24 óra, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

4. oldal 24 Óra — Világtükör 1997. április 1., kedd Terepszemle Bősnél Rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdi meg kedden Szlovákiában a bős-nagymarosi vízlépcső jog­vitájának részét alkotó hely­színi terepszemlét a Hágai Nemzetközi Bíróság küldött­sége. A legfelső nemzetközi jogi fórum fennállásának öt­venegy éve alatt először száll ki a jogvita tárgyát képező objek­tum helyszínére. A küldöttség kedden és szerdán a szlovák ol­dalon ismerkedik a tereppel, majd két napra Magyarországra látogat, ahol megvizsgálja a szigetközi állapotokat, megte­kinti Nagymaros térségét és a szentendrei szigetet is. * ’ A NATO és Oroszország partneri együttműködéséről tar­talmas megállapodást kell kötni, és ez nagy mértékben mérsékelheti, szinte semlege­sítheti az észak-atlanti szövet­ség keleti bővítésének káros következményeit - jelentette ki Jevgenyij Primakov orosz kül­ügyminiszter Bonnban a német kollégájával, Klaus Kinkellel folytatott megbeszélés után. Rasszista támadás ért a szlovákiai Prievidza bá­nyászvárosban egy romacso­portot. 30 bőrfejű megtámadta és bántalmazta a roma kisebb­ség öt tagját, köztük egy asz- szonyt. Egy idősebb férfi sú­lyos fejsérüléseket szenvedett, állapota válságos. A támadás miatt a rendőrség őrizetbe vette az egyik tettest. Le Fent újraválasztották. A francia szélsőjobboldali párt, a Nemzeti Front strasbourgi kongresszusának 2200 kül­döttje egyhangúlag szavazott az egyetlen jelöltre. Záróbe­szédében Le Pen javasolta az európai nacionalista pártok szorosabb együttműködését, s tevékenységük egyeztetése cél­jából hivatalos szervezet létre­hozását indítványozta. Nyitott az ég Európa felett: mától korlátok nélkül közle­kedhetnek az Európai Unió te­rületén a 15 tagországban be­jegyzett légitársaságok repülő­gépei. Bekapcsolódhatnak to­vábbá bármely EU-tagország belső légiforgalmába is. Újabb merénylet történt Észak-írországban: szombat hajnalban robbanószerkezetet hajítottak a brit hadsereg és a helyi karhatalom (RUC) közös járőrére a tartomány egyik kis­városában. Vasárnap viszont az észak-írországi brit kormány­zást támogató erők autóba rej­tett pokolgéppel próbálták meg felrobbantani az IRA szélsősé­ges szervezet politikai szár­nyának, a Sinn Feinnek egyik belfasti irodáját. János Pál pápa hagyo- áldása során külön ki­FOTÓ: REUTER Több mint százezer zarándok a Szent Péter téren. II. mányos húsvéti „urbi et orbi” - azaz a „városnak és a világnak” szóló - tért az Albániában és Zaire-ban szenvedőkre. Nemzetközi csapatok Albániába Menekülteket szállító hajó süllyedt el az olasz partoknál Az ENSZ Biztonsági Tanácsa úgy határozott, hogy nemzet­közi katonai erőket kell Albániába küldeni. Feladatuk, hogy biztosítsák a segélyszállítmányokat és segédkezzenek a za­vargások következményeinek felszámolásában. A BT 14 tagja az Olaszország által benyújtott javaslat elfo­gadása mellett szavazott, Kína képviselője tartózkodott. Az Albániába tervezett nemzetközi katonai akcióban való részvételről tárgyaltak az olasz illetékesek a magyar honvédelmi minisztérium ve­zetőivel. Beniamino Andreatta olasz védelmi miniszter tele­fonon beszélt Keleti György honvédelmi miniszterrel, és pénteken találkozott Rómában Gyarmati Istvánnal, a honvé­delmi minisztérium helyettes államtitkárával. A magyar kormány a jövő héten dönt ar­ról, hogy hazánk részt vesz-e az ENSZ többnemzetiségű ka­tonai missziójában. A külföldi katonáknak két feladatuk lesz: egyrészt Vlora és Dürres kikötőjét, valamint a tiranai nemzetközi repülőteret és az albán főváros kormány­zati központját kell ellenőriz­niük. Másrészt védelmet nyúj­tanak majd az ország külön­böző részeibe küldött segély- szállítmányoknak. A küldetésben részt vesz Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Ausztria, Gö­rögország, Törökország és Románia. A jelek szerint kész katonákat küldeni Szlovénia és Svédország is. Bashkim Fino albán minisz­terelnök üdvözölte az ENSZ Biztonsági Tanácsának hatá­rozatát. Az albán parlament vasárnap már meg is szavazta a nemzetközi biztonsági erők bevetését az országban a hu­manitárius segélyszállítmá­nyok védelmére. Egy albán menekültekkel megrakott hajó a hét végén felborult és elsüllyedt az Ad­riai-tengeren, miután összeüt­között az olasz haditengeré­szet páncélos őrhajójával. Al­bánia római nagykövete sze­rint az olasz haditengerészet hajója többször is szándéko­san ütközött az albán hajónak. A halottak számát nyolcvanra becsülik. Az áldozatok hozzátartozói Vlora kikötőjében FOTÓ; FEB/REUTER Összetűzések Izraelben Habas lázit, Arafat békülékenyebb A palesztin hatóság nem fog együttműködni Izraellel a merényletek megelőzésében, amíg újra nem kezdődnek a béketárgyalások - közölte egy palesztin vezető. A Palesztin Hatóság szombaton visszautasította a béketárgyalá­sok felújításának izraeli feltéte­leit. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő válaszul azt köve­telte Arafattól, hogy tartóztassa le a szélsőséges fegyveres milí­ciák tagjait, harci szervezetei­ket pedig oszlassa fel, és erő­sítse meg a két fél biztonsági erőinek együttműködését. Békülékeny hangvételű üze­netet küldött Jasszer Arafat pa­lesztin elnök Dávid Lévi izraeli külügyminiszternek, jelezve: kész fellépni az erőszak ellen. George Habas, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) nevű, damaszkuszi székhelyű ellenzéki palesztin szervezet főtitkára szombaton az intifáda - az Izrael ellen 1987 és 1993 között lezajlott felkelés - felújítására szólította fel a palesztinokat. Szemtanúk beszámolói sze­rint a hét végén Ciszjordániá- ban folytatódtak a zavargások a palesztinok és az izraeli kato­nák között. Betlehemben az arab tüntetők kőzáport zúdítot­tak a katonákra, akik gumilö­vedékek és könnyfakasztó grá­nátok bevetésével válaszoltak. Ciszjordánia más városaiban és Kelet-Jeruzsálemben a fel­vonuló palesztinok és az izraeli katonák összecsapása halálos volt. Izraeli katonák lelőttek egy palesztin fiatalt a ciszjor- dániai Rámalláh körzetében. Az ifjú áldozat temetése heves tüntetésekbe torkollott. A palesztin fiatalok össze­csaptak a kivezényelt izraeli ka­tonákkal a Jordán-folyó nyugati partjának településein is. Az eltűnt iratok nyomában Mérges gáz okozta az „Öböl-betegséget” Mindmáig rejtély volt, miért panaszkodtak az Öböl-há­ború után az amerikai kato­nák különös tünetekre: szé­dülésre, egyensúlyzavarokra. A vizsgálatok az immunrend­szer legyengülését állapították meg, de a kiváltó okra nem tud­tak magyarázatot adni. Most, évekkel később meg­van a válasz: a katonákat (amint egyébként már korábban sejtették) mérges gáz fertőzte meg. A dolog annál súlyosabb, mivel a védelmi minisztérium illetékesei ezt hivatalosan cá­folták. Előkerült azonban a CIA, a titkosszolgálat egyik irata, amelyből kitűnik: ők már 1991 őszén tájékoztatták a Pen­tagont, hogy az Irak elleni há­borúban vagy húszezer katona ki volt téve a szarin nevű mér­ges gáz hatásának, amikor megsemmisítettek egy iraki fegyverraktárt Kamisijah vá­rosban. A raktárban ugyanis e gázzal töltött, 122 milliméteres rakétákat tároltak. A Pentagon állítja, hogy nem kapta meg az említett CIA-je- lentést. Most azonban mégis vizsgálatot indított annak kide­rítésére, hogyan „veszhetett el” a szó szerint életbe vágó irat. A megbénult újságíró küzdelme a szavakért Szemhéjjal írta a könyvet Jean-Dominique Bauby „Szkafander és pillangó” című művére is igaz a régi mondás: a könyveknek is megvan a maguk sorsa. A 45 esztendős Baubyt- az Elle című francia magazin volt fő- szerkesztőjét - 1995 decembe­rében súlyos szélütés érte, há­rom héten át feküdt kómában. Magához térve kiderült, hogy teljesen megbénult - „csak” az agya működött kifogástalanul. Az orvosok rendkívül ritka betegséget állapították meg nála. Az újságíró állapota ké­sőbb sem javult, de idővel mozgatni tudta a bal szemhéját, és bár eleinte nehéz volt kiiga­zodni rajta, a morze-jelzések­hez hasonló kóddal lassan ké­pes volt megértetnie magát a külvilággal. Kollégáival tudatta: meg­őrül, ha nem használhatja az agyát, és könyvet akar írni sor­sáról. Egy segítőkész szerkesz­tőnő az ágyához ült, sorolta a betűket, és az újságíró a kívánt esetben helyeslőén pislogott. Minden harmadik napon átnéz­ték és korrigálták a „kéziratot”. Egy évig tartott a küzdelem, míg megszületett a 130 oldalas kötet, amely azonnal keresett könyv lett Franciaországban. A tragikus sorsú, gyógyíthatatlan beteg még láthatta a könyvet, ám tartalékai is elfogytak: öt nappal művének megjelenése után örökre elaludt. (réti) Egy német férfi tizenötször menekült meg a halál torkából Szerencse érte a balszerencse fiát „Régen nem láttunk, megint kórházban voltál?” - állítják meg időről időre ismerősei falujában Hermann Stöbenert. A 40 éves landaui férfi ugyanis a balszerencse lovagja. Eddig húsz bal­eset érte, tizenötször lebegett élet és halál között. Tízéves kisfiúként, 1967-ben olyan szerencsétlenül bukott föl a biciklivel, hogy a kormány csaknem átfúrta a veséjét. Hat évvel később kis híján megful­ladt, mert elfelejtette kinyitni a fürdőszoba szellőzőjét, s a kiá­ramló gáztól elájult. Édesanyja az utolsó másodpercben ránci- gálta ki eszméletlenül a kádból. Kétszer csaknem vízbe fúlt a strandon. Alighogy kiheverte az izgalmakat, üvegcserépbe lépett. Kollégája fertőtleníteni akarta a sebét, ám jód helyett rovarirtószerrel kente be: sú­lyos fertőzést kapott. Nem sokkal később egyik barátja költözködött, Stöbener is segített. A második emeleti erkélyről kötélen eresztették alá a franciaágyat. A szerencsétlen flótás persze átbukott a korlá­ton, és kilenc méterrel lejjebb, a betonon landolt. Túlélte. Az erdőt járva háromszor kis híján kiverték a szemét az ösz- szecsapódó ágak. Szomszédjá­nak segített a szénát betakarí­tani a padláson. Egy rossz lé­pés, beszakadt alatta a deszka, és emeletnyi magasról éppen a boronára zuhant. Mindkét lába eltörött. Vendéglőt nyitott, az ivó ki­gyulladt. Éppen csak rendbe tette, amikor felhőszakadás kö­vetkeztében az egészet elön­tötte a szennyes áradat. Súlyos pénzekért rendbe ho­zatta Fordját, másnap ellopták. Harmadnap rendőrök közölték: a roncstelepen megtalálja, roncsnak nézték, ezért összela­pították. A férfit nyolcszor érte autóbaleset, háromszor a vezető mellett ült. 1988-ban ki akarta próbálni a riasztópisztolyát: a saját hasába lőtt. Négy évvel ezelőtt megis­merkedett Claudiával. Azóta rátalált a szerencse. A bájos ifjú asszony a védőangyalává sze­gődött. Végre egy kis szerencse érte a balszerencse fiát... Kulcsár László Ha kedd, akkor Kiskegyed! • Lebukni is megéri az éjszakában • Jó lett volna a te hasadból megszületni • Ellenkezzen! • Anya, apa, el kell mondanom valamit Kiskegyed- a legolvasottabb női magazin! i V

Next

/
Oldalképek
Tartalom