24 óra, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-13 / 136. szám

4. oldal 24 Óra — Gazdaság - Olvasószolgálat 1997. június 13., péntek Takarékbank: megyünk a kicsikhez Piaci elsőségre tör a vidék pénzintézete Mintegy 1800 bank, bankilók képviseletében tanácskoztak legutóbbi közgyűlésükön a Takarékbank és a 235 takarékszö­vetkezet képviselői. A vidék bankja címre pályázó pénzintézeti hálózat az ötödik legnagyobb hazai bankrendszert alkotja. Ugyanakkor egyike a legerősebb pénzcsoportnak - kivált az­óta, hogy többségi tulajdonos lett a német DG Bank, illetve részt jegyzett a Hungária Biztosító is. Hogyan, mikor lesznek tényle­gesen a vidék bankja? A kér­désre dr. Kiss Endrétől, az Or­szágos Takarékszövetkezeti Szövetség elnökétől kértünk választ.- Mi nem „leszünk”, már évek óta a vidék bankja va­gyunk - hangzott a válasz. - Ezért integráltuk a takarékszö­vetkezeteket, konszolidáltuk a Takarékbankot, s hoztuk létre - elsőként - az ügyfeleinket védő intézményvédelmi alapot. Most pedig azért erősítjük meg a pri­vatizációval a Takarékbankot, hogy legyen erős csúcsban­kunk.-Jelenleg piaci részesedé­sük 5 százalék. Nem tül sok.- Ezt terveink szerint 5 éven belül megháromszorozzuk. S ha tekintetbe vesszük, hogy 1 millió család az ügyfelünk, ak­kor reális esélyünk van arra, hogy ez az új integrált bank­csoport előbbre kerül a listán.- A nagy cégek nemigen mennek önökhöz.-Mi viszont elmegyünk a kicsikhez. Százezerszámra hite­lezünk kis- 'és egyéni vállalko­zóknak. Nem tartjuk másod­rendűnek a kisösszegű hitele­zést, pedig azon kevés a haszon és sok a munka. De ezzel a szférával alig foglalkozik más. Éppen ezt a tipikus szövetke­zeti jelleget akarja felkarolni az új tulajdonos.-A DG Bank többségi tu­lajdonába kerülő Takarék­bank vezérigazgatójának ismét Hernádi Zsoltot választották.- Mi csupán tanácsadók aka­runk maradni - hangsúlyozza dr. Franz Otto, az új igazgató- tanács tagja. - Szerintünk igazi magyar pénzintézetnek kell maradnia a Takarékbanknak - azzal a céllal, hogy integrálja, szolgálja a takarékszövetkeze­teket. Es ha az a gond, hogy nincs elég cég az ügyfelek kö­zött - hozunk német ügyfe­leket is. Dr. Kiss Endre a tervekről szólva nem titkolja: piaci első­ségre törnek a lakosság nagy tömegeit érintő területeken, például a nyugdíjpénztárak, vagy a lakás-takarékpénztárak területén.- Az OTP, a Postabank nem szorítja ki önöket?- A lakosságnak azokat a ré­tegeit, amelyeket mi elérünk, senki más nem éri el. 150 ezer kisvállalkozói hi­telkihelyezésünk van. Az agrá- rium világában dolgozókat is mi hitelezzük elsősorban.- Mikor jut el a német tőke- injekció 1800 bankfiókba?- Hamarosan; mert bizony van, ahol még kurblis telefon működik... Gubcsi Lajos _______________A VILÁG PIACAIN ______________ A merikában már aratnak Az Agrograin elemzése szerint továbbra is csendesek, ese­ménytelenek a gabonapiacok, jelentősebb üzletkötésekről nem érkeztek hírek. A térségünket érintő vételi szándékok közül egyedül Bul­gária búza- és kukoricavásár­lása lett eredményes: az 53 ezer tonnás búzatenderre beérkezett légalacsonyább vételi ajánlat tonnánként 156,35 dollár volt, míg a 10 ezer tonnás kukorica­üzletet 139,70 dolláros áron ütötték nyélbe. Az Egyesült Államokban a héten megkezdődött a búza ara­tása, eddig a vártnál jobbak az eredmények. A piaci elemzők szerint nincs kizárva, hogy az árak tovább csökkennek. Éz a tendencia csak nagyon kedve­zőtlen, terméskárosító időjárás esetén fordulhat meg. A rövid távú előrejelzések ugyanakkor nem tartják kizártnak, hogy ha a betakarítás késik, úgy némi korrekciós áremelkedés bekö­vetkezhet. A Budapesti Árutőzsdén enyhén csökkentek a búzajegy­zések. A betakarítást követő hónapok közül az augusztus a legaktívabb, a jegyzések - a nemzetközi trend nyomán - lanyhultak. Mai rádió- és televízióműsorok KOSSUTH 8.00 Krónika. Sport. Lap­szemle 8.17 Mindennapi tudomány 8.35 Zöld hírek 8.45 Gyorsfénykép a kul­túráról 9.05 Napközben 11.05 Cigányfélóra 11.35 Svejk, egy derék katona kalandjai a világháború­ban 12.00 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven­dég a háznál 13.20 Brahms-korálelőjátékok 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Klassziku­sok mindenkinek 14.34 Philemon és Baucis 15.06 Parlamenti ütköző 15.55 Kamatozó forintok 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Hasznos tudnivalók 16.25 Népzenei híradó 17.05 Magyarországról jövök... 18.00 Esti Kró­nika 19.06 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyere­kek! 19.40 Ünnepi könyv­hét '97 20.05 Magyar da­loskert 20.30 Határok nél­kül 21.05 Mensáros László dalfelvételeiből 21.25 Fó­rum 22.00 Késő esti Kró­nika 22.30 Napközben vá­logató 23.00 Hírek. Időjá­rás. Kenó 23.05 Hangver­senymúzeum PETŐFI 7.46 Zöld(sport)reggel 8.00 Petőfi-délelőtt 9.54 Manapság... 10.03 Utazási játék Kiss Róbert Ri- chárddal 11.20 Kívánság- műsor 11.47 Apró-cseprő - gyerekekről 12.00 Nóták 12.50 Korkérdés 13.03 Manapság... 13.15 Egy arc 14.00 Péntektől péntekig 14.40 Poggyász 17.03 Pe- tőfi-délután 18.54 Gordi- usz plusz 19.03 Kölyökóra 20.00 Garázs 20.30 Péntek esti dzsessz 21.03 Gyur- kovics-szalon a Rátkay klubban 22.00 Az én gene­rációm 23.03 Sporthíradó 23.10 Ennyi... RADÍR RÁDIÓ TATABÁNYA 6.00 Hoppi föl! benne: 6.30 VOA NEWS -az Amerika Hangja Rádió hí­rei 17.30 Tegnap/Ma hír­összefoglaló 8.00 Délelőtti magazin 11.00 Sercli 12.00 Polygram-újdonsá- gok 13.00 Pannon rock 14.00 Pénteki perdület - benne: Barangolás a világ slágerlistái között, disco- újdonságok 17.50 Nap­szemle -benne: 3 perc a 24 Órából, időjárás-jelen­tés, útinform 18.00 Sebes­ségláz 19.00 Kis esti mu­zsika 22.00 Műsorzárás ÚJ RÁDIÓ ESZTERGOM 6.00-18.00 óráig. Adáste­lefon: 33/314-420 KÁBELRÁDIÓ KOMÁROM Mindennap 14.00-18.00 óráig hallgatható a 102,5 MHz-en, a lakásszövetke­zet kábelrendszerén és a városi tv képújsága alatt. Játéktelefon: 344-155. 14.00 The Bad Seeds 17.00 Lui-óra - benne: 15.45-16.15 Hungaroton- félóra GYŐRI KÖRZETI RÁDIÓ 4.55 Napindító - benne: 5.25 Agrárvilág (ism.) 6.40 Lapszemle 7.00 Kossuth Krónika 7.45 BBC magyar nyelvű műsor 8.10 Pannon barangolások (ism.) 8.25 Éva - nők magazinja 8.45 Programajánló 17.00 Kí­vánságára: Kabaré sok ze­nével 18.15 BBC - angol nyelvlecke Londonból 18.30 Krónika 18.50 A hí­rek mögött MAGYAR TV 1 5.40 Gazdatévé 6.00 Nap­kelte 9.00 Tízórai 9.05 Marienhof 11.05 Dallas 12.00 Déli harangszó 12.05 Üzlet délidőben 12.25 Telepakk 13.40 Un­ser Bildschirm 14.05 Hrvatska krónika 14.30 Cigányfórum 15.05 Ma­gyarország ma 16.00 Üzlet 16.25 A homok titkai 17.00 Évgyűrűk 17.30 Téka 17.40 Tizenöt perc 18.00 Ablak 19.00 Égből pottyant mesék 19.15 Mú­zsa 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Magya­rok cselekedetei 20.15 Dallas 21.10 Lehetetlen? 22.10 Exkluzív 22.40 Sze­rencsenap 0.40 Híradó 2. MŰSOR 12.00 Szieszta 14.05 Kez­dőtőke 14.30 Robin Hood 15.00 Telesport 17.00 Ba­laton 17.30 Körzeti hír­adók 17.55 Időjárás 18.00 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... az ötlet! 18.30 Űrgammák 19.05 Szenvedélyek 19.55 Kék percek 20.00 Telesport 21.35 „21 -es show” 22.00 Híradó 22.15 Aktuális 22.40 Kenó 22.45 A fegye­lem urai. Am. film 0.30 Magyarok cselekedetei DUNA 7.30 A BBC Rádió adása 7.45 A Vatikáni Rádió ad^sa 8.00 Képes krónika 10.15 Álomasszony. Ma­gyar táncfilm 10.30 Szindbád. Magyar film 12.00 Lapozó 12.20 Az al­vás 12.50 A magányos cédrus 13.35 A szirakúzai bolond 13.45 Magányból 14.20 Álom-kiállítás a NOVUS-ban 14.40 Le­genda. Am. film 16.10 Almok nyomában 16.25 Gondolatok a pincében 16.30 Álom-totó 16.35 In­diánokkal álmodtam 17.05 Álmok nyomában 17.20 Álom-totó 17.25 Süni a ködben 17.35 József At­tila: Altató 17.45 Álom­totó 18.00 Híradó 18.20 Elbűvölve. Am. film 20.10 Álom-totó 20.15 Álmok nyomában 20.30 Magyar zarándokhely 21.00 Hír­adó 21.20 Sportpercek 21.35 Álom-totó 21.40 A különböző tudati szintek 22.10 Álmok nyomában 22.25 Weöres Sándor álom-versei 22.40 Elve­szett gyerekek városa. Francia film 0.30 Álom­totó 0.40 Álmok nyomá­ban 0.55 Andalúziái álmok 1.05 Az andalúziai kutya. Francia film 1.20 Álmat­lanság 1.30 Híradó HBO 17.00 Blinky Bili 17.30 Alf 18.00 Kung-fu 19.05 Mozi! Mozi! Mozi! 19.35 Mozimánia: Kaszkadőr­parádé 20.25 Otthonom, Idaho 22.10 Sztriptíz 23.35 Egy taxi hátsó ülésén 0.40 Dühöngő angyalok 2.15 Kétségek között SZÍV TV 19.00 Rin-Tin-Tin 19.30 Különjárat 20.00 Benkó D. B. 20.30 City kulturális magazin 21.05 Megkö­tözve. Am. film 23.00 Szí­ves beszélgetések: „Mi van vele?” 24.00 Napra­forgó BÉCS 1 19.00 Forma-1 19.30 Hí­rek 20.15 Mystic Pizza 21.55 Pár dollárral többért 23.55 Hajsza az arany- skorpió után EUROSPORT 12.00 Franciaországi lab­darúgó-torna 14.00 Nem­zetközi motorsportmaga­zin 15.00 ATP-teniszver- seny. Queen's 20.00 24 órás autóverseny, Le Mans 21.00 Nascar Winston kupa, Pocono 22.00 ATP- teniszverseny POZSONY STV2 15.50 National Geogra­phic 16.40 Jégkorong 18.40 Egyszerűen Maria 19.00 Női kosárlabda-vb 21.30 A Guldenburgok öröksége 22.20 A. C. Clarke csodálatos világa 23.20 Szórakozzunk! RTL 18.45 Híradó 19.10 Rob­banékony - magazin 19.40 Jó idők, rossz idők 20.15 Április, április 21.15 Flodderék 21.45 Flodde- rék 22.15 Életmódmagazin 23.15 TV Kaiser ZDF 17.05 701 - A show 17.50 Immenhof 18.40 Jó estét! 18.45 Mai emberek 19.20 Időjárás-jelentés 19.25 Kék-fehér történetek 20.15 Két férfi, egy eset 21.45 Napló 22.15 Szórakozás, kritika, vita 23.30 Sport­extra 0.30 Ma éjszaka 0.45 A messziről jött pók Piacmustra 1997. június 11. Aruk Tatab.-újvárosi piac Ft/kg Konzum Ft/kg Zéta Kft. Tata Ft/kg Burgonya 40-50 40 35 Újburgonya 99-150 149 119 Hagyma 100-149 150 199 Zöldhagyma cs. 20-90­45 Káposzta 59-80 79 59 Kelkáposzta 120-150 149 119 Karalábé db. 30-55 48 45 Karfiol 159-220 220 199 Qyökér Ujgyökér cs. Répa 160 20-50 160 20 48/db 200 99 139 Újrépa cs. 20-80 28/db 49 Vegyes zöldség cs. 45-75­79 Saláta fej 10-35 36 39-45 Borsó 80-180 99 179 Tök 130-145­169 Paprika édes 199 480 32-60/db 399 399, 29-55/db Paprika erős, db 10-40 25 20-35 Uborka 140-220 150 199 Paradicsom 270-350 350 319 Gomba 290-299 199-280 269 Alma 80-150 120-180­Cseresznye 150-250­­Meggy 150 180 180 Eper 160-260 199 189 Narancs 149 180 149 g Citrom 240 250 209 Banán 149-189 169 169 Tojás db 8-12 12 12,50 Toncsi boltok: húsoscsont 129, alusi csirke 349, kakas 251, liba far-hát 99, lecsókolbász 299. Konzum PECSENYESÜTŐ friss sültekkel, hűtött üdítőkkel, forró kávéval várja vásárlóit! Opel - A la Carte Előétel: Astra Light könnyen fogyasztható csemege 1.814.800 Ft-tól Frissensült: Astra pecsenye ízlés szerint fűszerezve, tetszés szerinti körettel* • 1 év teljes körű, ingyenes CASCO, vagy • 100.000 Ft kedvezmény az autó vételárából Desszertek: Astra és Vectra ice gazdagon díszített, hűsítőfinomságok ajándék légkondicionálóval Az étlap ajánlatai 1997. augusztus 29-ig illetve a készlet erejéig érvénye­sek. Részletes információt márkakereskedésünkben kaphat! *a Start, Light és ice modellt kivéve OPEL-©­OPEL VÉRTESALJA Autószalon, Euroszerviz 2800 TATABÁNYA Erdész u.1. Tel./fax: 34/310-135 A N A RI ALLASRA Az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet szakközépiskola német-történelem vagy néroetzbácmcly szakas szakközépiskolai tanári állásra pályázatot hirdet. A pályázat benyújtásának határideje: 1997. június 30. A pályázatnak tartalmaznia kell: • kézzel írott önéletrajzot • szakmai önéletrajzot • végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát. Bérezés alapja a Kjt. szerinti besorolás. Az álláshely elfoglalásának időpontja: 1997. augusztus 15. A pályázatot az alábbi címre kérjük: Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskola 2500 Esztergom, Mindszenty tér 7. Pf.: 223. Sipos Imre igazgató Telefon: 33/312-788 __________________________>__________________________3397 T ATA VAROS ONKORMANYZATA PÁLYÁZAT ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTI a Tata, Corvin utcai (volt óvoda) ingatlanát Az ingatlan nagysága 3003 nm, a főépület nagysága 227,7 nm. Az ingatlan III. 0/4,5 jelzésű lakóterületen van, 30 % beépíthetőséggel. Az ingatlan három részre osztható, így a meglévő épület mellett két családi ház építésére van lehetőség. Az ingatlan irányára 10 000 000 Ft. A pályázati anyag a Polgármesteri Hivatal 120-as szobájában vehető át. A pályázóknak a megjelenést követő 15 napon belül kell a pályázatokat benyújtani a fenti irodában. A vételárat a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kell kifizetni. Információ: Tata Város Polgármesteri Hivatala Vagyonhasznosítási Csoport Telefon: 34/380-177 *** Klíma bAKCJO az BBB Kft-nélU! Minden gyári NISSAN KLÍMA 20%-kal olcsóbban!!! PRIMERA 1,6 Juli EXTRÁVAL 3 590 OOO-tól Benne: ABS, klíma, 2 légzsák és még 34-féle extra!!! IM IM Egyedülálló NISSAN Finanszírozás!!! AUTÓSZALONJAINK: Tata, Ady E. út 3. Tel.: 06-34/384-690 Esztergom, Lőrinc út 8. Tel.: 06-33/311-840 MÁRKASZERVIZ: Baj, Paulini út 17. Tel.: 06-34/488-662 HASZNÁLT AUTÓ: Tata, Vértesszőlősi út. A régi benzinkútnál. Tel.: 06-30/575-195 MINDEN RENDBEN Jr GYÖRGY ÉS TÁRSA KFT KÍNÁLATA: Lucfenyő és borovi építési és asztalos minőségű szelvényáruk már 16 E Ft + ÁFÁ-tól. Légszáraz tölgy, bükk, cseresznye, kőris, juhar stb. 35 E Ft-tól. Lambéria, hajópadló, kerítésléc egyedi igényeknek megfelelően. Speciális méretű épületfa gyártása 12 méter hosszig, 30 x 30-as szelvényig! Komplett tetőszerkezetek kivitelezése kiváló referenciákkal! Várjuk kedves partnereinket! Cím: Esztergom-Kertváros Damjanich u. 5-10. (volt laktanya) Telefon: 33/319-886 Fax: 33/311-567 Mobil: 06-30/326-287, (V 06-30/549-100 3442 ^ ...........■■■.... V T-AUTÓ-MAX KOMÁROM KFT HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉS- Személygépkocsik és haszongépjárművek teljeskörű értékesítése, hitelre, részlet- fizetésre is- Garanciális szerviz helyben- Alkatrész értékesítés KOMÁROM, Petőfi u. 38/B. Telefon: 34/345-453 Fax: 34/344-384 3675 A DUNA LIBRA RT, mint az ALMÁSFÜZITŐI TIMFÖLDGYÁR (ALOXID) KFT V.A. végelszámolója és a HUNGALUMINA KFT "fa" felszámolója 1997. június 27-én, 10 órakor ALMÁSFÜZITŐN, FŐ U. 1. SZÁM ALATT NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN ÉRTÉKESÍTI A TÁRSASÁGOK GÉPJÁRMŰVEIT, RAKODÓ- ÉS MUNKAGÉPEIT, AZ AZOKHOZ TARTOZÓ ALKATRÉSZEKET (autóbuszok: IKARUS 250. 256, 266, mikrobuszok, személygépkocsik, tehergépkocsik, targoncák és egyéb munkagépek.) A kínálat megtekinthető: június 17., 19., 23-án, 9-13 óra között és 27-én, 8-10 óra között. Részletes információ a megtekintéskor vagy telefonon munkaidőben: Simon Tibor 34/348-202. A HUNGALUMINA KFT "fa" hitelezői, a társaságok tulajdonosai a nyilvános árverésen az adott társaságok tulajdonában lévő gépjárművek értékesítésekor élhetnek elővásárlási jogukkal. (INVIT) ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom