24 óra, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-02 / 206. szám

14. oldal 24 Óra — Sport 1995. szeptember 2., szombat Tatai és dorogi körzeti labdarúgó-bajnokság - Tokodaltárón is létrejött a futballklub Potyogtak a gólok Tardoson és Szomódon TATAI KÖRZET Tardos - Bököd 7- 1 (2-1) Tardos: 200 néző. Vezette: Baranya. Tardos: Krupánszky -Túry, Lőczki, Szileszki I., Nagy K., Zhorella, Kovács, Sörös (Mé­száros), Chmelovics (Nagy P.), Balogh, Szileszki Z. Bököd: Antal - Tóth, Szabó I., Simon, Földi, Szöllősi (Se­bestyén), Szabó II., Kemenesi, Kiss (Lázár O.) Ropoli, Lázár Z. (Butó). Góllövő: Chmelovics (3), Kovács (2), Zhorella, Mészáros illetve Ropoli. A gyors két hazai gólra még szünet előtt sikerült a vendé­geknek egyszer válaszolni. A második negyvenenöt percben döntő fölénybe került a tardosi csapat, és tetszés szerint érte, el a góljait. A minden csapatré­szében jobb hazai gárda meg­érdemelten tartotta odahaza a három pontot. Ifjúsági mérkőzésen: Tardos - Bököd 5-3 (3-0). Szomód - Dad 8- 2 (4-1) Szomód: 100 néző. Vezette: Balogh. Szomód: Haris -Kiss Gy. (Gulyás), Bognár, Mayer, Nagy, Héri (Papp), Vörös, Ganzler (Árendás), Hoffmann, Török (Thüringer), Huszl. Dad: Nyers -Molnár, Ley, Kemer J., Kemer L., Szabó P., Takács, Tóth, Danko vies, Kei­ner I., Marton. Góllövő: Hoffmann (3), Tö­rök (2), Héri, Vörös, Papp il­letve Szabó (2). A bajnokság kezdete óta re­mek formában lévő szomódi labdarúgók ezúttal is gólszüre­tet rendeztek. A vendégek he­tek óta cserejátékosok nélkül kényszerülnek játszani, így esé­lyük sem adódik a pontszer­zésre. Ifjúsági mérkőzésen: Szo­mód-Dad 3-0 (1-0). DMAC - K.monostor 3-1 (3-0) Dunaalmás: 200 néző. Ve­zette: Nagy. DMAC: Mayer - Haris, Bognár (Öllé), Dobai, Végh, Szilágyi, Kurdi (Nagypál), Németh, Jánoska (Kiss), Simon (Jantyik), Hegedűs. Koppánymonostor: Dajka - Kerese, Tóti, Egyed, Kovarik, Túri (Pulai), Varga (Kerekes), Rosta I. (Hoványi), Juhász, Rosta L., Szabó. Góllövő: Simon, Hegedűs, Szilágyi illetve Kerese. Jelentős fölényt szerzett ma­gának az első játékrész végére a hazai csapat. Fordulás után többször veszélyeztettek a ven­dégek, számtalan helyzetükből így is csak a szépítésre tellett. Ifjúsági mérkőzésen: DMAC - Koppánymonostor 2-2 (0-1). D.miklós - Almásfüzitő 1-2 (1-1) Dunaszentmiklós: 150 néző. Vezette: Vigh. Dunaszentmiklós, Keil - Valcz, Varró, Becsák, Schmidt R., Emmer Sz. (Horváth Z.), Hartmann L, Buzer, Ströcker, Fülöp, Schmidt Cs. Almásfüzitő: Nyári -Kraj- csaszky, Czeglédi (Falu R.), Berlik, Polgár P., Hujber, Sár­közi, Rácz, Gáspár, Csáki, Né­meth (Polgár R.). Góllövő: Varró illetve Falu (2). Az első negyvenöt perc kie­gyenlített játéka után a folyta­tásban felülkerekedett az agili- sabb füzitői csapat. Az Olaj­munkásból leigazolt fiatalok kezdenek beépülni és meg­szokni a felnőttek légkörét. Az együttes harcossága meghozta a várt sikert. V.szőlős - V.somló 1-0 (1-0) Vértesszőlős: 600 néző. Ve­zette: Keindl F. Vértesszőlős: Balogh -Si­pos, Jenei, Frecska, Grüli, Ku- tenics, Tóth (Gerezdi), Hiszé­keny, Gombás, Gerezdi N. (Szalontai), Herceg. Vétessomló: Mezei - Zink J., Kacz, Wend, Zink Z., Bakó, Varga, Zink R. (Pfiszterer), Se­bestyén, Richter T., Brandl. Vértesszőlősön már délelőtt megkezdődtek a programok. Elsőként a meghívott vendé­geknek bemutatták az újonnan épült, impozáns sportcsarnokot és a hozzá kapcsolódó helyisé­geket, valamint a sportpályát. Ezt követően megtörtént a helyi sportcentrum hivatalos átadása. Ä nap további részében külön­böző sportvetélkedők nyújtot­tak mozgáslehetőséget a telepü­lés lakóinak. A labdarúgó-mér­kőzés kezdésekor Vida István helyi polgármester végezte el a kezdőrúgást. Kezdetben a két csapat ismerkedett egymással, inkább a mezőnyben folyt a já­ték. Váratlanul jött a hazai gól, Gerezdi Norbert ügyesen hasz­nálta ki a vendégek kapusának egyetlen hibáját. Enerváltan, minden elképzelés nélkül ját­szónk a vendégcsapat, így megérdemelten szerezte meg első győzelmét az újonc hazai csapat. Ifjúsági mérkőzésen: Szi­leszki SC - V.somló 1 -0 (0-0). Szárliget - Tarján 3-2 (1-2) Szárliget: 150 néző. Vezette: Csejtei. Szárliget: Csontos - Mári, Lakatos, Árvái, Házmann, Far­kas, Németh (Horváth), Maróti (Pályha T.), Pályha Cs. (Schve- rer), Páli, Bobis. Taiján: Schneider — Ka­licskó, Mikonya, Kovács, Kar­dos, Horváth (Gróf), Skoflek (Csemoviczki), Veres (Martin), Somogyi,. Vas, Fusch. Góllövő: Házmann, Pályha T., Horváth illetve Vas, Veres. A széltől támogatott hazai csapat nem tudott élni a lehető­séggel. Jobban és lendületeseb­ben játszott a vendégegyüttes. A második félidőben alábbha­gyott a Tarján lendülete, né­hány játékosa ekkorra már elfá­radt. A Szárliget kihasználva a lehetőségeit fordítani tudott az eredményen és megérdemelten szerezte meg első győzelmét. Ifjúsági mérkőzésen: Szárli­get - Tarján 4-1 (3-0). Kömlőd - Mocsa 0-0 Kömlőd: 200 néző. Vezette: Szakály. Kömlőd: Fekete - Boros, Csabány, Csaba (Szabó J.), László (Madari), Bognár J., Tanczer, Seregü, Daróczi, Torma (Bognár A.) Benedek. Mocsa: Kekk - Virizlai, Vi­lágos, Nagy R., Lajos, Bán R., Nagy B., Natkai, Kosa, Bán A. Buglák. Az azonos teljesítményt nyújtó két csapat számtalan helyzetet kidolgozott, amelyek rendre kimaradtak. Ifjúsági mérkőzésen: Köm­lőd - Mocsa 0-3 (0-2). Baj - Várgesztes 3-1 (3-1) Tata, Edzőtábor: 100 néző. Vezette: Németh. Baj: Bujdos -Iván, Takács (Luigics), Fekete, Kubik, Zsi­linszky Havasi, Túri, László, Veres (Holczapfer), Bombicz. Várgesztes: Kluber - Sán­dort), Hernádi, Pillmann A., Kláris, Ronyecz, Gruber (Já­róka), Horváth A., Kovács (Rácz), Sáry, Eck. Góllövő: Kubik (2), Túri il­letve Horváth A. Lendületes, gyors támadá­sokkal lepte meg ellenfelét a baji csapat. A találkozó 17. percében már háromgólos elő­nyük volt. Még a szünet előtt Horváth révén szépített a Vár­gesztes. A második félidőben inkább .játszadoztak” a csapa­tok, így megmaradt az első fél­időbeli eredmény. Kecskéd - Felsőgalla 5-2 (2-2) Kecskéd: 400 néző. Vezette: Bugyi. Kecskéd: Iváncsán - Nec- kernusz A. (Hilbert), Necker- nusz Z. (Gelbmann Cs.), Neu- kumft, Orlovits J., Nick (Goór A.), Blaschek, Orlovits R. (Goór L.), Kerling, Tomayer, Schmuck. Felsőgalla: Tóth - Králl (Selyb J.), Bujdosó, Vigh, Hetzmann Zs., Török, Albert (Hetzmann T.), dr. Vankó (Édelkraut), Szekér, Selyb G., Krüpl (Németh). Góllövő: Tomayer (4), Ker­ling illetve Krüpl (2). Szünetig még együtt halad­tak a csapatok, majd a második félidőben döntő fölénybe került a Kecskéd. A vendégvédők hi­báit rendre sikerült kihasznál­niuk, megérdemelten jutottak a három ponthoz. Hétközi mérkőzés: Vértessomló - Baj 2-1 (2-1) Vértessomló: 100 néző. Ve­zette: Csejtei. Vértessomló: Mezei -Zink J., Békési (Kacz), Wendt (Nagy G.), Zink Z., Brandl, Bakó, Richter J., Varga, Richter T., Sebestyén. Baj: Bujdos - Iván, Takács, Fekete (Bamaföldi) Kubik (Pendel), Zsilinszky, Havasi, Túri, László (Holczapfer), Ve­res, Bombicz. Góllövő: Richter T., Varga illetve Zsilinszky. A vendégeknek nem sikerült az előző két fordulóban muta­tott remek játékot megismé­telni. A Vértessomló ezen a délutánon lelkesedésből és küzdeni akarásból felülmúlta ellenfelét. A bajnokság állása 1. Szomód 3 ­­16- 5 9 2. Tados 3 ­­12- 3 9 3. Kömlőd 2 1­6-3 7 4. Baj 2 ­1 10- 3 6 5. Kecskéd 2 ­1 9-5 6 6. Várgesztes 2 ­1 7-5 6 7. Felsőgalla 2 ­1 4-5 6 8. K.monostor 1 1 1 5-4 4 9. Dunaalmás í 1 í 6-6 4 10. Vértessomló 1 1 í 3-3 4 11. Szárliget 1 1 i 4-5 4 12. Tarján 1­8 6-7 3 13. A.Füzitő 1­2 4-7 3 14. Bököd 1­2 4-10 3 15. V.szőlős í­2 1-7 3 16. Mocsa­í 2 1- 4 1 17. D.miklós­­3 2- 8 ­18. Dad­­3 6-16 ­DOROGI KÖRZET Tát KSE - Epöl 4-2 (1-0) Tát: 300 néző. Vezette: Erős. Tát-KOZI SE: Wieszt - Schalk, Mechler A., Pivók (Bá- tori), Kovács (Tóth), Cseszka, Mechler N. (Drahos), Nagy, Fekete, Jámbor (Mihályi), Hor­váth. Epöl: Gazda - Horváth, Vicze (Csimár), Kiss, Szikora, Csiszár, Vibling, Sebők, dr. Izsó, Kovács A., Petró (Kovács L.) Góllövő: Nagy (2), Horváth, Fekete illetve Vibling, Sebők. Az első félidő utolsó percei­ben szerezte meg a vezetést a hazai csapat. Fordulás után újabb táti gólok következtek és a háromgólos előny birtokában alábbhagyott a lendület. Meg- érezve ezt a vendég epöliek 3­2-re szépítettek, azonban az új erőre kapott táti legénység be­biztosította győzelmét. Kesztölc - Annavölgy 3-0 (1-0) Kesztölc: 150 néző. Vezette: Kertész. Kesztölc: Kara A. - Farkas J., Farkas Cs., Strbavi, Pintér, Nebehaj K., Kara J., Szőke, Szlovák (Laczkó), Dibusz (Ne­behaj I.), Nagy. Annavölgy: Varga N. -To- mázi, Mészáros, Varga R., Tóth (Buzánszky), Bauer, Ferenczi I. , Ferenczi L. (Maksa), Bankó, Révész (Reményi), Dékány. Góllövő: Nebehaj K., Kara J. , Farkas J. Közepes iramú és színvonalú mérkőzésen a három gól elle­nére még számos helyzetet el­hibázott a hazai csapat. Gyermely - Piliscsév 1-3 (0-1) Gyermely: 300 néző. Ve­zette: Juhász. Gyermely: Kuncz - Köny­ves, Hajdú, Lapos, Kókai, Pin­tér, dr. Hertel, Spinginseisz, Kovács, Baranyi, Nagy, Papp (Horváth). Piliscsév: Koszta - Szivek, Für, Pazgyera, Krizsák, Puch­ler, Silling, Salik, Csáki, Szabó, Gulyás (Velnovszki). Góllövő: Nagy illetve Szabó, Hajdú (öngól), Pazgyera. Ä remek formát eláruló pi- liscsévi együttes jól játszott ezen a délutánon és megérde­melten vitte el idegenből a há­rom pontot. Góllövő: Nagy illetve Szabó, Hajdú (öngól), Pazgyera. Utánpótlás mérkőzésen: Gyermely - Piliscsév 1-3 (0-2). Bajna - Dömös 4-2 (0-2) Bajna: 150 néző. Vezette: Varga T. Bajna: Kovács I. - Török I. (Kelemen), Stréhli, Lehoczki (Horváth L.), Kovács T. (Papp), Magyaros, Czifra, Ma­jor (Török II.), Fekete, Ma- ráczi, Kovács G. Dömös: Nagy - Geberta, Sitku, Tóth, Salk L., Salk T„ Kiss, Vajda, Paul (Morvái), Dudok (Marosi), Béták. Góllövő: Kovács G., Ma- ráczi, Kelemen, Horváth illetve Dudok, Kiss. A mérkőzésen ötven percig remekül játszottak a vendégek és megérdemelten vezettek 2-0- ra. Kiállítások miatt 9 főre megfogyatkozott dömösi gárda a későbbiek során nem tudott ellenállást tanúsítani a bajnai rohamoknak. TABAK - Bajót 3-0 (0-0) Tokodaltáró: 100 néző. Ve­zette: Szén. TABAK: Mede - Szabó, Miklovicz, Pécskai, Simon, Takács, Kismóni, Csákvári, Csejtei, Rézműves, György I. Bajót: Lukács - Boda, Láng, Hack, Kopták B., Lévai, Hor­váth N., Egeresi, Balázs, Bécsi, Horváth A. Góllövő: Csejtei, György I„ Kismóni. Az alakulóban lévő tokodal- tárói csapat a második félidő­ben nyújtott kiemelkedő telje­sítményével megérdemelten ju­tott a bajnoki pontokhoz. Csolnok - Viscosa II. 3-1 (1-1) Csolnok: 200 néző. Vezette: Thol. A nyergesiek második csa­pata újoncként szerepel a kör­zeti bajnokságban. Ezúttal kénytelenek voltak meghajolni a rutinosabb, nagyobb játékerőt képviselő csolnokiak előtt. A Tokodi Üveggyár csapata szabadnapos volt. Összeállította: Csejtei István Rúdugrás B úcsúzik a nyár... Hűvösöd­nek már a reggelek, a haj­nal hideg sóhajtása nyomán egyszer csak szinte ellepi itt a fácántelep mellett a hosszú ré­tet rengeteg lila virágával a ki­kerics; az ősz üzenete. Este, amikor őriztük a fiatal fácáno­kat, a hegy mögül sápad vörö­sen kelt a Hold, susogva resz­kettek a nyárfák levelei. Észak felé nézve várták már a ködök bársonyos szeptemberi simo­gatását. A kukoricaszár sejtel­mes suttogásába ma szólt bele először az őszibogár nyárbú­csúztató kis citerája. Laci barátommal ülünk a fá­cánok utónevelőjének a szélén. Körül hallgat az erdő, túlolda­lon suttog a hatalmas kukorica- tábla, mi pedig mérgelődünk és várjuk a többieket. Ezek a ne­veletlen nevelt fácánok nem tudnak magukra vigyázni, róka pedig fölös számban járja az erdőt, és akad a kukoricásban is. Naponta annyit írtunk a nap­lóba, hogy „különleges, emlí­tésre méltó esemény nem tör­tént”. Eddig... Mert tegnap éj­jelre vihar támadt, eső locso­gott, dörgött és villámlott, zú­gott a szél. Sokszor lámpáztunk körbe és több riasztó lövést is tettünk, ennek ellenére „kiütéssel győ­zött a róka”... Reggelre vagy negyven fácánt hiába keres­tünk, csak óriási meglepeté­sünkre némelyek széttépett maradványait leltük. Ma aztán a hadra fogható vadásztársak jönnek és meghajtjuk a kör­nyéket „rókaügyben”. Megjöttek vagy tizen, meg­tartottuk a „zöldhajtást” is, le­számolt bőrével négy róka, pe­dig ez csak amolyan családias kis kirándulás volt, mert három feleség-menyasszony, két gye­rek erősítette sorainkat. A Fü­zes mellett volt a fácán utóne­velő lapos, vizenyős rét mel­lett, a gyülekező a kocsiknál, már a patakon túl. Benne a víz nem mélyebb fél méternél, de vagy két méter széles és bi­zony ugrani kellett. Néhányan -köztük én is- nem ugrot­tunk, inkább le a csizmát-zok- nit és „úgyis rég mostunk lá­bat” jelszóval szépen átkel­tünk. De a többiek inkább ug­rottak, főleg a két gyereknek tetszett. Ám Karcsi menyasz- szonya, Ilcsi se nem ugrott, se nem lábalt. Ugyanis Karcsi is nézte a közelmúltban az atléti­kai világbajnokságot és volt honnan az ötlet; „Ilcsi rúddal ugoijuk át!” Hamarosan kert- tett is Karcsi egy rúdfát, „na lám, ezzel könnyen és bizton­ságosan lehet átugrani”. Hosz- szasan elmagyarázta Ilcsinek a rúdugrás - pontosabban a rúd- fáról való ugrás- mikéntjét, majd a gyakorlati bemutató következett. Karcsi a rúd egyik végét a patak közepén a me­derbe döfte, majd nagy lendü­letet vett - és a következő pil­lanatban csak a feje állt ki a fél méteres vízből... A rúd vége belesüllyedve az iszapba, megmakacsolta ma­gát, és a függőlegesnél az Is­tennek se volt hajlandó tovább dőlni. Ahogy aztán Karcsi felállt, csuromvizesen, értetlenül, csodálkozva és ahogy erre ki­tört belőlünk a röhögés, azt nem lehet elfelejteni. Legjob­ban Kovács János, a hivatásos vadász röhögött - van vagy 120 kilós - a földön fetrengett, a könnyei potyogtak - és máris a vízben találta magát, igaz csak a patak szélébe csúszott bele, ott is szép látvány volt... Végül is hosszas tanakodás után - mert Ilcsi ezek után per­sze nem volt hajlandó rúdbe- mutatót tartani - négy comb­vastagságú fát vágva, kis bürüt (hídféleség ez a magunkfajta hatáijárók szótárában) eszká- báltunk és így kelt át végül. Nagyon sajnálom, hogy már nem volt film a gépemben - előbb mindet elfotóztam, mert nagyszerű képek lettek volna, emlékeztetve erre a kis zöld­hajtás vadászatra, a patakparti „rúdugrásra”. D e hát emlékké válik majd így, fénykép nélkül is, em­lék lesz ez a nap is, az a vadá­szat is, olyan emlék, amely csak velem múlik majd el, ha életem fonalát elmetszi a Nagy Kaszás. Ferenczy Ferenc Péczeli Laci Andris fiával Hubertusz-ünnep Tardoson Szombaton 10 órakor kez­dődik a vadászok ünnepe Tardoson. A kitüntetések át­adása után a Vörösmárvány tánckar és a Gerecse népdal­kor szórakoztatja a nagyér­deműt. Tárlatokat, bemuta­tókat láthatunk. Vadásznapi lövészverseny színesíti a programot. A legjobbak vad- ételek főzésével versenge­nek. Délután négykor lovas­bemutató, majd vadászbál lesz. Aki másnap is bírja az iramot, az 10 órakor részt vesz a Hubertusz-misén, a Templom téren. Nagy érdek­lődés kíséri majd a soly- mászbemutatót és az íjász- versenyt. S, hogy a gyerekek és az asszonynép se unatkoz­zék, mindkét napon kirako­dóvásár is lesz. A rendezők várnak minden érdeklődőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom