24 óra, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

Flórián Béla -profi bokszbíró (7. oldal) Bezárt a hivatal Az esztergomi polgármes­teri hivatalban az ügyfélfo­gadás január első napjaiban szünetel. Sürgős esetekben a városháza portáján üzenet hagyható a 413-000-ás tele­fonszámon. Ezekről, ha szükséges, a város vezetői értesítést kapnak. Hétfőtől már a szokásos ügyfélfoga­dási rendben várják Eszter­gom polgárait. Szilveszter napja szo­morú vég volt sok kisma­lac számára. Rengetegen kerültek sültként vala­melyik társaság díszes asztalára Rendőrök köszöntése A Magyar Autóklub eszter­gomi szervezetének képvi­selői a Lőrinc utca torkola­tában köszöntötték a közle­kedés rendjére vigyázókat. A városban már hagyo­mánnyá váló találkozón ajándékokkal is kedvesked­tek a szolgálatban lévő rendőröknek. IDŐJÁRÁS y \ 7, 9 C-fok (Részletes időjárás-előrejel­zésünk a 8. oldalon.) IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 39 FORINT 1998. JANUÁR 2„ PÉNTEK KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ŐRÁ •ESZTERG Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■■■■■■ Elhagytuk az óesztendőt - Megyénkben a legtöbb szórakozóhelyen telt ház volt Kerékpáros felvonulás, Tuti Buli, durrogtak a petárdák Azonos értékmérce nem létezik. így van ez az óév értékelésénél is. Kinek jó, kinek rossz volt, ám ezzel december 31-én éjszaka keveset törődtek. Ünnepléssel búcsúztattuk 1997-et, mert ilyen­kor megszépül minden. A bizakodás, a reménykedés órái, az év­forduló pillanata, amikor így vagy úgy, de ünnepiünk és koccin­tunk éjfélkor a boldognak ígérkező új évre. Munkatársaink több helyszínen megosztották ezeket a pillanatokat megyénk lakóival. Ezekről tudósítunk - a teljesség igénye nélkül. A tavalyihoz képest sokat vál­tozott a helyzet. Az emberek bizonyára kiéheztek a mulat­ságra, hiszen jóval többen láto­gatták meg a szórakozóhelye­ket. Tatabányán, a Hotel Ár­pádban az elmúlt évben is majdnem telt ház volt, de a mostani érdeklődés minden vá­rakozást felülmúlt. Tóth Mihály, a Hotel Árpád Amstel sörözőjének pincére, aki reggeltől talpon volt, majd egy frizurasimítás után az újév reggeléig szolgálatban maradt, elégedetten mondta:-Már egy hónapja három­szoros volt a túljelentkezés. Az embereknek ismét sikk lett szó­rakozóhelyen évet búcsúztatni. Úgy érzem, az áraink nem bor­sosak. Biztos vagyok benne, hogy mindenki jól érzi majd magát. ban váratlan látványosság von­zotta a szállingózó vendégeket a bejárat elé. A Tatabányai Ke­rékpáros és Triatlon Klub szer­vezte óévbúcsúztató kerékpáros felvonulás kilométeres sora ej­tette ámulatba a szemlélődőket. Az apróságoktól az idősekig rótták a kilométereket, miköz­ben már ők is az éjféli pohárkö­szöntőre gondoltak. A hotel minden négyzetmé­terét kihasználták, több helyi­ség között lehetett választani. A népszerű Vadorzó a fiatalokat vonzotta. Legalább ezren vol­tak. Az aulában a Tuti Buli ze­nekar nagyszerű zenéjére rop­ták a táncot, a régi bárban disz­kózenére lehetett mulatni. Tap­solhattak a zseniális bűvésznek, Veréb Gábornak. A Jászai Mari Színház színésznövendékei népszerű musicaleket adtak elő. Bitter Tünde őrmester megkezdi élete elsőfegyveres szolgálatát A Hotel Árpád maga az ele­gancia, ezúttal is gyönyörű kö­rítést adtak a szilveszteri mulat­sághoz. A késő délutáni órák­Varga László igazgató elége­dett volt. Mint mondta, polgári módon, meghitt hangulatban búcsúztatták a vendégek az óé­A Hotel Árpádban jókedvűen búcsúztatták az óesztendőt FOTÓ: KISS T. JÓZSEF vet, és köszöntötték 1998-at. Komáromban is tipikus szil­veszteri hangulat alakult ki. A helyiek a szokásosnál is barát­ságosabban üdvözölték egy­mást. A határátkelő forgalma alaposan megnövekedett. Ä határőrség komáromi köz­úti átkelőhelyén teljesített szol­gálatot szilveszterkor este 7 óráig Bitter Tünde őrmester. Mint elmondotta, első alka­lommal áll ezen a fontos posz­ton fegyverrel és pecséttel. Az egészségügyből „igazolt át” anyagiak miatt tavaly május­ban, és a 3x9 hetes iskolai ki­képzés után most mérettetett meg először. Munka után sietős volt a dolga. Az estét 16 tagú társa­ságban töltötte Szőnyben, egy családi-baráti összejövetelen. Estefelé már az egyre ritkuló forgalomban majdhogynem unatkoztak a határőrök. A ta­pasztaltabbak elmondták, így szokott ez lenni. Éjfél után indultak haza Szlovákiából a látogatók, szil- veszterezők. Dudaszótól, pe­tárdaropogástól hangosan bú­csúzott az óévtől a határmenti város. (Szilveszteri körképünk, jegyze­teink a 3., 4. és az 5. oldalon.) Komárom kikötőjében mozgalmas volt a szilvesz­ter délelőttje. A hajók személyzete bevásárolta az esti szükségletet, majd visszavonultak hajóikra. Aki tehette - és nem volt szolgálatban - az felke­reste a város vendéglőit. Ha még volt szabad hely, ott töltötte az óévbúcsúztatót. Az 5 tonnás úszódaru vezetője Paukovics György (felvételünkön) is közéjük tartozott. Az év végi ünnepre munkatársai hazautaztak, de a darukezelő ottmaradt őrnek. Családja Cegléden él. Annak örül igazán, hogy hatéves kislányával együtt tölthette a karácsonyt. Mint vízen járó ember, megszokta a kikötői életet. Főzött ma­gának egy jó adag töltött káposztát, aztán egy­folytában a tévét nézte - no meg a nagy vizet és a darut ügyelte. Jusztin A Szentlélek erejével, hitével készüljünk az ezredfordulóra Esztergomi hálaadó évbúcsúztató Kispapok sorfala várja a főpásztort fotó: kiss t. József Az 1997-es esztendő utolsó napján hálaadó szentmise volt az esztergomi bazilikában. A szertartást Paskai László bí­boros, prímás, esztergom-bu- dapesti érsek tartotta. Kovács Tibor kanonok, a fő­székesegyház plébánosa szent­beszédében az elmúlt esztendő­ről és az adventtel kezdődött, új egyházi évről szólt:- Az elmúlt esztendő két egyházi pillére: Szent Adalbert vértanúságának ezredik évfordu­lóját és Apor Vilmos püspök novemberi boldoggá avatását ünnepeltük. Az új egyházi év pedig a 2000-re való előkészület jegyében a Szentlélek éve. Az ő erejével, segítségével készül­jünk a kettős ezredfordulóra. Alexandra, az óéwég babája Az új évhez közeledve izga­tottan figyelik az órát a vá­randós kismamák szerte az országban. Szerencsés eset­ben a születendő gyermek megkapja az ÁB-bébi kitün­tető címet, és az ezzel járó életbiztosítási kötvényt. Eh­hez pontosan kell „érkeznie”, minél közelebb az éjfélhez, de túl az év fordulóján... A tatabányai Szent Bor­bála kórház ügyeletes or­vosa, dr. Varga Zsolt tájé­koztatta lapunkat, hogy a nyerésre esélyes baba, Ale­xandra, pontosan negyed­órával éjfél előtt született, ezért nem kerülhetett az esélyesek közé. Szerda éjfél és csütörtök déli fél egy között nem szü­letett baba a kórházban, knl Mit várhatunk a 21. századtól? Űrlaboratórium - Új gyógyszerek - Vízhiány A tudósok nem elégednek meg azzal, hogy az 1998-as évre jelezzék előre a lehet­séges változásokat: ők már a következő évezredre is gondolnak Ízelítőül néhány érdekesség...- Ha hihetünk a prognózisok­nak, akkor 2000-ben elkészül a Columbus, az európai űrla­boratórium, az Alpha nem­zetközi űrállomás lelke.- 2005-ben menetrend sze­rint közlekedik Berlin és Hamburg között a mágneses függővasút.- Egy évvel később már 10 napra szóló, biztos időjárás­előrejelzéssel szolgálnak a meteorológusok.- Tizenkét-tizenhárom év múlva, úgy 2010 táján már gyógyítható lesz a kétoldalú végtagbénulás.- 2011-re pedig megjelenik a széles körben alkalmazható és olcsó környezetbarát jár­műhajtóanyag.- A rákos megbetegedések megelőzésére és gyógyítására szolgáló orvosságok megjele­nésével 2013-ban, három év­vel később már az Alzheimer- betegség, az öregkori elbutu- lás gyógyításával is számol­nak a tudósok.- Várhatóan 2020 táján napenergiával működő űrbéli erőművek látják el villamos energiával a Földet.- Addigra az emberiség 40 százaléka súlyos vízhiánnyal küszködő térségekben él majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom