24 óra, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-02 / 206. szám

1995. szeptember 2., szombat 24 Óra — Sport 15. oldal Szellemi olimpiai vetélkedő XIV. forduló 1932. Los Angeles. 1932. au­gusztus 9. Amikor a japán To- joda Hiszakisi a 4x200 m-es váltó utolsó tagjaként elindul, a tribünön ülő Johnny We­issmüller ránéz a stopperórá­jára, és a fejét rázza. Ez lehe­tetlen! Úgy tűnik, mindennek vége, győztek a japánok és „Tarzannak” nagy kedve lenne óráját a medencébe ha­jítani, ahol az amerikaiak már tizenkét másodperccel lema­radtak. De ekkor közük az időt: 8:38,4 perc. A stopper­óra jó! Az úszóvilág teljesen felboly dúl. Ez a mesés idővel teljesített váltóeredmény, elő­ször kilenc percen belül, pon­tot tesz az olimpiai játékok legnagyobb szenzációja vé­gére. Ebben az öldöklő ame­rikai-japán párharcban alig figyelt valaki is arra, hogy kik lettek a harmadikak. Kivéve a kis magyar tábort. Rekedtre ordították magukat, a magyar stafétát biztatva, akik -Wa- iné András, Szabados László, dr. Bárány István és ... össze­állításban -bronzérmet sze­reztek. Az olimpiatörténeti vetél­kedő XIV. fordulójának kér­dése: 14. Ki volt a váltó negye­dik - megyei illetőségű - tagja? Beküldési határidő: szep­tember 9. Cím: Komárom-Esztergom Megyei Testnevelési és Sporthivatal 2800 Tatabánya I. Népház u. 3. A XIII. forduló helyes megfejtése: Stirczer József - ülőröplabda. A 22 helyes megfejtést be­küldők közül „A sport króni­kája” című könyvet Jávor Tamás (Tatabánya) nyerte. A könyv átvehető a megyei sporthivatalban. A magyar olimpiai mozga­lom, illetve az 1896. évi at­héni olimpiai játékok száz­éves évfordulója alkalmából rendezett olimpiai vetélkedő selejtezősorozata a XIV. for­dulóval véget ért. A legtöbb helyes megfejtést beküldők közül 20-an kerülnek a me­gyei döntőbe, mely október 1 -31. között kerül megrende­zésre. Névsorukat a XIV. for­duló szerencsés nyertesének nevével együtt fogjuk kö­zölni. Részükre a megyei döntő lebonyolításával kap­csolatban tájékoztatást adunk. Szervező Bizottság Sportműsor SZOMBAT Kézilabda: OTP Bank kupa Albrecht Miklós emléktoma Tatabányai Városi Sportcsar­nok. Kisbér-TOTEX II. 16 óra. NB II. férfi, Dorog SE-Láng Vasas 11 óra NB II. női, Ács-MOGAC 16 óra NB II. női, Komárom-Győri ETO ifi 17 óra NB II. női. Labdarúgás: NB III. Ba- konycsemye-Komáromi FC 15.30 óra. Atlanta futás-ko­cogás 9-12 óráig Tata THAC pálya. VASÁRNAP Kézilabda: OTP Bank kupa Albrecht Miklós emléktoma, Tatabánya Városi Sportcsar­nok. Tatabánya-Pála délután 14 órakor NB Il-es női mér­kőzés. Labdarúgás: NB II. Tata­bányai FC-BKV Előre 17 óra NB III. Dorog-ESMTK 15.30 óra. Megyei I. osztályú mér­kőzések, kezdési idő: ifjúsági 13.30, felnőtt 15.30 óra: Tatai HAC-Lábatlan vezeti: Tarr, V. Erőmű-Ácsi Kinizsi ve­zeti: Kara, Csémi MTV-Esz­tergom vezeti: Farkas, Bá- bolna-Kocs vezeti: Nikovits,. Olajmunkás-Kömye vezeti: Krupánszki, Sárisáp-Viscosa vezeti: Vásárhelyi, To­kod-Oroszlány vezeti: Maje- rik, Héreg-Naszály vezeti: Szerémy. Tatai körzet mér­kőzései, kezdési idő: ifjúsági 13.30, felnőtt 15.30 óra. Kecskéd-Vértesszőlős, Fel- sőgalla-Tardos, Bo­kod-Kömlőd, Mocsa-Szo- mód, Dad-Dunaszentmiklós, Almásfüzitő-Szárliget, Tar- ján-Dunaalmás, Koppány- monostor-Baj, Várgesz- tes-Vértessomló. Kisbéri körzet mérkőzései, kezdési idő: 15.30 óra: Bárso­nyos-Nagyigmánd, Kerékte­leki-Császár, Szák-Ete, Kis- igmánd-Szend, Bana-Tár- kány. Déli csoport: Ácste- szér-Vérteskethely, Kis- bér-Hánta, Súr-Bakony- szombathely, Bakonysár- kány-Réde. Sakk: „Bányásznapi vil­lámverseny” 9 órától tatabá­nya-kertvárosi Bányász Mű­velődési Ház. Labdarúgó NB II., Nyugati csoport - A tavalyi bajnokesélyes ellen Hangsúly a támadójátékon Tatabányai FC - BKV Előre A Tatabányai FC labdarúgó­csapat vasárnap 16.30-kor az elmúlt szezonban az NB I-ért osztályozót játszó BKV Előre gárdáját fogadja. A találko­zót Kincses vezeti, segítői Horváth O., László lesznek. Mázi és Gábrics sérüléssel baj­lódik a hazaiaknál, ez «további gondokat okoz Hegyi Imre ve­zetőedzőnek. Örömhírnek szá­mít viszont, hogy az újpesti Megyesi a Tatabánya játékosa, s a támadó középpályás a fővá­rosiak ellen már pályára is lép. Előre haladott tárgyalások zaj­lanak a kispesti Stefanov meg­szerzésére is. Nagyon elképzel­hető, hogy a csatár a közeljö­vőben Tatabányán folytatja pá­lyafutását. Szőchey viszont még nem játszhat, mert a játék- engedélyére kell várni Ausztri­ából. Deák felépült, és ismét el­foglalhatja helyét. Nem feltartott kézzel me­gyünk ki a BKV ellen, csu­pán Szimandl kapus melegít-A csapat és a szakvezetés is reménykedett abban, hogy Balatonfureden megszerezzük első győzelmünket - kezdte Hegyi Imre. -Ez a tervünk a csatárínség miatt meghiúsult, de az egy pont is nagyon érté­kes. Most, a játékosokkal együtt nagy elánnal vágtunk a heti munkába. Mindenki áhítja a sikert, az első győzelmet. Bí­zunk benne, hogy bányásznapi közönségünk segít ebben. Többszörös akarással vetjük - ígérhetem - magunkat a küzde­lemben. Mindenképpen na­gyobb hangsúlyt szeretnénk a támadójátékunkra fektetni. Remélem, ennek győzelem lesz a következménye. A TFC összeállítása: Mázi (Szimandl) - Gábrics (Nagy A.), Páncél, Ócsai, Matics- Megyesi, Szabián, Hídvégi, Deák - Bodzsár, Takács. Petrik József Labdarúgó NB III., Duna-csoport - Veretlenek maradnak? Dorogi Sport Egyesület - ESMTK Az NB III. listavezetője, a Dorogi SE rangadót játszik vasárnap 15.30-kor. Hazai pályán fogadja a tavaly még NB Il-es ESMTK-t. A mérkő­zést Kajári vezeti. Előtte, 13.30-kor a dorogi és eszter­gomi öregfiúkból összeállított csapat mérkőzik a színészvá­logatottal. A dorogi fiúk eddig minden várakozást felülmúlva szerepel­nek. Három meccsből három győzelem, van tehát minek örülni a városban. A bányásznapi rang­adóra megkülönböztetett figye­lemmel készül Honti József le­génysége.-Ilyenkor, még játékos ko­romból tudom, felfokozott a vá­rakozás - mondta. - A Csákvár elleni siker után nagy az elvárás. Még mindig azt tudom mondani, hogy vannak javítanivalók. Csák­váron például akkor kezdtünk fo­cizni, amikor Simon kivédte az el­lenfél tizenegyesét. Akkor viszont fél tucat gólt is lőhettünk volna. A heti edzésmunkát a megszokottak szerint végeztük, csak apróbb sé­rülések zavarták a munkát. Nagy az elszántság a fiúknál, hiszen emberemlékezet óta nem volt példa arra, hogy a csapat az első helyen álljon. A szerdai, Esztergom elleni edzőmeccsen bizony döcögött az első félidőben a Dorog gépezete. Aztán fordulás után már potyog­tak a gólok. Különösen Vanicsek volt elemében, de a hosszú sérülé­séből felépülő Harmath József is biztatóan mozgott. Honti József szokásához híven nem latolgatja az esélyeket, számára mindig a soron következő meccs sikeres megvívása a fontos. Dr. Tittmann János polgármes­ter, aki egyben a Dorogi SE el­nöke is, a következőket mondta:-Dorog élete foci nélkül el­képzelhetetlen. Örülünk, hogy a város lakói így vagy úgy, de fog­lalkoznak a csapattal. Egyébként ez a nap a sport ünnepe lesz Do­rogon. Önkormányzatunk vasár­nap rendezi a hagyományteremtő bányásznapot, amely a városi sportcsarnok parkolójában kez­dődik. (10-11 óráig térzene szó­rakoztatja a közönséget.) Az NB Ill-as meccs előtt a színészek vendégjátékában gyönyörködhet­nek az érdeklődők, ráhangolód­hatnak az ESMTK elleni mérkő­zésre. Nagyon örülnék, ha ezen a szép napon folytatná győzelmi so­rozatát csapatunk. A DSE kerete: Simon, Fodor, Romfa, Binder, Harmath J., Bor­sos, Karcagi, Altrichter, Szalai, Toronyi, Vanicsek, Marczinkó, Vida, ízeli, Tóth L., Harmath L., Csapó, Bajor. Péntek Sándor Bakonycsemye - Komáromi FC Az újonc Komáromi FC ez idáig várakozáson felül sze­repelt, a piros-fehérek reme­kül tartják magukat, to­vábbra is veretlenek. A Duna- partiak vasárnap folytathat­ják jó sorozatukat, ugyanis a Bakonycsernyéhez látogat­nak, s a Fejér megyeiek még nem szereztek pontot, sőt gólt sem rúgtak. Az előző fordulóban a jó ké­pességű játékosokból álló Szi- getszentmiklós ellen hazai pá­lyán 3-3 arányú döntetlent ért el a KFC, igaz Nagy Győző fiai végig az eredmény után futot­tak. Feltűnő volt az is, hogy a vendégek mindhárom találatu­kat jobb oldali támadás után ér­ték el, azaz a védelem bal fele továbbra is átjáróház. A tréner a találkozó után, és csaknem egy hét eltelte után is ezen doho­gott.- Mindhárom gólunkat sú­lyos védelmi hiba előzte meg, Csemyén mindenképpen job­ban kell koncentrálnunk - mondta Nagy Győző.-Az elmúlt hét végén sok sérültjük volt, mégis sikerült mindig egyenlíteniük.-A csapat küzdeni tudása dicséretes, ezt a hozzáállást vá­rom vasárnap is. Nem árulok el titkot azzal, a három pontért utazunk. Machata teljesen fel­épült, Szabó kisebb sérüléssel bajlódik, Jankóczi továbbra is harcképtelen. Ennek ellenére a jelenlegi legjobb összeállítás­ban léphetünk pályára - fűzte hozzá a szakvezető. - Ha várat­lan esemény nem történik, ak­kor a Bán - Machata, Pálfi, Horváth, Szabó, Sáfrány, Lete- nyei, Balogh, Simon, Dupcsik, Münkovics összeállításban fut ki a csapat. A találkozó 15 óra 30 perc­kor kezdődik, a sípot Lovász fújja majd. A KFC-t várhatóan sokan elkísérik Bakonycser- nyére, a baráti kör autóbuszt is indít. Esztergomi foci A vámosok is... Esztergomban a futball a legnépszerűbb tömegsport. Évek óta remek színvonalú meccseket játszanak, két osztályban vannak a küz­delmek. Nagy várakozás előzi meg az új évad kezde­tét, több új gárda nevezett a küzdelmekre. Új színfolt a Vámhivatal csapata, amely­nek játékosai ígérik, egyéb teendőjük mellett a labdát is „elvámolják”, vagyis komo­lyan számoljanak velük az ellenfelek. Hétfőn 17 órakor a prí­más-szigeti sportcsarnok melletti pályákon kezdőd­nek az első osztály küzdel­mei. Ekkor a Földmérők a Vigíliával, a Bizalom csont­törők a Brigantival mérkőz­nek. 17.45-kor játsszák a Vasas öregfiúk-Jó tanács és a Suzuki-EAC mérkőzése­ket. Kedden a második osz­tályban is pályára lépnek a csapatok. A párosítás: 17.00 óra: Maláta-Hosz Sport, Kubik-Roma. 17.45: Hun­gária Biztosító-Kórház, Treff-Vámhivatal. A rende­zők várják a focira éhes kö­zönséget. Teniszcsaták Két hét végén rendezte meg a Ta­tabányai Tenisz Szövetség és a vá­ros sportszövetségeinek szövet­sége a tatabányai amatőr tenisz- versenyt. Először a férfi párosok és a hölgyek léptek a SZÜV Tenisz Club sa­lakos pályáira. A férfi­aknál 7 páros küzdel­méből végül a házigaz­dák duója Somlói és i Flóriánschitz bizonyult * a legjobbnak, ugyanis nagy csatában legyőzték a Sza- kály, Bagics kettőst. A hölgyeknél kilencen indul­tak. Itt a döntőt Simó Lajosné vívta Mácsai Pálma ellen (6/3; 6/2) és rutinos játékának ellensze­rét fiatalabb vetélytársa nem ta­lálta. Ebben a versenyszámban ennek ellenére örvendetes, a fiata­lok előretörése. A második hét végén a férfi egyeseknél népes mezőny gyűlt össze, huszonketten ragadtak ütőt a kezükbe. A végső győzelmet az esélyes Szakály szerezte meg Jó­zan ellen (6/4; 6/3). Józan ugyan jól játszott, de ez is csak ahhoz volt elég, hogy megszorítsa ellenfelét. A vegyes páros (8 pár indult) csa­ládi sikert hozott a Simó házaspár a Rácz házaspárt verte 6/2; 6/1 arányban. A helyezettek a szövet­ségek dijait vehették át, valamint a férfi egyes győztese egy kétszemé­lyes vacsorameghívást nyert a Pa­noráma Panzióban. Tatabánya amatőr ranglistájá­nak az élcsoportja, nők: 1. Simó Lajosné 6 pont, 2. Mácsai Pálma 4, 3. Homyiczki Ferencné és Kozma Judit 3-3. Férfiak: 1. Sza­kály Szabolcs 19 pont, Józan Pál 9, Somlói György 8. - p. j. ­Hivatalosan is megalakult a Tatabánya Tata Kézilabda Club Pénzügyi nehézségek miatt ve­szélybe került a Tatabányai Sport Club NB I-es férfi kézi­labda-szakosztálya az 1995/96- os bajnoki rajt előtt. A kézilab­dázást szeretők a nyári idény­ben már keresték annak a lehe­tőségét, hogy megmentsék, amely négy bajnoki címmel, két Magyar Kupa győzelemmel és számtalan dobogós helyezéssel rendelkezik, és az elmúlt húsz évben a válogatott játékosok egész sorát adta. Az elhatározás már korábban megszületett, hogy a kitűnő utánpótlás neveléséről híres Ta­tai HAC-cal közösen önálló ké­zilabdaklubot alakítanak, és a két város kézilabdázást szerető támogatóit felkérik az anyagi támogatásra. Az elképzelés a hét elején valóra vált, mert meg­tartotta alakuló közgyűlését a Tatabánya Tata . Kézilabda Club. A résztvevők megtárgyal­ták és elfogadták a klub ügy­rendjét, megválasztották a tiszt­ségviselőket. A TTKC társa­dalmi elnöke Bencsik János, Tatabánya megyei jogú város polgármestere, társelnök Kerti Katalin, Tata város polgármes­tere lett. Ügyvezető elnöknek Simó Lajost, ügyvezető alel- nöknek Szappanos Istvánt vá­lasztották. Az egyesület elnökségi tagja­inak a következőket választot­ták: Molnár László, Antalóczy Alfréd, Schön György, Csák Albert, Léber László, Höröm- pöli Pál, Pataki István, Pordán Zsigmond, dr. Laczó Sándor, Váli Tóth János, Lengyel Mik­lós, Beigelbeck Ottó. Tisztelet­beli elnökségi tag: dr. Szabó György, Nagy Tibor. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Főszerkesztő-helyettes: MADARASZ ANNA. Lapszer­kesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY (aktuális), TÓTH ILONA (sport). Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. eme­let. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: (34)310-811,311-991. Ügyeleti telefon: (34)310-468. Telefax:(34)311—010. Esztergomi szerkesztőség: 2510 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky út 4. II. em. 201. Telefon: (33)314-068. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketingvezető: VIDA LÁSZLÓ. Telefon és fax: 34/3164)55. Terjesztésvezető: VÁMOSI LÁSZLÓ, Telefon: (34)310-390. Teijeszti: a kiadó. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tata­bánya Előd Vezér u. 10), valamint a területi ügynökségeknél (Jutási Csaba, 2900 Komárom Jedlik Á. üt 8. Telefon és fax: (34)340-357, Pulay Ottó, 2800 Tatabánya V. Mártírok útja 81 ./A. Telefon: (34)316-499/37, Csapó Károly, 2510 Eszter­gom Jókai utca 8. Telefon és fax:(33)314-753, Nagy László, 2807 Kisbér Sport utca 51. Telefon: (34)352-675) és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a Postabank Tatabánya 369-98900/ 052-01017-7007 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 495 Ft, negyedévre 1440 Ft, fél évre 2820 Ft, egy évre 5580 Ft. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételek bejelentése: (34)310-390. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. ISSN 0865-9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom