24 óra, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-19 / 270. szám

1997. november 19., szerda 24 Óra — Kultúra - Életmód 9. oldal Mirage: a beteljesült álom Egy tatai modellstúdió kulisszatitkai A vezetőség: Húsz Gábor, Benis Katalin és Takács Ferenc Bizonyára sokan hallottak már önök közül a Mirage Modellstú- dióról. Valószínűleg még többen látták őket fellépéseiken, s azt hi­szem, sokan szeretnének bepillan­tani a kulisszák mögé, és szeret­nék megtudni, vajon mi áll ennek a fergeteges divatshow-nak a hát­terében. Kik ennek a szervezetnek a mozgatói, s hogyan kerültek kapcsolatba a divatvilággal? Ezekkel és még sok más kér­déssel bombázom most a Mirage Modellstúdió vezetőit, Benis Krisztina koreográfust, Húsz Gábor managed és Takács Fe­rencet, a stúdió technikusát.- Hogyan kerültél kapcso­latba a divatvilággal, hogyan indultál el ezen a pályán? - fordulok Benis Krisztinához.- A pályámat Geszler Doroty- tya manökeniskolájában kezdtem 1990-ben. Két évvel később el­végeztem egy felsőfokú modell- iskolát, így van .jogosítványom” arra is, hogy tanítsak. Ezek után a Tatabányai EX & EX modellstú- diónál koreográfusként dolgoz­tam. Mindig az volt az álmom, hogy egy saját modellstúdióm le­gyen. Ez teljesült tavaly október 19-én, amikor is társammal elin­dítottuk a Mirage-t. Húsz Gábor folytatja:- Én körülbelül öt éve foglal­kozom reklámmal és menedzse­léssel. Benis Zsuzsa révén kerül­tem kapcsolatba Krisztával és az EX & EX-szel 1995 elején.- Mi a feladatod?- Az én munkám a legfelelős- ségteljesebb. A fellépések lebo­nyolítása nagyrészt az én felada­tom. Egyszerre kell eleget ten­nem a megrendelő elvárásainak, és egyeztetnem az aktuális szín­hely tulajdonosával, rendezőkkel. Nagyon nehéz úgy megszervezni egy-egy fellépést, hogy minden simán menjen. Takács Ferenc is modellként kezdte. THat éve próbálkoztam elő­ször az EX & EX-nél. Igazából mindig szerettem volna egy ilyen csapat irányításában részt venni.-Mit csinál egy technikus egy ilyen stúdióban ?- Az én feladatom a koreog­ráfiák zenéinek beszerzése, vá­logatása valamint megvágása, a fellépések technikai előkészí­tése, azaz a kihangosítás és a fények beállítása.-Most húsz modellel dol­goztok együtt.- A külső szemlélők számára könnyűnek látszik, de ez koránt sincs így. Minden ember más és más. Mindenkivel meg kell ta­lálni a megfelelő hangnemet, hogy a teljesítmény állandóan magas színvonalú legyen.- Mi jelentette az igazi áttö­rést? Hol volt az a pont, ami­kor úgy éreztétek, hogy révbe ért a csapat?- Az idei, februári divatgálán éreztük azt, hogy a közönség igazán felfigyelt ránk.- Hogyan látjátok a jövó't?- Mindenképpen jó lenne egy olyan magot kialakítani, amely bármikor ütőképes csapat lehet. Szeretnénk átlépni a megyehatárt és az egész országnak bemutat­kozni. Sajnos, ehhez még nem ta­láltunk partnert. Kristóf Milán Mert vannak egyértelmű dolgok. Ha biztosítás, akkor ÁB. Cégem, a mindenki által jól ismert, szilárd pénzügyi háttérrel rendelkező biztosító azt vátja tőlem, hogy tudásom legjavát adjam, amikor biztosítási-befek­tetési tanácsokkal segítem Önöket dön­téseikben. Szeretem a munkám, mert hiszek ben­ne. Az AB élet-, nyugdíj-, lakás- és gépjárműbiztosításai valóban korszerű­ek, testreszabottak, ezért valódi bizton­ságot jelentenek az ügyfeleknek. Jó érzés közreműködni az emberek biz­tonsága, megalapozott és nyugodt jövő­je megteremtésében. Befektetés a biztonságba. Együtt a hatvanas és hetvenes évek zenészeivel Visszatérnek a csodálatos zenés esték Dorogra Pénteken megnyitja kapuit a legendás dorogi zenés találkozó- hely a Művelődési Házban, amit a mai negyvenes-ötvenes kor­osztály csak MUKI-nak becézett. Az ötletet felkarolta, a szer­vezés óriás munkáját Szilas Zoltán végezte.- A hatvanas évek estéi, amiket Dorog és Esztergom, valamint a környék fiatalsága péntek és szombat esténként a MUKI-ban eltöltöttek: csodálatosak voltak. De hát nincs is ebben semmi rendkívüli: a fiatalság mindig csodálatos. Nem, nem voltunk mi jobbak és okosabbak, szeb­bek és jobban neveltek, nem. Csak éppen mások. És ez így van jól.- Nem voltak még diszkók, de volt nyugati élőzene. Nem nagyon szerette a hatalom, sőt! Éppen ezért a Szabad Európa Rádió (A Cseke...) Teenager partyjától Luxemburgig min­dent hallgattunk. És amikor híre jött, hogy valami Bitlesz, vagy mi a fene, és a She love you... Felbolydult a világ. Nem dőltünk be hülyénél hülyébb KISZ-ideológusoknak. Tudtuk, valami nagy dolog történt: a Beatles és a Rolling és a Kings és a többiek feltűnésével szüle­tett meg az a popzene, amely mára új tömegkultúrává nőtte ki magát. Egymás után alakultak a ze­nekarok. Mindenki gitárt fabri­kált, úttörődobot alakított át, cintányért szerzett (én Po­zsonyból!), bandért jártunk pesti hangszerkészítő műhe­lyekbe, húrokat csempésztünk Párkányból, versenyben írtuk az együttesek neveit, számait. Emlékszem, Sugár Lacival 150-ig jutottunk... A csodák a Hammond-or- gona és Párma Csabi játéka, Szentkirályi Karcsi szájharmo- nikázása, Sasvári Kati profiz­musa körül voltak. Emlékszem, a régi Kopárban a Bajtala-trió játszott, elszöktünk, hajnalban értünk haza, hogy mi volt ott­hon...! Ez az idő születik újjá péntek este. A MUKI-ban ott lesznek és zenélnek a NEOTON, a STRIGON, a FOURS, a Blank zenekarok egykori tagjai. Ját­szik és énekel Párma Csabi, A Pop Világából Police: nincs visszaút Minden bizonnyal sok egykori rajongónak okoz szomorúsá­got, de soha többé nem áll össze a világ legnépszerűbb rendőrsége, vagyis a ’80-as évek legendás csapata, a Police. A zenekar vezéregyénisége, Sting ugyanis félreérthetetlenül fogalmazva oszlatta el azok reményét, akik az újjáalakulás­ban bizakodtak. Az énekes-szerző legutóbbi nyilatkozatában így válaszolt a visszatérést firtató kérdésre: inkább a halál. Fotó a hatvanas évekből, a Strigon együttesről Sasvári Kati, Haver Dodi, Pa- dányi Balázs, Várkövi Pubi, Kőszegi Lajos, Anion Gyuri és a többiek... Házigazda a Me­mory Band, együttes, amelynek vezetője, Csóka Csaba el­mondta: őnási az érdeklődés a pénteken 17 óra 30-kor kez­dődő esemény iránt. Több tévé- társaság jelezte részvételét, de a MUKI-buliról emlék-videoka­zetta is készül. És gondolom, előkerülnek a régi barátok, szerelmek, a meg­sárgult fotók. Egyet mi is közlünk közülük. Ezen, .nyugati” pózban a Strigon tagjai: legalul Müller Csaba, majd Gálicz Feri, Gál Kálmán, Tóth Béla, Szentkirályi Charlie, Hetzer Pisti. rafael

Next

/
Oldalképek
Tartalom