24 óra, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

Nagy nevettetok a Tatai Edzőtáborban (2. oldal) Vili. ÉVFOLYAM 229. SZÁM / KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■ Melegüzemi főpróba az Ácsi Cukorgyárban - 300 millió forint korszerűsítésre Ismét három műszakban termelnek Nyolcvannapos kampányt terveznek Kedden megkezdődött a cukorrépa-feldolgozási kampány fő­próbája Ácson. Tegnap az úgynevezett hidegüzemi ellenőrzés zajlott, ma a melegüzemi főpróbát tartják. Focicsalók - Az MLSZ-elnökség némasági fogadalma Bodnár György egyelőre visszavonul Kedden ülést tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége. A testület több témakörrel is foglalkozott. Egyebek mellett Bodnár György elnökségi tag bejelentette, hogy a keddi naptól meghatározatlan ideig nem vesz részt a tes­tület munkájában. Elhatározását azzal indokolta, hogy a szemé­lye ellen irányuló támadások az MLSZ-t is célba vették, s ezzel a lépésével a szövetség helyzetét szeretné megkönnyíteni. Az elnökség úgy határozott: ezentúl semmiféle nyilatkozatot nem jelentet meg Valencsik Ferenc: Focicsalók című könyvé­vel kapcsolatban. A Tatabányai (Szén)Bányák utolsó pillanata A 310-144 nem felel A felszámolóbiztos megköszönte... Kuti Istvánná teszi le a kagylót - jelképesen is - néhány kollégája társaságában fotó: Kiss T. József Megnyitották a feljárót Tatabánya. Tegnap dél­előtt megnyitották az Ml-es autópálya tatabányai - a Budapest felé vezető ol­dalra vivő - feljáróját. Ju­hász Csaba, a Bicskei Autó­pálya Mérnökség művezetője elmondta: a tatabányai és az óvárosi csomópontok között az elmúlt napokban aszfalto­zási munkálatokat végeztek, s emiatt a feljárót lezárták a for­galom elől, a Győr felé vivő pályát pedig kétirányúsították. Tegnap véget ért a felújítás, így az autósok ismét birtokba vehették a felhajtót. Mára az utómunkálatokat is befejezik, így korlátozás nélkül lehet közlekedni a sztrádán. Fűtésgondok - nyilvánosan Tatá. Rendkívüli önkor­mányzati ülést tart október 2- án 14 órától Tata képviselő­testülete a városháza nagyter­mében, ahol két napirendi pontot tárgyalnak meg. Mind­kettő a közismert fűtésgon­dokhoz kapcsolódik. Az első­ben arról lesz szó, hogy ve- gyenek-e fel hitelt az intézmé­nyek gázfűtésre történő átállí­tása érdekében, s ha igen, ak­kor mennyit, és milyen feltéte­lekkel? A másik napirend kapcsán arról kell dönteniük, hogy hozzájáruljanak-e három tömbház leválásához a városi távfűtőmű rendszeréről. A ta­nácskozás nyilvános. Szobrok a kisgalériában Komárom. Október 3-án 17 órakor Kóthay Péter szobrászművész kiállítása nyílik meg a kisgalériában, melyet Wehner Tibor mű­vészettörténész ajánl az ér­deklődőknek. Közreműkö­dik: Cseh Tamás énekes. IDŐJÁRÁS A legmagasabb hőmérséklet: 19 - 20 C-fok (Részletes időjárás-előrejelzé­sünk a 10. oldalon.) Az Ácsi Cukorgyárban az idén mintegy 300 millió forintot köl­töttek a korszerűsítésre. Hájos László, a nagyüzem igazgatója elmondta, hogy teljesen meg­újult a gyárban a répaátvétel. Az automata mérleg beépíté­sével egy, úgynevezett Batsch-típusú rendszer való­sult meg, amely Európa leg­Elmondta: az elmúlt héten szombaton, a hajnali órákban fogták el, és vették őrizetbe a rablás bűntettével alaposan gyanúsítható két nőt és két fér­fit. A 24 éves V. Andrea, a 25 éves S. Zsuzsanna, a 37 éves M. Béla és a 23 éves H. Dániel tatai lakosok. Az elkövetők - kézre kerítésük előtt néhány órával - a város egyik sörözőjében sze­melték ki áldozatukat, az 50 éves K. M.-et. Az üdítőitalt iszo­gató férfit a csoport egyik női Rácz Sándor, a tatai állomásfő­nök elmondta: a Budapestre tartó Slovan expressz 20.39 órakor, egy-két perces késéssel futott be az állomásra. Az indítás után, amikor az utolsó kocsi is kigör­dült, néhány rémült katona futott a forgalmi szolgálattevőhöz, hogy riassza a mentőket, mert egyik társuk a vonat alá esett. Az állomásfőnök véleménye szerint, a balesetben sem a szolgálattevő, korszerűbb gyáraira is jel­lemző. Ácson új répaürítőt is létesítettek, de a legfontosabb beruházást a modern szeletp­rések beépítése jelenti. Ennek a berendezésnek köszönhe­tően a szelet szárazanyag-tar­talma meghaladja majd a 20 százalékot, tehát sokkal job­ban eltartható lesz. tagja szólította le azzal a kéréssel, hogy napok óta nem mosakodott, és szeretné magát rendbe tenni. A férfi beleegyezett, s elindul­tak a közeli, Kosztolányi úti laká­sába. Megérkezésük után néhány peiccel kopogtattak, a hölgy>ajtót nyitott - saját társainak. A hívat­lan látogatók közül az egyik arcul ütötte K.-t, úgy, hogy az a földre került. A behatolók ezután „ér­tékbeszerző körútra” indultak a lakásban. A mozgásra figyelmes lett az áldozat 80 éves, mozgás­sem pedig a vonaton tartózkodó kalauzok nem vétkesek, hiszen a vonatot szabályosan indították, s a peron is kivilágított volt. Konnáth Attila őrnagytól, a városi rendőrség bűnügyi osztá­lyának vezetőjétől megtudtuk, hogy a tanúkihallgatáson kide­rült: a 20 éves T.G.- aki sopron- kövesdi illetőségű - több társával tért vissza a Klapka György lak­tanyába. Vonaton maradt ismerő­Új iszapprések és szűrők is kerültek Ácsra. A kétnapos főpróba során ezeket is kipró­bálják. A cég igazgatója úgy fogalmazott, hogy a régi és új masinák most éles helyzetben vizsgáznak, azután kezdődhet a kampány. Ennek biztos jele, hogy mától már ismét három műszakban járnak a gyár dol­gozói munkahelyükre. Ácson az idén nyolcvan naposra tervezik a kam­pányt. (petrik) korlátozott édesapja is. Az alvás­ból felébredt bácsi hiába vonta kérdőre a szobájában kutakodó­kat, egyikük durván visszalökte az ágyra. A kis csapat iratokat, két darab olajfestményt és pénz­tárcát vett magához, majd el­hagyta a házat. Á bűnügyi osztály nyomozói gyorsan felderítették az ügyet: hat óra elteltével már csattant a bilincs az elkövetők csuklóján. A városi ügyészség felé jelezték az előzetes letartóztatásba vételről szóló kérelmüket, ám az illetéke­sek ezt nem indítványozták. Az elkövetőket, az őrizet határidejé­nek lejárta után, vagyis a 72 óra elteltével szabadlábra helyezték. Sz. L. seinek akart köszönni - az abla­kon történő kopogással. Egyelőre ismeretlen okok miatt a peron és a szerelvény közötti 15 cm-es résbe lépett. Ekkor indult el a vo­nat, s magával húzta a szerencsét­len fiatalembert. Társai vallomá­saiból az kiderült, hogy a katona jelentős mennyiségű alkoholt fo­gyasztott a vonaton - bár a vér- vizsgálat eredménye egyelőre még nem ismert. Nagy Tibor ezredes, a gépesí­tett lövészdandár parancsnoka elmondta: T. G. náluk szolgált. A baleset után a hírt a katonák kö­zölték a fiatalember szüleivel. Tatabányai (Szén)Bányák Vállalat 102 éves történeté­nek utolsó pillanataihoz ér­kezett. Az egykor csaknem 15 ezer embert foglalkoztató cég utolsó tevékenysége a tele­fonközpont üzemeltetése volt, ami tegnap szűnt meg. Csiszár István, a Tatabá­nyai Bányák felszámolóbiz­tosa ekkor mondott köszöne­tét, és érzékeny búcsúszót az addig még ott dolgozó tizen­három embernek. Az évtizedeken keresztül hívott szám, a 310-144 ezen­túl nem felel, üzenetrögzítő tájékoztatja az érdeklődőket a teendőkről. A zömében női dolgozók majd mindegyikének arcán egy-egy könnycsepp csordult végig... Egy korszak lezárult, de ne felejtsük el! Hat óra múltával csattant a bilincs a négyek csuklóján Fürdés helyett befürödtek a rablók Csoportos rablás elkövetőit fogták el a napokban a Tatai Rendőr- kapitányság bűnügyi osztályának nyomozói. A városi ügyészségen azonban nem rendelték el a „négyek” előzetes letartóztatását A részletekről Bálint Gabriella főhadnagy, a megyei rendőr-főkapi­tányság (MRFK) sajtóreferense tájékoztatta lapunkat. Vonat alá esett egy kiskatona Tatán - Hatvan méteren át húzta a szerelvény Végzetes ablakkopogtatás Húszéves sorkatona esett a vonat alá vasárnap este a tatai vasútál­lomáson. A fiatalembert mintegy 60 méteren keresztül húzta ma­gával a szerelvény. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenve­dett, hogy a Szent Borbála Kórházban életét vesztette. Tatán és Taijánban jártak a határon túli polgármesterek Felmentek a Kálváriára, sétáltak a tóparton, megkóstolták a borokat Kedden reggel Kerti Katalin polgármester köszöntötte első­ként kollégáit, akik a határain­kon túli, többségükben magya­rok lakta településekről érkez­tek Tatára, hogy tanulmányoz­zák . az önkormányzatok együttműködési lehetőségeit is. A város adottságairól, működé­séről és terveiről szóló előadás után Musitz László környezet­védelmi szakértő ismertette a vendégekkel az Által-ér Szövet­ség célkitűzéseit, eddig elvégzett munkáját, amelyben csaknem húsz település vezetői vesznek részt. Mint mondta, ennek azért van különös jelentősége, mert alapvető értéknek tekintik a ter­mészet megóvását, amelyre Tata egyedül nem lenne képes. Ugyanezen ok miatt hozták létre a kistérségi területfejlesztési tanácsot, amelynek működéséről Tóth Ferenc szólt részletesen, kiemelve a lakóterületek és a munkahelyek megközelíthető­ségének fontosságát. Ezt köve­tően a konferencia résztvevői megismerkedtek Tata neveze­tességeivel. Sétájukat a Kálvá­rián kezdték, majd a tavak part­ján folytatták, végül megnézték a városközpont átalakítását. Délután Taiján polgármes­tere, Fülöp István mutatta be községük szinte egyedülálló eredményeit, amit a munkahe­lyek teremtésében értek el, majd a vendégek felkeresték az ifjúsági tábort és a gyermekotthont. Ez­után a pincesor következett, ahol megkóstolták a remek borokat. Beszélgetnek a vendég polgármesterek fotó: Jusztin A MÓL Rt. kenőanyagaitól a komáromi erődig A közlekedés környezetvédelme A Közlekedéstudományi Egyesület Komárom-Esz- tergom Megyei Területi Szervezetének tagjai ked­den Komáromba látogat­tak, ahol két helyszínen jár­tak. Először a MÓL Rt. Ke­nőanyag Üzletágánál, majd a felújítás alatt lévő Monos­tori-erődben. A gyárlátogatás során Szigli­geti Antal kalauzolta a vendé­geket, akik a közlekedéssel kap­csolatos technológiai, kutatásfej­lesztési és környezetvédelmi te­vékenységről tájékozódtak. A szakemberek különös érdeklő­dést mutattak azon kísérletek és elképzelések iránt, melyek a közlekedés környezetvédelmé­vel vannak összefüggésben, hi­szen a kenőanyagok minősége alapjaiban határozza meg azt. Ezt követően a Monostori­erődbe mentek, ahol a szépen felújított tanácsteremben először dr. Farkas Károly, a szervezet elnöke tartott tájékoztatót az el­múlt időszak eseményeiről, az aktuális feladatokról. Egyebek mellett szólt a salzburgi és prá­gai tanulmányút tapasztalatairól, amivel kapcsolatban megje­gyezte, hogy a szakmai progra­mok összeállítását a jövőben nem bízzák az utazási irodákra. A közeljövő feladatai között említette a közlekedés-egész­ségügyi szakcsoport konferenci­ájának fontosságát, majd átadta a szót a mostanában megalakult közlekedésnevelési szakcsoport vezetőjének, aki vázolta célkitű­zéseiket. A tanácskozás után megtekintették az erődöt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom