24 óra, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-10 / 8. szám

1998. január 10., szombat 24 Órá — Sport 11. oldal Kiemelkedő sportesemények SZOMBAT: Röplabda, női Extra Liga: Vértes Volán-Vasas Budai Tégla, tatabányai sportcsarnok, 15.30. Férfi NB I.: Dági SE-Ounapack-Dunaújváros, Sárisápi Általá­nos Iskola, 16.00. Vezeti: Maróth, Pruckner. VASÁRNAP: Röplabda, férfi NB I.: Tatabányai Club-Dági SE, tatabányai sportcsar­nok, 15.00. Vezeti: Tomanóczy, Kisházi. A tatabányai műjégpálya nyitva tartása szombat-vasárnap 9-11.30-ig, 13-15 óráig, 15.30-17.30-fg, 18-20 óráig. Alapfokú korcsolyatanfolyam szombat-vasárnap 8-9 óráig. Teremben focizhatnak a fiatalok Téli labdarúgó-teremtomasoro- zat indul ezúttal nyolcadszor a megyei labdarúgó-szövetség utánpótlás-bizottságának támo­gatásával. Az NB-s, megyei és körzeti bajnokságokban szereplő ser­dülő- és ifjúsági csapatok há­rom helyszínen - Dorog, Kis­bér, Tata - a területi elosztások figyelembevételével selejtező mérkőzéseket játszanak. Az első és második helyezettek bekerülnek a február 22-ei tatai döntőbe. A selejtezők lebonyo­lításáért az érintett körzetek a felelősek, ennek megfelelően január 16-áig a nevezéseket is oda kell eljuttatni. 9 A DOROGI körzethez tarto­zók: Budalakk Konzorcium FC Dorog, Esztergom, Nyergesúj­falu, Tokod, Tát, Lábatlan, Pilis- csév, Dömös, Pilismarót, Kesz- tölc Csolnok, Gyermely, Anna- völgy, Sárisáp, Szomor-Zsám- bék, Bajna, Bajót, Epöl-Nagy- sápi PSE, Esztergom-Kertv., Tokodi Üveggyár, TABAK. # A KISBÉRI körzethez tar­tozók: Mocsa, Naszály, Kocs, Bábolna, Ács, Komáromi FC, Nagyigmánd, Csém-Vasért, Bana, K. Olajmunkás, Almás­füzitő, Tárkány, Ászár, Kop- pánymonostor, Réde. • A TATAI körzethez tarto­zók: Tatai HAC, V. Erőmű, Bököd, Kömye, Oroszlány, Kecskéd, Szomód, Dad, Kom­lód, Tarján, Tardos, Szileszki FC, Vértessomló, Dunaalmás, Baj, Vértesszőlős, Szárliget, Héreg, Lombard FC, Alapít­vány SE. A serdülők január 25- én, az ifjúságiak február 14-15- én játszanak a tatai gimnázium sportcsarnokában. A dorogi és kisbéri játékna­pokról később kapnak értesítést a csapatok. A labdarúgó-szövetség minden részt vevő egyesületet labdával jutalmaz, a selejtezők egy-három helyezettjei, vala­mint a döntőbe került csapatok további labdákhoz juthatnak. Női teke NB I. - Vasárnapi rajt Pécsett A Mecsekalján gurítanak Pécsett rajtol a női teke NB I. listavezetője, a Tatabányai SC. Vasárnap 11 órakor a mezőny középső felében tanyázó me- csekaljaiak ellen kötelező a győzelem. Tarjánné Magyar Anna, a TSC vezetőedzője a korai tavaszi rajt miatt bosz- szankodik.-Nem értem, hogy miért kell ilyen korán kezdenünk, hiszen még most kellene jönnie a for­mába hozás időszakának. A Szuper Ligában is később lesz a rajt. De nem panaszkodom, hi­szen ellenfelünk ugyanezeket a gondokat elmondhatja. Mivel megoperáltak, az edzéseken nem tudtam részt venni, így a lányok azt a munkát végezték el, amit papíron leírtam nekik. Ők profi szellemű sportolók, jól tudják, hogy a tréningeken kell megalapozni a bajnoki sikere­ket. Nagyon rossz pálya vár ránk Pécsett, úgy érzem, az le­het a legnagyobb ellenfelünk. Ennek ellenére biztos győzel­met várok, úgy a felnőtteknél, mint az ifiknél. A TSC felnőttcsapatában a következők juthatnak szóhoz Pécsett: Juhos Anikó, Lovász Krisztina, Gulyás Istvánná, Steiner Gabriella, Máriánné Farkas Mariann, Ficsorné Krakó Éva, Csongrádi Gyön­gyi, Voga Ágnes. Az ifjúságiak­nál Csongrádi (elképzelhető, hogy ezúttal itt kap helyet), Bállá Ildikó, Katona Bea szere­pel a TSC-ben. (péntek) Jó a „cserepesek” őszi bizonyítványa Pongrácz erőszakosan játszott beállásként fotó: -Y­Kanyó edző bízik az elsőségben A Tatabánya-Tatai Cserép Ké­zilabda Clubnak az elmúlt év nyarán nem sikerült az osztá­lyozó, így a csapat az 1997/98. évi bajnokságot az NB I. B-ben kezdte. A sikertelen osztályozó nem múlt el nyomtalanul a kék-fehéreknél, mert megvál­tak Krancztól, Csillagtól, Iván- csiktól, Lepsényitől, külföldre igazolt Bodnár és Csutura. Kontra Zsolt edző is kérte a felmentését. A korábbi másod­edző, Kanyó Antal kapott meg­bízást arra, hogy a megfiatalí­tott csapatnál a szakmai munkát irányítsa. Erősítésként érkezett a társasághoz a balkezes jugo­szláv átlövő Jovanovics Ziva- din (Zsika), és sérülten ugyan, de visszakerült Tatabányára Svájcból a volt válogatott játé­kos, FUlöp Péter. A csapathoz később csatlakozott Győrből az ifjúsági korú Zeck testvérpár. A bajnokság kezdete előtt az elnökség tagjai és a szurkolók között is megoszlottak a vélemé­nyek, hogy a fiatal együttes mi­lyen helyezésre lesz képes. Azoknak lett igazuk, akik azt mondták, hogy nem lesznek sé­tamérkőzések az NB I. B-ben, és ahhoz, hogy a csapat a magyar bajnokság második vonalában az élmezőnyben követeljen helyet magának, színvonalas játékra, va­lamint az előző évinél nagyobb küzdeni tudásra lesz szükség. A bajnokság őszi idénye befejező­dött, és úgy a játék színvonalá­ban, mint a küzdeni akarásban teljesítette a csapat az elváráso­kat, a TT Cserép KC 21 pontot gyűjtött, és a bajnoki táblázaton az első helyen végzett. Edzői vélemény Az őszi idény szakmai értékelé­sét Kanyó Antal edző elkészí­tette, és arról az elnökséget tájé­koztatta. Az értékelés rövid is­mertetését kértük a fiatal edzőtől lapunk olvasói számára.- Alapvető feladatunk az volt a bajnokság kezdetén, hogy a fia­tal, rutintalan és az idősebb, az Kanyó Antal eligazítást tart a fiataloknak NB I-et is megjárt játékosokból egy ütőképes csapatot formáljunk - kezdte tájékoztatását az edző. Az első három mérkőzésen si­került győzni a fiataloknak, de az első pofont a negyedik forduló­ban megkapták a fővárosban, a Pestszentlőrinc együttesétől.- Hasonló problémák miatt, biztos vezetés után hazai pályán az utolsó másodpercben lőtt gól­lal tudtunk csak győzni az elmúlt évi bajnokságban második he­lyezett Balatonfüred ellen - foly­tatta a szakvezető. —- Ezután egy olyan mérkőzés következett, ami­lyenre sem játékoskoromból, sem edzői pályafutásom óta nem em­lékszem. A játékosok igazolása Tatabányán maradt, csak késve hozták utánunk Szigetvárra, így az első félidőben az ifisták ját­szottak - ők becsülettel megálltak a helyüket -, de egy félidő már kevés volt a felnőtteknek a győ­zelem megszerzésére. Nagyon ér­Himer Zoltán lett a cserepe­sek házi gólkirálya tékes két ponttal lettünk szegé­nyebbek. Sok volt a sérült Ezt követően a cserepeseket el­érte egy eddig még soha nem ta­pasztalt sérülési hullám. Többen lettek maródiak, de Zsika boka- szalag-szakadása miatt az őszi idényre végleg kidőlt a sorból. Ekkor kritikussá vált a gárda helyzete. Kérdésessé vált, hogy a csapat megmaradhat-e a bajnoki táblázaton az élmezőnyben.-Úgy tűnik, hogy a kemény munka meghozta a gyümölcsét, mert a bajnokság második felé­ben igen harcos, időnként szín­vonalas, jó játékkal a hazai győ­zelmek mellett pontot szereztünk Siklóson és pontokat Komárom­ban és Székesfehérváron - foly­tatta Kanyó Antal. - Az őszi idényben a megszerezhető 26 pontból 21-et begyűjtöttünk, és ezt jó teljesítménynek tartom. Kevés együttes tudta volna a sok sérülés miatt - Fülöp, Fónyad, Bognár, Zeck K„ Himer, Lengyel P., Zsika - ilyen eredménnyel zárni az idényt. Az együttesünk az idény második felére valóban CSAPAT lett. Mindig voltak olyan játékosok, akik húzó em­berré léptek elő. Ki, hogyan játszott? Az egyéni teljesítmények érté­kelésénél Himer Zoli kívánko­zik az élre, a csapat vezéregyé­nisége volt, és 102 góljával a csapat legeredményesebb em­bere volt. Nagyon sokat fejlő­dött Pongrácz a beállós posz­ton. Változó, de összességében jó teljesítményt nyújtott a két kapus, Czéma és Nagy Péter. Zsika, sajnos, a hatodik forduló után bokaszalag-szakadást szenvedett Győrben egy edző­mérkőzésen, de kellemes meg­lepetést jelentett a helyére ke­rülő, korábban kevesebb játék- lehetőséget kapott Molnár Pé­ter. Tóth a tőle várható teljesít­ményt nyújtotta, több mérkőzé­sen, ha bátrabban játszik, akkor gólerősebb lehetett volna. A ju­niorválogatott Triz és Bognár sérülés miatt kénytelen volt mérkőzéseket kihagyni, ők a bajnokság hajrájában lendültek formába. A Lengyel-testvérek végig kiegyenlített, megbízható teljesítményt nyújtottak, az if­júsági válogatott Péter 46 gólt lőtt. A Zeck-testvérek, Szappa­nos, Csirke szépen fejlődnek. Fülöp Péter és Fónyad sérülé­séből az idény végére épült fel, így csupán egy-egy mérkőzé­sen kaptak játéklehetőséget.- Összességében úgy ér­zem, a csapat a kezdeti nehéz­ségek után játékban megköze­lítette képességeit - emelte ki a vezetőedző. - A szurkolók láthatták, hogy az NB I. B-ben is nagyon jól képzett játéko­sokkal kell felvenni a ver­senyt. Nincsenek könnyű, előre lefutott mérkőzések, és ha a játékba be is csúsztak hi­bák, a küzdeni akarással nem volt baj. Január 4-én elkezd­tük a felkészülést a tavaszi idényre, január végétől Győr­ben felkészülési tornán ve­szünk részt. Zsika lábáról le­került a gipsz, és Fónyad Ábellel együtt már ők is meg­kezdték a speciális munkát. Szinte hihetetlen, egyetlen sé­rültünk sincs. I Kettős magyar vízilabdasiker | „Vizes”-vb A nők csütörtöki győztes be­mutatkozását követően pénte­ken a férfiak is bemutatkoztak a perth-i úszó-, műugró-, mű­úszó-, és vízilabda-vb pólós­mezőnyében. Mindkét magyar gárda nyert. A nők 11-3-ra ver­ték a spanyolokat, a férfiak 7-5-ös diadalt arattak a jugo- szlávok ellen. Időben előbb a vb-címvédő magyar nők mérkőztek. Az Eu- rópa-bajnok olasz nemzeti csa­pat legyőzését követően újabb sikert aratott Tóth Gyula szövet­ségi kapitány válogatottja, most Spanyolországot verte. Stiebe- rék második erőpróbájuk után is pontveszteség nélküliek. Nők, B-csoport, 2. forduló: Magyaro. - Spanyolo. 11 -3 A magyar gólszerzők: Stie- ber (4), Rédei (3), Tóth G„ 77- borcz, Raffael, Szremkó (1-1). További vízilabda-eredmé­nyek, női, A-csoport: Brazília - Kanada 7-10. B-csoport: Hol­landia - Kazahsztán 19-4 Fér­fiak, A-csoport: Kazahsztán - Új-Zéland 15-6. B-csoport: Olaszország - Irán 15-1. * Az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott első csoportmérkőzésén Jugoszlávi­ával mérkőzött. A két gárda leg­utóbbi jelentős összecsapását a tavalyi sevillai Eb fináléjában vívta. Akkor Kásás Tamás „mesterhármasa” 3-2-es magyar diadalt hozott. Perth-ben ismét Kemény Dénes szövetségi kapi­tány csapata bizonyult jobbnak: a 7-5-ös győzelem kellő önbi­zalmat ad a folytatásra. A rangadó első helyzete a ju­goszlávok előtt adódott, Kósz Zoltán kapus könnyedén hárí­tott. Ezután emberelőnyös helyzetből Benedek Tibor vette be az ellenfél kapuját. A következő percek mindkét ol­dalon az elpuskázott lehetősé­gek jegyében teltek, majd a ju- goszlávok fordítottak. Mind­két gólnál hibáztak a magyar védők, Vicevic távoli lövésé­nél Kósz sem remekelt. A ne­gyed befejezése előtt Kiss Gergely emberelőnyből egyen­lített (2-2). A második játékrész elején két gólt láthatott a perth-i kö­zönség. Ikodinovic ember­előnyből szerzett góljára ismét Kiss válaszolt. A következő magyar létszámfölényes hely­zet a többszöri próbálkozás el­lenére eredménytelen maradt. Egy elkapkodott jugoszláv lö­vést követően újra ember­előnyt harcolt ki az Európa- bajnok - Tóth Frank higgadt gólt szerzett. Ezután a „plávik” ismét ledolgozták hátrányukat. A harmadik 7 perc során egy gól esett, Ikodinovic ré­vén. A befejező játékrészben ügyes volt a magyar csapat. Helyenként kitűnő játékkal a maga javára fordította a mér­kőzést. Tóth szerencsés egyen­lítését - a lövés az egyik jugo­szláv játékos fejéről pattant a hálóba - egy parádés lefordu­lás követte, Vincié Balázs re­mek átadását Benedek vágta a kapuba. A magyar csapat 6-5-ös vezetésénél újfent emberelőnyös helyzetbe került. Kemény mester időkérése után Varga Zsolt használta ki a lehetőséget (7-5). * A női válogatott szombaton Ka­zahsztán, a férficsapat Olaszor­szág ellen játszik. Labdarúgás - Ronaldo után Ronaldo? Tavaly januárban Lisszabonban, jövő hétfőn Párizsban újra Ro- naldol Ez a kérdés akkor, amikor arról cserél eszmét a futball­kedvelő, kit kiált ki a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) az elmúlt év legjobb játékosának. A portugál fővárosban a brazil Ronaldo neve hangzott el, és nincs kétség afelől, hogy most is az olasz Internazionale dél­amerikai támadóját kedvelik a szakvezetők. Ha valóban Ro­naldo az éllovas a világ szövetségi kapitányainak tippverse­nyén, akkor a hetedik ilyen vosksolás végeredménye először hoz „duplázást”. Korábban még senkinek sem sikerült két al­kalommal az élen végeznie. Legutóbb 120 kapitány szavazása eredményeként Ronaldo 54 első, 17 második és 8 harmadik hellyel, 329 ponttal utasította maga mögé az 1995-ös győztes libériái George Weah-t (16, 17, 9). Az év legjobb játékosa szavazása eddigi eredményei 1991. 1. Lothar Matthäus (német) 2. J.-P. Papin (francia) 3. Gary Lineker (angol). 1992. 1. Marco van Basten (holland) 2. Hriszto Sztoicskov (bolgár) 3. Thomas Hässler (német). 1993. 1. Roberto Baggio (olasz) 2. Romé­rio (brazil) 3. Bergkamp (holland). 1994. 1. Romário (brazil) 2. Sztoicskov (bolgár) 3. Roberto Baggio (olasz). 1995. 1. Weah (libériái) 2. Paolo Maldini (olasz) 3. J. Klinsmann (német). 1996. 1. Ronaldo (brazil 2. George Weah (libériái) 3. Alan Shearer (angol). KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI MÓRA A A ^/ÄATESZ tagja Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY; Lapszerkesztő: TÓTH ILONA; Sportszerkesztő: PETRIK JÓZSEF. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: FICSÓR JÁNOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: (34)310-811,310-053. Szerkesztőségi fax: (34)311-991. Ügyeleti telefon: (34)310-468. Telefax: (34)311-010. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 2. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketingvezető: SZÉCSI PÉTER. Telefon és fax: 34/316-055. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 1998. évi előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft, fél évre 4470 Ft. egy évre 8940 Ft. Kéziratokat nem őrzőnk meg. és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC HUNGARY Rt. - Petőfi Nyomda Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Fábián Endre nyomdaigazgató. ISSN 1416-8650

Next

/
Oldalképek
Tartalom