkos üzenet a 24 Órával ak­ció során lapunkból egy szel­vényt kellett kivágni, amellyel az estre belépőjegyeket, a ren­dezvényen értékes ajándékokat nyerhettek a fiatalok. Akiknek nem jutott semmi, azok sem bánkódhattak. Lotters Krisztián, a Juventus Rádió műsorveze­tője, valamint a népszerű Hip- Hop Boyz és a Baby Sisters számukra is felejthetetlen pro­dukciót nyújtott. A sorsoláson Portikné Király Mercédesz (Tatabánya), Kosa Boglárka (Komárom), Varga Anikó (Komárom), Hozmann Renáta (Komárom), Szalay Szabina (Baj), Kéri Mária (Süttő), Deák Attila (Ete), Hilák Balogh Linda, Nagy Adrienn és Nagy Melinda az ATW munka­társától, Varga Anitától veszi át a megnyert belépőjegyeket Zoltán (Esztergom) és Kosa T. Bence (Ács) Playboy-pólót, sap­kát, inget, farmernadrágot, CD-t, kazettákat nyertek. Az ajándéko­kat mától az ATW irodájában, Komáromban, (Bajcsy-Zsi- linszky utca 2.) vehetik át. Nagy Lajos, az ATW ügyve­zető igazgatója elmondta: sze­retnének hagyományt teremteni az ilyen jellegű házibulikkal. Fontos, hogy a fiatalok kultu­rált körülmények között szóra­kozhassanak. A jövőben több közös rendezvényt szeretne szervezni a 24 Órával. (k. 1.) Brazil bűvtánc az orvosbálon - Szombaton ren­dezték meg Tatabányán a megyei Szent Borbála Kórház or­vosbálját. Mint képünkön is látható, a brazil táncosnők varázs­latos hangulatot hoztak az Árpád Szállóba... fotó: kiss t. ,j. Tréning Kertész Zsuzsával Az Ismert tv-bemondónő, Kertész Zsuzsa - aki civil­ben pszichológus - fiával, Tímár Andor színésszel já­tékos, ön- és csoportfejlesztő tréninget tartott a Tatai Edzőtáborban a hét végén a megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőinek. Ahhoz, hogy másokat köny- nyebben elfogadjunk, ismer­nünk kell saját magunkat - állítják a pszichológusok. Erre az igazságra ismertek rá játékos formában a MEP ve­zetői is. A tréning az együttműkö­dést fejlesztve, hangulatos formában tanít a testbeszéd jelzéseire, azok értelmezésére, a harmonikus mozgás, az ér­telmes, hiteles, meggyőző be­széd fontosságára, s nem utol­sósorban a személyiséggel harmonizáló öltözködésre. Ahogyan Kertész Zsuzsa el­mondta: - Egy vezetőnek szüksége van arra, hogy is­merje önmagát, bánni tudjon saját indulataival, tudjon irá­nyítani, ezzel is eredményessé téve a közösség munkáját. A kétnapos tréning alatt a résztvevők jobban megismer­hetik a másikat, ráhangolódva egymás, valamint a közösség érzelmeire. T. T. I. Rézkarckiállítás Tatáit - A Kuny Domokos Múzeum rézkarcgyűjteményéből nyílt kiállítás a hét végén Tatán, a Magyary Zoltán művelődési központban. A gazdag anyag egy része az egykori Eszterházy-gyűjteményből származik. Képünkön a tatai vár egyik legkorábbi ábrázolása a tárlaton. fotó: - ara Megyénkben csak náthásak az emberek Véget ér az influenzaszezon Diana halála: a testőr kezd emlékezni A walesi hercegnő életét kioltó augusztusi párizsi autóbaleset mind több rész­letére emlékszik Diana egykori testőre - ezt maga a három halálos áldozattal járó katasztrófa egyetlen túlélője, Trevor Rees-Jones jelentette ki. Rees-Jones egy nyilat­kozatban közölte: a lassan visszatérő újabb emlék­foszlányokat szeretné meg­osztani a hivatalos vizsgá­latot vezető párizsi bíróval, akivel a hét közepén készül ismét találkozni. Tanúval­lomása perdöntő lehetne a szerencsétlenség máig tisz­tázatlan körülményeinek felderítésében. A rádió és a televízió szerint influenzajárvány jeleire buk­kantak több helyen is az or­szágban. Az illetékesek cáfol­ják a kijelentést, véleményük szerint az idén már nincs ok aggodalomra. Dr. Straub Ilona, a budapesti székhelyű Országos Epidemio­lógiai (járványügyi) Központ megbízott főorvosa elmondta: influenzaszerű tünetekkel a kö­zelmúltban az országban két he­lyen találkoztak, Szekszárdon és Ercsiben. Országos járvány kia­lakulásának kicsi a valószínű­sége. A tapasztalatok szerint a vírus március végéig fertőzhet. Egy-egy nagyobb járvány lefu­tási ideje két hónap, ezért az idén már nem lehet olyan - halá­los áldozatokkal is járó - jár­ványra számítani, mint tavaly. Megyénkben egyre többen panaszkodnak köhögésre és orr­folyásra. Sokan az influenzát okolják. A kór gyanúja csak ak­kor merülhet fel, ha a tünetek magas lázzal, torokfájással, nagyfokú gyengeséggel, vala­mint tompa és tartós végtag-, il­letve hátfájással is együtt járnak. A kórokozó jelenlétét csak viro­lógiái vizsgálatokkal lehet bizto­san kimutatni. Valószínűbb, hogy a betegek csak náthásak. Mindezt dr. Szentesi Zsu­zsanna, a megyei ANTSZ epi­demiológiai osztályának helyet­tes főorvosa is megerősítette. A doktornőtől megtudtuk: a tiszti- orvosi szolgálat legfrissebb ada­tai szerint szűkebb hazánkban nincsenek influenzás megbete­gedések. (szűcs) t >

Next

/
Oldalképek
Tartalom