24 óra, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-06 / 208. szám

12. oldal 24 Óra — Krónika 1997. szeptember 6., szombat Napi Lapél _______ K i fizeti Azt mondta az egyik fontos bankunk fontos embere a Vér­tes Expo alatt rendezett külke­reskedelmi tanácskozáson, hogy már utolértük Európát. Legalábbis abban az értelem­ben, hogy a nemzetközi tárgya­lások alkalmával az államfő vagy a miniszterelnök kísére­tében lévő gazdasági szakem­berek, cégek képviselőinek re­pülőjegyét nem az állam fizeti. Ellenkezőleg, ők állják a poli­tikusok számláit is, akiknek megmondják, hógy hova men­jenek, mert ott lehet és érde­mes üzletet kötni Vagyis nyilvánosan kimon­datott, amit eddig is tudtunk. Az, hogy a gazdaság, a piac ha­tározza meg a politikát, s nem fordítva. Aki pedig esetleg ma is az ellenkezőjét állítja, az va­lószínűleg annak idején na­gyon megtanulta azt, ami a marxizmus-le ninizmus tan­könyvek lapjain volt olvas­ható. (Palásti) 36. HÉT A NAP MONDÁSA „...az emberekben több a csodálnivaló, mint a meg- vetnivaló.” (Camus) 1997. SZEPTEMBER 6., SZOMBAT A Nap kel: 6'óra 9 perc­kor, nyugszik: J9 óra 15 perckor. A Hold kel: 10 óra 22 perckor, nyugszik: 21 óra 17 perckor. ZAKARIÁS napja Bibliai név, jel.: megem­lékezett az úr. P További névnapok: Ai­dán, Beáta, Csanád, Har­kány, Ida, Magnusz, Pa- mína. ÉVFORDULÓ • E napon hunyt el 1566- ban Szulejmán szultán. 1997. SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP A Nap kel: 6 óra 11 perckor, nyugszik: 19 óra 13 perckor. A Hold kel: 11 óra 22 perckor, nyugszik: 21 óra 49 perckor. REGINA napja Latin eredetű név, jel.: királynő. Virága: begónia rex. P További névnapok: Begónia, Ivor, Márkus, Menyhért, Reá. ÉVFORDULÓ • E napon született 1888- ban Karácsony Benő író. Hirdetés GYORSÍTOTT tanfo­lyamok KOMÁROM­BAN:- MÉRLEGKÉPES könyvelő (minden érettségizettnek, hetente 2-szer, esténként,' jelentkezés korlátozott létszám­ban)- Angol- Német- Számítógép-kezelő- Villanyszerelő szakm.- HEGESZTŐ-GÁZ- és kazánfűtő- TARGONCA- VEZETŐ- Motorfűrész-kezelő Jelentkezési hat;? lő: 1997. szept. 12-ig. Cím: TIT, Komárom, Jedlik u. 8. Tel.: 34/344-520. Sok napsütés ELŐREJELZÉS KOMAROM-ESZTERGOM MEGYERE Jelentős átalakulás előtt áll időjá­rásunk. Nyugat felől hidegfront köze­ledik, mely várhatóan vasárnap éri el nyugati megyéinket. A front előtt azonban ma még igen meleg levegő érkezik folénk. Országszerte sok nap­sütésre számíthatunk, legfeljebb az északi megyékben növekszik meg időnként a felhőzet. Ott nem kizárt egy-egy zápor, zivatar sem. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke ma még eléri a 26, 31 fokot, majd vasárnap lehűlés kezdődik. Ma még folytatódik a nyárias idő, lehűlés majd vasárnaptól kezdődik. A megyében több órára ma is kisüt a nap, de időnként erősebben megnö­vekszik a felhőzet. Egy-egy zápor, zi­vatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél néha megélénkül. A csúcshő­mérséklet 29, 30 fok körül alakul. Várható legmagasabb hőmérséklet (°C) Komárom: 29 Dorog: 29 Esztergom: 29 Tata: 29 Tatabánya: 30 Oroszlány: 30 Várható legnagyobb széllökések (km/ó) Vízhőmérsékletek (°C) Balaton: Tisza-tó: Tisza: 21 Velencei-tó: 19 Fertő-tó: 18-22 Duna: 22 23 17-21 Balaton: Tisza-tó: Komárom: Esztergom: Tatabánya: 30-35 25-30 20-30 20-30 20-30 Velencei-tó: Fertő-tó: Dorog: Tata: Oroszlány: 25-30 30-40 30-35 30-35 30-35 KÖZLEKEDESMETEOROLOGIA A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. TÁMOGAT AS AVAL A közeledő időváltozás ma még nemigen lesz tapasztalható, jók lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Vizes útszakaszok legfeljebb az északi megyékben lehetnek az egy-egy futó zápor miatt. Országos előrejelzés (5 napos): Előrejelzés az É.-Dunántúl térségére: 06-90-304-631 Agrometeorológia: 06-90-304-622 Orvosmeteorológia: A vámhatóság közleménye A Vám- és Pénzügyőrség Győr-Moson-Sopron, Komá- rom-Esztergom és Veszprém Megyei Parancsnoksága tájé­koztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy 1997. augusztus 1-gyel életbe lépett jogszabályváltozás következtében a vámtartozás igazolások kiadása nem a me­gyei parancsnokság hatáskö­rébe tartozik. Kétjük a tisztelt ügyfeleket, hogy ez irányú kérelmüket a fe­lesleges és hosszadalmas eljá­rás elkerülése érdekében az alábbi címre szíveskedjenek benyújtani: Vám- és Pénzügyőrség Ügy­vitelszervezési és Számítás- technikai Központja, Budapest, Tarka Sorok Súly Kalapkúra Két barátnő méri magát az uszodai mérlegen. Az egyik fel­áll rá, majd megszólal a másik:- Na? Túl sokat nyomsz?- Nem, a súlyom pont jó, de a táblázat szerint két méter húsz centi magasnak kellene len­nem! A feleség hazaér az üzletből, ahol kalapot vett magának:- Képzeld drágám, azt mondta a kalaposnő, hogy ez a kalap tíz évvel megfiatalít.- Akkor mindjárt hármat is vehettél volna - dünnyögi a férj az orra alatt. Aktuális Hírek Hajszárítót nyert. A 35. heti nyári mozaik kirakós játékun­kon hajszárítót nyert özv. Kis­béri Antalné Oroszlány, Fürst Sándor u. 36. szám alatti előfi­zetőnk. Nem vették át. Július végén fejeződött be az a játékunk, amelyen naponta 10 000 forin­tot lehetett nyerni. Az alábbi kedves olvasóink még nem vet­ték át a nyereményüket: Somhegyi Antal, Kömye, Szabadság u. 9., Mészáros László, Oroszlány, Lengyel J. u. 10, Már Andrásáé, Kömye, Bajcsy-Zs. u. 7., Szombathelyi Gábor, Oroszlány, Ady E. u. 17. Noszik Imre, Almásnesz- mély, Almási u. 50., Kenedi Istvánná, Oroszlány, Kecskédi u. 14., NovákPál, Oroszlány, Ady É. u. 6., Rideg Emil, Kör- nye, Bajcsy-Zs. u. 20., Horváth Ferenc, Oroszlány, Határ u. 82. Fogadónap. Rajnai Gábor, oroszlányi alpolgármester szep­tember 8-án, 13-15 óráig foga­dónapot tart hivatali helyiségé­ben. 06-90-304-614 06-90-304-612 A szolgáltatás díja: 88 Ft/perc X., Gergely u. 10. 1475 Buda­pest Pf.: 222. Telefon: 06- 1/261-6100. Az adószámmal nem rendel­kező magánszemélyek részére, valamint a kezdő vállalkozók vállalkozói igazolványának ki­váltásához a szükséges igazo­lást továbbra is a területi pa­rancsnokság (Vám- és Pénz­ügyőrség Győr Megyei Pa­rancsnokság, 9024 Győr, Esz­perantó u. 38.) adja ki. Az igazolást kérő adatlap té­rítésmentesen beszerezhető a megyei parancsnokság portáján vagy a vámhivataloknál. Vám- és Pénzügyőrség Megyei Parancsnoksága Győr Szuperexpressz Külföldi érdekeltségű kereskedő cég keres mérlegképes könyvelő urat. höl­gyet szakmai kapcsolatrendszerrel, ak­tuális jogszabály ismerettel. Német- nyelv-tudás *a munkakör betöltéséhez alapkövetelmény. Jelentkezés német nyelvű önéletrajzzal "Megbízható, pre­cíz" jeligére a Kiadóba, Tatabánya, Pf.: 141. Kőművesfelvétel! 34/336-186, 06- 30/466-601. Műszaki eladót felveszek Tatabányán. Tel.: 06-30/374-069. ______________ R izlingszilváni szőlő eladó. Tel.: 34/376-327, Letenyei. Szakképzett, gyakorlattal rendelkező szakácsot és felszolgálót azonnali belé­péssel keresek. MOTEL, Komárom, Ma­rek J. 1. Tata vagy 20 km-es körzetében családi házat vagy lakást keresek. Érdeklődni: Farkas, 06-20/219-642 vagy 06-20/255- 198.__________________________ T atabányai kft. keres földmunkagépek javításában is gyakorlatot szerzett autó­vagy gépszerelőket. Tel.: 323-448. Tömbház alatti garázs Sárberekben sürgősen eladó. Tel.: 313-210 vagy 335- 235.__________________________ W arynsky rakodógépre kezelőt kere­sek. Tel.: 30/364-883. ÚJRA S0H0 PARTY 6-án, 24 h-kor a Lovasban, Plusz: Sem- tex Tour '97. italbemutató!!! Jószolgálat. Elveszett egy rádiótelefon Tatabányán, a Ju­bileum park felé vezető, a vas­úti sínek melletti úton. A tulaj­donos kéri a becsületes megta­lálót, hogy a készüléket juta­lom ellenében juttassa vissza neki. A telefon hívószáma je­lenleg le van tiltva. Jelentkezni lehet a 20/623-395-ös telefon­Díjtalan jogsegély. A Ma­gyar Szocialista Párt megyei irodájában, Tatabányán, az Előd vezér út 4. szám alatt szeptember 10-én, 15-16 óra között díjtalan jogi tanácsadást tart dr. Neiger M. Tibor ügy­véd. Várják a jogi segítségre szoruló embereket. Tánciskolái tanévnyitó. Szeptember 14-én, 13.30 órától a tatabánya-újvárosi KPVDSZ Művelődési Házban újra indul a népszerű tánciskola. Jelentkezni lehet 7 éves kor­tól fiúknak és lányoknak. Az iskola vezetője Földházi Péter táncpedagógus várja a gyere­keket. IfIlUJL Kimozdultak - Hosszú hallgatás után megjelent az angol ki­rályi család Balmoralban. Megtekintették a virágokat és ajándé­kokat, amelyeket az emberek helyeztek el Diana emlékére. □Túlénekli apját az Iglesias fiú? □ Évtizedekig senki fia nem tudta fölvenni a versenyt Julio Iglesias- sal, a focistából lett, bársonyos hangú slágerénekessel. Az Ame­rikában élő spanyol „trubadúr” most méltó ellenfélre lelt: a saját fiára, Enríque-re. Az apjánál is kellemesebb kül­sővel megáldott, 22 éves fiatal­ember, tinilányok millióinak kedvence máris listavezető sztár az Egyesült Államokban és La- tin-Amerikában is. Az 53 esztendős Iglesias, aki­nek eddig legalább 200 millió hanglemeze fogyott el a nagyvi­lágban, sokak szerint meglehető­sen féltékeny, még akkor is, ha a minap ekként nyilatkozott: „Ne­vetséges állítás: még hogy én En­rique-vei vetélkednék?! Az ő si­kere az én legnagyobb örömöm!” Claudia újra forgat Az idei Cannes-i fesztiválon mu- • tatták be Claudia Schiffer első filmjét, de a topmodell máris aláírta a szerződést a követke­zőre. A New Rose Hotelt ugyanaz az Abel Ferrara rendezi, aki a debütálást jelentő The Blackoutot is, a férfi főszereplő ez­úttal Willem Dafoe. „Ferrara világa elbűvölt engem” - nyilatkozta a világ leggazdagabb ma­nökenjeként számon tar­tott Schiffer kisasszony. „Nem akarok akciófilm­ben szerepelni, a mű­vészfilmek sokkal köze­lebb állnak hozzám.” A 27 éves manöken nem szakít eredeti foglalko­zásával sem, úgy gon­dolja, még legalább tíz évig a pályán maradhat. Hétfői számunkból Októberben indul az MTV2 mű­holdas programja. Erről olvas­hatnak részletes tájékoztatót hét­fői számunkban. Ä szakember a költségekről is nyilatkozik. A ki éhes, ^ ne menjen a boltba • Aki élelmiszerboltba készül, jól teszi, ha vásárlás előtt be- lakmározik. Az éhes vevő ugyanis 20 százalékkal több pénzt hagy a kasszánál, mint a jóllakott. A tapasztalatok sze­rint a kopogó szemű vásárlót könnyen elcsábítja az olyan portéka, mint a sütemény vagy a csokoládé, amelyet telt gyomorral valószínűleg nem csúsztatna kosarába. A kézen­fekvő megoldás a vásárlás előtti evés, amely talán kissé hizlaló, de a fölös kilókért kárpótlást nyújthat, hogy a pénztárcánk sem lesz ijesz­tően lapos. Várostörténeti vetélkedő Tatabányán A csapatok újabb feladatai A Tatabánya várossá nyilvánítása 50. évfordulója tiszteletére ren­dezett várostörténeti vetélkedő döntőjét október 12-én rendezik a sportcsarnokban. A vetélkedő újabb fordulója a továbbjutó csapatoknak és támo­gatóiknak: Augusztus 30-án megjelent, majd szeptember minden szom­batján megjelenik 10-10 hir, il­letve idézet lapunkban. Az a kér­dés, melyik évben íródtak. Ezt kell a kipontozott helyre beírni. Az első blokk 1947-1956. kö­zötti hírekből idéz. A megfejtéseket a megjelenést követő csütörtök délig váijuk a szerkesztőségbe, levelezőlapon, kivágva a lapból. (2801 Tatabá­nya, Pf.: 141.) Kéijük, a nevüket és lakcímü­ket tüntessék fel. Elfogadjuk, ha egy-egy csapatkapitány össze­gyűjti a megoldásokat. A hetente legalább hét találatot elérők egy­egy „téglácskával” járulhatnak hozzá csapatuk szerepléséhez. A jelige a beküldő csapat neve, így: Kertváros, Óváros, Bánhida, Dó­zsákért, illetve Felsőgalla. Az 5. hét végére elérhető összpont- szám: 5—4—3—2—1. 1. „Kezdődik a Hl. ötéves terv. Az előzőben 2742 lakás épült Ta­tabányán. Ennél szeremének lé­nyegesen többet felépíteni.” ....év. 2. „14 éve fogadta el az Or­szággyűlés az MNK alkotmá­nyát. Ebből az alkalomból ren­dezték meg a fúvószenekarok megyei találkozóját a tatabányai Szabadtéri színpadon.”....év. 3. ,A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 40. évfordulója tiszteletére bélyegkiállítással kö­szöntötték Tatabányán a szov­jet-magyar barátságot.”....év. 4. „1500 úttörőből álló díszez­red vett részt a tatabányai dolgo­zók között a 20. szabad május el­sejei felvonuláson.”....év 5. „A Budapesti Irodalmi Színpad az országban először Ta­tabányán mutatja be Emberkö­zelben című műsorát, amely a párt Vin. kongresszusának tiszte­letére készült.”....év. 6. ,A Tatabányai Bányász úgy döntött, hogy a klub anyagilag is hozzájárni az algíri világifjúsági találkozó idei megrendezéséhez.” ....év 7. „A Tatabányai 62-es Autó- közlekedési Vállalat gépkocsive­zetői versenyre hívták egymást a 16. április negyediké tisztele­tére.” ....év. 8. „A tatabányai XV-ös akna dolgozói elsőkként kezdemé­nyezték a munkaversenyt a Ta­nácsköztársaság 40. évfordulója alkalmából.” ....év. 9. .felszabadulásunk tizen­harmadik évfordulójára párttag­gyűléseken emlékeztek Tatabá­nyán, a bányászalapszervezetek- ben.”....év 1 0. „...megkezdik Újváros táv­fűtésének építését is.”....év I

Next

/
Oldalképek
Tartalom